Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

Hedef Yine Malatya’nın Hafızası mı?!

Gündem

04-10-2019 tarihinde yayınlandı.

Hedef Yine Malatya’nın Hafızası mı?!

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Bu şehire yeni bir tören alanı yapılacaksa eğer, bunun için en uygun yer..

Mustafa Bahadır ALTAŞ
[email protected]

Çağdaş, modern ve yaşanabilir şehircilik anlayışına göre şehrin merkezinde kalan ve şehrin geçmişini yansıtan kent kimliğini taşıyan yapıların korunarak geleceğe taşınması bu şehirde yaşayan insanların ve şehri yönetenlerin öncelikli görevi olmalıdır.

Çünkü şehirlerin de kendine özgü ruhları vardır. Bir şehrin sosyal ve kültürel oluşumu o şehirlerde yaşayan insan yapısına göre  şekillenir. O şehirde yaşayan insanların entelektüel seviyesi şehir dokusuna doğrudan etki etmektedir.

Genç Türkiye Cumhuriyetinin ilk illerinden olan Malatya o dönemde başlatılan eğitim seferberliği kapsamında ilkokul, ortaokul, lise sanat ve meslek liseleri, öğretmen okulları ve köy enstitüsü ile bölgede eğitim seferberliğinin başlatıldığı önemli bir merkezdi. Bunun içindir ki o dönemde bu okullardan mezun olan Malatyalı gençler uzun yıllar devlet bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuşlardır.

Bunun en önemli kanıtı ise Malatyalıların dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Çankaya köşkünde ziyareti sırasında İsmet İnönü’ye ‘devletten gerekli hizmet alamıyoruz’ sitemleri üzerine; İnönü, ‘Ben Malatya’ya en iyi öğretmenleri gönderdim’ sözünü söylemesidir. Bu söz her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst düzeyde Malatya’da eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Merhum Araştırmacı- Yazar büyüğümüz Ahmet Şentürk anlatmıştı; 1930’lu yıllarda öğrenim gördüğü Malatya Ortaokulu ve Lisesi’nde, o dönem de dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Fransa Sorbonne Üniversitesi mezunu öğretmenleri bulunduğunu.(Tabi günümüz Türkiye’sinde ve Malatya’sında bu konu kendini Malatyalı görmeyenler için pek bir şey ifade etmeyebilir.)

Bu hafta içinde basında yer alan bir haberde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapılan açıklamada millet bahçesi projesi içinde kalan meslek lisenin ardından Kanalboyu’nda bulunan Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Malatya Ticaret Lisesi’nin başka bir alana taşınacağını okuyunca çok şaşırdım.

Birden aklıma bu alan içinde kalan Atatürk Müze Evi ve Halk Eğitim Merkezi konferans salonu geldi.

Peki, bunlar da yıkılacak mı? Ya da bunlar yıkılmadan sadece ticaret liseleri yıkılarak o bölgede yapılacak bir tören alanı ne anlam ifade edecek?

Bilinen bir gerçek var ki oda bu şehrin öncelikli sorunu eğitimdir. Malatyanın eğitim sorunu çözülmeden bu okulların yıkılması kime nasıl bir katkı sağlar?

Bu okulları yıkarsanız bu okuldan mezun olanların Malatya ile gönül bağını nasıl yaşatacaksınız. Eğitime destek vermek için okul yaptıran ve isimlerini bu okulların adında gelecek nesillere örnek olacak şekilde yaşatmak isteyen hayırsever Malatyalılar adlarına yaptırdıkları okulların birer birer yıkıldığını görünce üzülmeyecekler mi? Ya da bunu gören hayırseverler bu tarihten sonra eğitime destek için okul yaparlar mı?

Geçtiğimiz yıllarda millet bahçesi yapılacak alanda bulunan lise (eski Merkez Lisesi, sonradan karma Atatürk Lisesi, daha sonradan Atatürk Kız Lisesi) yıkıldı. Şimdi Şehit Kemal Özalper Sanat Okulu, Malatya Ticaret Lisesi ve Hacı Hüseyin Kölük Anadolu Ticaret Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi yıkılacakmış.

