Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

Malatya’da ‘Red’ Çıkınca İstanbul Yolunu Tutmuş!

Gündem

30-12-2021 tarihinde yayınlandı.

Malatya’da ‘Red’ Çıkınca İstanbul Yolunu Tutmuş!

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni (MTÜ), yasa ve yönetmeliklere aykırı, keyfi yönetim anlayışıyla, üniversiteyle herhangi bir ilişkisi bulunmayan kocası ile yönettiği iddialarıyla gündeme gelen Rektör Aysun Bay Karabulut’un, buna ilişkin olarak malatyahaber.com’da yer alan eleştirilen haberlere ilişkin, “sansürleme- engelleme” girişiminin Malatya Adliyesi’nde karşılık bulmazken, tarafların Malatya ikametli olması nedeniyle ‘yasal olarak yetkisi bulunmayan’ İstanbul Anadolu Adliyesi’nden ‘engelleme’ kararı çıkartması tartışma konusu olmaya devam ediyor. Rektörün, malatyahaber.com’da 9 Kasım 2021’de yayınlanan “MTÜ Karı Kocanın Üniversitesi mi?” başlıklı habere erişimin engellenmesi için Malatya Adliyesi’ne yaptığı başvuru reddedilirken, benzer değerlendirmeler içeren 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan “Bu Ancak Karı Kocanın Üniversitesinde Olur” başlıklı haber için İstanbul’da anlaştığı avukatının İstanbul Anadolu Adliyesi’nden, tatil günü aldığı ve yine rektör ile yakınlarının adlarının geçtiği haberleri kapsayan, gerekçesiz ‘torba’ karar nedeniyle, malatyahaber.com, İstanbul’daki kararı veren ve buna itirazı ‘gerekçesiz’ olarak reddeden iki hakm için, Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet sürecini başlattı.

MALATYA’DA ‘RED’ KARARI ÇIKTI..
MTÜ Rektörü Aysun Bay Karabulut’un, üniversiteyi keyfi yönettiği, İdari ve akademik personel üzerinde baskı unsuru olarak kullandığı görev değiştirme, sürgün, cezalandırma yöntemiyle çalışanlara ağır mobbing uygulamayı bir yönetim biçimi haline getirdiği, personele yönelik sıklıkla görevden alma- değiştirme işlemlerinin; yasa ve yönetmeliklere uymayan işler için baskı yaptığı personelin, buna karşı çıkmasından kaynaklandığı, 3 yılda 10 rektör yardımcısı, 4 genel sekreter ve birçok yönetici değiştirdiği iddiaları malatyahaber.com’un bir haberine konu oldu.

Üniversitede yönetimde verimlilik ve etkinlik gibi çok temel ilke ve amaçlara odaklanan bir insan kaynakları yönetimi yerine; kişisel ego tatmini, kamu hizmeti yerine özel işlerinin gördürülmesi, ilgili makam için doğru personeli seçme yeteneğinden yoksun olunması, sürdürülebilir yönetim ve liyakat – ehliyet ilkesinin yok sayılması nedeniyle, üniversiteyi adeta, karı kocanın kurduğu ve sahibi olduğu “özel bir kreş- aile çiftliği”ne dönüştürdüğü iddiaları, malatyahaber.com’un 9 Kasım 2021 günü yayınladığı “MTÜ Karı Kocanın Üniversitesi mi?” başlıklı haberde yer aldı.

3 yıl önce rektörlüğe atandıktan sonra zamanının büyük bölümünü, ailesinin bulunduğu Ankara’da geçiren, üniversitenin birçok faaliyetine, ‘Malatya’daki makam odasında imiş’ izlenimi veren aldatıcı zemin görselini koyduğu internet yayınıyla katılan Aysun Bay Karabulut’un Avukatı Mehmet Ali Erdem aracılığıyla, Malatya 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, “MTÜ Karı Kocanın Üniversitesi mi?” haberine erişim yasağı getirilmesi talebinde bulundu. Hakimlik, 10 Kasım 2021’de verdiği kararla bu itirazı reddetti.

Red kararı üzerine, rektörün Avukatı 15 Kasım 2021 günü Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, ilk mahkemenin kararına itiraz etti. Bu başvuruyu görüşen 1. Sulh Ceza Hakimliği, 16 Kasım 2021 günü ayrıntılı bir kararla itirazı reddetti.

