Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Arkadaş Ben Hakkımı İstiyorum’

‘Arkadaş Ben Hakkımı İstiyorum’
  • 27.12.2015

TBMM’nin Salı günkü oturumunda, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu tarafından Malatya’daki sulama yatırımları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakanın açıklamaları sırasında, bir Trabzon milletvekili “Hep Malatya’ya çalışılmış!” diye laf atarken, Aslanoğlu da sözalarak birkez daha eleştirilerini dile getirdi.

TBMM tutanaklarına göre Aslanoğlu’nun soru önergesi, bakanın yanıtı, Aslanoğlu’nun konuşması şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.
Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Malatya

1- Malatya Çat Barajı 10 yıl önce bitirilip ve yaklaşık 280 milyon dolar harcama yapılmasına karşın, bu barajın temel yapılış amacı sulama olmasına karşın 10 yıldır sulama kanalları tamamlanmamıştır. Son 5 yılda konulan çok düşük ödeneklerle kanallar tamamlanmadığı için, devletin yıllar önce harcadığı paralar boşuna mı beklemektedir?

2- Kapıkaya Barajı ve Boztepe Barajı her yıl konulan 3-4 milyon YTL ödenekle 30 yılda mı bitirilecektir?

3- 15 yıldır terk edilmiş ve hiçbir çalışma yapılmayan Arguvan-Yoncalı Barajı için ne düşünüyorsunuz?

4- Darende-Gölpınar Sulama Kanallarına ise her yıl 3-4 milyon YTL ödenek konularak bu ödeneklerle 30-40 yılda mı bitirilecektir?

5- 2008 bütçesi öncesinde yukarıda belirttiğim projelere yeterli ödenek konularak, 2008 içerisinde bitirilmesini düşünüyor musunuz?

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Geçmiş Kurban Bayramı’nızı canı gönülden tebrik ediyorum hepinizin. Ayrıca bu bayramların milletimizin birlik, beraberliğine ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum.

Malatya Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun suallerine kısaca cevap vereceğim.

Bilindiği gibi, Malatya Çat Projesi özellikle Malatya’daki Derme ve Çerkezyazıcı Ovalarını sulayacak olan…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Çerkezyazısı…

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) –…bir projedir. Çat Barajı ve isale tünelleri tamamlanarak geçmişte, geçici kabulleri yapıldı. Ancak takdir edersiniz ki -bilhassa, ben, Malatya’ya defalarca geldim- özellikle burada herhangi bir sulama yoktu. 2003 yılından itibaren bu Malatya’daki Derme ve Çerkezyazıcı Projesi’ne önemli miktarda ödenek ayrıldı ve proje hızlandırıldı. Özellikle projeye 2007 yılı içinde, DSİ Genel Müdürlüğümüzce ayrılan ödenek çerçevesinde, tarım sektöründen 9 milyon YTL ödenek ayrıldı, ayrıca bu projeye, verdiğimiz önem dolayısıyla, 4 milyon YTL de başka projelerden ilave ödenek sağlandı. İnşallah, bunu çok kısa zamanda bitireceğiz. O konu da zaten ilerliyor biliyorsunuz.

İkinci husus, Malatya Kapıkaya Projesi. Bu proje, bilindiği gibi, Malatya için gerçekten çok önemli bir proje, ancak bizden önce bu proje iz bedelle durdurulmuş idi. 2004 yılında benim Malatya’yı ziyaretimde -o zaman Devlet Su İşleri Genel Müdürüydüm- bu barajın gerçekten Malatya için çok önemli olduğunu gördüm ve iz bedelden kurtarılmak suretiyle yıldırım hızıyla inşaatlarına başlandı. Yani, şu anda özellikle baraj inşaatı, bu ne kadar, malzeme, ocak yolları, ulaşım yolları, derivasyon tüneli, enjeksiyon işleri, vesaire tamamlandı. Aynı iş sezonunda batardo inşaatını da tamamladık. Gövde sıyırma kazıları ile kapak ve perde enjeksiyonları ve dolusavak birinci kademe kazıları devam ediyor. Gövde dolgusuna başlanarak hatta 1 milyon 580 bin metreküp dolgu yapıldı. İnşallah, barajı 2009 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. 2007 yılında tarım sektöründen 4 milyon YTL ayrıldı. Ancak, projeler arası aktarma suretiyle ve bu projeye 3 milyon YTL de ilave ödenek tahsis edildi. Dolayısıyla bu da hızlı bir şekilde yürüyor.

Boztepe Barajı da bilindiği gibi geçmişte iz bedeli olarak duruyordu, bekliyordu. Biz -bu proje 1997 yılında ihale edilmiş olmasına rağmen maalesef bir gerçekleşme sağlanamamıştı- 2006 yılında iz ödenekten çıkardık ve bunun yüzde 32 nispetinde şu anda bir gerçekleşme sağlandı. Onu özellikle vurgulayayım. 4 milyon YTL ödenek 2007’de ayrıldı. Ayrıca 2 milyon YTL de ilave ödenek sağlandı.

