Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

Çakır’dan Borç Açıklaması.. “Yapılan Algı Operasyonu”

Gündem

15-05-2019 tarihinde yayınlandı.

Çakır’dan Borç Açıklaması.. “Yapılan Algı Operasyonu”

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

AKP Malatya Milletvekili ve Malatya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ve belediye şirketlerinin en son 1 milyar 808 milyon TL olarak açıklanan borçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 801 milyon TL olduğu iddiasını tekrarladı ve belediyenin alacağı düşüldüğünde borç miktarının 721 milyon lira olduğunu söyledi. Borçla ilgili yapılan açıklamaları “algı operasyonu” olarak nitelendiren Çakır, “Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum. ” dedi.

ÇAKIR’DAN YAZILI AÇIKLAMA..
Çakır’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 778 milyon 257 bin TL borcu olduğu açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Grubunun vermiş olduğu soru önergesine 10.05.2019 günü verilen yazılı cevapta ise; 1 milyar 808 milyon 206 bin TL olarak revize edilen sözde borcun, sadece Büyükşehir Belediyemizin değil; MASKİ’nin ve 7 şirketimizin toplam borcu olduğu açıklandı.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki; asla, gerçeklerle örtüşmeyen, hiçbir muhasebe mantığı ile de izah edilemeyecek, art niyetle, bilinçli ve sistematik bir şekilde hazırlanarak saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılan sözde borç rakamları açıklanırken; kamuoyunda, Malatya Büyükşehir Belediyemizde, büyük yolsuzluklar yapıldığı, belediyemizin iflas ettirildiği, batırıldığı, yönetilemez bir hale getirildiği algısı oluşturulmak istendiği aşikârdır.

Bu algı operasyonuna dört elle sarılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Malatya Büyükşehir Belediyemizde büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet etmiştir.

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Hodri Meydan diyorum. Eğer iddialarınızı ispat etmezseniz ve iddialarınıza dair elinizde tek bir belge varsa ve bunu da ilgili Cumhuriyet Savcılarımızla paylaşmazsanız müfterisiniz.

9 yılda Malatya’mızda yapmış olduğumuz değişimin dönüşümün şahidi aziz hemşehrilerimdir. Gece gündüz demeden; bin bir fedakârlık ile yaptığımız binlerce kilometre yoldan, prestij bulvarlardan, ulaşım yatırımlarımızdan, binlerce kilometrelik altyapı yatırımlarımızdan, çevre ve enerji yatırımlarımızdan, kültür sanat adamızdan, müzelerimizden, semt konaklarımızdan, çok amaçlı sosyal tesislerimizden, eğitim öğretimine katkı sunduğumuz binlerce öğrencimizden, parklarımızdan, Yaşam Merkezimizden, Nikâh Sarayımızdan, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağımızdan, Hayvanat Bahçemizden, şirketlerimizin geldikleri noktalardan, oluşturduğumuz yeni iş imkânları ile sağladığımız binlerce istihdamdan ve daha sayamayacağım onca hizmetten tek kelime edilmeden, kamuoyunun dikkatinin iyi niyetten yoksun bir şekilde abartılarak hazırlanmış, gerçeklikle yakından uzaktan alâkası olmayan, hayali borç rakamlarına çekilmesi gerçekten çok manidardır.

Bilinçli ve maksatlı olarak titiz bir laboratuvar çalışması ile hazırlandığı aşikâr olan, hayal ürünü açıklamalar ile maalesef şahsım, değerli, fedakâr ve cefakâr mesai arkadaşlarım ile mensubu olmaktan onur duyduğum AK Partimiz, kamuoyumuz nezdinde rencide edilmek suretiyle töhmet altında bırakılmak istenmiştir.

Bizler, kamunun her bir kuruşunda 80 milyon vatandaşımızın, milyonlarca yetimin, öksüzün, kimsesiz garip gurebanın ve hatta doğmamış çocuklarımızın hakkının olduğunun şuurunda olarak, 9 yıl boyunca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’mıza hizmet etmeye gayret ettik.

