Final

Fuat


Opel Combo
Malatya Haber -

‘Ben Yaptım, Oldu Bitti’ Müzesi mi?

‘Ben Yaptım, Oldu Bitti’ Müzesi mi?
 • 23.08.2019

Malatya’daki bu müze hedefsiz ilkesiz  bir ortamda kurulmuş hissi uyandırıyor 

Tahsin AYDOĞMUŞ   
[email protected]

Hepimizin evinde fotoğraf albümleri mevcuttur. Bu albümlere zamanla bakıp anılarımızı tazeleriz. Albümlerde yer alan fotoğrafların bazıları solmuş, rengi değişmiş ve sepya renge dönüşmüş olanlarıyla karşılaştığımız bu görsellerin oluşmasında aracı olan teknik donanıma fotoğraf makinesi denir.

Bu fotoğrafların kimi, fotoğraf stüdyolarında kimi ise evlerimizde bulunan fotoğraf makineleriyle çekilmiştir. O zaman kısa tanımını yapmak gerekirse fotoğraf, iki kelimeden oluşuyor. Photo = ışık, Graph = yazı – Çizgi. İki kelimenin birleşimi Photograph (Fotoğraf) ışıkla yazmak, çizmek anlamına gelir. Işıkla yazmak – çizmek için bir teknik donanıma ihtiyaç vardır. Bu teknik donanım ile gözümüzün bir benzerliği vardır. İkisi de aynı işlevi yapar. Yani görmemizi sağlayan göz de fotoğraf çeker. Görme organımız beynimiz aracılığıyla görüntü oluşturur. Bu görüntü sinema filmleri gibi akıcıdır.

Fotoğraf makinesi ise oluşturduğu görüntüyü dondurur. Fotoğraf 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından dünya kamuoyuna açıklandıktan sonra günümüze kadar birçok aşamadan geçmiştir. Metal levhalar, değişik kâğıtlar ve filmler, çeşitli boyutlardaki teknik donanımlardan (Fotoğraf makinelerinde) kullanılarak günümüzde cep telefonlarımızla fotoğraf oluşturma serüvenine kadar geldik.

Nerden nereye… 1839’dan bu yana geçen 180 yıl içerisinde hızla yaşanan değişim süreci dünyanın birçok ülkesinde fotoğraf müzelerinin kurulmasına vesile olmuştur. O zaman “Müze nedir” sorumuza kısaca cevap verecek olursak; kültürel, sanatsal ve tarihsel değerler içeren objelerin sergilendiği yerlere müze denir. Müzeler, bilim ve sanat eserleri gibi yüz yıllarca yeraltında ve yerüstünde bulunan zenginliklerin teşhir edildiği kurumlardır. Müzeler, toplumların geçmişlerindeki her türlü yaşam koşullarını daha bilinçli tanıma olanağı sağlar. Müzeler; geçmiş yaşam koşullarında kullanılan objelerin toplumların sosyal yaşamındaki rollerinin belirleyiciliğini tanıma ve öğrenme fırsatını verir. İnsana görme, birlikte öğrenme, sorgulama, sahiplenme ve koruma bilinci veren kurumların başında müzeler gelir. Müzeler; insanların bir eser veya objeyle ilgili bilgi, anlayış ve iletişim kurmasına yardımcı olur. Sanatsal, tarihsel, kültürel değerdeki objelerle birliktelik hem yürek hem de akıl işidir. Tarihsel, kültürel ve sanatsal değerdeki nesnelerden bilgilenme ve öğrenmede zekânın yanı sıra duygunun da büyük etkisi vardır. Herhangi bir müzede objelerle kurulan diyalog, anlama ve yorumlamada duygusallığın rolü vardır. Burada duygu, sevme ve inanmayla bütünlük oluşturur. Eğer bu bütünlük yoksa iletişimde eksiklik olur. Temelde yanlış işlerle uğraşılır. Pratikte gerçekleştirilen işlerde çıkar ilişkileri öne çıkar. Kimse de bundan bir şey anlamaz.

Müzelerde sergilenen eserlerin değerlendirilmesi ve anlaşılması iyi sunumdan geçer. Yani müzede sergilenen objeler, araçlar öyle bir dizin içerisinde olmalı ki izleyici üzerinde iz bırakırken öğreticilik, sorgulayıcılık ve araştırıcılık konusunda etkin rol oynasın. Bir müzede sergileme yöntemi ne kadar minimal olursa sergilenen şeylere ilgi artar ve o şeylere izleyicilerin odaklanması üst düzeyde olur.

Bu sebeple karmaşadan kaçınılıp yalınlığa önem verilmelidir. Paylaşılan teknolojik koleksiyonun hepsi birer sanat eseri olarak değerlendiriliyorsa insanlarla sanat eserlerini anlamlı şekilde bir araya getirmek gerekir. İzleyicinin derinlemesine bakışı ve derin konsantrasyonu; bu teknolojik yapıtların çizdiği sınırlar içinde kendi anlamını ortaya çıkarır. Bir sanatsal, kültürel ve tarihsel objeye bakmak belirli eylemlerde bulunmayı gerektirir. Bu eylemleri şöyle sıralayabiliriz: Ortamı taramak, bütünlüğe bakmak, ayrıntılara odaklanmak, ayrıntılar üzerinde detaylı düşünmek, nesneye tekrar bakarken bütünü ve parçaları iyi şekilde ilişkilendirmek. Bunları yapmak, düşünmede aykırılığı ortaya çıkarır. Herhangi bir müzede izlenen nesnelerin seyri sona erdiğinde, izleyen için bir deneyim izi oluşur. Bu deneyim izi insanda öğrenme ve sorgulama etkisi yaratır.

