Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

YMS Tüzüğünde Değişiklik

YMS Tüzüğünde Değişiklik
  • 28.12.2015

Yeni Malatyaspor’un Pazar günü yapılan mali kongresinde tüzükte bazı değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler oylanarak kabul edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor’un tüzüğünde değiştirilen maddelerin eski ve yeni metinleri şöyle:

“ESKİ METİN : 

SEÇİM TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ

MADDE: 27 – Seçim toplantıları üç yılda bir, yıllık olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ikinci  hafta sonundaki tatil günlerinden birinde olağan olarak ya da Tüzüğün 28. maddesi gereğince olağanüstü yapılır. Olağanüstü Seçim Toplantılarının da hafta sonundaki tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. Seçim toplantıları saat 10.00’da başlar ve başlama saati hiç bir suretle değiştirilemez. (ÇIKARILDI)

Olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;

a- Kulüp Başkanının,

b- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

c- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

d- Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

e- Sicil Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

seçimleri bulunur.

Olağanüstü Seçim Toplantısı gündeminde yalnız seçilmesi gereken organların seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.

Seçim Toplantılarında Başkan Adaylarının Program ve Tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma

yapılamaz.

Seçim Toplantıları geri bırakılamaz.

YENİ METİN :

SEÇİM TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ

MADDE: 27 – Seçim toplantıları üç yılda bir, yıllık olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ikinci  hafta sonundaki tatil günlerinden birinde olağan olarak ya da Tüzüğün 28. maddesi gereğince olağanüstü yapılır. Olağanüstü Seçim Toplantılarının da hafta sonundaki tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. 

Olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;

a- Kulüp Başkanının,

b- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

c- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

d- Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

e- Sicil Kurulu asıl ve yedek üyelerinin

seçimleri bulunur.

Olağanüstü Seçim Toplantısı gündeminde yalnız seçilmesi gereken organların seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.

Seçim Toplantılarında Başkan Adaylarının Program ve Tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma

yapılamaz.

Seçim Toplantıları geri bırakılamaz.

ESKİ METİN :

MADDE: 36 – Genel Kurul, 31. madde de belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı 7 (yedi) gün sonra yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

YENİ METİN :

MADDE: 36 – Genel Kurul, 31. madde de belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en az 7 gün , en fazla 60 gün içinde yapılır. İkinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

ESKİ METİN : 

MADDE: 61-

Kulüp Başkanlığı adaylığına başvurabilmek için, seçimin yapılacağı genel kurulda seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Kulüp divanına teklif etmesi veya adaylık başvurusunda bulunacak kişinin Kulübe en az 100.000 YTL’lik bağışta bulunması ve makbuzu kulüp  divan başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir, 

 a )Başkan adayları :

1-Başkan adayı olarak kendi ad – soyadı ve özgeçmişlerini,

2-Yönetim Kurulu asıl üyeleri başlığı altında başkan dahil 12 ( On iki ) üyenin ad – soyadı ve   özgeçmişlerini  

3-Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 12 ( On İki )   üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

4-Sicil Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 ( Beş) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

5-Sicil Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 ( Üç )  üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

6-Disiplin Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 (Beş) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

7-Disiplin Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

8-Denetim Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

9-Denetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

yazar ve listelerini imzaladıktan sonra seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 10 ( on ) gün

önce saat 18.00 ‘e kadar imza karşılığında Kulüp Divanı Başkanlığına verir.

b-Bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Kulüp Divan Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar. Verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerinin uymaması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.

c- Kulüp Divanı Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak adayları açıklar. Kulüp Başkan adayları Kulüp Divanı Başkanlığına verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.

d – Kulüp Divanı Başkanlığı Başkan adaylarının vermiş oldukları Yönetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu adayları ile Denetim Kurulunda görev almak için başvuran adayların kıdem ve sicil bakımından yeterli olup olmadıklarını ivedi olarak Sicil Kurulundan yazı ile sorar ve 24 (Yirmi dört) saat içinde yazılı olarak yanıtlanmasını ister. Sicil Kurulundan gelen bilgilendirme yazısında kıdem ve sicili uygun olmayanların durumu derhal yazı ile Başkan adaylarına ve Denetim Kurulunda görev almak isteyen adaylara bildirilir. Bu şekilde listesinde her hangi bir boşalma meydana gelen Başkan adayı en geç 24 ( Yirmi dört) saat içinde o konum için başka bir aday bildirir,

e- Kulüp Divanı Başkanlığı, Denetim Kurulu aday listeleri de dahil olmak üzere Başkan adaylarınca kendisine verilen aday listeleriyle oluşan Birleşik oy pusulalarını; her başkan adayı için ayrı ayrı 64. maddeye uygun olarak belirlenmiş renkte ve yeterli sayıda bastırır.

