Final

Fuat


Lab


Malatya Haber -

Çakır’dan Borç Açıklaması.. “Yapılan Algı Operasyonu”

Çakır’dan Borç Açıklaması.. “Yapılan Algı Operasyonu”
 • 15.05.2019

AKP Malatya Milletvekili ve Malatya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ ve belediye şirketlerinin en son 1 milyar 808 milyon TL olarak açıklanan borçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 801 milyon TL olduğu iddiasını tekrarladı ve belediyenin alacağı düşüldüğünde borç miktarının 721 milyon lira olduğunu söyledi. Borçla ilgili yapılan açıklamaları “algı operasyonu” olarak nitelendiren Çakır, “Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum. ” dedi.

ÇAKIR’DAN YAZILI AÇIKLAMA..
Çakır’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 778 milyon 257 bin TL borcu olduğu açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Grubunun vermiş olduğu soru önergesine 10.05.2019 günü verilen yazılı cevapta ise; 1 milyar 808 milyon 206 bin TL olarak revize edilen sözde borcun, sadece Büyükşehir Belediyemizin değil; MASKİ’nin ve 7 şirketimizin toplam borcu olduğu açıklandı.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki; asla, gerçeklerle örtüşmeyen, hiçbir muhasebe mantığı ile de izah edilemeyecek, art niyetle, bilinçli ve sistematik bir şekilde hazırlanarak saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılan sözde borç rakamları açıklanırken; kamuoyunda, Malatya Büyükşehir Belediyemizde, büyük yolsuzluklar yapıldığı, belediyemizin iflas ettirildiği, batırıldığı, yönetilemez bir hale getirildiği algısı oluşturulmak istendiği aşikârdır.

Bu algı operasyonuna dört elle sarılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Malatya Büyükşehir Belediyemizde büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet etmiştir.

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Hodri Meydan diyorum. Eğer iddialarınızı ispat etmezseniz ve iddialarınıza dair elinizde tek bir belge varsa ve bunu da ilgili Cumhuriyet Savcılarımızla paylaşmazsanız müfterisiniz.

9 yılda Malatya’mızda yapmış olduğumuz değişimin dönüşümün şahidi aziz hemşehrilerimdir. Gece gündüz demeden; bin bir fedakârlık ile yaptığımız binlerce kilometre yoldan, prestij bulvarlardan, ulaşım yatırımlarımızdan, binlerce kilometrelik altyapı yatırımlarımızdan, çevre ve enerji yatırımlarımızdan, kültür sanat adamızdan, müzelerimizden, semt konaklarımızdan, çok amaçlı sosyal tesislerimizden, eğitim öğretimine katkı sunduğumuz binlerce öğrencimizden, parklarımızdan, Yaşam Merkezimizden, Nikâh Sarayımızdan, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağımızdan, Hayvanat Bahçemizden, şirketlerimizin geldikleri noktalardan, oluşturduğumuz yeni iş imkânları ile sağladığımız binlerce istihdamdan ve daha sayamayacağım onca hizmetten tek kelime edilmeden, kamuoyunun dikkatinin iyi niyetten yoksun bir şekilde abartılarak hazırlanmış, gerçeklikle yakından uzaktan alâkası olmayan, hayali borç rakamlarına çekilmesi gerçekten çok manidardır.

Bilinçli ve maksatlı olarak titiz bir laboratuvar çalışması ile hazırlandığı aşikâr olan, hayal ürünü açıklamalar ile maalesef şahsım, değerli, fedakâr ve cefakâr mesai arkadaşlarım ile mensubu olmaktan onur duyduğum AK Partimiz, kamuoyumuz nezdinde rencide edilmek suretiyle töhmet altında bırakılmak istenmiştir.

Bizler, kamunun her bir kuruşunda 80 milyon vatandaşımızın, milyonlarca yetimin, öksüzün, kimsesiz garip gurebanın ve hatta doğmamış çocuklarımızın hakkının olduğunun şuurunda olarak, 9 yıl boyunca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’mıza hizmet etmeye gayret ettik.

Unutulmamalıdır ki, şerefimiz, onurumuz, haysiyetimiz her türlü maldan, makamdan, statüden ve tüm dünyalık değerlerden daha üstün ve daha değerlidir.

Gerek aile gerekse de teşkilât terbiyemizin gereği tabii ki nezaketi elden bırakmak istemeyiz; ama bu tür asılsız iddialara, bizleri rencide eden, töhmet atında bırakan, toplum mühendisliği ile hazırlanmış açıklamalara karşı da sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Bu tür mesnetsiz iddialar karşısında sessiz kalmamamız; her şeyden öte kendimize, ailemize, 9 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan binlerce çalışma arkadaşım ile ailelerine, müntesibi olduğum siyasi harekete ve en önemlisi bizlere 2 dönem şehrül eminlik ve bu dönem de milletvekilliği görevini tevdi eden aziz hemşehrilerime duyduğum derin saygımın gereğidir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir muhasebe sistemiyle izah edilemeyecek, tam bir akıl, iz’an, vicdan ve merhamet tutulmasıyla yapılan, saygıdeğer kamuoyumuzu yanıltan açıklamalardaki bariz spekülâtif hatalardan bazılarını örneklerle açıklamak isterim:

1) MASKİ ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemeleri de borç hanesine yazılmış ve bütün bu sözde borçlar Malatya Büyükşehir Belediyemizin günü geçmiş borcuymuş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır.

2) Yapılan açıklamalarda, bununla da kalınmayıp şirketlerimizin bilançolarındaki aktif-pasif değerlendirmesi kasıtlı olarak çarpıtılmış, maalesef sadece bilanço pasiflerindeki borç ve ödeme kalemleri, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Buna mukabil, aktifteki kasaları, bankalardaki nakit durumları, müşteri alacakları, çekleri ve mevcut stokları dikkate alınmamıştır.

3) Bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediye bütçe sistemi ile şirket muhasebe mantığı bilinçli bir şekilde karıştırılarak maalesef büyük bir algı operasyonuna imza atılmıştır.

4) Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Büyükşehir Belediyemizin borcu kamuoyu ile paylaşılırken, kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’nin borçları ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemelerinin de bir borçmuş gibi Büyükşehir Belediyemizin sözde borcuna yansıtılması tam bir garabettir.

5) Malatya Büyükşehir Belediyemizin borcu 31 Mart 2019 günü itibari ile borcu 801 milyon TL’dir.

Ve yine aynı tarih itibari ile de 80 milyon tahakkuk etmiş alacağı vardı.

Hesap açık ve net bir şekilde ortadadır. Borç alacak denkleminde Büyükşehir Belediyemizin borcu 721 milyon TL’dir.

Aziz hemşehrilerim, Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili tabloyu açıkça ortaya koyduktan sonra; yukarıda da belirttiğimiz gibi; kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’ ile hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7 şirketimizin mali tablolarının açıklanması sırasında da ne tür garabetlere imza atıldığını da izah etmek istiyorum.

6) MASKİ’nin 31 Mart 2019 tarihi itibari ile tahakkuk etmiş borcu 539 milyon TL’dir.

Buna mukabil, tahakkuk etmiş alacağı ise 116 milyon 496 bin 142 TL’dir.

Stoklarında ise hâlihazırda 23 milyon 211 bin 379 TL’lik malzemesi vardır. Tahakkuk etmiş alacağı ile mevcut stok toplamı olan 139 milyon 707 bin 521 TL, tahakkuk eden borçtan düşüldüğü zaman MASKİ’nin borcu 399 milyon 292 bin 479 TL’dir.

(Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğu açıklamada, 2019 sonuna kadar ki cari ve tahmini giderleri borca yüklediği gibi, MASKİ’nin tahakkuk etmemiş 185 milyon TL’si de bu borç rakamlarından düşülseydi MASKİ’nin borcunu 214 milyon 282 bin 479 TL olarak açıklaması gerekirdi.) MASKİ özelinde de birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum.

• MASKİ’nin borçlarından 141 milyon TL si, 2001 yılında dönemin Belediye Başkanı M. Yaşar Çerçi tarafından şehrimize kazandırılan Arıtma Tesisi için alınan 10 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli borçtur ve bu borcun vadesi de 2031’dir.

• Yine MASKİ’nin 21 milyon TL’lik Japonya Kalkınma Bankasından alınan % 0,5 faizli kredinin ödemeleri 2022 de başlayıp 2040’ta bitecektir.

• Yine bu borcun yaklaşık 30 milyon TL si Büyükşehir sürecinde kapatılan Belde Belediyelerimizden devrolunan borçlardır.

7) Şirketlerimizin hesapları açıklanırken de aynı hataya düşülmüştür. Hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7 şirketimizin mali tabloları açıklanırken de, ticari ödemeler absürt bir biçimde abartılmış, bununla da kalınmayıp bu ticari ödemeler borç gibi gösterilmiş ve hatta daha ileri gidilerek bu sözde borçlar Büyükşehir Belediyemizin borçlarıymış gibi kamuoyumuz ile paylaşılmıştır. Şirketlerimizden de sadece çok çarpıcı 2 örnek vermek istiyorum;

Örnek 1:

ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu açıklanmıştır.

Oysa şirketimizin, tahakkuk etmiş ticari ödemesi ise 57 milyon 55 bin 209 TL’dir. Buna mukabil, ESENLİK Şirketimizin 63 milyon 806 bin 86 TL’lik tahakkuk etmiş alacağı, nakdi ve stoku vardır. Yani; ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu değil; 6 milyon 750 bin 877 TL’lik artısı vardır.

Örnek 2:

MESTON Şirketimizin 89 milyon 118 bin 408 TL borcu olduğu açıklanmıştı. Oysa MESTON’un da tahakkuk etmiş ticari ödemesi sadece 13 milyon 186 bin TL’dir.

Yine buna mukabil; tahakkuk etmiş alacağı ise 16 milyon 833 bin 377 TL’dir.

Yani; MESTON şirketimizin de 89 milyon 118 bin 408 TL borcu değil; 3 milyon 647 bin 377 TL artısı vardır.

Aziz hemşehrilerim, örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Yukarıda da belirttiğim gibi; hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz yanıltılmıştır.

Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
 1. Murat dedi ki:

  Malatya beleyesi olarak değişimden söz edersiniz de kimse kusura bakmasın ama 2014 de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak seçime girecek diye sokak sokak cadde cadde kazdıgınız yollara yapılan kaldırımlar dikilmesi beklenen sokak aydınlatma direkleri yıl olmuş 2019 ama 2014 seçimlerinin bir gün sonrasında olduğu yerde yarım yamalak bırakılmalarını da açıklayın madem dört dörtlük çalıştınız memleketimin dört tarafı daha 2014 de kazılan yapılmayan çukurlarla dolu ve çıkmış bu açıklamayı yapıyorsunuz borcunuz varsa ödeyeceksiniz ödemediklerinizi de zaten milletin sırtına sarıp kendinizi ankaraya atmasını iyi bilirsiniz

 2. sevgi dedi ki:

  belediye maskideki araç saltanatına son verilin bu israf kat kat çıkar sizlerden genel müdürler göreve lütfen

 3. cemil dedi ki:

  madem borç yok belediye refah içinde ise maaşları ödemek için neden her ay kredi derdine düşülüyor. madem belediyenin alacağı çok borcu bu kadar değil niye belediyenin kasası bomboş. bu kadar bor yok ama 1 milyar borç var diyelim nikah sarayı hariç hani nerde dikili ağaç.

 4. bek dedi ki:

  yaptığınız ne var ortada.Hala 30 yıl önceki yollar bir tek kaldırımlar her yıl değişiyor.Kapalı bir otopark mı yaptınız ne yaptınız bu paralarla?Makam odalarınızı ve makam araçlarını değiştirmekten başka ne yaptınız.kayısı için ne yaptınız.sulama için ne yaptınız?

 5. Abdulkadir dedi ki:

  Adamları klavyeye sarılmış…
  Ahmet Çakır ve Uğur Polat siz iyi yönetici olsaydınız şimdi methiniz yapılırdı. Devletin ve milletin kuruşunun vebalini yüklenseydiniz bu sözler bugün konuşulmazdı. Hangi ihaleleri kimlere verdiğinizi, hangi makamları kimlere dağıttığınızı millet çok iyi biliyor.
  Madem ki millete değer veriyorsun, millet seni koca bir şehire büyükşehir belediye başkanı seçti. Günün dolmadan çekip gittin. Malatyada milletvekili olacak adam mı kalmadıydı. Dokuz sene başkanlık yaptın adını bile kurtaramadın. Malatyayı nasıl kurtaracaksın. Kaldı ki büyük hizmetlerin çoğunu merkezi hükümete yaptırdınız. Başkanlığın döneminde de şimdi de kem küm ediyorsunuz.
  Belediyenin yaptığı bir duvar çöktü, tamir ettiler, bu sefer öbür tarafı çöktü. 13 metrelik bir yüksekliği var. Bir gazeteci – televizyoncu çağırdım. Dedim belediyenin yaptırdığı duvar ikide bir çöküyor. haber yap. Adam ” biz belediyenin aleyhine haber yapamıyoruz” dedi. Belediyenin aleyhine haber yapamayan bir Malatya bıraktınız. AK parti oy kaybediyor; Tayyip Erdoğan çağırıyor, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya’da niye oy kaybettik? onlar da ne söylüyorsa artık. Demiyorlar ki Malatya halkı bizim yüzümüzden partiye oy vermiyor. Bu sefer Büyükşehir adayı olsaydın, kesin Malatyada Ak parti kaybederdi. Önemli olan, halkın oylarıyla veya atanmayla gelen insanların MENFAAT ÇEVRELERİNE alet olmamasıdır. Yöneticilik de budur.

 6. Ülkem ve Malatyam dedi ki:

  Bir defalığına da olsa dürüst olun ve gerçeği açıklayın ki Rabbim katında ve bu vatan için şehit olanlar için vicdanlarda aklanasınız belki. Doğru olun dürüst olun. Bir defalığına da olsa dürüstçe doğruları söyleseniz hem siz hem bu ülke kazanır. Hata insanlara mahsustur. Hiç olmazsa bundan sonrakilere ders olur. Aksi takdirde tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenin sonu belli beyler. Selahattin bey iyi dokunuşlar yapmaya başladı inşallah sonunu getirir. Yöneticilik kolay değil. beyler. Önce temizlik yiyenler temizlenmeden bu işler düzelmez. Lütfen makam aracı ve makam odası saltanatına son verin. Selahattin bey mesela makam aracını devretse kendi aracı ile bu işlerini yapsa ne ses getirir değil mi.

 7. behlül dedi ki:

  ben akşam evimin eksiklerini nasıl alırım çocuklarımın ihtiyacını nasıl karşılarım diye çabalayan asgari üçretle çalışan birim …demem o ki kim benim haksız yere bir kuruşumu almış haram zehir zıkkım olsun dünya ahiret elim yakasındadır. tüm torumları okudum tek düşündüğüm şey ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ demekki var ki ortaya çıkarıldı …

 8. VAHİT VAR dedi ki:

  ŞİMDİYE KADAR BAŞKA HABERE BU KADAR ÇOK YORUM YAPILMAMIŞTIR.BUDA NEDEMEK OLUYOR,BİZLER MİLLET OLARAK,BİZLER VATANDAŞ OLARAK ÇOK AMA ÇOK RAHATSISIZ BU SİYASİLERDEN.BABALARIN ÇİFTLİĞİ GİBİ VURUP DÖNDERİYORLAR.BİRİDE ÇIKIP SİZ NEYAPIYORSUNUZ DİYİP HESAP SORAN YOK.MALATYA MIZIN ANASINI AĞLATTILAR.DEMEKKİ KAŞINTI BİZ VATANDAŞLARDA,DEMEKKİ BİZ VATANDAŞLARIN HAKETTİĞİ BÖYLEYMİŞ.

 9. 10.Köy dedi ki:

  Haberin fotoğrafını çok iyi hatırlıyorum. O fotoğrafın çekildiği gün sayın Çakır aynen şu beyanatı vermişti; “Milletin malını çarçur eden usulsüzlük yapan babamın oğlu olsa affetmem” o gün büyükşehir belediyesinde yolsuzluk soruşturması açılmış 6 kişi ihraç edilmişti. Tarih 27 Temmuz 2016 idi. Bugün 16 Mayıs 2019. Aynı fotoğraf fakat beyanlar farklı. Peki me olduda sayın çakır babasının oğluna bile tanımadığını iddia ettiği hakları kendinde görür oldu? O gün ihraç ettiği 6 kişi hem adli mahkemeden hemde sayıştaydan beraat ederek döndüler. Üzülme sayın çakır Allah doğrudan yanadır. Doğruysan dimdik durursun yanlışsanda hani Bir söz vardır; ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE..

  1. Nermin İnce dedi ki:

   Evet hatırlıyorum Mehmet Mert’e yapılan operasyon rahmetli eşim duyunca çok üzülmüştü hakkı yendi deyip durdu.Çok şükür adalet tecelli etti. Sayıltaydanda berat ettiler Mehmt bey ve ekibi tekrar sahaya döndü. Doğru duvar yıkılmaz.

  2. Lutfı sahin dedi ki:

   Memet beg çok dürüs adam hakini gerçekten yediler ama cok sükür aklandı Hakında şüphe olanda mahkemeye gidib aklansın sonra konussun sonra gaztye cıksın.

   1. Hukukcu dedi ki:

    Mehmet bey gıyeben tanırım hakkında kötü bişey duymadım, ama size katılıyorum üzerinde bir şüphe varsa bunun çözüleceği yer gazeteler değil mahkemelerdir. Sayın Çakıra tavsiyem hiç zaman kaybetmeden mahkemede aklanmasıdır,

    1. Mahşeri vicdan dedi ki:

     Sen gel 9 yıl belediye başkanlığı yap sonarada gazete tv dolas kendini aklamaya çalıs. Mahşeri vicdanın sesi mahkemedir eğer bu iddialar yalansa git mahkemeye suç duyurusunda bulun hakkım gasp ediliyor iftira ediliyor de eğer yok dopruysa bu yukarıda anlattıklarını git idare mahkemesi heyetine anlat sayıştaya anlat temize çık sonra gel tv gazeteye anlat sayın çakır