Şimdi Malatya’da yeni açılan Türkiye’nin sayısal olarak en büyük fotoğraf makineleri müzesini tanımaya çalışalım. Müzenin girişindeki sağlı-sollu bina dokusuna uygun yapılan vitrinlerin aykırı birer çerçeve ile kaplanmış görünümü estetik yoksunluğuyla hemen göz alıyor. Giriş avlusunun hemen sol tarafında yer alan fotoğraf makineleri aksesuar bölümünde pek çok gereksiz eşyanın sergilenmesinin izleyiciye düşünce ve yorumlama anlamında bir kazanç sağladığı düşünülemez.

Bu mekân müzenin sergi salonu olsaydı hem izleyici için hem de müze için büyük bir prestij sağlardı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf sergilerinin Malatya Fotoğraf Müzesi’nde sergilenmesinin kente ve izleyiciye kültürel-sanatsal katkı sağlayacağı düşünülmeliydi. Bu bölümde sergilenen pek çok aksesuarın günümüzde hâlâ kullanılıyor olmasının (pil gibi) müzeye ve izleyiciye ne katkısı var? Üst kat kendi içinde birkaç bölümden oluşuyor. Yoğun fotoğraf makinelerinin teşhir edildiği büyük salon olarak ifade edeceğim mekân tamamen sıralı şekilde vitrinlerden oluşuyor. Vitrinler estetikten yoksun, birçok raftan oluşması müzeden çok bir mağazayı veya mağaza deposunu andırıyor. Belli ki bu müzeyi oluşturanlar herhalde hayatlarında hiç müze gezmemişler duygusuna kapılmamıza neden oluyor.

Şimdi düşünme ve diyalog için böyle bir ortamın insana ne katkı sağlayacağını sorgulayalım. Müze bir kültür ve sanat evi ise bu mekânlarda ziyaretçiler; sanat eserlerini incelerken gözlerini, akıllarını kullanarak geçmişini veya geçmişte başkalarının yaşamlarını sorgulama fırsatı yakalar. Bu da bize ziyaretçilerin bir arada diyalog içinde olma fırsatı verir. Bir arada olma ve birlikte düşünme insanın iyi görmesini sağlar.

Malatya Fotoğraf Makineleri Müzesi’nde dört-beş raftan oluşan vitrinlerdeki eserlere hiçbir şey anlamadan bakan ziyaretçiler gördükleri objelerden etkileniyorlar mı? Etkilendiklerini sanmıyorum… Nedeni ise sergilenme yöntemidir. Herhangi bir sanat eseri (resim, heykel, fotoğraf veya obje) sergilenirken ziyaretçi ve eser arasındaki diyalog düşünülerek sergileme yapılır. Sergilenen nesne ne olursa olsun ziyaretçinin göz seviyesinin dışında olmamalıdır. Müzelerdeki sergileme yönteminde kat kat raflar olmaz. Üst kat rafa bakmak için merdivene mi çıkmak gerekir? Alt kattaki raflara bakmak için de iki büklüm eğilmek mi gerekir? Nesneler sergilenirken nasıl bir yöntem uygulanmış belli değil. Desem ki tarihi kronolojik yöntem hiç değil, acaba uygulanan yöntemin adına ne desek bilemedim. Bu sergileme yöntemini yapanların da bilinçli ve pedagojik anlayışla yola çıktıklarını sanmıyorum. Sergileme yöntemi karmaşadan başka bir şey ifade etmiyor. Adı müze olarak lanse edilen yerin her şeyden önce bir eğitim mekânı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Bir müzenin kültürel birikimi, zenginliği ve saygınlığı belirli bir seviyede ise ziyaretçi, bilgilerini sorgulama, kullanma ve geliştirme ortamında olduğunu hisseder. Ziyaretçilerin müzedeki objelerle ilgisi; o ortamın yalınlığıyla ilişkilidir. Kaos ortamından arınmış nesnelerle ilgilenme; akıl yürütme, yorumlama için ziyaretçiye zenginlik sunar. Yani teşhir edilen nesnelerin ortamı ne kadar sade ise ziyaretçilere o kadar çok ilgi fırsatı sağlar.

Şimdi mevcut müzedeki ortama baktığımızda katı, amacının ne olduğu belli olmayan karmaşık bir yapıyla karşılaşıyoruz. Müze hedefi ve ilkeleri olmayan bir ortamda kurulmuş hissi uyandırıyor. Müzenin amacı; ziyaretçiler üzerinde iz bırakmak, onların yaratıcılığına katkı sağlamaktır. Ziyaretçilerin eserlerle ilişki kurması belirli bir beceri ve bilgi gerektiriyorsa mevcut ortamın da buna katkısı yadsınamaz.

Müzelerin, geçmişin keşfedilmesi, araştırılması ve yorumlanmasını sağlayan kültür ve sanat mekânları olduğundan bahsediyorsak; fotoğraf makineleri müzesi bu işin sadece tarihini değil, fotoğrafın kuramsal boyutunu da anlatan yerler olmalıdır. Bu duruma baktığımızda müzenin eğitimsel hiçbir varlığı söz konusu değil, öğreticilikten yoksun. Fotoğraf Makineleri Müzesi’nde makinelerin yanı sıra fotoğraf hakkında bilgi, düşünce ve araştırma ortamının sağlanması gereklidir. Müzelerin pratikliği teşhir edilen makine ve aksesuarlarıyla yakından ilgilidir ama bu mekân her türlü eğitici-öğretici yandan mahrum.

Ziyaretçilerin teşhirdeki objelerle hayal gücü, zekâsı, anıları, yüreği ve ruhuyla bütünlük oluşturabilmeleri için elverişli bir ortamda bulunmaları gereklidir. Bu durum aynı zamanda müze ziyaretçilerinin anlayışını, gözlerini zenginleştirmelidir.