Yoncalı Barajı şu anda iz bedelle bekliyor. Çünkü, takdir edersiniz ki Malatya’da bu projeleri bitirmeden her birisine ayrı ayrı para aktardığımız zaman, böldüğümüz zaman mevcut ödenekleri, çoğunun bitme imkânı olmadığı için şu anda Yoncalı bekliyor. Ancak, ileriki yıllarda, inşallah, Yoncalı Barajını tekrar ele alarak değerlendireceğiz.

Son sorunuz, Darende Gökpınar Projesi. Bu su kaynağı Gürün yakınlarında çıkan Gökpınar kaynakları malumunuz olduğu üzere. Bu, hem sulama maksatlı hem de hidroelektrik santral var, bilindiği gibi nehir santrali. Hacılar HES tesisleri devreye girdi ve şu anda yaklaşık 89 milyon kilovat saat yılda enerji üretiyor. Sulama inşaatı 1995 yılında ihale edilmiş. Ama, o yıllarda gerçekten çok cüzi miktarda ödenekler ayrılıyordu. Geçmişte 400-500 bin YTL ödenek ayrılırken, şu anda, biz, 2007 yılında bilhassa buraya 4 milyon YTL ödenek ayırdık. Ayrıca 2 milyon YTL de ilave başka projelerden ödenek sağladık.

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) – Hep Malatya’ya çalışılmış!

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Malatya’ya gerçekten çok önemli yatırımlar yapıyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Trabzon’a da çıkarın Sayın Bakanım, Malatya’ya da…

….

Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. Geçmiş Kurban Bayramı’nızı bir kez daha kutluyorum. Herkese sağlık, sıhhat dileklerimi iletiyorum.

Bugün, rahmetli İsmet İnönü’nün ölümünün 34’üncü yıl dönümü. Özellikle Kurtuluş Savaşı’nda büyük mücadele veren, büyük devlet adamı, ilkeli, düzgün, dürüst Sayın İsmet İnönü’yü bir Malatyalı olması nedeniyle, bir Malatya Milletvekili olarak rahmetle anıyorum, şükranla yâd ediyorum ve bir kez daha, Türkiye’nin o süreçlerdeki ilkeli, düzgün ve dürüst siyasetinin her zaman olmasını diliyorum ve bir kez daha rahmetle anıyorum.

Sayın Bakanım, bir teşekkür edeceğim, üç tane hiç teşekkür etmeyeceğim, bir tane hiç teşekkür etmeyeceğim.

Şimdi, “2009” dediniz Kapıkaya Barajı’na, bir söz verdiniz. 2009’da biterse, bir kez daha dönüp çok teşekkür edeceğim. Söz verdiniz.

İki: Biz adalet istiyoruz. Bir başka ilin hakkını bize vermeyin. Ama, bizim hakkımızı yıllarca vermediniz. Hakkımızı istiyoruz. Demin bahsedilen barajların başlangıç tarihi 1992, 1993, 1994. Dikkatinizi çekiyorum. 290 milyon dolar para harcanmış. Baraj on beş yıl önce bitmiş, amacı sulama. Kanal yok!

İki: Darende’deki Gökpınar Projesi. Amacı sulama. Diyorlar ki Sayın Bakanım “Bilerek yapıyorlar. Burada birilerine elektrik ürettirmek için, onu koruyor.” diyorlar. Ben söylüyorum bak. Her duyduğumu söylerim; sonra günah bende kalır.

Üç: Hiç teşekkür etmiyorum. Yoncalı Barajı, bu ülkenin devletinin verdiği bir sözdür. Söz namustur. Devlet adam kandırmaz. 1992 tarihinde başlamış, insanlara düğün bayram yaptırılmış orada. “Burada baraj yapacağız.” demişler. Herkesi yerinden etmişler, köyleri kaldırmışlar baraj yapılacak diye. Köyler gitmiş oradan.

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) – Kim atmış o temeli?

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – On yıl ne yaptınız?

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, konuşmanızı tamamlayınız lütfen.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Devletin devamlılığı önemlidir arkadaşlar. Beş yıl ne yaptınız o zaman? O zaman, on yıl ne yaptığını soruyorsan, beş yıl ne yaptınız? Niye bunu iz bedelden çıkarmıyorsunuz?

Arkadaş, benim hakkım, hakkımı istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Mevlüt Bey herhâlde gitti ama şunu ifade edeyim: Yani, biz, özellikle Malatya’daki sulama inşaatını çok hızlı şekilde yürütüyoruz, hatta, 4.500 hektarlık alanı da sulamaya açtık, durum öyle değil. Geçmişte, evet, ihale edilmiş ama hepsi bekliyordu ve bunlar, özellikle Kapıkaya olsun Çerkezyazıcı Ovası sulaması olsun, bu projeler, tamamen dönemimizde yani 2003 yılı ile 2007 yılları arasında çok hız kazandı, onu özellikle vurgulamak istiyorum.

Yoncalı Barajı, tabii öbür projeler bitince ona sıra gelecek, yani hepsini birden yapmak mümkün değil, onu özellikle vurgulamak istiyorum. .”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."