Bu okullardan Şehit Kemal Özalper Sanat Okulu özel parantez açmak istiyorum çünkü bu okul ismi ile Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık mücadelesinde simgeleşmiş bir kahramanın bir şehidin adını taşıyan bir okuldur. Bu özelliğinin dışında döneminde Türkiye’nin en önemli sanat okullarından birisiydi hatta Malatya’da ilk radyo yayınlarının gerçekleştirildiği birçok Malatyalı mahalli sanatçının burada program yaptığı bilinmektedir.

Bu konu Türkiye radyo tarihinde,1966 ve 1971 yıllarına ait Radyo ve Televizyon Özel İhtisas Komisyonu raporlarında verilen listede, “Malatya Erkek Sanat Enstitüsü; 1965 yılı sonlarında kısa dalga 43 mt. 7025 ksykl üzerinden radyo yayınına başlayan ve Aralıksız 1980 yıllara kadar faaliyet gösteren Malatya Şehit Kemal Özalper (ŞKÖ) Erkek Sanat Enstitüsü Eğitim Radyosu” bilgisiyle yeralmaktadır.

Millet bahçesi (Kentsel tasarımı hiçbir şekilde Malatya halkı ile paylaşılmadan ve farklı senaryolar şeklinde tartışılmadan ihale edilen) içinde kalan bu okulu (ŞKÖ) yıkmak yerine projede yapılacak bir revizeyle okulun atölyeleri başta olmak üzere kullanılabilir bina ve yapıtlarının restore edilerek millet bahçesi içinde müze şeklinde kültürel ve sanatsal faaliyetler için tahsis edilmesi daha doğru olmaz mı?

Eski belediye binasının yıkılması, Kernek’in ve Kanalboyu’nun yok edilmesi gibi geçmişte örneklerini yaşadığımız olumsuzluklar hala daha hafızlarda dururken, (Dün eski belediye binasının yıkılışı, Kernek’in yok oluşunu alkışlayanların şimdi ne kadar yanlış yaptıklarını itiraf ettikleri gibi) bu şehri yönetmeye talip olanların bu şehrin kültürel ve sosyal değerlerini yok etmek için caba sarf etmelerini anlamak mümkün değil?

Malatyaspor’un kurulduğu 1966 yılından 2018 yılına kadar aralıksız elli yılı aşkın bir süre acı tatlı günlerini şampiyonluklarını yaşadığı İnönü Stadını ve yanında bulunan Atatürk Spor Salonu’nu ‘İdeolojik nedenlerle’ törenle yıkıp Malatya’nın hafızasını yok etmekle tarihe geçeceğini zannedenlerden siyasi olanın  İzmir marşı ile Malatya siyaset sahnesinden gittiğini hiç kimse unutmamalıdır. (Bu iki belediyeci Malatyalı bile değildi, iddiaya göre dönemin başkanını bu skandal yıkım töreni için ikna eden memur olanı halen belediyede önemli bir görevde Gürkan’la çalışmaya devam ediyor. Yine iddiaya göre, o zaman Battalgazi Belediye Başkanı olan Gürkan stadın bir bölümünün ve salonun yıkılmasına karşıydı ancak sözünü, o ikiliye dinletememişti.)

Atatürk Anıtı’nın bulunduğu mevcut tören alanı, günün koşullarına göre başta törenler sırasında yolaçtığı trafik sorunu nedeniyle epeyce zamandır sıkıntılıdır. Bu şehre yeni bir tören alanı yapılacaksa eğer bunun için en uygun yer şuan da Malatya Büyükşehir Belediyesi binasının yanında bulunan binlerce metrekare büyüklüğündeki boş ve atıl duran alandır. Burada çadır kurup panayır düzenleyeceğinize burasını modern ve çağdaş bir tören alını yapmak daha doğru olmaz mı?

Özel şahısların özel imar aldığı bir dönemde kamusal alanların oluşturulması için nedense hep eğitim kurumları yıkılıyor. Şehri yönetenlerin bu konuda mevcut alanların yıkılarak değil yeni yerleşim alanları oluşturması daha sağlıklı değil mi?

Geçen yıl milyonlarca lira harcanarak güçlendirilen Kernek meydanında bulunan şehir kütüphanesi bir gecede yıkıldı yok edildi. Bugün 800 bin nüfuslu büyükşehir Malatya’nın 21. yüz yılda bir halk kütüphanesi yok. Eğitim kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile siyasilerimiz başta olmak üzere hiç kimse tek kelime söz etmedi.