1. Sulh Ceza Hakimliği’nin söz konusu red kararında, ilk mahkemenin“..İtiraz konusu olan haber içeriklerinin incelenmesinde, 5651 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek mahiyette, talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiğine dair içeriklerin bulunmadığı, talepte bulunanın dilekçesinde iş bu haber içeriklerinde kendisine karşı ne şekilde, hangi ifade ile kişilik haklarının ihlali mahiyetinde eylem gerçekleştirildiğini belgelendirmediği ve açık şekilde delillendirmediği, Anayasa Mahkemesinin 2015/152 Başvuru numaralı 18/07/2018 tarihli kararında da belirtildiği gibi, ‘kişilik haklarına müdahalenin ilk bakışta anlaşılacak kadar belirgin olduğu ve zararın süratle giderilmesinin zaruri olduğu hallerde erişimin engellenmesine karar verilebileceği’, talepte bulunan vekili tarafından sunulan içeriklerde müvvekkiline yönelik suç yağıh kişilik hakkı ihlali oluşturacak bir haber içeriğinin bulunmadığı, talep eden tarafından sunulan dökümanlar incelendiğinde, ilgili internet sitesinde yer alan ifadenin talepte bulunanın şeref ve haysiyetini ihlal edici ve kişilik haklarını sedeleyici mahiyette değil, içeriklerin basit haber niteliğinde olduğu, Yargıtay 19 CD’nin benzer yöndeki talepler hususunda verdiği kararları içeriklerinde de kamu yararının üstün tutulduğu hususları da gözetilerek açıklanan gerekçe doğrultusunda talepte bulunan tarafından erişimin engellenmesi talep edilen içeriklerin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği..” yolundaki kararının mevzuata ve somut olaya uygun olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle yerinde görülmeyen itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

İSTANBUL TERCİHİ VE İSTANBUL’DAKİ KARAR!.
MTÜ Rektörü, malatyahaber.com’a yine 9 Kasım 2021 tarihinde ‘100 Bin TL talebiyle’ açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili ön soruşturma sürerken, üniversiteyi yönetme anlayışını ve keyfiliği yansıtan, üniversiteye 2 yıl önce geçici temizlik işçisi olarak aldığı Ezgi B.’nin, ‘özel bir süreç’ sonunda öğretim görevlisi kadrosuna alınmasıyla ilgili gariplikleri yansıtan ve 19 Kasım 2021’de “Bu Ancak Karı-Kocanın Üniversitesinde Olur!” başlıklı haberi engellemek için, bu kez İstanbul’u tercih etti.

İstanbul’da Devrim Nur Kayabalı adlı avukatla anlaşan MTÜ Rektörü, bu avukat aracılığıyla malatyahaber.com’un, ‘temizlik işçiliğinden özel koşullu öğretim görevliliğine jet yükseltme’ olayını anlatan ve haber değeri bulunan bu haberinin yanı sıra, rektörün mal varlığı, kocasının hakaretleri vs. gibi başka yayın organlarında yer alan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Bu avukat, tatil günü olan 27 Kasım 2021 Cumartesi günü İstanbul Anadolu 5. Sulh Hakimliği’ne başvurarak, haberlere erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Tarafların Malatya’da yaşaması, olayın iddialara muhatap kurumun Malatya’da olmasına rağmen, söz konusu mahkeme saatler içerisinde, söz konusu habere erişim yasağı getirerek, kararının tebliğden 4 saat sonra uygulanması kararını verdi.

malatyahaber.com, söz konusu hakimliğin, kendi haberinin yanı sıra, diğer bazı yayın organlarında çıkan, aralarında rektörün kocasının sosyal medyada kendileriyle ilgili haber yapana çok ağır hakaretlerini içeren paylaşımının yer aldığı, rektörün adeta kocasının ‘vasisi’ gibi davranarak ‘yasaklanması’ için talepte bulunduğu haberin de aralarında bulunduğu  haberlerle yasak getiren ‘TORBA’ kararını yasa gereği uygulamak zorunda kalırken, yasal itiraz sürecini başlattı.

