Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Valilik İddiaları Asılsız, Çünkü..”

“Valilik İddiaları Asılsız, Çünkü..”
  • 26.12.2015

Hükümet Binası arkasında bulunan Vilayet Parkı’nın işletmecisi, parkın işletilmesine yönelik Valiliğin ileri sürdüğü ruhsata aykırı işletildiği, beton yığını haline çevrildiği ve ağaçların kurutulduğu iddialarına avukatı aracılığı ile yanıt verdi.

Vilayet Park’ında bir basın toplantısı düzenleyen Park İşletmecisinin avukatı Faik Demez, Valiliğin yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik parkın ruhsata aykırı işletildiği, beton yığını haline çevrilerek ağaçların kurutulduğu ve lunapark yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu iddialara karşı belgelerle yanıt verdi.

Av. Faik Demez, Valiliğin, olayı kişiselleştirerek asılsız iddialarla müvekkilini kamuoyu önünde küçük düşürdüğünü ifade etti ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Ağaçlar, Vali’nin talimatıyla kurutulmaktadır’

Basın toplantısında Valiliğin, Parkın işletmecisi olan müvekkiline yönelik suçlama ve iddialarına tek tek yanıt veren Avukat Faik Demez, parkta yaklaşık 30’a yakın ağacın kurumaya yüz tuttuğunu, bununda Valiliğin iddiasının tam aksine Vali’nin talimatı ile bu ağaçların kurumaya terk edildiğini söyledi.

Park İşletmecisinin ağaçların bakımına ve budanmasına yönelik Valiliğe çeşitli zamanlarda yazdığı dilekçeleri ve Valiliğin yazdığı cevabi yazıları basın mensuplarına dağıtan Av. Demez’in, açıklaması şöyle:

‘Son günlerde kamuoyunu ciddi manada meşgul eden Malatya Vilayet Parkı ile ilgili Sayın vilayet makamının yaptığı açıklamaya istinaden bu basın açıklamasını yapmayı işletme sahibi ve muhatap parkın müsteciri olarak gerekli gördük.

1981 yılından beri mülkiyeti hazineye ait Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan l. derece sit alanı tescilli park, tüm müştemilatı ile birlikte ve 5000 m2’lik alanın tamamı çay bahçesi olarak müvekkillerimin işletmesindedir.

Sayın Vilayet Makamının basına yaptığı yazılı açıklamalar işletmekte olduğumuz çay bahçesi ve müştemilatı ile ilgili direk biz işletmecileri suçlayıcı ve hedef gösterici açıklamasını makama uygun bulmadığımızı ve gerçekleri yanıltıcı beyanlarla, farklı gösterme gayreti içerisine girerek haksız tutum ve davranışlarını haklı gösterme çabası olarak değerlendirmekteyiz. Sayın makam yaptığı yazılı açıklama tüm basın mensubu sizlere ulaşmış ve yayınlanmıştır. Bu açıklamada; olayı kişiselleştirme ve işletmeci kiracı, müvekkilleri, açıkça suçlamış ve zan altında bırakma gayreti ile kamuoyunda küçük düşürmeye çalışmış, gayri kanuni olarak işgalci gibi göstermeye çalışarak onurlu ve şerefli esnaflık geçmişine sahip müvekkilimi suçlamıştır. Bu açıklama devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır.

Öncelikle vilayet parkı kamuya ait maliye hazinesi adına tescillidir. Milli Emlak Müdürlüğü’nün tasarrufundadır.1981 yılından beri burası müvekkillere ihale usulü kiralama suretiyle işletmesi verilmektedir. En son 2007 yılında müvekkillerime kiraya verilmiş ve yeni dönem kira süresi devam etmektedir. Sayın Vilayet Makamı bu yerin aslına uygun olarak peyzaj proje uygulaması yapılacağını ve aslına uygun olarak yeniden düzenleneceğini açıklamıştır. Doğrudur ancak belirsizlik ve keyfilik mevcuttur . Park ağaçlarına yönelik yapılması düşünülen peyzaj çevre düzeni(veya) 1/1000 ölçek imar tadilat planı (veya) belediye başkanlığı otobüs durak, otopark ve yol genişlemesi velhasıl; işletmemizde bulunan vilayet parkına kim ve kimler ne tür bir proje uygulanacağı dahi kesinlik kazanmamış, muallâkta bırakılmıştır. Valiliğin ağaç kesmeyeceğiz beyanatına rağmen onlarca insanın gözü önünde yapılan ölçüm ve işaretleme çalışmalarında ağaçların, valilik otoparkı genişletmesi, otobüs garajı ve yeraltı tuvaletleri yapımı için kesileceği belirtilmiştir. Belediyenin ve Elazığ orman işletmelerinin beyanatları da ağaçların kesilip bu projenin hazırlık aşaması halinde olduğu yönündedir. Bu ikilem kafa karıştırmaktadır.