Eğitim şart!

Malatya “Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum” diyen bir rektör ve “Millet bahçelerinde yatıp yuvarlanacaksınız” diyen bir siyasi düşünce etkisi altında kalan ve yaşamayı hak eden bir şehir değildir.

Bu şehri yönetenler bugün bu konuda bir tercih yapacaktır!

Ya yirmi yıllık eğitimciliğini ön plana çıkartıp buraların geleceğe taşınmasına karar verecek ya da bu geçmişini reddederek siyasi ranta kurban edecektir

Yazılacak ve söylenecek çok şey var fakat sorumuz tek.

“İnsanlık ve Medeniyetin Başladığı Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir” söylemi sözde mi kalacak?

Ya da şartlar ne olursa olsun Malatya’nın dününe ve bugününe sahip mi çıkacağız?

Özetle şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, geçmişin geleceğe taşınması, nesillerin birbiri ile kucaklaşması, var olan sosyo-kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunması, gelecek nesillere taşınması ile mümkünken, sürekli göç alan Malatya’da sahip olduğumuz değerleri bir bir yok ederek kentlilik bilincini ve kent kimliğini nasıl oluşturacağız? Bu yok oluşları engelleyemez isek göçle gelen kozmopolit yapıya nasıl dur diyeceğiz.?

Bu konuda en önemli sorumluluk, şehreminindir, yani belediye başkanınındır. Malatyalıların da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan beklentisi budur.

Bizi Anlayan
Zat-ı Hakk’da mahrem-i irfan olan anlar bizi
İlm-i sır’da bahr-i bi-payan olan anlar bizi
Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz
Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi
Dünye vü ukba’yı tamir eylemekten geçmişiz
Her taraftan yıkılıp viyran olan anlar bizi
….
Niyâzî-i Mısrî

ARŞİV FOTO: Malatya’da Atatürk Anıtı’nın kuzeyindeki bölge 

yesilkusak 568068ba95e71

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
52 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Has Malatyalı

Mutlaka dikkate alınması gereken eleştiriler.

Vatandaş

Malatya özelinde yapılmaya çalışılanlar genel olarak ülke geneliyle aynı. Böyle giderse Türkiye’de mimari açıdan 20. yüzyıl yaşanmamış olacak.

ENSAR

Güzel bir yazı ama anlayana anlatılana ve okuyanların yorumlarına bakınca eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor insan. Ama gerçek olan bir şeyde var ki Bu kafa ile bu insanlara Fransa Sorbonne Üniversitesi mezunu iyi hocaları getirip hocalara yazık etmenin anlamı yok bu insanlara lazım olan hocalar belli onlardan da çokça var.

vatandas

Ailemiz ile akşamları cıkıp zaman geçirecegimiz bir yer yok .Malatya’da bir suru okul var onemlı olan ınsanların sosyallesıp zaman gecırebilecegi alanlar olusturabilmek. Her yeri yıkıp park yapsınlar. Arkalarındayız !

ALİ

Vatandaş Size millet bahçesi yapılıyor artık aile yatıp yuvarlanırsınız.
Okuyup ne yapacaksınız padişahım çok yaşa demek için eğitim gerekmiyor.

FuAt

Haber metinleriniz çok uzun ve detay insanlar metnin uzunluğunu görünce okumuyor . .

44malatya

Madem.toren.meydan.yeri.yaptirmak.istiyorsaniz.
Yikilan.stadin.yerine.yapin.geri.kalan.yeri.yesil.alan.
Yapin binalari okulari.yikmayin

Harun

Okulları yıkıp yenisi yapılıyor daha sakin trafik olan ve rahat alanlara niye yıkılmasın . Şehrin göbeğinde halkın tamamının istifa edeceği alan olması varken niye yıkılmasın. Okul beton taşınır başka yerde olur . Ama o bölgede onlarca yıldır yetişmiş ağaçlar var yeşil alan niye tüm halk istifade etmesin .