İSTANBUL’DAKİ HAKİMLİĞİN ‘YANLIŞ’ İFADELİ, GEREKÇESİZ RED KARARI!..
malatyahaber.com’un Avukatı Eralp Yalvaç, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin habere erişim yasağı kararına, itiraz merci olan İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne 3 Aralık 2021 günü başvurdu. Başvuruda, söz konusu kararın usule ve esasa aykırı, basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkının ve kamu yararını korumanın engellenmesi açısından hatalı olduğu, ayrıca konu ile ilgili yetkili ve görevli mercinin Malatya Sulh Ceza Hakimlikleri olduğu, haberde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, Erisim Yasağı kararının eksik inceleme ile verildiği, yasağın Adliyelerin normal mesaisi olmayan bir ‘Cumartesi’ günü talep edilip aynı gün içerisinde çıktığı, hukuka aykırı verilen bu kararın kabul edilemeyeceği Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danışay’ın benzer konulardaki kararlarına atıf yapılarak dile getirildi.

Erişim yasağı kararını saatler içerisinde veren Anadolu 5. Sulh Hakimliği’nin kararına 3 Aralık 2021’de itiraz edilmesine karşın, itiraz merci olan 6. Sulh Ceza Hakimliği başvuruyu 3 gün sonra, 6 Aralık 2021’de sonuçlandırdı ve itirazı reddetti. Hakimlik, bu kararını da 4 gün sonra 10 Aralık 2021’de tebliğ etti.

6. Sulh Ceza Hakimliği, malatyahaber.com Avukatının, itirazı yasa gereği direkt kendisine yapmış olmasına rağmen verdiği kararda, “avukatın İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ettiği, bu mahkemenin itirazı yerinde görmeyerek 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği” şeklinde itiraz sürecini doğru yansıtmayan ve gerçek dışı olan ifadelere de yer verip, erişim yasağı getiren 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında ‘usul ve yasalara aykırılık bulunmadığı’ iddiasıyla erişim yasağı kararı verdiği haberle ilgili yasağın kaldırılmasına yönelik talebini reddetti.

İSTANBUL’DAKİ KARARLARI VERENLERİ HSK’YA ŞİKAYET SÜRECİ..
malatyahaber.com, itirazı reddeden İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının ‘kesin’ olması nedeniyle, bu yanlış ve hukuksuz kararlarla ilgili olarak İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza ve İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza hakimlerinin görevlerini ve yetkilerini hukuka uygun bir şekilde kullanmadıkları, böylece mağduriyete yolaçtıkları gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK)’ya şikayet sürecini başlattı.

malatyahaber.com Avukatları, hukuksuz ve haksız kararı ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak süreci de izleyecek.

Bu arada, MTÜ Rektörünün İstanbul’da anlaştığı, İstanbul Anadolu Adliyesi’nden haberlere ‘erişim yasağı’ talebinde bulunup bu kararı alan Avukatı Devrim Nur Kayabalı da, daha sonraki süreçte Malatya’ya gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Üniversitedeki çeşitli usulsüzlük ve yasa dışı işlemlerle adları gündeme gelen bazı üniversite personeli ile malatyahaber.com’a, rektör aleyhindeki haberin kaldırılması uyarısında (!) bulunan bir şahısla birlikte katıldığı yemeğin görüntülerini sosyal medyasında paylaşan Avukat Kayabalı, bir yakınının adını kullanıp Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ı da makamında ziyaret ederek, iddiaya göre destek talebinde bulundu.

Ancak, söz konusu avukat, Başsavcılık makamından ayrılmadan önce çektirdiği fotoğrafı daha sonra sosyal medya hesabından yayınlayarak, müvekkillerine ‘güç’ gösterisi yapmak isterken, fotoğrafın altına yazdığı “Malatya Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Muhammet Savran ile Başsavcı vekilimiz Sn. Mehmet Badem’e destekleri için sonsuz teşekkürler. Gündeme yer eden olaylarda önemli roller üstlenmiş kıymetli üstadlarımız ile çalışabilmek büyük bir onur ve mutluluk bizler için. Müteşekkiriz” ifadeleriyle bir başka skandala imza attı. Sosyal medyadaki bu paylaşım, Başsavcının tepkisi üzerine kısa sürede avukat tarafından kaldırıldı.

malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: MTÜ Rektörü Aysun Bay Karabulut ile kocası Ercan Karabulut.

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
53 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bilim

Şule hanım herşeyi gayet güzel özetlemiş. Bu yazı dahi ilgili kurumların araştırma yapması için yeterlidir.
Malatyamızada ÜLKEMİZEDE yazık.
İleride bu durum harika bir sosyolojik vaka olarak doktora tez konusu olabilir.