Unutulmamalıdır ki, şerefimiz, onurumuz, haysiyetimiz her türlü maldan, makamdan, statüden ve tüm dünyalık değerlerden daha üstün ve daha değerlidir.

Gerek aile gerekse de teşkilât terbiyemizin gereği tabii ki nezaketi elden bırakmak istemeyiz; ama bu tür asılsız iddialara, bizleri rencide eden, töhmet atında bırakan, toplum mühendisliği ile hazırlanmış açıklamalara karşı da sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Bu tür mesnetsiz iddialar karşısında sessiz kalmamamız; her şeyden öte kendimize, ailemize, 9 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan binlerce çalışma arkadaşım ile ailelerine, müntesibi olduğum siyasi harekete ve en önemlisi bizlere 2 dönem şehrül eminlik ve bu dönem de milletvekilliği görevini tevdi eden aziz hemşehrilerime duyduğum derin saygımın gereğidir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir muhasebe sistemiyle izah edilemeyecek, tam bir akıl, iz’an, vicdan ve merhamet tutulmasıyla yapılan, saygıdeğer kamuoyumuzu yanıltan açıklamalardaki bariz spekülâtif hatalardan bazılarını örneklerle açıklamak isterim:

1) MASKİ ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemeleri de borç hanesine yazılmış ve bütün bu sözde borçlar Malatya Büyükşehir Belediyemizin günü geçmiş borcuymuş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır.

2) Yapılan açıklamalarda, bununla da kalınmayıp şirketlerimizin bilançolarındaki aktif-pasif değerlendirmesi kasıtlı olarak çarpıtılmış, maalesef sadece bilanço pasiflerindeki borç ve ödeme kalemleri, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Buna mukabil, aktifteki kasaları, bankalardaki nakit durumları, müşteri alacakları, çekleri ve mevcut stokları dikkate alınmamıştır.

3) Bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediye bütçe sistemi ile şirket muhasebe mantığı bilinçli bir şekilde karıştırılarak maalesef büyük bir algı operasyonuna imza atılmıştır.

4) Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Büyükşehir Belediyemizin borcu kamuoyu ile paylaşılırken, kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’nin borçları ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemelerinin de bir borçmuş gibi Büyükşehir Belediyemizin sözde borcuna yansıtılması tam bir garabettir.

5) Malatya Büyükşehir Belediyemizin borcu 31 Mart 2019 günü itibari ile borcu 801 milyon TL’dir.

Ve yine aynı tarih itibari ile de 80 milyon tahakkuk etmiş alacağı vardı.

Hesap açık ve net bir şekilde ortadadır. Borç alacak denkleminde Büyükşehir Belediyemizin borcu 721 milyon TL’dir.

Aziz hemşehrilerim, Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili tabloyu açıkça ortaya koyduktan sonra; yukarıda da belirttiğimiz gibi; kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’ ile hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7 şirketimizin mali tablolarının açıklanması sırasında da ne tür garabetlere imza atıldığını da izah etmek istiyorum.

6) MASKİ’nin 31 Mart 2019 tarihi itibari ile tahakkuk etmiş borcu 539 milyon TL’dir.

Buna mukabil, tahakkuk etmiş alacağı ise 116 milyon 496 bin 142 TL’dir.

Stoklarında ise hâlihazırda 23 milyon 211 bin 379 TL’lik malzemesi vardır. Tahakkuk etmiş alacağı ile mevcut stok toplamı olan 139 milyon 707 bin 521 TL, tahakkuk eden borçtan düşüldüğü zaman MASKİ’nin borcu 399 milyon 292 bin 479 TL’dir.

(Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğu açıklamada, 2019 sonuna kadar ki cari ve tahmini giderleri borca yüklediği gibi, MASKİ’nin tahakkuk etmemiş 185 milyon TL’si de bu borç rakamlarından düşülseydi MASKİ’nin borcunu 214 milyon 282 bin 479 TL olarak açıklaması gerekirdi.) MASKİ özelinde de birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum.