 10. Mehmet dedi ki:

  Yorumlarımı onaylamayan sitenizi şiddetle kınıyorum…

 11. Hamdi dedi ki:

  benim vergim, hakkim yenmisse eger, kim yemisse haram olsun…

 12. Yasin BİKRİYE dedi ki:

  Esenlik, Maski, Motaş şirketlerinde ise alınacak kişilere karar veren Başkanın bu şirketlere ait BORÇLARI Büyükşehir borcu değildir diye kabul etmemesi yönündeki açıklamaları Malatyalı ile alay etmektir.
  Tahakkuk etmiş borç diye bir kavram ile TOPLAM BORCU gizlemek beyhudedir.
  Borç açıklamasını sadece Ahmet Çakır Bey’in yapması da ayrı bir garabet değil mi? Arada yaklaşık 1 yıl Belediye Başkanlığı yapan Hacı Uğur Polat hiçbir açıklama yapmamaktadır. Oysa Polat Başkanın da Çakır Başkandan devreden borç açıklarken gerçekleri gizlemiş olduğu anlaşılmaktadır.
  Gerçeklerin ilelebet saklanamamak gibi bir gerçeği olduğu görülmektedir.
  Neyse Malatya’nın gerçek borcu KAMUOYUNUN bilme hakkı vardır.
  Bu haber içeriğinde anlaşılmayan başka bir konu da Sayın Çakır’ın Malatya CHP Milletvekiline yaptığı HODRİ MEYDAN çağrısındır. Malatya’yı CHP mi yönetiyordu ki çağrı CHP’ye yapılmaktadır.
  Yaşananlar ders alınmadıkça tekerrür eder. Tekrar etmemesi için Tüm Belediyelerimiz ve Kamu kurumları TIPKI HALKA AÇIK ŞİRKETLER gibi Mali tablolarını KAMUOYUNA ACİKLAMAK ZORUNLULUĞUNU vicdanen yerine getirmek zorundadırlar.
  Ortaklarına açıklama yapmak zorundadır olan sadece Şirketler değil aynı zamanda KAMUOYUNUN parasını harcayan vergi toplayan kurumlar da MALİ TABLOLARI açıklamalıdır.
  Eğer Hacı Uğur Polat Belediye Başkanı olarak atansaydı yaklaşık 2 KATRİLYON BORCUN Malatyalılardan gizlenmeye devam edileceği de anlaşılmış oluyor.
  Düşünsenize bir kaç ay önce ESENLİK şirketi ile ilgili açıklama yapan siyasi Sıfatlı Tüccarlar Borçları ödemek için Gayrimenkullerinin SİYASİ SIFATLI TÜCCARLARA devredildiğini söylemişlerdi. Bugün ESENLİK Borcu yoktur denilmektedir.
  ESENLİK şirketi borcu yoksa BELSOS neden kurulmuştur?
  Esenliğin deterjan markasında EPAK işletmelerinde yaşanan gerçekler MALATYA KAMUOYUNA açıklanacak mıdır?
  Belediye iştiraki şirketlerde ASGARİ ÜCRETLE çalışırken ilgili şirketlere ARAÇ KİRALAYAN PERSONEL konuları dahil Eski Başkanlar önce MALATYA mahşeri vicdanına hesap vererek helallesmek durumundadır.
  Hiç kimse hesaplaşmadan helalleşeceğiz dememelidir.
  Hiç kimsenin töhmet altında kalmaması gerekir.
  Bu nedenle Sayın Ahmet Çakır’ın Yargıda hesaplaşacağız çağrısı önemlidir.
  Bugün yaşananlar sadece sonuçlardır. Sebebini ise yıllardır söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz.
  Buyurun tekraren söyleyelim, hep beraber
  İlle de Adalet Liyakat Meşveret ile Yönetişim Devlet ve Millete Sadakat esasları ile kadrolaşma, İLKELİ YÖNETİM ve ETKİN DENETİM Sistemini tesis etmekten başka çare yoktur.
  UNUTULMAMALI Kİ yaşananlardaki tek masum Aziz Malatyalı hemşehrilerimizdir.
  Yöneticilerden Masum olduğuna inanan varsa buyursunlar
  MASUM OLAN İLK TAŞI ATSIN, varsa CESARETİ….

 13. Kara44 dedi ki:

  Bi Malatyanın Hakkını Bir Avuça Yedirdiniz..

 14. Özlem dedi ki:

  İnanmıyorum ya pembe trambüsün kalkmasına sevinenler var. Altı üstü 2 taneydi Çakır Başkan bizlere pozitif ayrımcılık yaptı sağolsunda. Şimdi bi Allah’ın kulu çıkıp bunu sormuyor

  1. 2 Mahmut dedi ki:

   Özlem hanım sen bilim de ilim de sen gezegenlerde bahset. Pembe trambüsü verdiler size arkadan belediyeyi borçlandırdılar. Bunlara karnımız tok.

  2. Mehmet dedi ki:

   Özlem Ğanım pembe tarambüse taktın gittin bindiğimiz o metrobüste kimi annemiz kimi bacımız kimi eşimiz kimi de kardeşlerimiz bunlarla yol gitmek mi rahatsız ediyor?
   Bilim konuşun ilim konuşun projelerden bahsedin memleketimizi daha nasıl ileriye götürürüz onu tartışalım.

 15. Ali dedi ki:

  Bizde seni allaha havale ettik senin ne zihniyet ve fikirlerle hareket ettiğini bu aziz millet biliyo bu azilletin vicdanına bırakıyorum diyosunuz ya bu aziz milletin eline vicdanına kalma bence yazıklar olsun ki böyle makamları sana mecburiyetten verilmiş bu senin başarın degil

  1. Saim dedi ki:

   Siz kimsiniz ben vatandaş olarak çok merak ettim. Yoksa seni işe mi almadı yoksa iş mi vermedi? Belli iyi bir yaran var! Millet adına konuşma!

   1. Ferit dedi ki:

    Ben asla iş istemedim Çakır’dan belediye de ise hiç işim olmadı vatandaş olarak hizmet bekliyorum vergimi veriyorum vergimden kimler haksız yere nemalanmış ise haram olsun hakkım

    1. Hakkı dedi ki:

     Ali yorum atmış, Saim siz kimsiniz demiş. Ali cevap vermiş ama Ferit ismi ile gece gece hiç güleceğim yoktu ??

     1. Ali ferit dedi ki:

      Belki ismi ali ferittir 🙂

 16. Derebeyi Çağrı dedi ki:

  Çakır başkanım ben fanatik malatyasporluyum bu takımın burada ise önce allah sonra senin sayende. Benim için bu hepsinden önemli. Allahına kurban senin

 17. alper dedi ki:

  Eski belediye başkanları döneminde yapılan hizmetler iyice Fenerbahçenin bir türlü tanımlanamayan ama var olduğu şüphe götürmez büyüklüğü meselesine döndü, lafta çok hizmet yapılmış fakat şehre baktığımızda bu da Malatyaya sınıf atlatmış diyebileceğimiz, şehre katma değer katan net bir hizmet yok. Selahattin başkan iyi başladı, sis dağılınca hizmetlerde görülecektir. Yıllardır Battalgazi gibi sembolik bir mazisi ve adı olan ilçe bunu ilk defa Selahattin başkan döneminde kullanmaya başladı eminim Büyükşehiride güzel bir şekilde yönetecektir. Şehirde genel bir memnuniyet var. Memnuniyetsiz kısım rantı ve avantası kesilen kısım.

 18. Altan dedi ki:

  SELAHATTİN PAŞA 19 MAYISTA FENER ALAYI DÜZENLİYORMUŞ ??

  1. Mustafa dedi ki:

   Doğruysa helal olsun, olması gerekendir. Millete unutturulan milli degerleri yeniden hatirlatilmalidir.

  2. Cumali dedi ki:

   Eğer doğruysa tebrik ederim

 19. Furkan dedi ki:

  Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır
  Külümüzden yükselen duman bizden yanadır
  Dünya düşman olsa da, Allah bizden yanadır…
  Biz senden razıyız başkanım Allah da senden razı olsun Memlekete kazandığınız yaptığınız emek sarf ettiğiniz emeklerden dolayı şükranlarımı sunarim sizlere

 20. Suat dedi ki:

  Pembe trambüs neden kaldırılmış? Hanım kardeşlerimiz için pozitif bir ayrımcılıktı. Fener alayı yapan ee öyle bir yatırımı kaldırır yani

 21. Malatyali dedi ki:

  Bu borç belediyenin ve şirketlerin borcu sayın çakır borcu şirketlerin gibi göstererek algı yapıyor sonuç ta bu şirketlerin yöneticilerini de kendi atadı ve yapılan bütün borçlanmadan bilgisi var 12 milyon borç devraldın getirdiğin son nokta deniz bitti kara göründü

 22. Mehmet dedi ki:

  Yorumlarda ,cevap yazan çakırsever bir kişi var her yoruma hemşerim ,kardeşim şeklinde başlayan cevaplar yazıyor be ve çakırı savunuyor ,sadece ismi değişiyor.Okuyun farkedeceksiniz ,

  1. Mehmet Kardeşime ? dedi ki:

   Kendi yaptığını başkalarının üzerine atma buna denir galiba.
   Valla senin dediğin armut burada şimdi saydım bu benim yazdığım yayınlanırsa 155 yorum olacak. Hangi birini okuyalım. Malatya haber ciddi bir site farklı bir isimde olsa IP aynı ise yayınlamaz.

 23. Bayram Gundogdu dedi ki:

  Çakır sözünün eridir yalan söylemez kıblesidebelidir hayırlı ramazanlar

 24. malatya sever dedi ki:

  ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  ama ahmet çakırında malatyaya hizmetleri unutulmaz eyv

 25. ertan dedi ki:

  Başkan sen haklısın, şuan mahallelerde ilaçlama bile yapılmıyor. Bu nasıl tasarruf? Oldu olası suları da keselim tasarruf diye. Belediye zorunlu hizmetlerini yapmak zorunda.

 26. burak dedi ki:

  Ahmet Çakır kadar malatya ya hizmet yapan bir belediye başkanı daha gelmemiştir. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar yaptığı icraatlar ortada ama “Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir”. Malatya nin son 10 yılına bakın birde daha öncesine cemal akın m.yaşar Çerçi dönemleri ve daha önceki dönemler.

 27. Maksut dedi ki:

  İnsanların yaptıkları hata ve yanlışlar ortaya çıkmaya başlayınca hemen adı ALGI OPERASYONU oluyor. Tamam da bugün sizin yaptıklarınızı CHP li bir belediye başkanı ortaya çıkarmıyor, sizinle aynı partiden biri olan Gürkan. Bence Malatya halkına açıklama yapmanıza ve hesap vermenize gerek yok. Siz asıl ahirette ALLAH’a vereceğiniz hesabı düşünün. Malatya halkının %70 i sizi ve sizin grubu Hiç sevmiyor, kısacası çoğunluk tarafından İSTENMİYORSUNUZ. Geçen sene yapılan genel seçim ile bu sene yapılan yerel seçimlerde durum belli oldu.

 28. Aytaç dedi ki:

  Çakır başkan ben senin açıklamalarından tatmin oldum. Bu kadar insanı zan altında bırakan Selahattin bey inşallah sayıştaycı çağırırda onlarda bi açıklama yaparsa kendisi tatmin olur.

 29. malatyalı dedi ki:

  pembe trambus kalkmış ,buna sevinilir işte .bu haberde yorum bölümlerinde gördüm .malatya ya yakışmayan resmen gericilik bir durumdu .ikincisi bu chp ye niye kızıyor.üçüncüsü borcun büyüklüğü değil ne yapıldığı önemli.dördüncüsü millet bıkmış sizden ,değişim şart.

 30. Mahir dedi ki:

  Sayın vekilimiz Veli Ağbaba AKP’nin büyükşehir belediye başkanının söylediklerini gündeme getiriyor. Veli bey olmayacaktı, salvolar savurduğunuz kişi muhatabınız belli. Ama bu Akp’nin Selahattin Gürkan’a 5 senelik başkanlık yaptıracağını düşünmüyorum.

 31. Ahmet dedi ki:

  Selahattin başkanım geldin gel eli hep suçlama bi hizmet et eğer varsa borç batagi gidersin reise anlatırsınız.senin yerin garanti milletvekilliği için yapıyorsun anladık artık hizmet yap su çevre yolunu aç ben bi sofürüm allah için millet umudunu sana bağlamış vesselam…..