Cumali

Tiplere bak tiplere

Şule

Gerçekten artık insan diyecek kelime bulamıyor. Kelimeler düğümleniyor. Hayatımda böyle bir şey ne duydum ne gördüm AKP döneminde yaşanan şu şeyler Türkiye tarihinde görülmemiş duyulmamış şeyler. Bu Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bunca olan şeyin bunca olan rezilliğin haberleri çıkıyor ya bir ALLAH ın kulumu çıkıp demez ki bu nedir ablacım bu ne rezilliktir.
Bu üniversitede sadece dışarıdan bir vatandaş olarak duyduğumuz çıkan haberlerle okuduğumuz gördüğümüz başlıklardan yola çıkarak vakıf olduğumuz vukuatlar, isimler, olaylar silsilesine istinaden bir vatandaş olarak sormak istiyorum :

1- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünün keyfi yönetim anlayışı . Memurların keyfi durumlara göre oradan oraya sürgün edilmesi gibi bir durumdan bahsediliyor peki bu rektör hiç mi DMK bilmez hiç mi kanun , üniversite yönetmeliği bilmez bir memura kanun dışı bir şeyi imzalatmak adına dayatamayacağını veyahut keyfi olarak yer değişikliği yapamayacağını

2- Onlarca kişi ve kurum ile mahkemelik şu anda bu kurum peki hiç mi bi durup sorulmaz yahu bu nedir böyle onlarca davamız var mahkemelerde hadi biri hatalı ikisi hatalı e onlarca kişi hatalı da biz mi hatasızız haklıyız .

3- En az 10 tane rektör yardımcısı ve tam 4 kez genel sekreter değişmesi (ki nerede görülmüş bişey bu ) soruyorum bir üniversitede ki henüz 3. yılı 10 tane rektör yardımcısı nasıl değişebiliyor 4 tane genel sekreter değişmesi ne demek peki bu derece sıklık yaşanmasının sebebi ne demek ki ortada yanlış giden ( yanlış kelimesi az kalır ) extrem durumlar mevcut

4-Genel sekreterliğe en son getirilen ismin valilikte daha önce kademe ilerleme cezası aldığının haberleri çıktı peki kademe ilerleme cezası alan biri kanunen daire başkanı dahi olamaz iken nasıl oluyor da genel sekreter olabiliyor ? Veyahut devletin asli bir kurumu olan valilikte böyle ceza alan biri nasıl oluyor da devletin başka bir kurumunda genel sekreter olabiliyor neden hangi amaç ve çıkarlar uğruna ?

5- Temizlikçi olan biri nasıl öğretim görevlisi olabiliyor bu isim akademisyen olabilecek hangi vasıfları ve şartları taşıyor . İsminin Ezgi B. olduğu söylenen bu kişiden neden bu kadar bahsediliyor bu isim nasıl olabiliyor da birçok kişiyi işe aldırabiliyor istediği her şeyi bir rektöre yaptırabiliyor . Allah ım aklım almıyor .

6- Bu sürekli haberlere konu olan ve yapılan haberlerin altındaki yorumlarda bahsedilen Serdar Toy kim ve Üniversite ile bağlantısı ne ? Ne şirketinden bahsediliyor Ercan Karabulut denilmiş Ercan Karabulut ile bağlantısı ne ki ? Hımmm çok ilginç.

7- Ulusal gazetelerde dahi paylaşılan rektör olduktan sonra zenginleşme durumu . Haberde tapulara faturalara dek paylaşılmış bu nasıl olabilir nasıl olur da tapulara dek resmi ve somut belgeler ile paylaşılabilir üstelik ulusal gazetelerde dahi peki buna rağmen nasıl olur da bu insanlar hala Ankara da onla bunla fotoğraf çekebilir nasıl olur da bir Allah ın kulu hesap sormaz nedir bu tapular belgeler diye

8- Bu rektörün eşi olan kişi neden sürekli bu üniversitenin içinde hangi hak ve vasıfla neden sürekli üniversitenin protokolünde yer alır bu kişi nasıl olur da üniversitenin içinde olur sürekli burası bir kamu kurumu değil de bir aile şirketi mi biz mi bilmiyoruz acaba ? Merak ettiğimden soruyorum 🙂

9- Türkiye’de nerede görülmüş bir üniversite rektörünün sürekli Ankara’ya giderek Bakan vb isimlerle fotoğraf çektirdiği . Burası bir bilim yuvası rektörün siyasi isimlerle fotoğraf çektirmesi ne alaka bunun amacı aslında çooook açık değil mi yani bir Allah ın kulu bu kadına demiyor mu ablacım sen bir rektörsün eğitim yuvasının başındasın otur üniversitende öğrencilerinle okulunla ilgilen senin ne işine böyle bürokratları ziyaret etmek.