• MASKİ’nin borçlarından 141 milyon TL si, 2001 yılında dönemin Belediye Başkanı M. Yaşar Çerçi tarafından şehrimize kazandırılan Arıtma Tesisi için alınan 10 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli borçtur ve bu borcun vadesi de 2031’dir.

• Yine MASKİ’nin 21 milyon TL’lik Japonya Kalkınma Bankasından alınan % 0,5 faizli kredinin ödemeleri 2022 de başlayıp 2040’ta bitecektir.

• Yine bu borcun yaklaşık 30 milyon TL si Büyükşehir sürecinde kapatılan Belde Belediyelerimizden devrolunan borçlardır.

7) Şirketlerimizin hesapları açıklanırken de aynı hataya düşülmüştür. Hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7 şirketimizin mali tabloları açıklanırken de, ticari ödemeler absürt bir biçimde abartılmış, bununla da kalınmayıp bu ticari ödemeler borç gibi gösterilmiş ve hatta daha ileri gidilerek bu sözde borçlar Büyükşehir Belediyemizin borçlarıymış gibi kamuoyumuz ile paylaşılmıştır. Şirketlerimizden de sadece çok çarpıcı 2 örnek vermek istiyorum;

Örnek 1:

ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu açıklanmıştır.

Oysa şirketimizin, tahakkuk etmiş ticari ödemesi ise 57 milyon 55 bin 209 TL’dir. Buna mukabil, ESENLİK Şirketimizin 63 milyon 806 bin 86 TL’lik tahakkuk etmiş alacağı, nakdi ve stoku vardır. Yani; ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu değil; 6 milyon 750 bin 877 TL’lik artısı vardır.

Örnek 2:

MESTON Şirketimizin 89 milyon 118 bin 408 TL borcu olduğu açıklanmıştı. Oysa MESTON’un da tahakkuk etmiş ticari ödemesi sadece 13 milyon 186 bin TL’dir.

Yine buna mukabil; tahakkuk etmiş alacağı ise 16 milyon 833 bin 377 TL’dir.

Yani; MESTON şirketimizin de 89 milyon 118 bin 408 TL borcu değil; 3 milyon 647 bin 377 TL artısı vardır.

Aziz hemşehrilerim, örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Yukarıda da belirttiğim gibi; hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz yanıltılmıştır.

Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
192 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Murat

Malatya beleyesi olarak değişimden söz edersiniz de kimse kusura bakmasın ama 2014 de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak seçime girecek diye sokak sokak cadde cadde kazdıgınız yollara yapılan kaldırımlar dikilmesi beklenen sokak aydınlatma direkleri yıl olmuş 2019 ama 2014 seçimlerinin bir gün sonrasında olduğu yerde yarım yamalak bırakılmalarını da açıklayın madem dört dörtlük çalıştınız memleketimin dört tarafı daha 2014 de kazılan yapılmayan çukurlarla dolu ve çıkmış bu açıklamayı yapıyorsunuz borcunuz varsa ödeyeceksiniz ödemediklerinizi de zaten milletin sırtına sarıp kendinizi ankaraya atmasını iyi bilirsiniz

sevgi

belediye maskideki araç saltanatına son verilin bu israf kat kat çıkar sizlerden genel müdürler göreve lütfen

cemil

madem borç yok belediye refah içinde ise maaşları ödemek için neden her ay kredi derdine düşülüyor. madem belediyenin alacağı çok borcu bu kadar değil niye belediyenin kasası bomboş. bu kadar bor yok ama 1 milyar borç var diyelim nikah sarayı hariç hani nerde dikili ağaç.

bek

yaptığınız ne var ortada.Hala 30 yıl önceki yollar bir tek kaldırımlar her yıl değişiyor.Kapalı bir otopark mı yaptınız ne yaptınız bu paralarla?Makam odalarınızı ve makam araçlarını değiştirmekten başka ne yaptınız.kayısı için ne yaptınız.sulama için ne yaptınız?