Alperen

Eğer öyle ise bu şehirde ilk önce yıkılacak okul Sıtmapınarıdaki erkek ve kız İmam hatip lisesleri ve okulların önün bulunan AKP milletvekillerinin işyerleridir. Bu yazıyı eleştire yazanlar eğer yürekleri yetiyorsa Bu konuda bir kampanya başlatsın sonrada selalahttin gürkan törenle yıksın sıtma pınarında kavak ve yeşil alan olsun

Malatyalı

Hangi tarihî dokudan bahsediyorsun anlamadım kaç bin yıllık yapılar bunlar sanki Hitit lerden kalma yapılardan bahsediyor elli yıllık beton binalar anlattiklariniz bi rahat durun Allah aşkına durunda biz de bir nefes alalım

Cemil

Ya arkadaş yazının neresinde bu binalar tarihi eser diye bir cümle var.
Sen nasıl okuyorsun.
Beton alan binalar değil sizin anlayışınız.

Alış

Bitmemiş eksik spor salonlarına eski spor il müdürü sadi beyi sıkıştirarak tasindirip arkasindan 1 yıldır yıkılan binaların yerine bişey yaptırmayıp daha da enteresanı zorlayıp zor durumda bırakılan sadi findikliyi nedensiz sebebsiz gorevden alip sporu bilmeyen birini getirip müdür yapan bir memleketiz vekillerimiz ne derse o biz bilmez…

battalgazi44

50-60 yıllık okulları, resmi kurumları tarihi eser ilan edip yıkılmasına karşı çıkmak bu şehrin gelişimine sekte vurmaktan öteye gitmez. eski askerlik dairesi doğrusu yapılarak yıkılmadı, müzeye dönüştürüldü ama sıradan okullara tarihi eser muamelesi yapmayalım. bu şehrin en büyük sorunu trafik. bırakın şehrin nefes alacağı meydanlar ve yollar açılsın.

Cemil

Battalgazi44 rumuzlu bey siz hangi yazıyı okudunuz anlaşılmıyor. Yazıda kimse 50-60 yıllık binalar niye yıkılıyor diye yazmamış. Sorun eğitim ve kent kimliği bu yazıdan bu ana fikri anlamayanlar için tabiki eğitim şart.

battalgazi44

cemil bey, yazıyı siz iyi okumamışsınız galiba yazıda şkö’nün, kernek’teki kütüphanenin yıkılışı eleştiriliyor. niye eleştiriliyor bunlar tarihi eser mi, kent kimliği mi acaba? zaten başımıza ne geldiyse istemezük diyenler yüzünden geldi. yazıyı anlamayanlar için evet eğitim şart.

Cemil

Battalgazi44 Allah aşkına bu yazının neresinde bu binalar tarihi eser diye yazıyor.
Eleştiri bu yıkılan binaların eğitim kurumları olması ve kent hafızasında yeri olmaları.
Kütüphane konusu ise kültürel düzeyi tespitidir.
Sizin bu düzeyi anlamanız bu bakış acınızla mümkün değil zaten.
Bir şehirdeki kütüphane ve okunan kitap sayısı o şehrin kültür seviyesinin göstergesidir.

battalgazi44

iyi o zaman kent hafızasında yeri var diye tüm 50-60 yıllık eski binalara dokunulmasın. hepsi sit alanı ilan edilsin, şehir öylece olduğu gibi kalsın. bu kafayla bir yere varamayız. şehir zaten tıkanmış, iç içe geçmiş durumda. şehrin gelişimini engelleyen okul veya kütüphane başka yere de taşınabilir. malatya trafiği zaten keşmekeşe dönmüş durumda. şkö, hüseyin kölük, ticaret lisesi hatta milli eğitim müdürlüğü de dahil oradaki tüm binalar başka yere taşınıp şehre nefes aldırılmalıdır. ayrıca hürriyet parkından yeni battalgazi belediye binasına uzanan alan acilen düzenlenerek ( altı ve oto park yapılmalı) bölgenin en büyük yeşil alanına dönüştürülmelidir.

Yahya Özkan.