10- Bir rektör Cumhurbaşkanı yardımcısı , bakan vb dıdısının dıdıısı alakasız gittiği ziyaret ettiği her kişiyi ınstagramda paylaşıp neden altına üniversite ile ilgili projeler vb. şeyler yazar. Yahu en basitinden bu üniversitede ne hukuk fakültesi ne adalet bölümü var Adalet Bakanı ile üniversiteye dair hangi proje hakkında konulabilirsin ki ne alaka ? Bunu bu vatandaş anlamayacak mı akııııl var mantık var kaldıki hukuk fakültesi olsa dahi hukuk fakültelerine dair görüş alış verişinde olacağın kişi Adalet Bakanı mıdır ? Hukuk profesörleridir, barolardır vb.
Bu ziyaretlerin neden yapıldığı alenen açık değil mi?

11- Bir rektör neden rektör olduğu üniversitenin bulunduğu şehirde değil de Ankarada yaşar nasıl ve hangi hakla sadece haftanın 2 3 günü Malatya’ya gelir bunu kimse görmüyor mu?

12- Bir rektör ne alaka bakan , bakan yardımcısı vb başka atanan kişileri alır da sosyal medya hesabında paylaşıp tebrik ederek altına da o kişileri etiketler ne alakaaaa ne alakaaa ne alakaaaaa ? Kimse demiyor mu Rektör hanım karşıdan çok komik duruyor bir rektörün işi değil bu ?

13- Gazeteci Burhan Karaduman olayı nedir? Denilenler doğru ise yani bu rektörün kocası tarafından tutulan kişiler Burhan Karaduman denilen kişiyi dövdü ise bu skandal ötesi bir şey değil mi bunun haber dahi olması skandal ötesi extrem bir skandal değil mi? E nasıl oluyor da bu insanlar hiçbir şey olmamışcasına dolaşabiliyor?

14- Haberde bahsedilen bu durum nasıl olabilir? Bir mahkemeye cumartesi tatil gününde nasıl başvuru yapılabilir ve nasıl olur da aynı tatil gününde 4 saat içinde hemen karar çıkabilir ve ne hikmetse aynı mahkemeye yapılan itiraz ise günler sonra reddedilebilir . İkamet dışı yapılan bir başvuru bir mahkeme tarafından nasıl kabul görebilir . Malatya da ki yerel mahkeme tarafından aynı durum karşısında verilen karar İstanbulda ki ikamet dışı mahkeme tarafından rektör lehine karar verebilir . Burada usulsuzluk yok mu işlem ve unsurda. Peki haberde bahsedilen bu avukat Malatya ya gelip Malatya Cumhuriyet Başsavcısı ile fotoğraf çektirip öyle bir yazı ile nasıl paylaşım yapabilir akıl mantık işi değil beynim yandı 🙂

Bütün bu yazdıklarım şahsımdan bağımsız sadece 2018 den itibaren bu üniversite, rektör ve nezdinde basında çıkan haberlerden derlediğim şeylerdir . Ve ben de bir vatandaş olarak haberlerde çıkan bu durumları burada sıralayarak soruyorum.. Neler oluyor ? Burası nasıl bir kurum? Bir ALLAH ın kulu çıkıp hesap soramıyor mu bu nedir bu çıkan haberler neyin nesidir diye? Bunca çıkan habere rağmen ( ki Türkiye tarihinde hiçbir kurum ve şahıs için bu derece haberler çıkmamıştır) bu rektör nasıl oluyor da Cumhurbaşkanına dek fotoğraflar çektirebiliyor. Bu isimlerin bunlardan haberi yok mu? Öznur Çalık hiç mi bu durumlardan rahatsız olmuyor
Ve daha yüzlerce soru .. Bir vatandaş olarak midem bulanıyor aklım almıyor utanıyorum iğreniyorum gençlerimiz geleceğimiz adına sonsuz üzülüyorum. YAZIK ÇOK YAZIK …

Hayati

Helal olsun valla siz her şeyi anlatmışsınız. Peki nasıl oluyorsa hâlâ ve hâlâ o makamda oturabiliyor.