 32. BABA dedi ki:

  Selahattin ve Ahmet Başkanlar kesinlikle haklılar, tamamen algı operasyonu yapılıyor, kim mi yapıyor? CHP tabii, CHP zihniyetinin ülkeyi batırdığını da görüyorsunuz.

  1. isminiz dedi ki:

   belediyeyi yöneten akp,borçlanan akp,gündeme getiren akp..mecliste konuşan chp…Allah Allah bu nasıl bir algıymış..vay be ne chp miymiş..

 33. reis dedi ki:

  ahmet çakır ve hacı uğur polat malatyaya zerre bişey yapmamıştır. yaptıkları şeyler basit herkesin yapabileceği şeylerdir. şehre hiç bir vizyon katmamışlardır. aksine dahada geriye götürmüştür. kendi reklamları için her türlü imkanı kullanan bu iki eski başkanımız maalesef belediyeyi borç sarmalına sokmuş demek ki. kimse demesin malatya çağ atladı falan filan. malatya birlidğin normal bir adım attı. belediye malatyaya ne yaptı diye sormak istiyorum?

  gidin bir kayseri gaziantep konya görün bakalım nasıl hizmet alıyorlar. bir öğrenin. siz kendinizi elazığla adıyamanla kıyaslarsanız zaten çok oyo bozom boşkon dersiniz. ama benim gözümde benim klasmanım üst ligdir. ahmet çakır ve hacı uğru polat başarısızdır.

  selahattin başkanı tebrik ederim.

 34. Erol dedi ki:

  Selahattin başkan herşeyi abarttığı gibi borcuda abarttı maalesef. Ama insan biraz vicdanlı olur şu aziz mübarek günde insanlar bu kadar zan altında bırakılmaz.

 35. Rahat dedi ki:

  Asıl olan bu algı Chp li den değil Akp den başkan seçilenler tarafından yapılıyor olması … Sanki başka bir partinin seçmeni kendisini oraya getirmiş gibi bir tavır içindeler …

 36. çakırtepeli dedi ki:

  SAYIN ÇAKIR BEY MADEM Kİ ÖYLE ADALETE GİDİN. KENDİ YERİNE GELEN HACI DA GİTSİN SEN DE ADALETE GİDİN AKLANIN. ADELET VARKEN NİYE DEDİKODULARA PİRİM VERİSİNİZ. SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN. DEYİN Kİ BU MEVCUT BAŞKAN VE EKİBİ İFTİRA ATİLER. BİZİM BIRAKTIĞIMIZ BORÇ BU.

 37. Akçadağlı dedi ki:

  Seçim olalı 3 ay oldu ne yaptın ki sayın Gürkan yada hizmet adına neyi planladığını ilan ettin ki de algı oluşturmaktan başka. hizmetlerin hepsi durdu şehir virane yazık var olanı kaldırmak mı hizmet…

 38. Vatandaş dedi ki:

  Seçimden önce 5 metrelik kaldırımı 4 personel süpürüyordu şimdi orayı 1 personel temizliyor Belediyede toplantı yapıldığı zaman kapıda onlarca kiralık araçlar vardı şimdi yok bence gelişme var inşallah daha iyi olacak

 39. vatandaş44 dedi ki:

  Değerli Malatyalı hemşerilerim.Ahmet Çakır 9 yıl görev yapmış Malatya da ne değişmiş Allah aşkına neler yapılmışta biz görmedik vatandaşa yukardan bakan bir belediye hariç ben hiçbir şey göremedim.Şimdiye gelelim daha ilk aydan SU faturalarınıza baktınızmı hiç. Resmen uçmuş.Bu baorçları yada yolsuzlukları neyse inanın yeni başkan bizden çıkaracak. sadece inceleyin gelecek kazıkları bundan sonra yazık yazık yazık hakkımı helal etmiyorum hiçbirine.

 40. Aspuzulu dedi ki:

  1-Senden önce yaşam endeksinde Malatya 17.sırada idi bu yıl 67.sırada.Memleketi yaşanmaz hale getirdin 2-Görev süren boyunca meşalecelere ve darendelilere belediyenin imkanlarını verdin 3-Yolsuzluk yapıyor diye bir çok belediye çalışanına iftira attın şimdi onlar mahkeme tarafından aklandı.4-Belediyenin açıkladığı borç rakamları doğru değilse parasını alamayan esnafın belediyede ana avrat küfür etmesi de mi yalan. Malatyadaki bankaların borç para vermediğinden maraştaki bankalardan borç para alındığı da mı yalan. Ahirette iki elim senin ve yandaşlarının yakasında olacak

 41. Erdi dedi ki:

  Çok iyi hatırlıyorum 15 temmuzu atlattık arkasından 2 hafta geçti geçmedi bizim tertemiz kaldırım taşlı Hasan varol mahallesi bi anda kaldırımları söküldü, ortalık toz duman içinde kaldı ve bu tam 1 yıl sürdü taki 16 Nisan 2017 Referandumundan sonraya, mahallece konuştuk bu işte bir bit yeniği var diye, yolumuzu görseniz şaşırırsınız, bir araba geçtiğinde her ev toz içinde kalıyordu ve üstelik yaz ayında, artık resmen mahallece isyan etmiştik. tam 1 yıla yakın süre bu mahalle bu şekilde devam etti. Sizce neden oldu bunlar. 15 temmuz sonrası sökülüyor, ve bu süreç referandumdan sonraya kadar. eminim çoğunuzun aklına gelmiştir birşeyler. şimdiki borca bakıyorum da o borç ile bırak hasan varol mahallesini Türlkiyeye kaldırım döşenir di. ama amaç söküp takmak değildi. Amaççç …. Neyse, Allah var gam yok, Bunun ahiretide var. Ben kendi günahım ile hesaba çekileceğim. Ama devlet yetkilileri yaptıkları bir usulsüzlüğü daha doğmamış çocuklarımız bile soracaktır ahirette bunlara.

 42. Hakan dedi ki:

  Sıkışınca algı operasyonu de birde bilmeden yok başkanım siz iyisiniz Malatya’ya guzrllestirdiniz senin başkan dediğin zat borç batağına belediyeyi millet vekilleriyle yaptı .şen tepede imara açmadan aldıkları arsalari sonra imar açıp 100kat artan fiyatları ne diyem daha

 43. RAMBO dedi ki:

  BELEDİYENİN MERCEDESLERİ NE OLDU YOKSA EL ALTINDA SATILDIMI SESİ SOLUĞU KESLDİ MERCEDESİN 001-101 TRAFİKTE DE GÖREMİYORUM

 44. muharrem dedi ki:

  sayın vekilim bildiğiniz tek şey algı operasyonu trol falan farzedinki trol ama herkes sizin ve yanınızdakilerin ne olduğunu iyi biliyor kimse size inanmaz ..hep diyorum aklın olmaya bu açılmaya inansın

 45. Amenna dedi ki:

  Senin Allah’ına gurban Ahmet başkanım Malatya senin kıymetini bilemedi gelen gideni aratırmış çok doğruymuş Malatya bundan sonra hizmet beklemesin artık 5 yıl bu borç konuşulur durur ne hizmetten ne projeden ne yapılacaklar dan bahsediliyor 2 ay geçti hala borç da borç hangi belediyenin borcu yok borç çok hizmet yok ne güzel iş proje üret istihdam oluştur garibanin mesaisini kesmekle borç yükünü personele yuklemekle bu peynir gemisi yürümez dünya kuru kayısısınin yüzde 80 Malatya’nın bunun için bir proje yap dünyaya sen pazarla Selahattin başkan üretim yap hizmet yap proje yap bu şekilde sadece yaparak borç borç derseniz Malatya’nın adını lekelersiniz Malatya’nın adını hizmetle Malatya’nın adını projeyle Malatya’nın adını kaysiyla duyurun

 46. muharrem dedi ki:

  bu açıklamaya çocuklar bile güler yahu açıklmalardaki rakamları topluyorum yine bahsi geçen sonuş çıkmıyor hiçç boşuna açıklma yapmaya gerek yok kimse inamaz inanılacak gibi değil yani

 47. Şefik dedi ki:

  Yıl 2016 Nisan 22 debaşımızdan bir kaza olayı geçti aracınıza arkadan hasırcı yolu üzerinde çarptılar çarpan araç polis çevirmesinden kaçan araç tı araç Yeşilyurt belediye personeli vardı işgem şirketine ait araçtır saat 20mi civarlarında oldu yüzde yüz haklı olmamıza rağmen belediye personeli kazayı yapan arkadaş belediye..fabrikası müdürünün yeğeni olduğu için o gecede suçlu bizi göstertti şimdi selattin başkan duyduğuma göre görevden almış eline sağlık başkanım

 48. remzi44 dedi ki:

  yani anladığım kadarı ile ahmet çakır sütten çıkmış ak kaşık gibi .borçlar akp li başkanlar tarafından yapılmamış taaa mehmet yaşar çerci zamanından kalmaymış .

 49. Ali dedi ki:

  Ya ben sade bir vatandaş olarak belediyedeki savurganlığı farkedebiliyorum en basiti belediyenin araçları ile adamlar aksamları ailelerini alıp geziyorlar bu kadar rahatlık olursa denetleme olmazsa bu kadar da borç olur.

  1. 44malatya44 dedi ki:

   Plakaları fotoğraflayip gündeme getirdiniz mi,hiçbirşey yoksa sosyal medya var ,yayınlayın ki bu adamlar kimmiş öğrenelim

   1. Ali dedi ki:

    Emin olun bir daha sefere öyle yapacam.

 50. kalkan dedi ki:

  Belediyenin bu kadar borcu var tamam da neden kabul etmiyorsanız yazıklar olsun. Vekil olup gittiniz sizden sonra gelenler doğruyu söyleyince algı oluyor .Allahın da hesabı var….

 51. Taraftar YMS dedi ki:

  Yeni Malatyasporumuz Avrupa yolunda bunu konuşalım. Bu takım bugün buralarda ise en büyük pay Çakır’ındır. Takımın ismini değiştiği zaman ben dahil hepimiz tepki gösterdik. Bugün en iyi yerlerdeyiz. Bir önemli teşekkürde tabiki Adil Gevreğe.