YENİ METİN :

MADDE: 61-

Kulüp Başkanlığı adaylığı ve yönetim kurulu üyeliği adaylığına başvurmak için,

a-  59. Maddeye göre yeterli kıdemi bulunan başkan adaylarının seçimin yapılacağı genel kurulda seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Kulüp divanına teklif etmesi veya adaylık başvurusunda bulunacak kişinin Kulübe en az 100.000 TL’lik bağışta bulunması ve makbuzu kulüp divan başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir,

b- 59.Maddeye göre yeterli kıdemi bulunmayan başkan ve yönetim kurulu üyesi adaylarının aday olabilmek için: başkan adaylarının 500 000 TL bağışta bulunması ve seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Kulüp divanına teklif etmesi, yönetim kurulu asil üyeliği adaylarının ise 50. 000 TL kulübe bağış yapması gerekir.  Yönetim Kurulu yedek üyeliği adaylığı için ise 25.000.-TL kulübe bağış yapması gerekir.Yönetim Kurulu asil üyeliği adayları Genel Kurulda seçilirse seçildiği tarihden itibaren en geç 30 gün içinde Kulübe 50.000.-TL daha bağış yapmaları gerekir.(EKLENDİ)

          Başkan adayları :

4-Başkan adayı olarak kendi ad – soyadı ve özgeçmişlerini,

5-Yönetim Kurulu asıl üyeleri başlığı ile başkan dahil 15 (Onbeş) üyenin ad – soyadı ve   öz geçmişlerini  

6-Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 15 ( Onbeş)   üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

9-Sicil Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 ( Beş) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

10-Sicil Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 ( Üç )  üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

11-Disiplin Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 (Beş) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

12-Disiplin Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

13-Denetim Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

9-Denetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad – soyadı ve özgeçmişlerini

yazar ve listelerini imzaladıktan sonra seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 10 ( on ) gün

önce saat 18.00 ‘e kadar imza karşılığında Kulüp Divanı Başkanlığına verir.

b-Bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Kulüp Divan Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar. Verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerinin uymaması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.

c- Kulüp Divanı Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak adayları açıklar. Kulüp Başkan adayları Kulüp Divanı Başkanlığına verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.

d – Kulüp Divanı Başkanlığı Başkan adaylarının vermiş oldukları Yönetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu adayları ile Denetim Kurulunda görev almak için başvuran adayların kıdem ve sicil bakımından yeterli olup olmadıklarını ivedi olarak Sicil Kurulundan yazı ile sorar ve 24 (Yirmi dört) saat içinde yazılı olarak yanıtlanmasını ister. Sicil Kurulundan gelen bilgilendirme yazısında kıdem ve sicili uygun olmayanların durumu derhal yazı ile Başkan adaylarına ve Denetim Kurulunda görev almak isteyen adaylara bildirilir. Bu şekilde listesinde her hangi bir boşalma meydana gelen Başkan adayı en geç 24 ( Yirmi dört) saat içinde o konum için başka bir aday bildirir,

e- Kulüp Divanı Başkanlığı, Denetim Kurulu aday listeleri de dahil olmak üzere Başkan adaylarınca kendisine verilen aday listeleriyle oluşan Birleşik oy pusulalarını; her başkan adayı için ayrı ayrı 64. maddeye uygun olarak belirlenmiş renkte ve yeterli sayıda bastırır.

ESKİ METİN :

MADDE: 85 – Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı ve Tüzüğün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip on iki asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı on ikidir.

Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

YENİ METİN :

MADDE: 85 – Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı ve Tüzüğün 59 ve 61 maddesinde belirlenen koşullara sahip on beş asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı onbeş tir.

Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."