Malatya Fotoğraf Makineleri Müzesi, sayısal anlamda çokluğu övünç olarak kullanıyor. Bu övüncün ziyaretçi karşısındaki algısı nedir? Bu müze kurulurken ziyaretçiler düşünülerek mi kuruldu, yoksa “Ben yaptım, oldu bitti” sevdası mı ön plana çıktı?

Belli ki müzedeki teşhir salonlarına baktığımızda bir karmaşa hâkim, müzeyi kuranların belki de hayatlarında hiç müze gezmedikleri, gezmiş olsalar bile gezilen müzelerden hiç etkilenmemiş oldukları ortaya çıkıyor.

Müzelerin, hedefleri arasında insanların belirli bir eserle, objeyle ilgili daha çok bilgi edinmesi ve anlayış kazanması, diğer yandan o objeyle kişisel ve doğrudan bağlantı kurması vardır. Fotoğraf Makineleri Müzesi’nin kendi alanında etkileyici olması için söz konusu ettiğim anlayışın başat olması gerekir. Müzedeki fotoğraf makinelerine baktığımızda şöyle bir duygu oluşuyor: Bilinçli bir koleksiyon anlayışıyla makineler bir araya getirilmemiş, rastgele toplanmış duygusu hâkim. Çünkü makinelere bakıldığında dünyanın önemli markalarının değişik modellerinden hiç eser yok… Gelişigüzel toplanmış ve elden hemen çıkarılma duygusu öne geçmiş.

Müzeyle ilgili açıklamalar yukarıda yer aldığı için tekrarın bir anlamı yok. Fakat bir müzede olması gereken en önemli reyonlardan biri sergi salonu ve kütüphanedir. Hele de bu fotoğraf müzesi ise sergi salonu ‘olmazsa olmaz’dır. Kütüphane ise görsel albümlerin, fotoğraf tarihi ve kuramını içeren yayınların yer aldığı birimdir.

Ayrıca fotoğraf müzesi; bulunduğu ilin veya ülkenin görsel arşivini bir araya getirme sevdasına sahip çıkabilmelidir.

Müze denince gelişigüzel görsellerin ve objelerin teşhir edildiği mekânlar anlaşılmamalıdır. Her şey müze kalitesinde olmalıdır. Müze kalitesi demek; her şeyin sıradışılığıdır. Müzelerde sıradan şeyler teşhir edilmez.

Buradan şu sonuca varıyoruz: Acaba bu müze girişimler sonucu neden Sakarya, Üsküdar ve Eskişehir’ de kurulmadı? Malatya’ya nasıl geldi? Çok merak edilen teşhirdeki bir makinenin maddi-manevi değerine şu siteden ulaşılır: http://collectiblend.com/Cameras

Bu sitenin yanı sıra müzedeki herhangi bir makinenin marka, model ismini internette Google yazıp yine tüm bilgilere ulaşılır.

Kamuoyu bu müzeyi şu başlıklar bakımından yeniden değerlendirmelidir.
1. Müze hangi amaçla kuruldu?
2. Müze kavramı ve içeriği
3. Fotoğraf tarihi ve gelişim süreci
4. Müzede sunum ve etkileyici ortam
5. Bir konuda bilgi sahibi olmadan fikir yürütmenin anlamı
6. Fotoğraf ve teknoloji hakkında bilgi birikimi
7. Sergi salonu, kütüphane ve arşiv
8. Kente katkı sağlayacak ortam için sosyal ve kültürel yapı
9. Bulunulan ortamda anlayanla anlamayan arasındaki kültürel farklılık

ARŞİV FOTO: Büyükşehir Belediyesi yanı Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki Malatya Fotoğraf Makineleri Müzesi’nden görüntüler

Etiketler: /

Yorumlar
 1. vahap çiçek dedi ki:

  Bu fotoğraf makinası müzesi koleksiyonerler tarafından onlarca yılda toparlanmış ve fotoğraf makinalarının icad edildiği günden bügüne kadar geçirdiği değişimi gösteren gerçek bir müzedir. Malatya’nın prestiji açısından da mutlak değer katan bir müzedir. Ben bu makalenin yazarının bu müzeyi kapsamlı bir şekilde gezdiğine inanmıyorum. Şehir dışından gelen misafirlerimle bu müzeyi ziyaret ettiğimde aldığım hep olumlu eleştiri şöyle olmuştur: ‘geçmişe bir yolculuk gibiydi. gerçekten bu fotoğraf makinaları varmıymış.” demişlerdir. eleştirmenin bizim ülkemizde kolay olması hasebiyle, gel sen yap denildiğinde ise asla bir fikir veremez bir milletiz… Ben Malatyalı olarak Malatya’ya yapılan bu hizmeti çok beğendim. Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun.

 2. MUSTAFA dedi ki:

  Emeğe saygı lütfen.
  Hem de Malatya gibi bir şehre yapılmış büyük bir iyilik.
  Avrupa şehirlerinde ve kasabalarında bir çok müze mevcut.
  Keşke bu tür müzeler artsa.
  Bir katkı yapmak istriyorsanız bu tür müzelerin artmasına katkı yapın lütfen.

 3. MedyaLog dedi ki:

  Sayın meslektaşım bu haber ve içeriği, medya ve basın ahlakına yakışmayan bir haber içeriyor, yerinizde olsam bahsi geçen müzeyi iyice bi gezer, araştırır, hangi koşullarda ve sarfedilen emeği öğrenir ondan sonra tekrar özür mahiyetinde bi yazı yazarım. Bu meslek ahlaki gerektiren bir durum. Malatya Haberi seviyoruz fakat bu tür yazıları yayınlanmasını istemiyoruz.

