Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

180 Bin İşlem, 42 Milyon Gelir

180 Bin İşlem, 42 Milyon Gelir
  • 27.12.2015

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, aralarında Malatya’nın da bulunduğu bölgede GPS istasyonlarından yararlanılarak uzaktan algılama yöntemiyle hatasız ve standart harita uygulaması getirileceğini söyledi.

Elazığ merkezli bölge müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi veren Cömertoğlu, yapılanlar ve yapılacaklar konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 162 yıllık geçmişi olan ülkemiz genelinde 22 adet Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1018 Tapu Sicil Müdürlüğü 325 Kadastro Müdürlüğü olarak örgütlenmiş Merkez ve Taşrada 17.000 personelle, yılda yaklaşık 6 milyon işlem yapan 20 milyon vatandaşa hizmet veren ülkemizin en köklü kurumlarından biridir.

Tapu ve Kadastro Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde tapu birimiyle kurulan ve 1925 yılında kadastro birimi ilavesiyle bu günkü teşkilat yapısına kavuşmuştur.

Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğü 17 Temmuz 1998 gün ve 98/11453 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Mayıs-2001 tarihinde kurulmuştur.

Bölge Müdürlüğümüzün yetki alanını Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli İlleri oluşturmakta olup bu iller ve bağlı İlçelerin de, 43 adet Tapu Sicil Müdürlüğü ile 10 adet Kadastro Müdürlüğü olmak üzere toplam 53 adet Müdürlük ile hizmet verilmektedir.

Gelişmiş ve demokrasi ile yönetilen ülkelerin tümünde olduğu gibi ülkemizde de mülkiyet hakkı anayasa ile teminat altına alınmış en temel haklardan birisi olup, Tapu ve Kadastro Teşkilatımız mülkiyet kayıtlarını Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar düzenli ve güvenilir bir şekilde tutmaktadır.

Taşınmaz mallara ait akitler ile her türlü tescil işleminin yapılması, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensiplerin tespit edilmesi, kadastro işlemlerinin yapılarak taşınmazların hukuki ve teknik durumlarının belirlenmesi ve güncelleştirilmesi, mekânsal bilgi sistemlerinin altlığının oluşturulması kurumumuzun ana görevleridir.

Genel Müdürlüğümüz dünya standartlarına uygun hizmet sunmak amacıyla başlatmış olduğu projelerin tamamını hayata geçirme çalışmalarını hızla sürdürmekte olup Müdürlüklerimizce; hizmetlerin etkin, doğru, yerinde, zamanında, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması, saydamlığın arttırılması, bilgiye erişimin ve denetimin kolaylaştırılması, hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulması, vatandaşların hakkaniyet esaslarına uygun hizmet alması ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik projelerimiz ve yasal düzenlemelerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini sağlamaya ve etik alt yapının unsurlarını oluşturmaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenmekte ve kurumumuzda bireysel ve toplumsal sorumluluk anlayışının yerleşmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında yaşanan olumsuzluklar ve sorunlar ile ilgili olarak toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla Alo-Tapu Kadastro Hattı uygulamasına devam edilmektedir. Bu suretle vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanmakta ve şikâyetleri değerlendirilerek anında sonuçlandırılmaktadır.

Son yıllarda Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlem hacmi devamlı olarak artmakta olup, personelimizin kapasiteleri üzerinde işlem gerçekleştirmeleri sonucunda hata yapma riskini de artırmaktadır. İlgili kanunlar gereğince hata yapan ve zarara sebebiyet veren personele, ölümü halinde ise mirasçılarına tazminat davaları açılmaktadır. Bununla birlikte personelimiz hizmeti aksatmamak adına fedakârca çalışmalarını sürdürmektedir.

Kadastro çalışmalarının başlatıldığı 1930’lu yıllardan günümüze kadar ülkemiz kadastro çalışmalarının yüzde 91’i tamamlanmış olup kalan birimlerinde büyük bir kısmı bir-iki yıl içerisinde tamamlanacaktır.

Bölge Müdürlüğümüzde ise Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli İllerinde toplam 2326 birimden (Mahalle/Köy) 1938 adedinin kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Halen 327 adet birimin ise çalışmalarına devam edilmektedir. Bingöl ve Tunceli İllerindeki yeterli çalışma koşulları henüz oluşmayan 61 birim dışında bölgemiz dahilinde kadastrosu yapılmamış alan kalmamış olup bu birimlerdeki çalışmaların ise 2010 ve devamındaki yıllarda yapılabileceği düşünülmektedir.

2009 yılı programındaki kadastro çalışmalarının bitirilmesi ile bölgemizdeki kadastrolaşma oranı % 97,5 olacaktır.