Yazınızin her harfine,her hecesine,her kelime ve cümlesine canı gönülden katılıyorum.Yazık ettiler Malatyamıza,Kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüz ve şehir hafızamızı gelecek nesillerimize aktarma şanşımızı kaybediyoruz.

boş osman

bu kadar uzun yazımı olur nerde görülmüş?

mustafa44

Bence geniş yeşil alanlar tarihi yapılar da korunarak olusturulursa o zaman şehrin hafızası öne çıkar h.koluk ve ticaret lisesi gibi iki ucube bina oradan kaldirilsa daha iyi olur.

Oğuzhan

Yazınız için teşekkür ederim. Bu konuyu ele almanz önemli ne kadar dikkate alınır bilinmez tabi. Yalnız hafıza demişken İnönü Stadının yerinde kalması lazımdı. Şehre çok büyük zararı oldu taşınması. Eski yerine 20.000 kapasiteli stad istesek israf diyecekler. Keşke biraz ileri görüşlü olabilseler

Baki

Bahadır Bey, ağzınıza sağlık, çok güzel bir yazıyı kaleme almışsınız; Ancak şu kadar belirteyim ki, Şehrül-Emin diye göreve getirdiğimiz Başkan, Kendinden beklenileni veremedi, biz yanlış giden düzene dur desin diye seçtik, Ehil İnsanlarla yoluna devam etsin diye seçtik, Ahde vefalı olur diye seçtik, …. daha çok şey varda, olmayınca olmuyor, Başkan Malatya tabiriyle Adam seçmesini bilmiyor, devam Başkan!..
Sadece Belediye de değil diğer kamu kurumlarında da seviye yerlerde, Malatya’ ya yazık oluyor. Birinin kız kardeşi, yiğeni, Amcasının oğlu, … Ehliyet yok! Liyakat yok! kendi değerlerine sahip çıkamayan Hasüd-ü Malatya… Birisi biraz çalıştı mı aşağı çekmeye devam, Malatyalı Zenginler neden Malatya’ da durmuyorlar diyorlar. ben olsam bende durmam !.

Kadir

Malatyanın milli eğitim müdürleri malatyayı ne kadar tanıyor ve anlıyorlar. Onu orada tutan siyasiler utansın.

Baki

Malatya’ yı Malatyalılara bırakmıyorlar ki (En azından yerel idarelerde) isim isim yazıyorum illeri, admin siliyor, artık uyanma zamanı, aşağıda arkadaş keloğlanın uyan uyan videosunu atmış :))

Ali emir

Biz idarecileri seçer ve yetki veriz.Demokrasiler böyledir hizmeti yapacak eniyşekilde hizmet edecek kişilere akıl vermek yapamasın demek tabiiki boş laflar.Ancak seçilmiş yetkili kişide her istediğini yapa bilmeside doğru olması için en güzeli halka danışma.Sağ sol u. İşiniçine katanlar ozaman yapamazlar yaptırmazlar.

Hasan Ali

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MAKAMI İÇİN TİCARET LİSESİNİ KAPATTILAR
Dünyanın hiçbir ülkesinin Milli eğitim müdürlerinin mevki ve makamı için eğitim verilen okul kapatılmaz. Milli eğitim il müdürlüğü binasını beğenmeyen geldiği günden beri Malatya eğitime hiçbir katkısı olmayan Milli eğitim müdürü mevcut binayı ve müdürlük makamını beğenmediği için
1945-1946 Öğretim yıllında eğitime başlayan, Malatya’nın en eski okullarından biri olan ve Malatya Ticaret Lisesi’nin öğretime kapatılarak Milli Eğitim Müdürlüğü Binası yaptı.
Eğitim ve Malatya kimin umurunda herkes mevki makam saltanat peşinde
17 Yıldır AKP’ye yüzde 70 oy veren Malatya kendisine yakışır bir Milli Eğitim Müdürlüğü Binasına sahip olamadı bu ayıp da AKP vekilleri yeter.