 52. Alperen dedi ki:

  Selahattin Başkan artık yeter hizmet et. Parayla yapılmayacak belediyenin kendi imkanları ile yapacağı çok basit işleri bile yapmıyorsun. Mesela ilaçlama diye birşey kalmadı. Yeşil alanlar berbat. Yollar yama istiyor. Otobüs hatlarında süre uzamış biraz kısalt. Sokaklar başıboş köpek. Kaldırımların her tarafı işgal ve daha bir sürü…

 53. İrfan dedi ki:

  Gece başını yastığına koyduğunda rahatsan başkanım, bizde rahatız. Veremeyecek hesabınız yoktur, buna da eminim. Allah’a emanetsiniz başkanım

 54. Yiğit dedi ki:

  HERŞEY İÇİN BOŞ BOŞ KONUŞAN BİR SÜRÜ STK VAR! PEMBE TRAMBUS KALKMIŞ, BUNUNLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK BABAYİĞİT YOK MU?

  1. Çakırtepeli dedi ki:

   İnsanlar aç sen pembe otubüs ten bahsedisin pembe otobüse de çok binen yoktu. SEN BİLİM DE İLİM DE UZAY DE BUNLARDAN BAHSET. ARTIK. Zaten bu pembe otubüs le göz boyadılar
   SEN ÖNCE ŞU BORCU SORGULA NE OLDU DA BU KADAR BORÇ OLDU

   1. nilgün demir dedi ki:

    sen üniversiteli misin ? üniversiteliysen hangi bölümde okuyorsun ? okul numaran ne söyle. bende söyleyeyim. pembe trambüse kaç kere bindin de boş olduğunu savunuyorsun. ben mersinden geldim malatyaya ve her gün pembe trambüs ile okula gidip geliyordum. 2012 girişliyim üniversiteye. hadsizlik yapıyorsunuz, iftira atıyorsunuz. pembe trambüs boşgidip geliyormuş. yazıklar olsun.

    1. Çakırtepeli dedi ki:

     Olay düşünebilmek ile alakalı.

  2. Malatyalı dedi ki:

   Kalksin bos boş gidip geliyodu, yaşli kari koca bile beraber binemiyodu. Sanki hiç erkek görmüyorsunuz hiç muhatap olmuyorsunuz

  3. reis dedi ki:

   pembe trambüs kadar saçma bir uygulama yok zaten. yerinde olmuş kalksın.

 55. Esnaf dedi ki:

  Ahmet bey esnaflıktan gelen dürüst bir insandır. Esnaf demek ahi demek. Ahi sözünün eri demek. Ahilikten gelen bu zat dürüsttür. Biz inanıyoruz ve destekliyoruz. Ahmet bey borç bu demişse budur.

  1. Ali dedi ki:

   Hocam krizi fırsat bilip millete pahalı pahalı mal satanlarda esnaf, mübarek ramazanı bile fırsat bilenler var şeytanın bile müslüman mintanı giydiği bi dönemde esnaf dürüsttür, memur dürüsttür,şu dürüsttür,bu dürüsttür diyerek yürümez işler.

   1. Sade dedi ki:

    Ne ayaksın kime çalışıyon

    1. Ali dedi ki:

     Bu ne ya “ne ayaksın kime çalışıyon” kime calisacam ya allah aşkına yorumumda ne var ki kime calisyon diyorsun ne yazıyor orda zoruna giden ne oldu.

 56. Şehriban dedi ki:

  Pembe trambüs kalkmışsa neden haber yapılmıyor ve neden muhatapları bi açıklama yapmıyor? Aman hizmet yapmayın var olanıda kaldırın.

 57. Yeşil dedi ki:

  Pembe trambüsü iptal etmişler. Gariban kızlar yazık rahat etmişlerdi. Rahatsız olan kızlar ona binerdi. Pozitif ayrımcılık yapılmıştı. Keşke iptal edilmeseydi üzüldüm ben.

  1. Buket dedi ki:

   Gerçekten mi? Sebep ne ya? O zaman bu güzel hizmetleri ve diğerlerini de değiştirir. Birşeyleri iptal etmek marifet değil, marifet üzerine birşeyler koymaktır

  2. bayram dedi ki:

   kıskananlar çatlasın

 58. malatyali dedi ki:

  Çakır yav he he …

  1. Metin dedi ki:

   Çok mantıklı bi yorum yapmışsınız. Memlekete çok faydası oldu. Tebrikler. Tövbe Yarabbim ya ☺️

 59. Yusuf dedi ki:

  Şunu kimse bilmez veya hatırlamaz, 2009 yılına kadar biz bedensel engelliler için sadece bir tane otobüs vardı ve sadece belli bir noktaya çalışırdı. Daha sonra hemen hemen tüm otobüsler engellilerin kullanabileceği duruma getirildi. O da yetmedi emrimize minibüsler verdi kendi özel aracımız gibi kullandık. Allah sizden razı olsun Ahmet başkanım. Kim ne derse desin aldığın dualar yeter.

  1. Oktay dedi ki:

   Pembe tramnüsü iptal ettiği gibi inşallah o güzel hizmetide iptal etmezler. Hani ne bileyim tasarruf falan der.

 60. ilyas dedi ki:

  vay be, maski tüzel kişilikmiş öyle mi? müdürünü siz atamadınız mı? yani ben bir işin başına birini getirecem. o kişi şirketi batıracak. bende diyecem ki ben yapmadım o yaptı öyle mi? komik.

  sorun sizde değil aslında. sistem bozuk. belediyenin şirketi olmaz. ihaleye giremez. ihaleyi alıp başka firmaya istediği gibi taşere edemez. belediye başkanı meclisi toplayıp borçlanıp, borcu da kendinen sonrakilere bırakıp, o borçla hizmet ediyormuş gibi görünemez. her seçim 50 60 aday çıkıyor. ltd yönetemeyecek adam başkanlığa aday oluyor . sıfır borçla devr alıp sıfır borçla devretme şartı olsa bir tanesi bile aday olmazdı.

  1. Cafer dedi ki:

   Batıktan kastınız nedir sizin ? Ne karşılığı nerelere harcanmış? Bu memleketin alt yapı sorunu çözülmüş. Maski Turkiyede örnek gösterilen kurumların basındaydı.Türkiye cumhuriyeti sinirlari icinde bir tane böyle bir belediye örnek gösterebilir misin İlyas bey? Sıfır borçla devir alıp, borçsuz devreden. Sen varsan hodri meydan çık aday ol. Tüm Türkiye seni konuşsun.

   1. ilyas dedi ki:

    paragraf sorusu çözün biraz. paragrafta anlam.

  2. Hakikatçi dedi ki:

   Belediyeler ltd gibi yönetilmez kardeşim. Sosyal alanlarda faaliyet gösteren yerlerdir belediyeler. Bence sen kendini biraz fazla aşmışsın. Dünyanın hiçbiryerinde böyle bir uygulama yok. Sen bu dünyaya ait değilsin. Biraz fazlasın bence☺️

 61. Azmi dedi ki:

  Akıl izan sahibi vicdanı olan herkes şunu bilir ki, malatya son 10 yılda çağ atlamıştır. Bunun da bir bedeli tabiki vardır. Ancak Malatya’nın mimarı Ahmet çakır bedel bu kadar değil, yanlış bilgilendiriliyoruz demektedir. Bu saatten sonra Selahattin başkana düşen ya Ahmet çakırın dediklerini kabul etmek, düzeltmek açıklamak yada aksini iddia ediyorsa Sayıştay çağırmaktır.

 62. Hakan dedi ki:

  Bu yalan yanlış iftiralara inanan insanlar var. Düşünemiyorlar ki eğer 9 senelik donem icinde yolsuzluk yapılmış olsa, aksama kadar sözde kalemşörler( baska medya organları) susturulmazmıydı? Çoğunun nasıl yazılar kaleme aldığını bütün herkes biliyor.

 63. Yerelli dedi ki:

  Il baskani ol belediye başkanı ol vekil ol sonra gek gel tekrar il baskani ol niye?
  Malatyada sizden baska kimse yok mu?
  Sizde mavu boncuk mu var?
  Oyle vicdana ve Allah’a havale ettim demekle bu isler olmuyor. Yaz iki satir mektup ver savciya ver danıştaya, Biz de senin icin el acip duralim duaya.

  1. İnci dedi ki:

   Tekrar il başkanı olan kim? Ahmet Çakır il başkanı olmadı tekrardan. Siyasette yükselmek ideali olmayan insanlar başarılı olamaz yada başarılı insanlar yükselemez. Demek ki adam başarılı. Kabullenmek gerek

   1. 44malatya44 dedi ki:

    Halkın parasıyla ideal gerçekleştirilmez, doğrusu savcılığa suç duyurusunda bulunmaktır.

 64. İrfan dedi ki:

  Bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim; bundan sonra özellikle ihalesi iptal edilen iş ve araç ihalelerini kimler nasıl ne kadara alacak? Bunların takipçisi olmalıyız.

 65. Dikkatli Okuyun.... dedi ki:

  Tek Bir Soru Madem ESENLIK Kar ediyordu? Zarari Yok
  Neden milletvekiline borc karsiligi verildi.???? Ki esenligin zarar etmesi aciklanir gibi degil.

  Hangi firma Turkiyede kardayken borcu yokken zarar etmezken kendi ana binasi ve marketlerini satar.????
  Troller burdan yazmakla olmaz Sokakda gezerseniz. Herkes Herseyi biliyor.

  Birde Sayin Baskan hayatimda ilk defa tahakkuk etmemis diye bir sey duydum Hayali alacak oluyor dediginiz.yani bundan sonra ki donemde millet su kullanir borcunu oderse gelecek paradan bahsediyorsunuz bu komiktir. cidden

  Ki sizin dediginize gore de hepsini topluyorum.
  hadi dediginiz gibi olsun hepsi kabul
  721 belediye borcu diyorsunuz
  280 maski borcu diyorsunuz
  Yine 1 milyonu asiyor yeni parayla.
  senin hesabin dogru ise bu para nerede????

  Birde su var. ornegin bankadan 50 bin tl kredi cektin aylik 5 5 oduyorsun sana borcunu sorunca 5 lira mi borcum var diyorsun. tahakkuk etmemis borc dedigin odemesini yapmadigin borc oluyor. bu borc sayilmiyor mu.

