Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Üretim Reform Paketi’yle Tümü Karşılanacak..”

“Üretim Reform Paketi’yle Tümü Karşılanacak..”
  • 13.03.2017
  • Vali, Bakan Özlü’ye Malatya I ve II. OSB’ler ile Darende ve Akçadağ Mermer OSB’leri hakkında bilgi verip, eksiklerle ilgili talepte bulundu

Vali Mustafa Toprak, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye Malatya’daki Organize Sanayi Bölgeleri hakkında brifing vererek ihtiyaç duyulan kamulaştırma bedelleri ve ödenek taleplerini iletti. Bakan, referandum sonrası  hayata geçirilecek Üretim Reform Paketi’yle ihtiyaçların tümünün karşılanacağını söyledi.

MALATYA I ve II. OSB’LER..
1988 yılında hizmete giren I. Organize Sanayi Bölgesi’nde 135 adet faal firma bulunduğu ve buralarda 9 509 kişinin istihdam edildiğini belirtirken çeşitli sebeplerden 14 firmanın kapalı olduğu, 11 firmaya ait inşaat çalışmalarının da sürdürüldüğünü ifade ederken bir önceki yıla göre artış gösteren elektrik, doğalgaz, su tüketimleri hakkında da bilgiler verdi.

Vali Toprak, “Fırat Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen çalışma sonucu, başvuru yapmış olan yatırımcıların projelerinin daha kapsamlı incelenmesi ve gerçek yatırımcılara tahsislerin yapılabilmesi amacıyla bugüne kadarki başvuru yapmış olan tüm yatırımcılarla tekrar irtibata geçilerek kayıtları yeniden güncellenme çalışmaları ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu 9 adet firmaya, yatırımlarına hemen başlayacakları için ön tahsis yapılmış olup, 31 adet firmanın da ilk etapta tahsis edilebilecek durumda olduğu ancak cazibe merkezi programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenecek firmalara tahsisler yapıldıktan sonra değerlendirme yapılacaktır.

Malatya Merkez I.Organize Sanayi Bölgesi 300 hektarlık mevcut alandaki bulunan fabrikalardaki kapasite artışı ve ilave alanda kurulacak fabrikaların oluşturacağı atık suyun kapasitesini mevcut arıtma tesisi karşılayamayacağından yeni arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut arıtma tesisinin kapasitesi 24000 m³/gün olup, bölgenin kapasite artışından dolayı Bölge Müdürlüğümüzce 96.000 m³/gün kapasiteli yeni arıtma tesisini Fizibilite çalışması tamamlanmış olup 15 Mart 2017 tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak ve 2017 yılı Yatırım programına alınması talebinde bulunulacaktır.

Ayrıca mevcut arıtma tesisimizin revizyonu için Fırat Kalkınma Ajansı’na arıtma tesisi altyapı ve makine ekipman yenileme proje başvurusu yapılmış olup onaylanmıştır.

Fırat Kalkınma Ajansı’ndan 700.000 TL si hibe olmak üzere 925.000 TL arıtma tesisini revize etmek için yatırım desteği alınacaktır.

Bölgemiz 12.160.000 m² ilave alanda 521.255,97m² OSB ortaklı şahıs hissesi ve 1.571.696,83m² şahıs hissesi olan toplamda 2.092.952,80m² 112 adet şahıs parselinin kamulaştırılması çalışmalarında Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen kamulaştırma davalarının bazıları sonuçlanmış olup, 16 adet parselde kamulaştırma tamamlanmıştır.

Kamulaştırılacak 112 adet parselden 22 adet parsel için maliklerinden taahhütname alınmış olup, kamulaştırmadan çıkarılmıştır. Bu parsellerde maliklerin taahhüdü gereğince yatırım yapılacaktır. Geriye kalan 74 adet parsel için Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce kamulaştırma davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam etmektedir.” dedi.

Malatya Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdikten sonra, “Cazibe Merkezi Kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla 147 adet yatırım başvurusu yapıldığını, Kalkınma Bankasına yapılan başvurularla birlikte 250 civarında toplam başvuruya ulaşıldığının bilindiğini, bu yatırım taleplerine yer tahsis edilebilmesi için Bölgenin Tevsi 2.Etap 347 ha 1.Kısım alanı (88 sanayi parseli) altyapı uygulama projelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Uygulama Dairesi Başkanlığının incelemesine sunulmuş olduğunu, altyapı yapım işinin Bakanlıkça İhalesinin yapılması ve Kredilendirilmesini, Bölgenin Tevsi 1043 hektar 2.etap alanında Kamulaştırma çalışmalarında şuanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kredi Dairesi Başkanlığında dosyası bulunan 38 adet şahıs parseli için toplam 49.717.310 TL (Kırkdokuzmilyon yediyüzonyedibin üçyüzon Türk Lirası) bedelin bölgeye aktarılmasını, İhtiyaç duyulan 96.000 m³/gün kapasiteli Yeni Arıtma Tesisine ait projelerin de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca incelenip uygulama ihalesinin yapılarak kredilendirilmesini isteyen bulunan Vali Toprak, Malatya Merkez II.Organize Sanayi Bölgesi hakkında da alt yapı, üst yapı, elektrik, doğalgaz ve su tüketimleri, faaliyet gösteren firmaların faaliyet alanları ile istihdam rakamları hakkında bilgiler verdi.