Abdulkadir

Adamları klavyeye sarılmış…
Ahmet Çakır ve Uğur Polat siz iyi yönetici olsaydınız şimdi methiniz yapılırdı. Devletin ve milletin kuruşunun vebalini yüklenseydiniz bu sözler bugün konuşulmazdı. Hangi ihaleleri kimlere verdiğinizi, hangi makamları kimlere dağıttığınızı millet çok iyi biliyor.
Madem ki millete değer veriyorsun, millet seni koca bir şehire büyükşehir belediye başkanı seçti. Günün dolmadan çekip gittin. Malatyada milletvekili olacak adam mı kalmadıydı. Dokuz sene başkanlık yaptın adını bile kurtaramadın. Malatyayı nasıl kurtaracaksın. Kaldı ki büyük hizmetlerin çoğunu merkezi hükümete yaptırdınız. Başkanlığın döneminde de şimdi de kem küm ediyorsunuz.
Belediyenin yaptığı bir duvar çöktü, tamir ettiler, bu sefer öbür tarafı çöktü. 13 metrelik bir yüksekliği var. Bir gazeteci – televizyoncu çağırdım. Dedim belediyenin yaptırdığı duvar ikide bir çöküyor. haber yap. Adam ” biz belediyenin aleyhine haber yapamıyoruz” dedi. Belediyenin aleyhine haber yapamayan bir Malatya bıraktınız. AK parti oy kaybediyor; Tayyip Erdoğan çağırıyor, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya’da niye oy kaybettik? onlar da ne söylüyorsa artık. Demiyorlar ki Malatya halkı bizim yüzümüzden partiye oy vermiyor. Bu sefer Büyükşehir adayı olsaydın, kesin Malatyada Ak parti kaybederdi. Önemli olan, halkın oylarıyla veya atanmayla gelen insanların MENFAAT ÇEVRELERİNE alet olmamasıdır. Yöneticilik de budur.

Ülkem ve Malatyam

Bir defalığına da olsa dürüst olun ve gerçeği açıklayın ki Rabbim katında ve bu vatan için şehit olanlar için vicdanlarda aklanasınız belki. Doğru olun dürüst olun. Bir defalığına da olsa dürüstçe doğruları söyleseniz hem siz hem bu ülke kazanır. Hata insanlara mahsustur. Hiç olmazsa bundan sonrakilere ders olur. Aksi takdirde tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenin sonu belli beyler. Selahattin bey iyi dokunuşlar yapmaya başladı inşallah sonunu getirir. Yöneticilik kolay değil. beyler. Önce temizlik yiyenler temizlenmeden bu işler düzelmez. Lütfen makam aracı ve makam odası saltanatına son verin. Selahattin bey mesela makam aracını devretse kendi aracı ile bu işlerini yapsa ne ses getirir değil mi.

behlül

ben akşam evimin eksiklerini nasıl alırım çocuklarımın ihtiyacını nasıl karşılarım diye çabalayan asgari üçretle çalışan birim …demem o ki kim benim haksız yere bir kuruşumu almış haram zehir zıkkım olsun dünya ahiret elim yakasındadır. tüm torumları okudum tek düşündüğüm şey ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ demekki var ki ortaya çıkarıldı …

VAHİT VAR

ŞİMDİYE KADAR BAŞKA HABERE BU KADAR ÇOK YORUM YAPILMAMIŞTIR.BUDA NEDEMEK OLUYOR,BİZLER MİLLET OLARAK,BİZLER VATANDAŞ OLARAK ÇOK AMA ÇOK RAHATSISIZ BU SİYASİLERDEN.BABALARIN ÇİFTLİĞİ GİBİ VURUP DÖNDERİYORLAR.BİRİDE ÇIKIP SİZ NEYAPIYORSUNUZ DİYİP HESAP SORAN YOK.MALATYA MIZIN ANASINI AĞLATTILAR.DEMEKKİ KAŞINTI BİZ VATANDAŞLARDA,DEMEKKİ BİZ VATANDAŞLARIN HAKETTİĞİ BÖYLEYMİŞ.