 4. Dilaver GÜR dedi ki:

  Bey Efendi buyurun gelin güzelini siz yapın..Bu kadar yapılan Türkiye de ve Avrupa da bir eşi benzeri olmayan bu güzel müzeyi eleştirmek abesle iştigaldir.. Sizin amacınız üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir..Ne kadar insan getirdiysem o müzeye hepside olağan üstü olduğunu ve emeği geçenlerin ellerine sağlık dediler..Yapılan yorumlarda bunu gösteriyor..Siz neyin peşindesiniz lütfen anlatın..

 5. Asiye dedi ki:

  Takdir edilecek bir muzemiz var.Asya ve avrupa nin en buyuk fotograf makinesi muzesi MALATYA da !!! Ve dünya genelinde yarismaya girmis sonuc almadan 19.sirada ve bunun yani sira 30 yilini tarihi eser olan fotograf makinelerine adayan isminin hic bi yerde anilmasini istemeyen biri var .hic birsey bilmeden gormeden boyle bir elestiri yapanlari kiniyoruz.yurt disinda ,il disinda ve malatyadan gelen ziyaretcilerin yapilan tanitimlardan gordukleri ilgiden ne kadar memnun olduklarina bizzat kendim sahit oldum. O kadar guzel bi dizayn ve tarihi siralama var ki insanin akli hayali duruyor birakin bos elestiriyi cekememezligi biz burdayiz ya siz!!

 6. Maşide dedi ki:

  Müzeye gidip gezmiş biri olarak Malatya adına böyle bir eseri memleketine sunan ve hiç bir maddi çıkar gözetmeksizin böyle bir koleksiyonu halkla bütünleştiren, yaşantısıyla bunu doğrulayan, amacı ve gayesi insalığa güzel birşeyler bırakma arzusuyla canla başla çalışan böyle bir insanla tanışma fırsatı yakalamasaydım şayet baştan aşağı tarafıma hiç bir duygu ve bilgi yükü vermemiş bu yazıyı bitirme tenezzülünde bile bulunmazdım.

 7. Serhat dedi ki:

  Bence haksız eleştiri yapmışsınız. çok güzel bir müze.Sizin icin Elestirmek kolay takdir etmek zor geliyor. Çok biliyorsunuz ama katkınız yok…

 8. Vatandaş dedi ki:

  Boş konuşmak için yazılmış bir yazı
  tamamen kıskançlık bilmişlik kokuyu aman siz Malatya’nın kültürüne katkı sunmayın sizin yapacağınız öneride yardımda size kalsın

 9. FEvzi mutlu dedi ki:

  Fotoğraf makinası müzesi çok güzel iki tane altın kaplama makina var.amatör foto u olarak misafirlerimi gezdiriyorum.burada haksıızlığın büyüğü bu eserlri bağışlayan sakaryada iş adamı malatya ya 1750 makina armağan eden hemşerimize şükranlarımı sunuyorum ben ildışında olduğum için adını buraya yazamıyorum. Ama çeşitli ısrarlarımla girişte kapı ardına bir teşekkür plaketi konmuştur.

 10. Ahmet dedi ki:

  Son zamanlarda her şeyi eleştirme hastalığına kapıldık.Sehir dışından gelen misafirlerimiz burayı gezip çok beğendiklerini söylüyorlar.Bu hafta içerisinde CNN Türk te bu müze haber yapılmıştı.İzledim gurur duydum.Emegi geçenlerin ellerine sağlık.

 11. Asiye dedi ki:

  Oncelikle gorus saygisi var ama ben bu goruse saygi duymuyorum asya ve avrupanin en buyuk fotograf makinesi muzesine yapilan bu elestiriyi cok yanlis buluyorum orada 30 yillik emek var bununla yetinmiyor yurt disindan il disindan veya malatyadan geln ziyaretcilerimizin gosterilen ilgiden ve bilgiden memnuniyetle ayrildiklarina sahit oldum bunu bilmeden ggörmeden elestiri yapma hakkiniz yok belki de biliyorsunuz ama isinize gelmiyodur .suan dunya genelinde EMA da girdigi yarisma da 19. Sirada bulunuyor yarisma sonuclarini heyecanla bekliyoruz .Cekemeyenlere kapak olsun

 12. Kurtbey dedi ki:

  Sayın Tahsin Aydoğmuşun Bu kadar bu konuyu vermesini hazmedemedim İyi bir fotoğraf sanatçısı olabilir ama bu kadar eleştiriyi yapmasına bir anlam veremedim Bir malatyalı olarak burada fotoğrafı , müzeyi açıklamasına neden gerek duydu bu kadar uzun yazıyı yazarak Biz cahillere bilgi vermek içinmi. Eleştirinin dozunu çok kaçı4mış hatda hakaret vari konuma getirmiş. Yapılan iş taktir edilmeli eksiklikler giderilmesi için ilimizde bulunan kurumlara başvurup yardımcı olunabilir haaa sizden fikir alınmadığı içinmi bu kadar yerden yere vurdunuz. Malatyalı olarak yakıştırmadım Saygılar.