Mlty44Mlty

Bahsedilen okullarin hepsi yapıldığı zamanda bağın bahçenin içinde olan okullardi. Şimdi ise şehrin içinde kalmış görülüyor. Estetik ve mimari açısından da eski ve hantal binalar..
Bir an önce okulların yıkılıp aynı isimle başka yerlere taşınması lazım..şehrin hava alması lazım..ayni zamanda şehrin genişlemesi içinde gerekli..gazi ilkokulu ve Atatürk evi hariç komple temizlenmeli..milli eğitim müdürlüğü binası da dahil…
Konuyu alanında uzman şehir plancıları bırakmak lazım…

Rifat

Hafızamı yokladım bildiklerimmi paylaşayım dedim. 1945 yılında Hükümet binasının önüne İsmet İnönü”nün heykelinin yapılması için halktan para toplanır (300.000 TL) Halkın tepkileri üzerine İlk önce 1946 yılında 130.000 Tl harcanarak o zaman şehrin uzak sayılabilecek yerine kışlanın yakınına Atatürk heykeli daha sonrada 1947 yılında 160.000 Tl harcanarak şehrin merkezine tören alanı olacak Hükümet konağı önüne İnönü heykeli dikilir. Ancak bütün törenler doğal olarak Atatürk heykeli önünde yapılagelmektedir.1970 yılında Hükümet konağının önüne iki katlı kapalı çarşı yapılmasıyla bu alan iyice atıl duruma gelmiştir. Zor ama İnönü heykeliyle Atatürk heykeli yer değişsin Kapalı çarşının üst katı traşlansın işte size büyük bir tören alanı. Malatya radyosuna gelince 1979 yılında yanlı yayın yapıyor/reklam alıyor gerekçesiyle zamanın Milli Eğitim Müdürü tarafından kapatıldı. Sizlerde hafızanızdakilerle paylaşırsanız sevinirim.

Yagız Emre

Malatya özlemi ceken bir Malatya lı olarak dediklerinize katılıyorum. Çok güzel bir yazı olmuş Malatya ya her gelişimde daha çok değiştiğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum çocukluğumuzdaki yerleri görmek ve bir daha yaşamak istiyorum ama maalesef estetikten yoksun beton yığını olmuş.

Süleyman Özerol

Ne kadar cumhuriyetin kazanimları varsa yok edin. Nasıl olsa o miras biraz daha dayanır…
Bahadır Beye katılıyorum, teşekkürler…

malatyalı

sayın yazarın bahsettiği konulara katılmadığımı ifade etmek isterim.şöyle ki.bir tören alanı ihtiyacı var.stadın yıkılması ne kadar güzel olduysa ,buradaki liselerin de yıkılması şarttır.bahsedilen bu yapıların hiçbir tarihsel ve mimari değeri bulunmamaktadır.

hakan

Malatyalı senin için tarih sadece fatura üzerinde yazan tarih mı. Yada eskileri yıkıp yerine göstermelik kerpiç evler yapmakmı
stad yıkılmadı orada tüm yaşananlar yok edildi.
Sen şimdi hiç maça gittinmi futbol severlerin çektiği çileyi gördünmü. Lisleri yıkalım kimse okumasın okurlarsa cahillere meydan kalmaz mantığı ile bu şehir nere gider. Malatyalı yazmakla Malatyalı olunmuyor.

malatyalı

hakan bey bugün ,o yapılar yıkılmazsa orta vadede yıkılması gerekecek.yeni yapılacak eserlerin kalıcı nitelikte olmasına özen gösterelim.malatya ya özgü bir kimlik oluşturalım.şu durumda malatyanın bir kent kimliği yok,yetiştiğimiz sokaklar bizim için bir anlam ifade edebilir.bu sadece bizim özelimiz olarak kalır.malatyamızı değerli kılacak nesiller boyu yerini koruyacak anıtsal binalara ihtiyaç var.tonlarca beton yığınından ibaret stad ve okullar buna cevap veremez sadece bizim anılarımızı canlı tutar .peki ya sonrası ..nereye kadar kaç yıl kalır bu yapılar.şu konuda hemfikir olmalıyız yeni yapılar konusunda çok ama çok dikkat etmeliyiz .belediye yaptım oldu dememeli mimarlar odası ,vatandaş halk bu tip yapılara ortak karar vermeli 1-2 ayda yaptım oldu denmemeli.

zibetra

Dertleri Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları ve onun kurduğu değerler. İnönü Üniversitesi’ni daha da geliştirmek yerine alternatif uyduruk bir üniversite açtılar, sırf İnönü’nün adını yok etmek için. İnönü Stadı’nda da dertleri millet için faydalı bir bir yer yapmak değil, İnönü’nün adını yok etmek tek gayeleri.