10.Köy

Haberin fotoğrafını çok iyi hatırlıyorum. O fotoğrafın çekildiği gün sayın Çakır aynen şu beyanatı vermişti; “Milletin malını çarçur eden usulsüzlük yapan babamın oğlu olsa affetmem” o gün büyükşehir belediyesinde yolsuzluk soruşturması açılmış 6 kişi ihraç edilmişti. Tarih 27 Temmuz 2016 idi. Bugün 16 Mayıs 2019. Aynı fotoğraf fakat beyanlar farklı. Peki me olduda sayın çakır babasının oğluna bile tanımadığını iddia ettiği hakları kendinde görür oldu? O gün ihraç ettiği 6 kişi hem adli mahkemeden hemde sayıştaydan beraat ederek döndüler. Üzülme sayın çakır Allah doğrudan yanadır. Doğruysan dimdik durursun yanlışsanda hani Bir söz vardır; ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE..

Nermin İnce

Evet hatırlıyorum Mehmet Mert’e yapılan operasyon rahmetli eşim duyunca çok üzülmüştü hakkı yendi deyip durdu.Çok şükür adalet tecelli etti. Sayıltaydanda berat ettiler Mehmt bey ve ekibi tekrar sahaya döndü. Doğru duvar yıkılmaz.

Lutfı sahin

Memet beg çok dürüs adam hakini gerçekten yediler ama cok sükür aklandı Hakında şüphe olanda mahkemeye gidib aklansın sonra konussun sonra gaztye cıksın.

Hukukcu

Mehmet bey gıyeben tanırım hakkında kötü bişey duymadım, ama size katılıyorum üzerinde bir şüphe varsa bunun çözüleceği yer gazeteler değil mahkemelerdir. Sayın Çakıra tavsiyem hiç zaman kaybetmeden mahkemede aklanmasıdır,

Mahşeri vicdan

Sen gel 9 yıl belediye başkanlığı yap sonarada gazete tv dolas kendini aklamaya çalıs. Mahşeri vicdanın sesi mahkemedir eğer bu iddialar yalansa git mahkemeye suç duyurusunda bulun hakkım gasp ediliyor iftira ediliyor de eğer yok dopruysa bu yukarıda anlattıklarını git idare mahkemesi heyetine anlat sayıştaya anlat temize çık sonra gel tv gazeteye anlat sayın çakır