 13. GÖREN GÖZ dedi ki:

  GÖRÜŞ – ÖNERİ :
  1-yazının tamamını okudum.sayın Tahsin Aydoğmuş sanat ve müzeler konusunda oldukça donamımlı bir kişi olduğu anlaşılıyor.
  2-malatya büyükşehir belediyesi tarafından 2017 yılında oluşturulan fotoğraf makinaları müzesiile ilgili sayın Tahsin Aydoğmuş’ un yapmış olduğu eleştriler haklı olmakla birlite çok sert .müzeyi oluşturan sayın görevlilere haksızlık edildiği kanaatindeyim.
  3-sayın Tahsin Aydoğmuş , müze ile ilgili eleştrilerini ilk önce malatya fotoğraf makinaları müzesi veya malatya büyükşehir belediyesi ile daha sonra, malatya il kültür müdürlüğüne yapmalıdır. bunları yapmışmıdır bilmiyorum fakat basında paylaşmak doğru olmadığı düşüncesindeyim.
  4-sayın Tahsin Aydoğmuş ne işle meşgul bilmiyorum .malatya il kültür müdürlüğüne başvuru yapmalıdır . malatya il kültür müdürlüğü sayın Tahsin Aydoğmuş’a görev vermelidir. sayın Tahsin Aydoğmuş malatya kültür müdürlüğüne önemli katkIlar sağlayabilir.
  5-sayın Sahsin Aydoğmuş fotoğraf makinaları müzesi için yapmış olduğu eleşrtilerin aynısını Malatya’ da bulunan diğer müzeler içinde yapmalıdır. özellikle Battalgazi ilçesinde bulunan Battalgazi kent müzesi, Battalgazi ilçesinde bulunan Tahtalı Hamam müzesi.
  6-fotoğraf makinaları müzesini oluşturan Malatya büyükşehir belediyesi başkanı sayın Ahmet Çakır ve müzenin yapımında emeği geçen bütün çalışanlara teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım……….

 14. Orhan YILDIRIM dedi ki:

  Bu yazıyı okurken şok oldum şaşırdım, yazan resmen çamur atmış. Bu Müze Harika bence Cumhurbaşkanı görse kesinlikle Ankara ya taşır, götürür, Malatya için çok değerli bi yer. Herkesin mutlaka gezip görmesi lazım. Emeği geçen kolleksiyononeri çalışanlarını tebrik ederim.

 15. Taşkın dedi ki:

  Malatya da kurulmus olan Türkiye’ninen büyük fotoğraf makinası müzesi ile ilgili olarak yapılan haber yazıyı paylaşıyorum . Bu haberi yapmaktaki amacın ne olduğunu çözmeye çalışıyorum . Sanattan gelecekten geçmişten bahsederken yapılan bu tür hizmetlerin, ile ve kişilere olan katkısı nasıl düşünüldü acaba . Haberi yapan Malatyanin yerel gazetesi yorumu yapan Malatyalı bir fotoğrafçı . Müzenin kurulum aşamasında ve kurulduktan sonraki dönemlerde gidip gördüğüm ve gerçekten çok beğendiğim tamamen tarih kokan müze her hali ile gezen kişiyi etkileyecek derecede ve dikkat çekici . Şahsen böyle yapılan haberlerin yanlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Eğer bu kadar eleştirel anlamda yorumlar yapacaktiniz gidip müzede değişiklikler konusunda fikirlerinizi beyan etseydiniz . Fotoğrafa gönül vermiş bir birey olarak
  Tahsin beyin bu konuda bu kadar eleştirel olarak bakmasını çok da tasvip etmedim . Yapılan haberin Tamamen art niyetli yada karalama anlamında yapılmış bir haber oldugunu düşünüyorum..

 16. METE dedi ki:

  Malatya’nin turist çeken yerlerinden biri Malatya’yı kültürel olarak yükselten bu yere yapılan yazı uygun olmamış yanlış bir düşünce içerisindesiniz.Belediyemizde muzeye nazik ve guleryuzlu işini layıkıyla yapan personeller yerlestirmış.Özellikle İrfan Tunay ve Emre İnan teknik personelede ilgisinden dolayı misafirlerimiz yanında bizi onurladırdıgı icin ve ıyi tanittikdiklari için teşekkür ederiz

 17. Burak dedi ki:

  Tahsin bey ben 11.sınıf öğrencisiyim.yazıyı okuyunca çok şaşırdım.burda bir çekememezlik var.arkadaşlarımla öğretmenlerimle müzeyi merakla gezerken müzeden sorumlu EMRE ve İRFAN abi bize gerekli bilgiyi çok güzel bir anlatımla veriyor.sizinde gidip görmenizi tavsiye ederim😊

 18. MURAT dedi ki:

  Şimdi bu yazılanlara bakarsan bu arkadaş yazdiklariyla aslında olan çok farklı müze ye buyuk bir emek verilmiş bunu görmemek mümkün değil Konuya hakim ve gelen misafirlerimizi gayet güler yüzle karşılaması ve konuya hakim olmaları ve bu alanda calışmaları gayet muntazam çalışanlar var işinin hakkını veren teşekkür ederiz..malatya için önemli bir konuma sahip bir müze bu yazıyı yazan arkadaşı kınıyorum..

 19. Yasin dedi ki:

  Malatya nin değerine yapılan saldırıdır

 20. Samet dedi ki:

  Yanlış düşünmüşsünüz bu fotoğraf makinesi Malatya için büyük bir değer Avrupa da ki müzelerde bile bu kadar eski fotoğraf makinesi yokken Malatya da olması belli ki sizi kıskandırmıs.Ve oranın personelleride gereken egitimi almış üst düzeyde mihmandarlık ve tanıtım yapmiştirlar.Hepsine teşekkür ederiz.