Hasan

Malatya sevdalısı olan Bahadır Bey; Görüşlerinizin tamamına katılıyorum. Sayın Selahattin GÜRKAN’ın bunlara kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum.

öneri
Mert MALATYALI

Yazdıklarınızı sonuna kadar destekliyorum. Bu geri dönüşü olmayan kararları alırken çok daha geniş değerlendirmeler alınıp, ideolojik kararlar verilmemelidir. Özellikle ŞKÖ nün bahsettiğiniz binaları, atölyeleri bu projelerde yıkılmak yerine değerlendirilmelidir.

Muhtar

İtalya da 60-70 yıl sonra bir insan şehrine dönse evinin nerede olduğunu bulur bizde 10 yıl sonra mahallesine gelen evininin yolunu bulamıyor..Kentsel dönüşümle yıkılan hatıralar ve anılar…Başka bir şey demiyorum

Alican

Bu alanda bulunan eğitim kurumları halk eğitim merkezi olarak hizmet verebilir… sökmek kolay yapmak zor

ahmet kara

Yaşım 47 olsa da 1980 lerin malatyasını iyi bilirim ve bakıyorum gelen idare kesimi o malatyayı katlederek rantın altında ezilmiş YENİ MALATYA yı imar ettiler. Bu zihniyetsizler ( zihniyet olsa idi derdim) koruyup-kollamak görüp-gözetmek olan insanın birinci vazifesini unutmuş hala kalan birkaç parça eskiden kalma alanlarıda kendilerine benzetmenin peşindeler. RABBİM SİZLERİ BİLDİĞİ GİBİ ETSİN. İNŞALLAH… AMİN AMİN AMİN

nilgün sürük

BİR MALATYALI OLARAK HER KELİMESİNE KATILIYORUM. ÇOCUKLUĞUMDA AİLECE GİTTİĞİMİZ KERNEK PARKINI MI BELEDİYE BİNASINI MI HANGİSİNİ SAYSAM BİLEMEDİM.SOKAKLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR ŞEHRİN HAFIZASINA YERLEŞMİŞ ANI BİRİKTİRİLMİŞ BANKALARIN ,OKULLARIN YIKILMASI GÜNDEME GELİYOR.ALDIĞI DIŞ GÖÇLERLE NUFUS YAPISI ZATEN TAMAMEN DEĞİŞTİ HİÇ OLMAZSA MALATYA YI MALATYA YAPAN BİRKAÇ YAPIYA DOKUSUNA DOKUNULMASA.ZATEN YEŞİLİ KALMADI,O GÜZELİM BAHÇELİ EVLERİ YOK OLDU.KALANLARI KORUYALIM LÜTFEN.BU ARADA UCUBE YEL DEĞİRMENİNDEN KURTULMAMIZ SEVİNDİRİCİYDİ

Harun

Ya o kadar saçma bir yorum olmuski ideolojinin insanı getirdiği bakış açısı . Malatyada şehrin göbeğindeki okulların hepsinin taşınması gazı haricinde hepsinin yıkılması lazım. Bu şehirde 50,60 yıllık beton yiginlarina tarih muamelesi yapılıyor ya oda bize özgü . Eleştiri mantıkla yapılır . Mantıkta ilim,bilim bakisda doğruluk . O bölgeye yapılacak en iyi iş park,yeşil,sosyal alan vs . Onun harici bu şehre ihanettir . Bırakın herşeyi eleştirmeyi ekestirikecek şeyleri eleştirin ,öyle bir hale gelmiski yapılan herseyin karsisindasiniz . Şehir ikiye bölünmüş . Yapılan her iş yanlış değildir ,doğruda değildir . Ideoloji ,particilik her konuda yapilanda olumsuzluk görmeye itiyor . Boylu poslu güzel bir insan ama sen ayaklarını görmek istiyorsun ayakları buyukmus . Er guzellik nerd gitti sen nasıl bakarsan öyle görürsün . Malatya’da şuan iki grup ve yaptıkları yanlışlar çok ama herşey yanlış olmaz . O bölgede okullar taşınıp o alan halka açılmalı .