  1. Cemallettin dedi ki:

   Dikkatli okuduk. Elinde bilgi, belge var mı esenlik ana binası satıldı diyorsun? Para nerde diyorsun değil mi? Biliyorsun aslında ama gormek işine gelmiyor.Yyapılan hizmetler hariç Büyükşehir Belediyesi 10 yıl içerisinde tam 1 katrilyonluk Arac almış. Yapilan hizmetler sayma bile. Hangi mahallede oturuyorsun bilmem çıkar kafanı dışarıya bak caddenin önceki halini hatırlarsın, simdi bidaha bak ki gör.

  2. eğitim şart dedi ki:

   dikkatli oku. tahakkuk demek hayali para değil, paranın tarh edilmesinden sonra tahsil edilebilir duruma gelmesidir. sen sözelcisin sanırım. matematik hesabını bilmiyorsun. yazıyı tek tek oku yanına da ilkokula giden bir çocuk al hesaplamasını yap, dediği gibi borcun ne kadar olduğu çıkar.

  3. Beşir dedi ki:

   Selahattin bey o zaman tahakkuk edecek borçları ve yıllar sonra ödemesi başlayacak olanlarıda borç olarak açıklıyorsa eğer o zamana kadar doğacak alacakları ve gelirleride hesaplasınki bizde diyelim adam her türlü açıklamış.

 66. Erdinç dedi ki:

  Konuya muhatap olan kişilerin hepsi AKP başkanları. Ama üstü kapalı algı yapılıyor deyip suçlamaları başka yere çekip , zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da AKP başkanları.

  Ha Ahmet , Ha Selahattin Ha Hacı Uğur . Sonuç değişiyor mu ?

  Böyle bir borç yoksa ispatlayin. Yargıyı göreve çağırın.

  Ama yok biz laf cambazı olup asıl başka algı yapacaksanız ( ki yapıyorsunuz ) bence devam edin.

  Çünkü başarılı olduğunuzu buradaki yorumlardan anlıyoruz

 67. Selim dedi ki:

  “hiçbir muhasebe sistemiyle izah edilemeyecek, tam bir akıl, iz’an, vicdan ve merhamet tutulmasıyla yapılan, saygıdeğer kamuoyumuzu yanıltan açıklamalar” demiş sayın vekil. Algı yaparak, insanların şahıslarını, ailelerini böyle töhmet altında bırakarak su mübarek günlerde neyi amaçlamaktadır bu cümlelere muhatap olanlar.

 68. ramo dedi ki:

  Ya ben sasiriyorum bu trolleri gorunce 🙂 Sayistay raporunda kayip milyonlari malatyahaber yazdiginda. usulsuzlukleri sayistay raporu bizi baglamaz diye aciklamaya yapan kimdi. ????
  Mubarek ramazan gunu hangi din iman ile dogmamis cocuga borc birakan zihniyet. Neyden korkuyor. Yarasi olan gocunur. Herkes kimin nasil zenginlestigini biliyor. Eski garaj nasil satilmis. kimler nasil almis nasil odenmis. bir bakin en basit ornek.???? din kisveti altinda mazlum olup fakir edebiyati yapanlar nasil olduda. bu kadar zenginlesti Ey malatya????

  1. Defineci dedi ki:

   Sevgili ramo eski köy garajı diyorsun.Nasıl satılmış, kime satılmış açıkla bilsin tüm Malatya. Ama bunu kendi duyumunla ve iftira atarak yazıyorsun. Buraya alan adamlar hangi fiyatla aldığını açıklamışlardı. Bunu bu site haber yapmıştı. Bak ne diyor aciklamalari iyi oku çık ver savcıya vermesen müfterisin demiş sana da.

 69. Cemil dedi ki:

  CHP zihniyeti böyledir sayın vekilim, hizmet üretemeyenler bu memlekete katma değer sunanlar iftira atarlar.

 70. Eymen dedi ki:

  Ahmet Çakır borç alacak stok hepsini örneklerle anlatmış. Herşey alenen ortada, açıklama böyle olur. Öbür türlü herkes zan altında kalmıştı. Ama artık bu muhabbetlerin bitmesi ve bahanelerden uzaklaşıp hizmet etme zamanı.

 71. Mehmet dedi ki:

  Malatyanin çehresini değiştiren ayrim yapmadan butun mahallelerine hizmet götürmüş birisini hirsiz gibi göstererek algi yaratmak ne demektir.Hıç şehre bakmiyormusnuz yolun altina ustune ne haldeydi ne hale geldi bu şehir kim yapti bu kadar hizmeti, adam her seyi yapti elinden gelenin fazla fazlasini yapti, sadece kendi reklamini yapmadi baskalari gibi, ama su hale bakarmisiniz, adam neyle karsi karsiya kaldi ne yapmaya calisiliyor anlamak mukun değil, diger illere bakarmisiniz hangisinin borcu yok, borcu olmayan ilce varmi birakin il olmasin.Bazi sehirlere bakiyorsunuz ucuk borclar var ama hizmet yok, hiç bir kazik çakilmamiş, ama bizim şehrimizde gözle görülür bir hizmet var kimse bunu inkar edemez, sehrin yarisi yeniden insa edildi.Evet borcumuz var keşkem olmasaydi ama bu şehre yapilan hizmeti de kimse gormemezlikten gelmesin.Disaridan bir yabanci geliyor ve şehrimize hayran kalıyor, kücuk Ankara diyorlar.Ahmet çakir nasil birisidir bilmem usulsuzlugu varmidir yokmudur bilmem, varsa arastirilir gereken neyse yapilir, ama sehre bakinca yolundan sokagindan kaldirimindan carşisindan her yere yapilmiş bir hizmet var.Saygilar.

 72. Malatya44 dedi ki:

  Sayın Çakır eğer abdestinizden şüpheniz yoksa namazınızdan da şüpheniz olmasın.Delikanlı gibi çıkıp sayıştayı ve savcılığı bizzat kendiniz göreve çağırın.Akla kara çıksın ortaya.Eğer aklanırsanız Malatya kamuoyunda teveccüh sahibi olursunuz aksi bir durumda ise ne yapacaksınız.Malatyalıyı soktuğunuz borç batağından nasıl çıkaracaksınız.

  1. Polat dedi ki:

   Haberi tam okumamışsınız herhalde adam ispatlamayan diyor ve rakamları tek tek açıklamış. Daha beyin peşindesiniz.

   1. Malatya44 dedi ki:

    Sayın Polat, ben haberin içeriğine bakmıyorum.Ben Haticeyle değil neticeyle meşgulüm.Bende kafama göre rakamlar ortaya atar kendimi haklı çıkarabilirim.Bu çok zor birşey değil ki.Gerçek nizam hukuktur ve hukukun üstünlüğü ilkesine inanan biriyim.Objektif ve tarafsız bir kurul tarafından Malatya Belediyesine ait hesapların ve çalışmaların son 20 yılının incelenmesini bir Malatyalı vatandaş olarak talep etmek en doğal hakkım.

  2. Avukat stajyeri dedi ki:

   Sayıştay da savcılık da belediye başkanı çağırabilir. Başkanın onayı olmadan inceleme yapmaz. Yasayı bilmeden akıl vermeyin kardeşim.
   Selahattin Başkan gerçekten borç bu kadarsa o çağırsın. İnceletsin, gereğini yapsın. İnsanları zan altında bırakması doğru değil.

   1. Malatya44 dedi ki:

    Sayın hukuk profesörü,sayıştay veya savcılığın belediye başkanından izin alma mecburiyeti yok hesapları kontrol edebilmesi için.Kafanızdan element uydurmayın.Hukuk organları hiçbir gücün altında değildir bunu da unutmayın.Ayrıca sayıştay veya savcılık herhangi bir vatandaşın bile suç duyurusuyla talep edilen bir konuyu incelemeye alabilir.Bu arada bende iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunuyum.Yasadan da idareden de senin kadar olmasa da az çok anlıyorum.Saygılarımla.

    1. Avukat stajyeri dedi ki:

     Kayyum atanırsa dediğin doğru kardeşim, ama ortada kayyum falan yok. İçişleri bakanlığı Sayıştay incelemesi yapabilir. Vatandaşın söylemiyle Sayıştay gelmez. Bence sen biraz daha oku öğren bu işleri.

    2. Avukat stajyeri dedi ki:

     Madem öyle sen başvur kardeşim. Görelim bakalım gidecek mi Sayıştay senin çağırmanla. İnsanları yanlış bilgilendirmeyin ayıptır, günahtır…

     1. Kuvvacı dedi ki:

      Sayıştay doğrudan TBMM’ye bağlıdır. İçişleri Bakanlığının denetleme organa Mülkiye Başmüfettişliğidir. Ayrıca Sayıştay resen denetim yetkisine sahip olduğundan bireysel başvurularıda dikkate alıp sorgu açabilir. Siz stajyer olarak kalın ruhsatla felan uğraşmayın. ?

  3. Erkan dedi ki:

   Adam borç batağı yoktur diyor, Selahattin Başkan bu açıklamaya karşılık Sayıştay çağırmalı. Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı.

 73. Hukuk dedi ki:

  Araç kiralamalara yapılan ödemeler araştırılsın piyasanın üstünde ihale verilmiştir. Savcılık el atmalı bu olaya…

  1. Murat dedi ki:

   Araç kiralamaları ihale usulü yapılmaktadır. İhalesi iptal edilen araç kiralamaları için cezai şart ödenecek ve o eski uygun fiyatlara bir daha araç kiralanamayacak. Bu da belediyeye yük getirecek. Bence insanlar bunu görmeli. Tepkisini koymalı

 74. Özmalatyalı dedi ki:

  Bu yorum yapanlar Malatya’nın nereden nereye geldiğini görmüyorsa boş konuşmasinlar hizmet edin memlekete seçildiginizden beri ortada bişe yok algı var şow var İstanbul öğrenci akbilini 40 kuruş yaptı sende yap sonra konuş belediye başkanı

 75. uğur dedi ki:

  Yani kısacası bir yolsuzluk varsa bunu cehape yapmıştır diyor..Tabi canım malatya’yı kaç yıldır yöneten cehapeee veli ağbaba 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.Hatta ana muhalefet lideri kemal kılıçdaroğlu ülkede tek adam’dır !! Evet ne yazık ki dediklerim trajikomik şeyler ülkenin özetini anlatan şeyler aslında ama ne yazık ki iktidar seçmenini o kadar küçük,o kadar basit görüyor ki böyle bir algı yaratmaya çalışıyor ve ne yazık ki canım ülkem’in uykuya doymayan millet’ide bunlara inanıyor.İşte sayın çakır örnektir ne diyor borç yok diyerek ana muhalefet partisinin vekiline sallıyor.! İyi de sayın çakır senin borcunu sorgulayan senin partinden seçilen belediye başkanı değil mi ?? Tabi burada ana muhalefet partisinden hizmet bekleyen hemşerilerim de cabası !!!