 21. Dicle dilge bay dedi ki:

  Gayet başarılı bir müze kendim bizzat gidip gezip taratıp ölçüp gördüm öncelikle bir yorum yapılacak altı dolu bir şekilde yapılsın malatyamızza muhteşem bir değer kazandıran bu müzeyi herkesin gidip görmesi lazım ayrıca müzeyi tanıtımda üst düzeyde herşey bir okadar titizlikle ayarlanmış ve yerleştirilmiş ben Trt SANATÇISI olarak şahsım adına çok beğendiğimi bizzat dile getirebilirim ayrıca ülkemizde okadar saçmalık ve iğrenç detaylar varken böyle güzel etkinliklere çamur atılması beni derinde üzdü

 22. Vildan dedi ki:

  Akil bir insan eleştiri yapacağı zaman eleştiri konusu hakkında çoklu bilgiye sahip olup eleştirisini yaparken daha mantıklı söylemlerle yapmalıdır. Bu yazıda makinaların diziliş düzeni ve dış görünüşü dışında kayda değer bir cümle okumadım. Malatya Fotoğraf Makinası Müzesinin 30 yıllık birikiminden, emeğinden, hikayesinden, kuruluş amacından ancak bihaber olan, dinlemeyen insanın yazabileceği, ahkam kesmesi, karalama yazısından başka bir amacı, hedefi olamaz. Bir müze düşünün ki koleksiyonerinin kendi ismini dahi vermediği, belediyeye %90’lık gibi büyük bir kısmını hibe ettiği ve girişte ücret dahi talep edilmeyip herkesin rahatça gezip bilgi almak için tanıtım imkanı yakaladığı bir müze hakkında yazılan yazının vizyonsuzluğu müzeyi asla kötü yapmaz. Uzaktan uzağa yazılanlar değil de ziyaretçilerin, fotoğrafçıların hayran kaldığı bu müzenin eleştiri hakkı dahi değildir bu yazı. Elbette eleştiri yapılabilir ama burada yazılanlar sadece emeğe, makinalara ve geçmişten geleceğe saygısızlıktır.

 23. VOLKAN NACAR dedi ki:

  Her insanın özgür düşüncesi vardır. Lakin sizin görüş ve düşünceleriniz ne kendinize nede eleştri yaptığınız tarafa fayda sağlamayacaktır. Türkiye şartlarında yapılabilecek en iyi fotoğraf müzesi olduğundan eminim. İl dışından ve ülke dışından gelen misafirlerimizi memleketimizde böyle benzeri çok nadir olan bir yerde ağırlamak bizleri gerçek manada gururlandırıyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ( SAYGI DEĞER İNSAN “AHMET EMRE İNAN” bey ilgisi ve bilgisinden dolayı sonsuz teşekkürleri hak ediyor.

 24. Serap dedi ki:

  Çok saçma bir yazı olmuş.Yıllarca onca emek verilerek elde edilmiş makineler.hayran kalmamak elde değil.İl dışından gelen misafirlerimizi gurur duyarak götürdüğümüz bir yer.müzede ziyaretçileri karşılayan güleryüzlü personelleri gereken bilgiyide veriyor.malatyada görülmesi gereken en nadide yerlerden biri.malatyaya böyle bir yer kazandıran emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

 25. Taner koca dedi ki:

  Kesinlikle müzeyi gezmediginiz kanatindeyim ! Böyle bir müzeyi eleştirecek kadar sanat dusmanligi anca bukadar olur ! Ne dir bu malatya dusmanliginiz ! Nedir bu sanata ve sanatçıya verdiğiniz küçük düşürücü sözler! Bir müze düşünün şehrin göbeğinde sanat sokağında yer alan 2 katlı eski malatya evleri şeklinde dizayn edilmiş binaya kurulmuş bir müze, müzede ise asya ve avrupa gibi iki kıtaya malolmuş eserler … Sözde fotoğraf sanatçısı olacaksınız! Emeğe ve emekçiye gösterdiğiniz değer ortada ! Ülkemizde kactane müze sizce eleştiri konusunda hak edecek değere sahip ? Çok ayıp yapmayın bari siz sanat severler böyle yapmayın. Bu yazıyı okuyunca daha iyi anladım. Ülkemizde sanat adına yapılan hiç bir eser değerini hak ettigi yeri görmüyor ! Doğuda böyle bir müze evet siz batıdaki klavye başındaki kahramanların zoruna gitmis anlaşılan. Tek kelime ile malatyada müzecilik adına yapılan eserlerin başta geleni diyebilirim. Bu memleketin bir ferdi olarak yazınızı kesin ve katı suret ile sadece boşa vakit harcayarak çamur at izi kalsin mantığı ile yazdığını düşünüyorum

 26. FURKAN dedi ki:

  Bu yazı MALATYA ve MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KÜLTÜR VE TURİZMİNE verdiği emeğe haksızlık ve saygısızlıktır.
  SANAT SOKAĞI Malatya da çok cazip bir konumu vardır buna artı olarak fotoğraf makinesi müzesi ilgi ve alakayı. Merakı uyandırıp Halka ve turizmcilere ilgi odağı olmayı başarmıştır başarmaya devam edecektir.
  Sanırsam fotoğraf makinesi teknik personeli sarışın ve yakışıklı beyefendi
  İşine ve misafirlerine verdiği ilgi ve alaka, gösterdiği saygı ile müzede örnek gösterilecek ses tonu ,hitabeti başarısı ile müzeye canlılık ve hareketlilik katmaktadır kendisine hayatında başarılar kendisine Sevgi ve saygı sunuyorum Herşey için teşekkürler

 27. Kübra KARAKUŞ dedi ki:

  Bir amatör fotoğrafçı olarak; Müzeyi ilk ziyeret ettiğimde koleksiyoncu Tamer bey’in tek tek makina tarihlerini ve bu koleksiyonu sigarayı bırakarak, sigara parası ile 30 yılda hiç kimseden yardım almadan, zor aşamalardan geçerek biriktirdiği makinaları detaylı şekilde anlattığında çok etkilenmiştim… Tamer bey’e şehrimize böyle “ÖZEL VE ANLAMLI” bir güzelliği kattığı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

 28. Nur dedi ki:

  Fotoğrafçılık alanında bir eğitmen olarak yaptığınız yorumun akıllıca olmadığını sizlere söylemeyeceğim. Bunu biliyorsunuz. 😉
  Müzemiz başta gerek yurtiçi gerek yurtdışından bir çok ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlamaktadır.
  Müzede bulunan ekipmanların yeri geldiğinde fotoğraf tarihine ışık tuttuğu gerçek ile eğitim aracı olarak kullanılmakta da. Bence bi gelin görün öyle tekrardan yazın 😊.