Ayşegül

Harun bey “Eleştiri mantıkla yapılır.Mantıkta ilim,bilim bakisda doğruluk ” diye yazmış kendisinin neye itiraz ettiği yazamamış .
Harun beye demem o ki Bu yorumu yaparken yazıdaki ana fikri anlamadan yorum yapmak haksızlıktır.
Yazıda Malatya eğitimi ve kent kimliği ve hafızası ile ilgili bir durum tespiti yapılıyor ve öneri sunuluyor. Ben bir eğitimci ve Malatyalı olarak yazıdaki tespitlere katılıyorum ve diyorum Malatyanın en önemli bir diğer sorunu da Harun bey gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kraldan çok kralcılardır. Bence de Eğitim şart.

Harun

Aynen Ayşegül hanım eğitim şart. özellikle bilinçsiz muhalefet yapanlara

ahmet

Eğitim sorununu tüm hesapları sadece kendisi için yapan İl Müdürü Ali Tatlı ilemi çözeceksiniz

Yusuf

Şehirler de dönemin şartlarına göre değişirler. eskiden eşekleri bağlamak için hanlar ne kadar gerekli ise bu gün otopark yapmak o kadar gereklidir. Toplum hafızası, şehir kimliği gibi laflar eden zevat acaba babalarının kerpiç evlerinde mi oturuyorlar. Orada hatıraları yok muydu. o evleri niye müteahhide yıktırdılar.

44malatya

Hedef.ataturkun Inonunun.adin.meydanlardan silmek. .ornek.inonu.stadini.acilen yiktilar yeni
Stada inonu.adini.vermediler.toren.meydani.
Bahane.alin.size.meydan.belediyenin yani.

MUSTAFA

Doğru söze ne denir.
Bu şehrin bir hafızası vardır.
Onu yok ederseniz o şehir ruhu olmayan bir beden olur.
Ben de ŞKÖ den mezun bir Malatya lı olarak bu karardan çok rahatsızım.
Sayın belediye başkanımız inşallah bu kararını tekrar gözden geçirir.

Ariva

Millet cahil yapmilmaya calisiliyor, ülkeyi eğitimden vurdular zaten gerisi boş.

Mustafa Arslan

“Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen,
İki kazma kürek, iki de ırgat gerek,
Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen,
Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.”
Geçmişi ve geleceğiyle çok geniş düşünen kimselere ihtiyacımız var. Yıkmak insanlara bir kıymet kazandırmaz. Kim olduğunuzu unutarak, köklerimizden koparak yaşayamayız.
Bir şeyi yaparken de, yıkarken de çok iyi düşünmek gerek.Kimse binaları yıkarken, birçok gönlün de o binaların molozlarının altında kalacağını hesap etmiyor.

Alperen

Mustafa Arslan yazıda anlatılmak istenileni çok güzel özetlemiş.
Yıkmak içim hacı ile hoca
Yapmak için İnönü ile Özal gerek…

Türkoğlu

Açıklama kesinlikle yerinde olmuş.Ve hala selattin bey o dönemin adamlarını görevde tutuyor.Artık ekibini kur çalışmalara hız ver baskan bey

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Trabzonspor 14 11 3 0 29 11 18 36
Konyaspor 14 7 5 2 23 13 10 26
Hatayspor 14 8 2 4 23 14 9 26
Alanyaspor 14 7 3 4 20 22 -2 24
Fenerbahçe 13 7 2 4 19 16 3 23
Başakşehir FK 14 7 1 6 20 16 4 22
Fatih Karagümrük 14 6 4 4 21 18 3 22
Galatasaray 14 6 4 4 19 17 2 22
Adana Demirspor 14 5 5 4 20 18 2 20
Beşiktaş 14 6 2 6 21 21 0 20
Antalyaspor 14 5 3 6 18 20 -2 18
Gaziantep FK 14 5 3 6 17 21 -4 18
Altay 14 5 2 7 18 21 -3 17
Sivasspor 14 3 7 4 20 15 5 16
Giresunspor 14 4 4 6 12 12 0 16
Kayserispor 14 4 4 6 18 22 -4 16
Yeni Malatyaspor 14 4 1 9 12 23 -11 13
Göztepe 13 2 4 7 12 19 -7 10
Kasımpaşa 14 2 4 8 13 21 -8 10
Çaykur Rizespor 14 3 1 10 12 27 -15 10

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...