Mehmet

Yorumlarımı onaylamayan sitenizi şiddetle kınıyorum…

Hamdi

benim vergim, hakkim yenmisse eger, kim yemisse haram olsun…

Yasin BİKRİYE

Esenlik, Maski, Motaş şirketlerinde ise alınacak kişilere karar veren Başkanın bu şirketlere ait BORÇLARI Büyükşehir borcu değildir diye kabul etmemesi yönündeki açıklamaları Malatyalı ile alay etmektir.
Tahakkuk etmiş borç diye bir kavram ile TOPLAM BORCU gizlemek beyhudedir.
Borç açıklamasını sadece Ahmet Çakır Bey’in yapması da ayrı bir garabet değil mi? Arada yaklaşık 1 yıl Belediye Başkanlığı yapan Hacı Uğur Polat hiçbir açıklama yapmamaktadır. Oysa Polat Başkanın da Çakır Başkandan devreden borç açıklarken gerçekleri gizlemiş olduğu anlaşılmaktadır.
Gerçeklerin ilelebet saklanamamak gibi bir gerçeği olduğu görülmektedir.
Neyse Malatya’nın gerçek borcu KAMUOYUNUN bilme hakkı vardır.
Bu haber içeriğinde anlaşılmayan başka bir konu da Sayın Çakır’ın Malatya CHP Milletvekiline yaptığı HODRİ MEYDAN çağrısındır. Malatya’yı CHP mi yönetiyordu ki çağrı CHP’ye yapılmaktadır.
Yaşananlar ders alınmadıkça tekerrür eder. Tekrar etmemesi için Tüm Belediyelerimiz ve Kamu kurumları TIPKI HALKA AÇIK ŞİRKETLER gibi Mali tablolarını KAMUOYUNA ACİKLAMAK ZORUNLULUĞUNU vicdanen yerine getirmek zorundadırlar.
Ortaklarına açıklama yapmak zorundadır olan sadece Şirketler değil aynı zamanda KAMUOYUNUN parasını harcayan vergi toplayan kurumlar da MALİ TABLOLARI açıklamalıdır.
Eğer Hacı Uğur Polat Belediye Başkanı olarak atansaydı yaklaşık 2 KATRİLYON BORCUN Malatyalılardan gizlenmeye devam edileceği de anlaşılmış oluyor.
Düşünsenize bir kaç ay önce ESENLİK şirketi ile ilgili açıklama yapan siyasi Sıfatlı Tüccarlar Borçları ödemek için Gayrimenkullerinin SİYASİ SIFATLI TÜCCARLARA devredildiğini söylemişlerdi. Bugün ESENLİK Borcu yoktur denilmektedir.
ESENLİK şirketi borcu yoksa BELSOS neden kurulmuştur?
Esenliğin deterjan markasında EPAK işletmelerinde yaşanan gerçekler MALATYA KAMUOYUNA açıklanacak mıdır?
Belediye iştiraki şirketlerde ASGARİ ÜCRETLE çalışırken ilgili şirketlere ARAÇ KİRALAYAN PERSONEL konuları dahil Eski Başkanlar önce MALATYA mahşeri vicdanına hesap vererek helallesmek durumundadır.
Hiç kimse hesaplaşmadan helalleşeceğiz dememelidir.
Hiç kimsenin töhmet altında kalmaması gerekir.
Bu nedenle Sayın Ahmet Çakır’ın Yargıda hesaplaşacağız çağrısı önemlidir.
Bugün yaşananlar sadece sonuçlardır. Sebebini ise yıllardır söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz.
Buyurun tekraren söyleyelim, hep beraber
İlle de Adalet Liyakat Meşveret ile Yönetişim Devlet ve Millete Sadakat esasları ile kadrolaşma, İLKELİ YÖNETİM ve ETKİN DENETİM Sistemini tesis etmekten başka çare yoktur.
UNUTULMAMALI Kİ yaşananlardaki tek masum Aziz Malatyalı hemşehrilerimizdir.
Yöneticilerden Masum olduğuna inanan varsa buyursunlar
MASUM OLAN İLK TAŞI ATSIN, varsa CESARETİ….

Kara44

Bi Malatyanın Hakkını Bir Avuça Yedirdiniz..

Özlem

İnanmıyorum ya pembe trambüsün kalkmasına sevinenler var. Altı üstü 2 taneydi Çakır Başkan bizlere pozitif ayrımcılık yaptı sağolsunda. Şimdi bi Allah’ın kulu çıkıp bunu sormuyor

2 Mahmut

Özlem hanım sen bilim de ilim de sen gezegenlerde bahset. Pembe trambüsü verdiler size arkadan belediyeyi borçlandırdılar. Bunlara karnımız tok.

Mehmet

Özlem Ğanım pembe tarambüse taktın gittin bindiğimiz o metrobüste kimi annemiz kimi bacımız kimi eşimiz kimi de kardeşlerimiz bunlarla yol gitmek mi rahatsız ediyor?
Bilim konuşun ilim konuşun projelerden bahsedin memleketimizi daha nasıl ileriye götürürüz onu tartışalım.

Ali

Bizde seni allaha havale ettik senin ne zihniyet ve fikirlerle hareket ettiğini bu aziz millet biliyo bu azilletin vicdanına bırakıyorum diyosunuz ya bu aziz milletin eline vicdanına kalma bence yazıklar olsun ki böyle makamları sana mecburiyetten verilmiş bu senin başarın degil

Saim

Siz kimsiniz ben vatandaş olarak çok merak ettim. Yoksa seni işe mi almadı yoksa iş mi vermedi? Belli iyi bir yaran var! Millet adına konuşma!