 29. Leyla dedi ki:

  Yazınızı üzülerek okudum. Büyük emek verilerek Malatya’ya kazandırılmış olan bu ‘insanlık ve kültür evine’ fazlasıyla haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Yazınız eleştiri boyutunu fazlasıyla aşarak, yıpratma ve karalama anacına ulaşmış. Bizler çok memnunuz halbuki. Malatya’ya gelen misafirlerimizi ilk olarak gezdirdiğimiz yer burası. Fotoğraf makinası müzesini gezerken inanılmaz büyük lezzet alıyoruz. Çalışan personellerin verdiği bilgiseller hayranlık uyandırıyor. Bence Malatya’ya kazandırılmış büyük bir kültür mirası. Emeği geçen herkese bin teşekkür.

 30. Serpil dedi ki:

  Bu sene ziyaret etme fırsatım oldu. İlk girişte fotoğraf ve fotoğraf makineleriyle ilgili bi donanıma sahip olmadığım için sergilenen makinelerin nasıl iyi muhafaza edildiğini düşünmüştüm sadece. Fakat daha sonra müze çalışanlarından Emre Beyin müzeyi bizim için oldukça ilgi çekici hale getirdiğini söyleyebilirim . Makinelerin özelliklerini,işlevlerini çok akıcı bi şekilde anlatması ve bi donanım oluşturması müzeyi daha cazibeli bi yer haline getiriyor. Dış görünüş olarak Sanat Sokağının gayet güzel bi yerinde olması ve yapının etnik bi şekilde inşa edilmesi dışarıdan oldukça dikkat çekici görünmekte. Şehir dışından gelen herkesin ziyaret etmek isteyeceği bir yer. Yapılan eleştirilerin içinin pekte dolu olmadığı kanısındayım

 31. Fikri Önay Bulanık dedi ki:

  Yıllardır gezdigim birçok ülkede, fotoğraf ve sinema sanatına olan ılgım nedeniyle özellikle bu tarz yerleri görmeye ve bir şeyler öğrenmeye gayret ederim… Avrupa’da Potsdam Film müzesi, Polonya’da Lodz şehrindeki Roman Polansky üniversitesi ve stüdyoları, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Macaristan ve daha bir çok ülke, şehir hatta kasabalarda ki ilgili benzer mekanları gördüm…Fransa ve Almanya da da kalkışlı yaşadım…En son bu yaz başında Malatya’daki bu müzeyi gezince gözlerime inanamadim…Çok değerli parçalar ve markalar yanı sıra, aksesuarları ile de gerek geçmiş ve gerekse güncel olarak da her yaş her nesil insana hitap edecek bilgi, görgü ve eğitim maksatlı gerçekten harika bir müze… Şimdi gelelim müzecilik anlayışı ve imkanlara…Oradaki görevliler desteklenebilir, mekan genişletilebilir, standlar uluslararası bir görsel seviyesine getirilebilir elbette…E bunu oradaki insanlar da biliyor zaten ..Eksikleri onlar da biliyor… Bugün etnografik müzelerimiz, arkeolojik müzelerimiz, sanat müzelerimiz çok mu süper de burası eksik kalmış…Hayır tabiiki de…Buraya emeği geçenlere teşekkür ediyorum…Onlar güzel sözlere layık, heveslendirilip, övülmeye ihtiyaçları var ve haketmişler…Eksikler tamamlanabilir, aksaklıklar giderilebilir ama ruhlar kaybedilmemelidir bence ..Saygı ve sevgilerimle…

 32. Ali rıza dedi ki:

  Sayın editör Ahmet çakır hizmetlerini eleştirmekte bayağı kararlı,aba altında sopa gösteriyor ama bence yazık böyle Haberler yapmayın gayet güzel olmuş,emeği geçen herkese teşekkürler…

 33. Hasan dedi ki:

  Dışarıdan bir çok insan burayı ziyaret etmek için gelip, bu denli memnun ayrılırken neden bu denli olumsuz yaklaştınız anlamak zor. Estetik anlayışı görecelidir. Söyledikleriniz tabiki de ciddiye alınır geliştirmek adına çaba harcanırken bu denli olumlu anlayıştan uzak davranmanız üzücü

 34. Salih dedi ki:

  Malatyanin güzide yerlerinden avrupada 1.sıradaki müze hakkında yanlış eleştiri yapmak bence hiç hoş değil

 35. Çağrı Talas dedi ki:

  Asya ve avrupanın en iyi en büyük ve bir çok dalda ödül almış bir müzesi malatya da bu demek oluyor ki malatya ulusal ve metropol bir şehir hâline geliyor. Bununla övüneceginiz yerde kötü yorumlar yapıyorsunuz. Eleştiriyi bu kadar çok seviyorsanız bizzat sorumluya söyleyin beraber ne yapabiliriz diye düşünüp iyileştirme çalışmalarına yardımcı olun ki defalarca gezdim ben eleştirilecek hiç bir yani yok personelleri bile güler yüzlü ilgili müze içerisi ise cezbedici üstelik bu haberi yapan bir malatya yayın organı yazık sizin kaleminize haberciliğinize yazık .