  1. avukat stajyeri dedi ki:

   Açıklamayı tam okumamışsınız belli. Borcu yanlış açıklayan da müfteridir, bunu medyada şova dönüştürüp çalmışlar diyende.

   1. saf malatyalı dedi ki:

    Sende hukukçusun yaa vayyy beee..aciklamaya kaynak nee acaba sayın avukat stajyeri belediyeyi yöneten başkan gürkanın chp grubuna verdigi BELGEEE..Muhattap veli agbaba değil selahattin gürkandır

 76. murat dedi ki:

  çakır ile gürkan arasında kısa dönem başkanlık yapan zat zamanındaki edinilen borç iyice araştırılsın.

 77. Mehmet dedi ki:

  Selahattin gurkan adam gibi adam yalanmi soyluyor adama iftira atma ahmet bey sen malatyaya ne yaptin ne getirdin ne yenilik yaptin paralari kaldirimlara gomdun malatyayi batirdin

  1. Mehmet Bey e cevap dedi ki:

   Ne yenilik mı yaptın insan ancak gözü var görmez haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır derler kardeşim nikah sarayı tabiat parkı hayvanat bahçesi yaşam spor merkezi hürriyet parkı yaşlılar için vefa konağı semt konakları engelli vatandaşlar için Engelsiz Yaşam merkezi yeni açılan yollar bulvarlar ilçelere yapılan yatırımlar bunları da mı görmedin duymadın çevreden yazıktır yiğidi öldür ama hakkını yeme kaldırım diyip küçümseme yapılan hizmetleri

 78. Mustafa dedi ki:

  Sayın Çakır maalesef yanlış konuşuyor. Belediye su an memuruna maaş ödeyemeyecek vaziyettedir. Geçen Ankara ya gidip para istediler her yerden vadesi gelen borçları çevirebilmek için.

  1. Umut dedi ki:

   Sen ne biliyorsun Ankara’ya gidip para istediğini? Buda demek oluyorki Gürkan lehinde atılan yorumların kaynağı belli. Sözün bittiği yer dedikleri tam olarakta bu!

  2. Nedim dedi ki:

   Böyle birşey varsa ki öyle söylüyorsunuz, yanındaki birisiniz sanırım. Yoksa nereden bilebilirsiniz ki böyle birşeyi…

 79. Ali dedi ki:

  Sayın çakır açıklama yapıyorsunuz eyvallah ama bu açıklamada chp yi suçluyorsunuz bu nasıl tezat anlamadum. Veli ağbabayı günahım kadar sevmem ama borcu açıklayan o değil, sevmesemde hak haklınındır. Ayrıca belediyenin 7 şirketi sanki başka bir şehrin şirketiymiş gibi konuşuyorsunuz.. bunlarıın karı da zararıda belediyenin, bu şirketler batsa borcunu kim ödeyecek??? Şirketlere tahsis ettiğiniz taşınmazlar ile kuruluşu için verdiğiniz sermaye hiç yoktan gelmedi, zaten bunlar devlet malı… alacak verecek hesabında bunların bahsi edilmesi kadar saçma birşek olamaz… maskinin geçmiş borçlarından bahs ediyorsunuz, zaten borcun büyük bölümü ödenmiş kalan borcun 2 milyar içinde pek bir değeri kalmamış… belki siz çalmamış olabilirsiniz ama şirketleriniz çok çaldırdı ve sizin en büyük günahınız har vurup harman savurmak, bu mahsum bir durum değildir. Adeta bir ağa gibi belediye yönettiniz. Kendi şirketlerinizi böyle yönetseniz bu kadar büyüme yerine kara bir kilim üstğünde kalırdınız.

 80. Osman dedi ki:

  Abd nin kaliforniya eyaletinin bir şehrinde kaldırım çalışması yapılıyor en son kaldırım çalışması 70 yıl önce yapılmış işin ilginç yanı kaldırımı yenilemelerinin tek nedeni yeni kaldırıma ihtiyaç olması degil belediye bütçesinin fazla vermesi neyi savunuyosunuz farkındamısınız yeni bir şey öğrenmişler ALGI operasyonu 1milyar 700 milyon borç neymiş emeklileri bedava parka götürmüşler otobuslerle emekliler bedava diya çarşıdaki parklara gidiyor evinin yanındakine degil zenginlere megsaş bedava ekmek vermiş ihtiyaç sahiplerine asla vermezler asla yanlisi savunman yeter artık

  1. Göçmen dedi ki:

   70 yılda yenilenen kaldırım nedir arkadaş. İnsanların aklıyla oynamayın lütfen. Karalamak için insanları yanlış bilgilendirmeyin lütfen. Ortada bir borç var, bilgi kirliliği var. Eski Başkan bu kadar borç yok diyor. Siz fırsattan istifade neler söylüyorsunuz. Yakışmıyor size…

 81. Sinan dedi ki:

  Ben raziyim kendisinden yaptığın hizmetler icin şahsım adına teşekkür ediyorum kıymetli vekilim Allah razı olsun sizden memleketimize kazandırmış olduğunuz yatırımlardan dolayı

 82. Haydar dedi ki:

  Yapılan açıklamalar, tribünlere yapılan bir şovdan başka bir şey değil.

 83. Gökhan dedi ki:

  O dediyse doğrudur…

 84. Musa dedi ki:

  Deniz bitti…….

  1. Hasan demir dedi ki:

   Deniz bitmedi kardeşim Malatya’ya hizmet bitti

   1. İsa Gül dedi ki:

    Hem deniz bitti hemde öküz öldü

 85. Hamit dedi ki:

  Başkanım ağzına sağlık senin arkanda sessiz bir çoğunluk var onlar zaten inanmadı. Ama ayrıntılı cevap vermeniz çok iyi oldu bence. Millet gerçeği görsün.

 86. Mlx dedi ki:

  Dokunulmazlık zırhını çok istedi.

  1. Hüseyin dedi ki:

   Dokunulmazlık ömür boyu değil kardeşim. Bi sıkıntısı olan varsa şikayet eder vekilliği bitince yargılanır. Böyle yorumlara gerek yok.

 87. Mustafa dedi ki:

  Sayın vekilim. Senin doğruluğuna dürüstlüğüne canı gönülden inanıyorum. Malatyayı doğunun yıldızı yaptınız. Ne yaptı diyenler nerede yaşıyorlar acaba..

  1. Malatya44 dedi ki:

   Peki hemşerim bende sana bir soru sorayım.Ahmet Çakır ilk kez belediye başkan adayı olduğunda ne demişti hatırlıyor musun.5 yılda 5 yıldızlı Malatya.O bahsettiği 5 yıldızdan kaç tanesini yaptı.Bilgin varsa kamuoyunu bilgilendirirsen sevinirim.

   1. Pusat dedi ki:

    Sen bence bir göz doktoruna git. Ha kasıtlı olarak muhalifim diyorsan başka. Yapılan hizmetleri ve şehirdeki değişikliği herkes çok iyi görüyor ve biliyor. Herkesin imrendiği bir kentiz. Ya da gurbettekilere sor onlar arada geldiği için daha iyi görüyorlar. 5’i de 5 ile çarpmıştır.

 88. 2 Mahmut dedi ki:

  Madem ki öyleyse ADALETE GİDİN SAVCILIK NE GÜNE DURUYOR SAYIN ÇAKIR

  1. Ercan polat dedi ki:

   Neden gitsin? Yolsuzluk var diyenler gitsin, şikayet etsin. Biz sana inanıyoruz reis. Şahidiz.

   1. Çakırtepeli dedi ki:

    BENCE MAHMUT BEY HAKLI ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ GİDİN ADALETE KİM AK KİM KARA BELLİ OLUR

   2. Hacı Tecdeli dedi ki:

    Ercan Polat o zaman günahlara da şahitsin Allah beterinden korusun. Sen gene de şahit olma Allah çarpar

 89. İmmihan dedi ki:

  Arkadaşlar trol ne demek? Bazı yorumlarda trol diye yazanları görüyorum merak ettim. Bide bazıları vekilimize başkanımıza hizmet yapmadı tarzında yorumlar yapmış. Ben Pütürge ilçesinde ikamet ediyorum. Altyapıyla biz daha yeni tanıştık vekilimiz döneminde, Malatya’ya gittiğimizde geri dönmek istemiyorum o kadar güzel bir şehirden. Bence haksızlık yapılıyor. Keşke pütürgemizinde borcu olsa ama ışıl ışıl bir ilçe olsa burası da. Ayrıca Ahmet vekilimiz borç az demiş. Ben vekilimize inanıyorum. O dediyse doğrudur.

  1. Osman dedi ki:

   Trol para ile satın alınmış kalemler dir. Yani menfaat uğruna bir şahsı veya partiyi savunan şahıslar

  2. Pütürgeli dedi ki:

   Hemşerim pütürge alt yapiyi çakır zamanında gördü demişsinde pütürge rezilliği bunların döneminde gördü pütürge ışıl ışıl tertermiz bir yerdi mehmet polat döneminde harabe oldu eğer gerçekten puturgeliysen unutma bunlar döneminde alt yapı yapıyoruz diye millet susuz kaldı evlerine bidonlarla su taşıdı yalanlarla kimseyi savunma

 90. İsa dedi ki:

  Başkanım senin 9 yılda yaptığın hizmetleri bilmeyen yok şehir baştan sona değişti. Sana inanıyor ve güveniyoruz. Burada borç bahane edilerek farklı niyetler var sanki. Devletin devlete borcu olsun.