İl Merkezlerimizde 2 yılı aşkın bir zamandan beri başarıyla uygulanan TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi sistemi) bölgemiz genelinde yaygınlaştırılarak 14 adet Tapu Sicil Müdürlüğünde uygulanmakta olup bu sisteme yakın zamanda tüm Müdürlüklerde geçilmesi planlanmıştır.
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Müdürlüklerimizde 2008 yılı içerisinde yapılan hizmetler karşılığında yaklaşık (20.000.000 TL) Tapu ve Kadastro harçları olarak devlet bütçesine gelir kaydedilmiştir.

SON BEŞ YILDA YAPILANLAR :

Hükümetimizin acil eylem planı kapsamındaki kadastro çalışmalarının beş yıl içerisinde bitirilmesi hedefine uygun olarak, Bölge Müdürlüğümüzün yetki alanı içerisindeki kadastrosu yapılmamış alanların 2009 yılı itibariyle kadastrolarının bitirilmesi hedeflenmiş olup bu kapsamda bölgemiz dahilindeki toplam 2326 birimden 619 adedinin kadastro çalışmaları son 5 yılda yapılmıştır. (%27)

Böylelikle Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana (son seksen yılda) ¾’ü yapılan çalışmaların geriye kalan ¼’ü son beş yılda yapılmış olmaktadır.

Malatya’da 3150 m2. kapalı alana sahip 4 katlı hizmet binamız 28.01.2007 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanımız tarafından, Elazığ’da ise 6000 m2. kapalı alana sahip 7 katlı Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimleri hizmet binası Sayın Başbakanımız tarafından 18.10.2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki diğer Müdürlüklerimizde bakım-onarım hizmetleriyle mefruşat ve donanım iyileştirmeleri yapılmıştır.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 2006 Yılı içerisinde başlanılan otomasyon çalışmalarına hız verilmiş olup 14 adet Tapu Sicil Müdürlüğümüzde TAKBİS uygulamasına fiilen başlanılmış ve başarıyla yürütülmektedir. Diğer ilçelerimizdeki Tapu Sicil Müdürlüklerinde ise 2009 yılında 16 Müdürlük ve 2010 yılında tamamında ulusal bazda TAKBİS işletimine alınması çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ İlindeki Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinde son beş yılda toplam 130 bin işlem karşılığında yaklaşık 29 milyonTL., Malatya İlinde 180 bin işlem karşılığında yaklaşık 42 milyon TL., Bingöl İlinde 48 bin işlem karşılığında yaklaşık 17 milyon TL., Tunceli İlinde 42 bin işlem karşılığında yaklaşık 14 milyon TL. olmak üzere Bölge Müdürlüğümüz genelinde ise son beş yılda 400 bin adet tescilli işlem yapılmış, karşılığında yaklaşık 102 milyon TL. Hazineye gelir sağlanmıştır.

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı 53 adet Müdürlüğümüzde, toplam 635 personel ile yıllık program çalışmaları, aksatılmadan ve ertesi yıla bırakılmadan tamamlanmaktadır.

GELECEK YILLARDA YAPILACAKLAR:

İlimizin kadastrosu bitmiş olmakla birlikte bölgemizin tümünde (Bingöl ve Tunceli illerinde de) kadastro çalışmaları tamamlanacaktır.

Bölgemizde 246 birimde “kadastro haritalarının yenilenmesi” çalışması yapılacaktır.

İlçe Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binaları ve donanımları yenilenecek veya mevcutları revize edilecektir.

Ülkemizin tüm kamu kurumlarında yapılan/yaptırılan her ölçek ve nitelikteki haritalarına bir standart getirilerek ortak kullanım parametreleri getirilecek, yapımı tamamlanan sabit GPS istasyonlarından faydalanarak araziye tesis edilen taş, beton, çivi, yazı vb. gibi enstrümanlar ortadan kaldırılacak, uzaktan algılama yöntemiyle hatasız ve standart harita yapımı ve uygulaması getirilecektir. Kadastro Müdürlüklerinin de tamamı TAKBİS işletimine alınarak ulusal erişim bütünlüğü sağlanacak ve talep edenlerin şifreli kullanımına sunulabilecektir.

Yakın gelecekte harita yapımında üç boyutlu üretime geçilerek yer altı ve yer üstü özellikleriyle jeolojik, coğrafi ve tarımsal arazi sınıflandırılması ilkesi doğrultusunda haritacılığa yeni bir boyut getirileceği, kurumumuzun da bu konuda öncü, yapımcı ve denetleyici olacağı, ayrıca bu uygulamanın AB ülkelerinin birçoğundan daha önce ve daha sıhhatli olarak yapılacağı, ülkemizi örnek alacak birçok komşu veya bağlantılı ülkelere model olunabileceği düşünülmektedir.

Daha iyi, daha hızlı ve kaliteli hizmetlerin sunulması için tüm Müdürlüklerimizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üstün gayret ve fedakarlıkla çalışmalarımız gelişen teknolojiye paralel olarak devam edecektir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."