Bu yere ilişkin, işletme sahibi olarak, şahsımızı da ilgilendirdiği ve sayın makamın, biz işletmecileri ima ederek haksız yere bilinçsiz olarak gerçekleri saklar bir üslup ile karalama ve suçlaması kabul edilemez. Sap ile saman karıştırılmak istenmektedir. Zaruri olarak açıklama yapma gereği duyduk. Nedir sayın makamın suçlamaları ve gerekçeleri; 

1-Makamın, parkı, beton yığını haline getirmişler iddiası:

Eğer bu parkın bütünü içerisinde varsa bir usulsüz yapılaşma ve makamın deyişi ile beton yığını varsa sorumlusu kendileridir. Çünkü burada yapılı olan 100 m2 betonarme tesis Malatya Valiliği’nin yaptırmış olduğu tesistir. Her yeni kiralama döneminde tesis binası, müvekkillere demir baş olarak kaydedilmektedir. Eğer beton yığını ise bu tamamen makamın sorumluluğudur. Kira sözleşmesinde de kiralayanın izni doğrultusunda temelsiz yapılara izin verildiği açıktır. Dönem valisi tarafından zemine yapılan Beton döşemenin getirdiği olumsuzluklara ilişkin işletme sahibi tarafından aldırılan rapor doğrultusunda (tüm masrafın işletmeci tarafından karşılanacağı koşulu ile) makama sunulmuş ve makam bu beton zemin dahi kilit taşlarla döşenmesine karşı çıkmış ve park işletmecisine yazı göndermiştir.

2- Ruhsatsız işletme isnadı: 

Müvekkilin Kira sözleşmesinde çay bahçesi alanı olarak kiralanan bu alan için, Malatya Belediyesi encümen kararlı ve Malatya Valiliği Emniyet Müdürlüğü onaylı lokanta ve çay bahçesi işletme ruhsatı, içkisiz oyun ve eğlence yeri işletme ruhsatını seneler önce sahip olduğunu bu talihsiz açıklamayı yapan makam Valimiz Ulvi Saran’ın da bildiğine eminiz. Esasında sayın basın mensupları Malatya’da park ve bahçeler içerisindeki işletmeler tek tek gezildiğinde bir tek müvekkillerimin ruhsat dışı çalışmadığı tespit edeceksiniz. Bu konu hakkında bizzat belediye ruhsat bürosundan araştırılıp diğer mekan ve alanlardaki tamamında çay bahçesi olarak kiralanmış ve ancak ruhsatlı ruhsatsız farklı meşguliyetler vardır. Örneğin makamın oluru ile işletilen Ş.K.Özalper Endüstri Meslek Lisesi Bahçesi, Sümer(Abdullah Gül) Parkı içerisindeki işletmeler, Hürriyet (İnönü) Parkı’ndaki işletmeler ruhsatları ve iştigal konuları tek tek irdelendiğinde valilik makamının ne denli haksız tutum içine girdiği görülecektir. Tüm bu net bilgilere rağmen sayın valimizin talimatı ile belediye zabıta müdürlüğü, her gün işyerine gelerek Müvekkilime hitaben “İhbar aldık, ruhsatsız işletmeniz var” “İhbar aldık kaçak yapılaşma var”, “İhbar aldık ruhsatsız işletmeniz var” gibi beyanları ile taciz edilmekteler. Üç günden beri acımasızca işyerimiz taciz edilmekte ve bu tacizi vilayet makamının emri ile yaptıklarını park içerisinde asgari 20 tanık huzurunda beyan etmişlerdir. Bu ruhsatlar müracaat aşamasındayken kiraya verenin ve gerekli makamların onayı ve izni olmadan ruhsat bürolarının işlem yapmadığını da esnaflık yapan bütün hemşerilerimiz bilmektedir. Geçen sene yapılan Milli Emlak Müdürlüğü uzman incelemesinde de kiralanan 5000 m2 alan içerisinde kiralama sözleşme ve işyeri ruhsatlarına aykırı herhangi faaliyette bulunmadığımız, kiraya verilen mevcut tesis binası haricinde herhangi bir betonarme bina olmadığı tespit edilmiş ve rapor bizzat valilik makamına verilmiştir. (Bu tek betonarme binayı da dönemin vilayet makamı emri ile yapıldığı dosyalarındaki kayıtlarda mevcuttur.) 