Ferit

Ben asla iş istemedim Çakır’dan belediye de ise hiç işim olmadı vatandaş olarak hizmet bekliyorum vergimi veriyorum vergimden kimler haksız yere nemalanmış ise haram olsun hakkım

Hakkı

Ali yorum atmış, Saim siz kimsiniz demiş. Ali cevap vermiş ama Ferit ismi ile gece gece hiç güleceğim yoktu ??

Ali ferit

Belki ismi ali ferittir 🙂

Derebeyi Çağrı

Çakır başkanım ben fanatik malatyasporluyum bu takımın burada ise önce allah sonra senin sayende. Benim için bu hepsinden önemli. Allahına kurban senin

alper

Eski belediye başkanları döneminde yapılan hizmetler iyice Fenerbahçenin bir türlü tanımlanamayan ama var olduğu şüphe götürmez büyüklüğü meselesine döndü, lafta çok hizmet yapılmış fakat şehre baktığımızda bu da Malatyaya sınıf atlatmış diyebileceğimiz, şehre katma değer katan net bir hizmet yok. Selahattin başkan iyi başladı, sis dağılınca hizmetlerde görülecektir. Yıllardır Battalgazi gibi sembolik bir mazisi ve adı olan ilçe bunu ilk defa Selahattin başkan döneminde kullanmaya başladı eminim Büyükşehiride güzel bir şekilde yönetecektir. Şehirde genel bir memnuniyet var. Memnuniyetsiz kısım rantı ve avantası kesilen kısım.

Altan

SELAHATTİN PAŞA 19 MAYISTA FENER ALAYI DÜZENLİYORMUŞ ??

Mustafa

Doğruysa helal olsun, olması gerekendir. Millete unutturulan milli degerleri yeniden hatirlatilmalidir.

Cumali

Eğer doğruysa tebrik ederim

Furkan

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır
Dünya düşman olsa da, Allah bizden yanadır…
Biz senden razıyız başkanım Allah da senden razı olsun Memlekete kazandığınız yaptığınız emek sarf ettiğiniz emeklerden dolayı şükranlarımı sunarim sizlere

Suat

Pembe trambüs neden kaldırılmış? Hanım kardeşlerimiz için pozitif bir ayrımcılıktı. Fener alayı yapan ee öyle bir yatırımı kaldırır yani

Malatyali

Bu borç belediyenin ve şirketlerin borcu sayın çakır borcu şirketlerin gibi göstererek algı yapıyor sonuç ta bu şirketlerin yöneticilerini de kendi atadı ve yapılan bütün borçlanmadan bilgisi var 12 milyon borç devraldın getirdiğin son nokta deniz bitti kara göründü

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 5 4 1 0 10 2 8 13
Trabzonspor 5 4 1 0 11 4 7 13
Konyaspor 5 3 2 0 7 3 4 11
Fatih Karagümrük 5 3 1 1 11 6 5 10
Fenerbahçe 4 3 1 0 6 1 5 10
Altay 5 3 0 2 10 7 3 9
Galatasaray 4 2 2 0 8 5 3 8
Hatayspor 4 2 1 1 9 3 6 7
Kayserispor 4 2 1 1 4 4 0 7
Yeni Malatyaspor 5 2 0 3 7 12 -5 6
Alanyaspor 4 2 0 2 3 9 -6 6
Göztepe 5 1 2 2 6 7 -1 5
Gaziantep FK 5 1 2 2 5 6 -1 5
Kasımpaşa 5 1 2 2 5 6 -1 5
Adana Demirspor 5 1 2 2 5 8 -3 5
Antalyaspor 5 1 1 3 6 10 -4 4
Sivasspor 5 0 3 2 5 7 -2 3
Giresunspor 5 0 1 4 0 6 -6 1
Çaykur Rizespor 5 0 1 4 3 11 -8 1
Başakşehir FK 4 0 0 4 2 6 -4 0

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...