temiz

çok sevimliler

mehmet

Koştur atını koştur bakalım nereye toslayacak

ŞİRE PAZARINDA DOLAR YAKAN SAF MALATYALI

yazık şu memlekete 3-5 kişiye kurban ettiler. herkese böyle abla nasip olsun kardeşine üniversite açtı. yıllardır bir çivi çakılmadı memlekete… kendi çıkarları olmadığı sürece hiç bir şey yapmadılar. doğunun parisi olan memleketimiz dönüp bakınca insan üzülüyor

Ahmet

Orduzu Şanlıkaya’ya doğalgaz ne zaman geliyor Okuyucular mazur görsün sesimizi duyurmaya çalışıyoruz

Fatih

Daha tastepeye dogalgaz gelmedi sen şanlıkayadan bahsediyorsun mazur görmüyoruz git malatya gaza başvuru yap burası yerimi her defasında dogalgaz dogalgaz şanlıkaya dediği yer 15 tane ev var 5 dogalgaz alır 10 odun yakar buda bende varım ha demek için kuru kalabalık yapar git akp sole getirsinler sana bi çuval dogalgaz

Mustafa

Ozlemistik uzun suredir haber yoktu memleketin sefasini suren tiplere bak bak insan doymuyor soz oyum bunlara kimse gordugu gunden geri kalmasin

Mehmet ekici

Saltanatlar ordusu

ŞİRE PAZARI DAVULCUSU

Haberdeki fotoğrafı nerde çekilmiş rektör ve eniştemiz acaba aşırı soğuk bir yer herhalde

Zafer Demir

Moskovayı fethetti bizim küçük enişte. Madalyası eksik sadece.😂 …. Birbirini bulmuşlar yeterde artar😂

Mehmet ekici

Vur davulcu davula

Can

malatyahaber sonuna kadar arkandayız cesaretinizden ve dik duruşunuzdan dolayı tebrik ederim allah yardımcınız olsun…

Orduzulu

Ha bu arada hanım efendileri sevdiğimiz den ve savundugumuzdan değil, millet artık bıktı bunlardan. Siz gazeteciler ile sadece değil milletin kendisi ile problemleri var, bunu herkes biliyor, bıktık ayakkabılarından tatillerinden, şunu bunu tehdit etmelerinden ve dövdürmelerinden,… Olayı sadece sizin gazeteci arkadaşlarınıza karşı ve size karşı kin olarak sunmanız hata, karşısında kim varsa zorluk çıkararak karşılayan bir anlayış var ve memlekete hakim şuanda, artık Yeter diye herkes haykırıyor. En iyisi sizler Malatya’nın o eski güzel insanlarından derlemeler yazın, O güzel insanlar atlarına binip gitti, diye hiç mi güzel hemşehrilerimiz kalmadı memlekette yav. Gerçekten serzenişimizi anlayın bıktık haberinden dahi bıktık.

Orduzulu

Bu haberlere bakınca ve basın özgürlüğünün geldiği haddeyi hayretle izliyoruz. Birde Malatyalılar olarak sizin kin ve öfke kustuğunuz haberlerden artık bıktık, kabak tadı verdi ama. Rektör hanım mı dersin, millet vekili hanım efendi mi, dersin bu ne ya Allah aşkına. Zaten millet gına geldi ellerinde, birde siz tuz biber oluyorsunuz üstüne. Hemde bize ne yav sizin kin ve hıncınızdan.

Kerim Dayı

Yani bırakın vurup çevirsin ler diyorsun değilmi orduzu lu, sana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsun, duymadın, görmedin. Sen başını kuma göm yaşa. Senin gibiler yüzünden bu ülkede bu tipler at koşturuyor. Ama Malatya haber, gibiler iyiki var. Yoksa bunlar elindeki obi parça ekmeği dahi alırlar. Sen kafanı çıkarma kumdan sakın.

malatyalı

Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Utanma duygusu olan insan için çok ağır şeyler bunlar.

Murat

))))))))))))))))))))) Doğru söze ne söylene bilir

kara44

bu fotoyu neden buldunuz komikmiş..

Kerem

İşin garip tarafı halkımız sanıyor ki baştakinin bu olanlardan haberi yok. Ya arkadaşlar bu Üniversite’deki atamaları yapan Sayın Cumhurbaşkanımız zaten.. Onun haberi olmadan kuş uçmaz kuş…

Cihan

Şıracınin şahidi bozacı diyorsun…
Bu dediğini anladıkları gün….
Umarim anlarlar !