3-Vilayet makamının bu yerin vatandaşa sunumu gerekçesi hakkında:

Üzerinde durmak istediğim bir başka konuda 5000.m2’lik alanın tamamının kira bedelini ödeyen müvekkiller, kamuoyu da bilmektedir ki; kirası ödenen 5000 m2 alanın 1000 m2 ye yakın bölümünü ücretsiz olarak Malatya emekli vatandaşlarımın hizmetine sunulduğu, 300 m2’lik kısmının 1981 yılından beri ücretsiz çocuk oyunu olarak halkımıza sunduğu, 500 m2’lik alanı da yeşil alan ve botanik bahçesi olarak değerlendirildiği vilayetin kendi personelinin sayın valimize verilen raporla tespit edilmiştir. Raporun bir örneği de kendilerindedir. Aylardır süren bizzat Valimiz ve yardımcısının baskılarına Malatya Belediyemizin de alet olması, bu memleketin senelerdir en ufak bir uyarı veya kınama cezası almadan işyerini işleten ve sözleşme dışı hiçbir işe girişmeyen müvekkil ve bizleri üzmektedir.

İşyerine son 1 haftada Vali yardımcısı talimatı doğrultusunda değişik kurum görevlilerince soruşturma ve baskın niteliğinde kontrol geçirmekteyiz. Ama Allaha çok şükür gelen görevli arkadaşlarımız kontrolden sonra teşekkür ederek gitmektedirler. 

4-Betonlaşma yüzünden kuruyan ağaçlar vardır iddias

Sayın vilayet makamının çok iyi bildiği ve siz basın mensuplarına dağıtacağımız belgelerde de açıkça göreceğiniz üzere; müvekkil Valilik Makamına vermiş olduğu sayısız dilekçede işletmesinde bulunan ve kendisinin bakımını yaptığı ağaçların acilen budanması ve kuruyan dalların da acilen budamasının yapılması gerektiği ve bu budamaların zamanında yapılmaması halinde ağaçların kuruma tehlikesi geçireceğine dair zamanında vilayet makamına ve ilgililere defalarca bildirilmiştir. Tezada bakın ki; bir taraftan basın açıklaması ile suçu günahı olmayan üstelik bu ağaçların bakımını yıllardır hiçbir kurumdan destek almadan yapan park işletmecisini kamuoyu önünde sorumsuz ve ağaç kurutan olarak göstermekte, ancak ne hazindi ki; bizzat Sayın Valinin talimatı ile ağaçlar kurutulmaktadır.

Evraklarda da açıkça görüldüğü üzere; bizzat sayın valinin imzalı talimatlarında; park işletmecisi olarak müvekkilime kesinlikle budama ve bakım yapılmamasını ileriki tarihlerde vilayet makamının peyzaj çalışması yapacağını ve bu nedenle de kuruyan ağaçlar dâhil park içerisinde hiç bir ağaca dokunulmamasını sayın valinin imzalı talimatı sonucu kuruyan ağaçlara rağmen müvekkilimi suçlayıcı açıklaması devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Zaten Müvekkil tarafından dikilip büyütülen değişik yaş ve cins gruplarında 594 adet orman ürünü ağaç Tarım İl Müdürlüğü raporuyla tespit edilmiştir. Ayrıca bu hususların tamamına ilişkin mahkemece de tespit yapılmıştır.

Diğer önemli bir hususta; Sayın makam ve makam yardımcısı müvekkilimin kira sözleşmesinin devam ettiğini ve bu yasal kiracı kiralayan ilişkisine rağmen; kamunun kendilerine tanıdığı yetkiyi ve gücü hukuki olmayan bir yol ile kullanarak kira kontratındaki maddelerin ve her kuralına harfiyen uymasına rağmen müvekkilimin üzerine bu şekilde devlet organlarının gücünü kullanarak gelmesinden çok muzdarip olduğumuz bildirmek isteriz.

Bu güne kadar hukuki olmayan ve tamamen taciz ve kamu gücü kullanılarak baskı ve korkutma ve dayatma ile müvekkilimi taciz eden ve bu hususların tamamı kayıtlı olmakla bu güne kadar makama saygıdan dolayı sabreden müvekkilim, sayın makamın şahsına, görevini tarafsızlığını ve işi şahsileştirmesinden kaynaklı gerekli yasal işlemleri da başlatacağını bildiriyoruz. Sonuç olarak; gönderilen devlet gücü ve gelen personelin ve tüm ekiplerinizin görüntü kayıtları güvenlik kameralarımca görsel ve sesli olarak kayıt altında tutulmuş ve nasıl bir muamele ile karşı karşıya kaldığımızı siz kamuoyu ve basın mensuplarıyla paylaşmak istedik. Saygıyla Kamuoyuna duyurmayı bir borç biliyoruz.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."