 36. Ahmet Yasin dedi ki:

  İnanamıyorum bu müzeyi eleştirenlere gerçekten işte yapılan bu eser nitelikli şeylere daha ne katabiliriz demek yerine körü körüne eleştirenlere inanamıyorum gerçektende, orda bir emek var ve incelediğinizde aaaa diyeveğiniz şaşıracağınız ve meraklandıracak bilhiler edineceğiniz bir yer, Malatyamıza verilen bir değer ancak tabiki buna bişe taş atacak kişiler çıkıyor bakmayın bunlara hizmete devam inşallah başka bir ilde ben böyle bir müze görmedim ve Malatya’mızda olmasından çok mutluyuz dışardan gelen insanlar da meraklı bir şekilde geziyor ve aynı zamanda il dışından gelen misafirlerimizi gezdirebiliyoruz, örnek bir çalışma gerçektende
  👏👏👏

 37. Emre inan dedi ki:

  İlk yılında “Tarihi Kentler Müzesi” ödülü almış .İkinci yılında Dünya geneli başvurularında yer aldığı EMA ( European Museum Academy ) yarışmasında bir çok ( arkrolojik müzeler , şahsi müzeler , teknik müzeler , ihtisas müzeler ve özel müzeler)’i eleyerek ilk 19 ‘a girmiş bir müzedir. Hatırlatmak istedim .

  Not : Yarışma sonuçları 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde Slovenya’da düzenlenecek olan Gala da açıklanacaktır.

 38. İrfan dedi ki:

  Bu nedir MALATYA DÜŞMANLIGI! gezmedigi gelip görmedigi Asya ve Arupanın en büyük fotograf makinası müzesini eleştiri alması yazıklar olsun bırakın artık bu egolu sözleri kabugunuzdan cıkan ve emegi gecen ve halen emek veren kişilerden özür dileyin. Malatya kıskanclıgını bırakın.

 39. turabi dedi ki:

  bence müze gayet güzel isabetli bir yazı olmamış

 40. Harun dedi ki:

  Saçma yorum . Sadece reklam ve su ucretsi olması saçma bir litada olsa bedeli olmalı . Bir Avrupa şehrinde öve öve bitiremeyekleri mekanı burda yerden yere saçmalık .

 41. MALATYA dedi ki:

  MAĞAZA VİTRİNİ GİBİ OLMUŞ

 42. Bekir Sözen dedi ki:

  Avrupanın en büyük fotoğraf makinaları müzesi olan müzemiz ,son derece profesyonel hazırlanmıştır.Makinalarla ilgili izah edici bilgiler yazılı olarak bulunduğu halde ,gelen ziyaretçilere detaylı bilgi de verilmektedir.konunun uzmanları ile defalarca gezdik ,hepsi çok yeterli ve güzel buldular.bunları bir ziyaretçi olarak yazıyorum,yurt içinde ödülleri olan bir müzemiz var.Avrupa müzeler yarışmada da derece alacağı umudundayız.

 43. Bircans dedi ki:

  Dünyaca ünlü bir ressamın tablosunu şehrin en işlek meydanına koyarlar. Yanına da bir fırça ve bir kova kırmızı boya ile “beğenmediğiniz yeri işaretleyiniz” yazılı bir not bırakırlar. Akşam olduğunda o güzelim tablo kıpkırmızı olmuştur. Ertesi gün aynı tabloyu aynı yere koyarlar ve bu kez onlarca renk ve tonda boyalar, irili ufaklı fırçalar yanındadır ve botta şu yazmaktadır. “Beğenmediğiniz yeri düzeltiniz” Akşam olduğunda tabloya tek fırça darbesi değmemiştir. Şimdi soruyorum; MÜZE NASIL OLMALI?
  (Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, il dışından yapılan Malatya şehir turlarının ilk sırasında yer alan bu müzede eksikler olabilir. Bunların tespiti zaman alabilir. Yönetim anlayışı yanlış olabilir. Ancak şehir kültürüne yaptığı katkı gozardi edilemez.)

 44. Oğuzhan dedi ki:

  Bu kadar harika bir eseri eleştirebiliyorsunuzya ne diyeyeyim sizi Allaha havale ediyorum. Şehir dışından gelen onlarca misafirimi götürüp gezdirdim tek bir olumsuz yorum duymadığım gibi övgüler duygum burayla ilgili. El insaf!!!

 45. İsmail dedi ki:

  Tahsin Beyin yazısının dikkate alınacak hiç bir tarafı yok. Bir yazının değerli olması sadece içindeki teknik bilgilerin muhteviyatı ile ilgili değildir. Çünkü usul esastan önce gelir. Tahsin Bey yazısının hiç bir yerinde emeğe, gayrete, uğraşa, çabaya dikkat çekmemistir. Tek bir defa olsun marifete iltifat etmemiştir. Mütekebbir bir edayla sadece tenkit etmiştir. Fotoğraf müzesi henüz kurulmadan kendisi davet edilip katkı istendiği zaman her iki cümlesinden biri telif ücreti olan bir Malatya aşığıdır. Müzede sergilenmek üzere bir kaç fotoğraf istendiği zaman dahi kırk dereden su getiren, müzeye dair ağzından cımbızla söz alınamayan beyefendinin burada ahkâm kesmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Tarlada emeği olmayanların harmanda söyleyecek sözü olamaz. Birileri eksiğiyle fazlasıyla, doğrusu ile yanlışıyla taşın altına elini koymuşken kenarda elinde kahvesiyle laf yetiştiren, beylik cümleler kuran teorisyenlerin bu memlekete katacağı hiç bir şey yoktur.

 46. Judge dedi ki:

  Adamlar Avrupanın en büyük fotoğraf makinası müzesini kuruyor, hala yaranamıyor. Gayet hoş bir ortam, özellikle dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğunda beraber gezebilecegimiz ortamlardan birisi. Gayet ilgi çekici. Radyo gramafon müzesi yine öyle..

 47. Ergün dedi ki:

  Yurdum insanı, gel yap dendiğinde ben bilmem ama yapıldıktan sonra hemen eleştiri. Hiç düşündünüz mü onca fotoğraf makinesini hangi mekana sığdıracaksınız, göz hizasında olsun diye. Lütfen bir kez de takdir etmesini öğrenelim artık.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."