Vali Toprak, Malatya Merkez II.Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili açıklamalarının sonunda “Evsel Ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi, Bölge Müdürlük Hizmet Binası, Kreş, İŞGEM, Endüstri Meslek Lisesi Ve Cami İle sanayicilere hizmet vermektedir.

Bölgemiz fuar alanı olarak ayrılan 214 Ada 1 nolu 30.080 M²lik parsel İnönü Üniversitesine tahsis edilmek üzere Plan Tadilatı hazırlanarak ilgili Bakanlıkça onaylanmıştır. İnönü Üniversitesince sadece Teknik Programların yer alacağı Meslek Yüksekokulunun Bölgeye kazandırılması için İnönü Üniversitesine tahsis edilmiştir. “diye konuştu.

DARENDE OSB VE AKÇADAĞ MERMER İHTİSAS OSB..
Darende Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgilendirmede bulunan Vali Toprak, şunları söyledi:

“Darende Organize Sanayi Bölgesi Malatya – Kayseri karayolu (D300) üzerinde şehir merkezine 92 km. Darende ilçesine 8 km. mesafededir. Bölgemiz 16.04.2001 tarihinde bakanlık oluruyla 132 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır.2010 yılı itibari ile altyapı çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılında kesin kabulü yapılan enerji nakil hattı ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgemiz; 480.000 m2 toplam alan üzerinde kurulmuş olup 230.000 m2 sanayi alanına sahip 35 adet parselden oluşmaktadır. Bölgemizde arsa tahsisi yapılmaya başlanmış olup şu an itibari ile 5 adet parsel tahsisi yapılmıştır.

Yapılan tahsislerin 1 adeti inşaat ruhsatı almış olup 4 adedi proje aşamasındadır. Şu an için bölgemizde faaliyete geçmiş olan yatırım bulunmamaktadır.

Vali, Akçadağ İlçe sınırları içerisinde bulunan ve Akçadağ ilçe merkezine 3,5 km, Malatya il merkezine 38,5 km uzaklıkta olan, 125 hektar alanı kapsayan Akçadağ Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Vali, “Malatya-Kayseri karayolunun 300 metre güneyinde yer alan sahaya ulaşım, bu yoldan ayrılan Akçadağ-Develi karayolu ile sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri karayolunun güneyinde yer alan proje alanı, Akçadağ ile Develi yerleşimlerini birbirine bağlayan karayoluna cepheli olup, karayolunun kuzeybatısındadır.

Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesinin gerçekleşeceği Akçadağ İlçesi işletilebilir mermer rezervi açısından cazip bir konumda olup rezerv miktarı MTA Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akçadağ İlçesi ve yöresindeki mermer yataklarına ait raporda 200 milyon ton olarak belirlenmiştir.” diyerek 125 hektar alanın 37 hektarlık kısmının özel şahıslardan kamulaştırılması gerektiğini ve Akçadağ İlçe Belediye Başkanlığınca da kamu yararı kararı ile kamulaştırma çalışmalarına komisyonca başlandığını ve kamulaştırma bedeli olarak da 6-10 Milyon Tl.- arası ödeneğe ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Vali Toprak, Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yatırımcılar ile birlikte hükümetin ve bakanlığın sunmuş olduğu imkânları, fırsatları talimatlar doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını, Malatya’da sunulan imkânlarla Türkiye’nin üretim gücüne katkı sağladıklarını, Hükümetin ve bakanlıkların işverenlere, iş dünyasına sundukları katkıları hiç bir şekilde boşa çıkarmadığını ve yerli yerinde kullandığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Tüfenkci de, Bakan Özlü’ye Malatya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Malatya’nın sanayisinin gelişmesi için gerçekleştirilen istek ve taleplere pozitif davrandığını ve yardımcı olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Bakan Özlü, Malatya’ya Genel Müdürler ve Danışmanlarla birlikte geldiğini, kendisine iletilen taleplerin hazırlığı yapılan ve referandum sonrası hayata geçmesi beklenen “Üretim Reform Paketi” içerisinde tümünün karşılanacağını, Malatya’ya talepleri konusunda özellikle kamulaştırma konusunda yardımcı olacaklarını ve Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında yer alan Malatya’nın geleceğinin parlak olduğunu ifade etti.

Bakan Özlü, kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin ana omurgasının sanayi olduğunu ve sanayicilerin araştırma çalışmalarına önem vermelerini isterken fabrikaların içerisinde mutlaka araştırma merkezleri olması gerektiğini ve buradaki çalışmalar sonucunda katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi gerektiğini belirttikten sonra Organize Sanayi Bölgesi içerisinde incelemelerde bulundu.

Bülten- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."