Metin

Sırf bu saltanat devam etsin diye Akp ye oy verecem

Suleyman Demir

Eş rektorler hep cumhurbaşkanlığı külliyesini gezip, el ele fotoğraf çektirecek değil ya Rusya’ dan da fotoğraf çektirmeleri ve sosyal medyadan yayınlamaları gerek. Acaba başkan Putin’ le görüşüp üniversitenin bilimsel gelişmişlik düzeyini (?) anlatıp, kayısı tabağı hediye etmişler midir?

Çilesiz li

Yukarıdaki resim de çok sevimli aynı edi ile büdü. Bi çift bu kadar mı birbirine yakışır. Tencere yuvarlanmış tam kapağını bulmuş. Allah ım sen nelere kadirsin. Ama eş rektör Yunus bülbülses in kopyası. Allah bozmasın. Devam edin.

Serkan

Sevgili Malatya haber sizi takip eden bir vatandaş olarak artık bu sahıslari haber yapmayin bıktık artik bu yüzleri görmek istemiyorum .sizden ricam budur.yaptıklarinin hesabinida kendi vicdanlarina versinler….

Feryat

Bu. Ülke de bunun gibiler prim yaptığı sürece olmaz olmaz. Ülke ne hale geldi. Kim bunlar yav. Ah Reis im ahh.

ali

bu ülkeden bir şey olmaz o gider diğeri gelir yine değişmez onun için yiyin için keyfinize bakın

malatyalı

Bırakın oynasınlar;
Siyasiler’ de üç maymunu oynasın Öznur abla kulisi ezer geçer hepsini …
Bir sürü haber çıktı bunlar doğru yada yalan desinler ölüm sessizliği…
Bunların hiç biri Malatya’ma layık yöneticiler değil …
Rektör hoca da vekillerde bence yetersiz değişmesi lazım … Malatya’yı geriye götürüyorlar…Köylü kurnazlığıyla nereye kadar…
Ya devlet başa ya kuzgun leşe …

Malatyalı

Ben birbirine bu kadar yakışan başka bir çift görmedim 🤣🤣

Güzel ülkem

Malatyalı enisteyi sever , enişteye laf yok , Fotoğraf çok iyi merak ettim nerede cektirmisler.

turan

bunların yaptıklarına hala göz yumuluyor ya helal olsun!..

Nedim

Tebrikler malatyahaber.com.

ömer

Akademik personel alımında keyfi uygulamalara devam.. Ayrıntılar ekte. Merak ediyoruz, nereye kadar???

WhatsApp Image 2021-12-26 at 15.52.06 (1).jpeg
MESUT

Ak Parti yapar Halk bakar.
Birileri yazar ortaya çıkarır tüm gerçekliği ile
Ne olur Ak parti bakar ve hiç bir şey yapmaz.
Deterjan ile trilyonluk yolsuzluğa ne yaptı ki
Bakara makara diyen adam büyükelçi
Temizlikçi öğretim üyesi
10 bin dolar alan vekili ortaya çıkarmaz
Yıl 2018 asya banka para yatıran memur görevden atılır. Yıl 2021 fetö ile ceketi ilikli fotoğrafı olan bakan yapılır.
Yani gerçek olan şu Ak partinin içinde isen bu ülkenin tüm nimetlerinden lüksünden rahatından rantından faydalanırsın kimse sana hesap sormaz.
Çünkü halk sadece bakar.
Ne zaman adam oluruz…!!!
Bin yıl yaşamayacağımızı anlayıp sorgulayıp hesap sorduğumuz zaman.

malatyalı

Ercan Karabulutun Serdar TOY ile bağı ve …
Çocuklarına özel araç…
Hızlı zenginleşme…
Temizlik görevliliğinden öğretim görevliliğine …
CEVAPLAR…

Sevmek lazım

HSK Sürecine ortak olmak için, imza toplayalım, bu böyle gitmez…..

HACI

Bu olayları neden reise bildirilmiyor anlam veremiyorum, atadığı kişileri görsün reis demek ki yukarılara yanlış bilgiler iletiliyor.

yıldırım

benim burda anlamadığım olay T:C. kanunları ve yasaları malatyada ayrı istanbulda ayrımı. malatyada red edilmişse istanbulda da red edilir.