  1. Turgay Paşa dedi ki:

   Bu borçların çoğu bankalara özel bankalara olan , yüksek faizle alınan kredi borçlarıdır. Devletin devlete borcu değil..

 91. Mak44 dedi ki:

  Ahmet Çakır Malatya’yı çağ atlatmış bir belediye başkanıdır. Hiç bir zaman boş muhabbetlere vakit ayırmamış tam tersi vaktini hizmet etmeye harcayan bir insandı. Emin olun ki şu anda belediye Başkanı kendisi seçilmiş olsaydı hizmet etmeye çoktan başlamıştı bile. Bugün Ahmet Çakırın yaptıkları icraatleri ortada inkar edersek nankörlük etmiş oluruz. Sayın Gürkan da bir an evvel bu muhabbetler yerine umarım Battalgazi de ki gibi hizmet etmeye başlar. Memleket hizmet bekliyor. Geçen zaman da memleket zarar görüyor.

  1. 44malatya44 dedi ki:

   Maun süresinde “devletin malını çalanlar” demiyor, “devletin malını har vurup harman savuranlar” diyor . Ortada hırsızlık ya da nankörlük yok ancak niteliksiz birçok işe gereğinden çok fazla harcama yapıldı. İstasyon kavşağında ve merkezde trafik işlemiyor, hayat durmuş ameliyat masasında can çekişen bir malatya var

 92. MALATYALI ROJDA dedi ki:

  Akp nin de tek bildiği cümle algı operasyonu troller basmış burayı bizde yedik

 93. Zeki dedi ki:

  Sayın vekil hep 31 Mart tarihi vermişsin, bir de 24 Haziran 2018 tarihi itibariyle yani sizin devrettiğiniz tarihte bu borç ne kadardı? Burada 300 milyon olan borcun, 9 ayda 900 milyona geldiği algısı var. Bir de bunu açıklayabilirsen seviniriz.

 94. feramuz dedi ki:

  Art niyetli olan ve mantıksız açıklamaları yapan kim anlamadım

 95. Çiçekçi dedi ki:

  Çiçek dikmekten başka bişey yapmadı!sanayi sitesini ve Cezmi kartay ı taşımadı çevre yolunu yapamadı

  1. Yaşar Dertli dedi ki:

   sanayi sitesinden cezmi kartaya kadar diosun ya, o aradaki mesafede bile onlarca hizmet yaptı bu adam 🙂 akpınar meydanını baştan yeniledi , ayakkabıcılar çarşısı, şire pazarı, köy garajı ve niceleri say say bitmez çiçekci abi. realiteden kaçınmamalıyız… saygılar.

   1. 44malatya44 dedi ki:

    Doğru diyorsunuz ancak sıkıntı da burada zaten.Yeniden yaptığı herşeyi merkezin tam ortasına yaptı.planlama günübirlik değil 30 40 yıllık olmalı

 96. 44malatya44 dedi ki:

  Başkanım tüm hizmetleri yaptınız ancak ulaşım adına hiçbirşey yapmadınız , o yüzden hizmetleriniz bir anlam ifade etmiyor

 97. Bedri dedi ki:

  Başkanım sana inanıyorum ve açıklamanın sonundaki duana binlerce kez amin diyorum.

 98. VAHİT VAR dedi ki:

  MALATYA’YA GELMİŞ GEÇMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ İÇİNDE EN TALİHSİZ OLANI ÇAKIRDIR.AMA DEMEKKİ MALATYA OLARAK BİZ BUNU HAKEDİYORUZ.

 99. Mesut çalışkan dedi ki:

  Benim anlamadığım türkiyede 81 vilayet var .biz borcun derdine düşmüşüz .hizmet isticen asfalt isticen otobüs isticen ama borç olmasın diyecen oh ne güzel .istanbul bağcılar borcu 4 katrilyon bir ilçedir .bırakın hizmet yapın borç olacak tabi …..örnek …..otobüslerden verecem her binen 2 yolcudan biri bedava binecek 12 metrelik otobüs 54 km yol gidecek 5 kişiyle motaş kâr edecek …..ekmek büfesi milyonlarca ekmek bedava verecek meksaş kâr edecek ………Allahcc. size ne yapsa yeridir nankör malatya………..ahmet çakırı tanımam hiç konuşmamışım ama adamın hakkını yemeyin ……..2 senedir zam yapmadı suya otobüse suçu bu……
  .

 100. mavi dedi ki:

  Siyasilerin sosyal medya ekipleri de her haberin altına yorum yapıyor :)) ilginç.

 101. Ekrem dedi ki:

  Sayın vekil, Veli agbaba’yı suçluyor. Ayni zamanda kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor belediye başkanına. Elinde belge varsa çıkar medyaya, ver yetkili mercilere. Hizmet yapmamak icin bahaneler üretip duruyorsunuz.

 102. ilker58 dedi ki:

  Allah razı olsun başkanım sen şehre değer kattın.
  Bekleyelim senin değer kattığın şehre kimler ne katabilecek.

 103. Senem dedi ki:

  Borç miktarı açıklandığı zaman, resmî bir yazı olarak yayınlanmalı ve bu insanlar için bir kanıt olmalıydı. Söyledim bitti, olmaz. Çağırırsın sayıştayı inceler borcu açıklar. Söyle kenara çekil. Eski başkanları zan altında bırak. Olmaz kardeşim öyle şey. Çakırın açıklaması gayet net. Yoksa Sayıştay gelsin.

 104. Bir tost dedi ki:

  Yav he hee

  1. Deniz dedi ki:

   Sevgili tost kardeşim,
   Yorumun güzel ama senin gibi o da memlekete faydasız.

 105. Kayısı dedi ki:

  Çık deki yargı önünde hesap veririm, çekindiğim korktuğum birşey yok de, onu bunu Allah a havale etmeyle, Rabbim izi kötü niyetlerinize alet etmeyin

 106. Feride dedi ki:

  5 yılda 5 yıldızlı Malatya sloganıyla girdin hayatımıza. Misafirlerimizin bile takdirini kazandın. Malatya seninle güzeldi. Keşke devam etseydin. Şu ölü toprağı serilmiş şehri ayağa kaldırsaydın başkanım

 107. yıldırım dedi ki:

  kim haksız yere mal – mülk- arsa- veya kazanç sağladıysa allah belasını versin bu dünyada ciğeri öbür dünyada canının yanacağını aklından çıkarmasın. bir partili yönetici bir mahalle toplantısında. bizim çalıdığımızı isbatlamayan namusuz şerefsiz demiştti ama şunu söylemedi. çalanda namusuz ve şerefsiz demedi. sadece isbatlamayan dedi.. yukarda allah. ne yaparsanız yapın

 108. Derya dedi ki:

  Sen gittin hizmet bitti.

  1. Reelde dedi ki:

   Çok komiksin

 109. Furkan dedi ki:

  Zamanında işinin hakkını verseydin şimdi böyle demeçler vermeye gerek kalmazdı. Vicdaninla senin aranda artık

 110. Timuçin dedi ki:

  Dürüstlüğüne bir malatya şahittir başkan varolasın…

  1. Efes’imle dedi ki:

   Malatya adına konuşma 🙂

 111. Selçuk dedi ki:

  Başkan ben eskilerdenim Malatya’da. Eski başkanları da gördüm. 1 cadde açıp 1 bina yapanlar hizmet yaptı dediler. Sen şehri baştan aşağı yaptın. Helal olsun sana. Çalışkan Başkan.

 112. akis dedi ki:

  Borçları Çakır yapmadı ise Gürkan yeni geldiğine göre sesi çıkmayan biri var neydi adı???

 113. malatyanin neferi dedi ki:

  senin adamlığın tartışılmaz, hiç inanmadık hiçbir zamanda inanmayacağız. 20 yıldır yaşıyorum bu şehirde.10 yılı hatırlamak dahi istemiyorum. ama son 10 yıl gerçekten malatyanın değiştiğini kör olmayan gözler görür değerli ahmet başkanım. biz senden razıyız sende bizlerden razı ol inşallah. malatyalılar yemez böyle algı oyunlarını, saygılarımla değerli ahmet başkanım.

 114. Semai demir dedi ki:

  Şehrin batı girişinden Doğu çıkışına kadar 5 yıldızlı bir şehir haline getirdin Malatya’yı başkanım. Güneş balçıkla sıvanmaz. Seni bilen biliyor.

  1. Milas dedi ki:

   Hahaj :)) bu yorumları sanırım aynı kişiler yapıyor.

 115. Kamil dedi ki:

  Ben şahsım adına söyleyeyim senin dürüstlüğüne çalışkanlığına ahlakına her zaman inanıyorum.

 116. Cemal dedi ki:

  Çevreyolu altı hizmet gördü senle Reis. Cansın. Adamsın. Kralsın. Allah senden razı olsun.

 117. Alp Burak Karakaya dedi ki:

  Senin döneminde heryer hizmet kokuyordu. Şehirde dokunmadığın nokta kalmadı. Biz senden razıyız Ahmet reis. Seni karalayamazlar.

 118. 44malatya dedi ki:

  Malatyalilar..cakirami.veya.gurkanami inalim.
  Borclar.odenen.fayizler

 119. Mehmet kazan dedi ki:

  İşleyen çarktı, bir anda çark durdu ve enkaz devraldık denildi. Büyükşehir’i yönetmeye talip olup kazanan Başkan kendi acemiliği sorgulanmasın enkaz devraldık dedi. Yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Ancak biz buna inanmadık, inanmıyoruz. Ak davaya kuruluşundan beri hizmet edenleri lekelemeye kimsenin gücü yetmez.

  1. kutlu dedi ki:

   mehmet bey ak dava dediğin şey ihale rant torpildir. ne davasından bahsediyorsunuz?

 120. Furkan dedi ki:

  Çakır başkan son noktayı koymuş. Lakin selahattin gürkan neden bu borç konusunda ısrar ediyor ki, çakır yalan söylemez selahattin gürkan da doğruyu yalan yapmaz, var bi iş çıkar yakında

 121. Nedim dedi ki:

  Ahmet Bey eğer çıkıp böyle kalem kalem açıkladıysa bu borç olayını, “Hayırdır Selahattin Bey belediyeyi borçlu göstermenizde ki amaç ne malatyalılara açıklayınız” derim bende…

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]