Malatyalı

Yıl 70 yıllar köyde kışlar zor geçer Ali dayının mallarina verdiği yem azalir dağa gider karların eridiği tepelerden keven söker armut ağaçlarının dallarından çekem çıkarır,kestiği kavak ağaçlarının dallarını soyar sırtında eve getirir hayvanlarına verir aylardan Şubat ayıdır ineklere seslenir dayanın şunun surasinda yaza ne kaldı der.

Selman

Aynı şeyi döndürüp döndürüp vermekten bikmadiniz. Okadar belli ki bir hesabinizin olduğu. Eskiden hürriyet de böyleydi. çıkarı olduğu belli yerlere gazetecilik süsü altında böyle haberlerle baskı kurardi. Fetö taktiği de buydu. Henüz anlamadığım şu sizin bu üniversiteden ne çıkarınız var

erhan

benim yorumu neden kaldırıyorsunuz küfür etmemişiz hakaret etmemişiz objektif olun editör her yorumu kafanıza göre kaldıracaksanız yorum bölümünü kapatın

erhan

öznur ve kardeşi aynı malatyanın başına belalar gelecek secimde öznura oy yok malatyada mlatya sanki babalarının çiftliği istediklerini yapıyor abla kardeş yazıklar olsun

Güzel ülkem

Verirsin kardeş verirsin bacimiz bu sefer belediye başkanı olacaktır.

tarafsız

ülkemizde bu rektör ve kocasına dur diyebilecek bir irade yok böyle gelmiş böyle gider. Bu ve buna benzer olaylar tüm kurumlarda var zaten ülkemizin geldiği nokta da bunlarında payı var harcamaların haddi hesabı yok bu üniversiteye verilen desteğin 10 da 1 i inönüye verilseydi şu an en iyi üniversitelerden biri olurdu.

Vahit Var

Bunların haberini boş ver, resmini görmeye tahammülüm yok. Bir insan bu kadar mı itici olur.

Hamit

Ah Engin Gözükara ah…sevgili büyük halkımızın başına kimleri nasıl bela ettin!!

Merve

Doçentliğini Proflüğünü araştırın nasıl alınmış

Zafer

Sevgili malatya haber,bosuna enerjinizi harcamayın,kanun tanımazlık gelenek oldu ülkemizde,rektör hanımın ablası bol bol adalet dersi vermekten,HAMD OLSUN u her dakika her saniye kullanmaktan bitap düştü.hangisini hangisine şikayet ediyorsunuz ki,bunlar ve avaneleri olduği sürece onlardan aldıkları destekle hukuksuz işler yapmaya devam edecekler….

Adalet

Sayın ziya Selçuk bakanim gitti öğretmenlik mülakatıni görüyorsunuz hak ettiği halde mülakatta elenen gençlerin anne ve babalarının feryadı figani dagi taşı inletiyor bunu gören hâkimler hakimi Allah var.

44 Malatya

ilâhi adaletin zamanla tecelli etmesinde sebep sistemdeki askaklık değil, sürecin kusursuzluğudur. dünyada veya ahirette insan hakettiği karşılığa er veya geç kavuşacaktır. görülen hesapta hata olmaz

Adil

Ülkenin geldiği hale bak. Şu gördüklerine rağmen hâlâ 3 maymunu oynayan halka diyecek bir laf yok. Allah ıslah etsin bu milleti

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Trabzonspor 21 15 5 1 38 15 23 50
Konyaspor 20 11 6 3 32 16 16 39
Hatayspor 21 11 2 8 32 28 4 35
Başakşehir FK 20 10 4 6 30 20 10 34
Adana Demirspor 21 9 7 5 30 24 6 34
Fenerbahçe 21 9 6 6 33 26 7 33
Beşiktaş 21 9 5 7 33 30 3 32
Alanyaspor 21 9 5 7 32 32 0 32
Gaziantep FK 21 9 4 8 27 28 -1 31
Sivasspor 21 7 9 5 28 21 7 30
Fatih Karagümrük 21 8 6 7 29 30 -1 30
Kayserispor 21 7 7 7 29 29 0 28
Galatasaray 21 7 6 8 26 28 -2 27
Giresunspor 21 7 4 10 20 21 -1 25
Antalyaspor 21 6 5 10 22 32 -10 23
Göztepe 21 5 6 10 24 29 -5 21
Kasımpaşa 21 5 6 10 24 29 -5 21
Altay 21 5 3 13 23 35 -12 18
Çaykur Rizespor 21 5 3 13 19 38 -19 18
Yeni Malatyaspor 21 4 3 14 17 37 -20 15

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...