Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘İki Angora Bırakılsaydı!.’

‘İki Angora Bırakılsaydı!.’
  • 27.12.2015

Malatya’da uzun yıllardan beri atıl halde bekleyen Vagon Onarım Fabrikası’nın Malatya Belediyesi’ne devredilerek, çeşitli alanlarda kullanılabileceği bildirildi.

Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği’nde düzenlene basın toplantısında Mehmet Kış, Vagon Onarım Fabrikası’nın değerlendirilmesi için hazırladığı raporu açıkladı.

Kış’ın okuduğu rapor şöyle:

“Belediye Başkanlığı Seçimleri, yönetim kadrosunun belirlenmesi kadar şehrin geleceğinin tartışıldığı ve varılacak hedeflerin belirlendiği geniş katılımlı bir platform özelliği de taşımaktadır.

Malatya; sevinciyle sevindiğimiz, sıkıntılarına üzüldüğümüz, doğup büyüdüğümüz, sevdamız olan bir şehir.
Olması gerektiği noktada olmayan ama kaynaklarına bakıldığı zaman neden bu şehir bir yerlere varamıyor dediğimiz bir şehir.

İşte, sevdamız olan bu şehirle ilgili istikbâle yönelik yapılması gerekli işlerden bazılarına dikkat çekmek istiyorum:

30 yıl önce yapımı tamamlanan vagon onarım fabrikası neredeyse ömrünü tamamlayacak.

30 yıl önce 48.000m2lik kapalı alanına 2 adet Angora tavşanı bırakılsaydı ve hâl binasının sebze artıkları çöp sahasına değil de bu tesise boşaltılsaydı bugün Malatya dünyanın en büyük Angora tavşanı çiftliğine sahip olurdu.

Yine 749 dönüm arazisine 2 adet Devekuşu bırakılsaydı Malatya dünyanın en büyük devekuşu çiftliğine sahip olurdu.

Ama ne yazık ki içler acısı bir durumda olan bu tesis, Malatyalıların gözünün içine baka baka çürümeye terk edilmiştir.

Şu anda özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresine bırakılan ve satışı hususunda yapılan ihaleye teklif bile verilmemiştir.

Gelin !.. Vagon onarım fabrikasından 30 yılın acısını çıkaralım ve bu tesisi Malatya Belediyesi Esenlik Ltd Şti marifetiyle Malatya’nın ve Bölgenin kalkınması doğrultusunda bir yatırıma dönüştürelim.

Malatya’nın modern bir şehir haline dönüşmesinde, işsizliğin önlenmesinde, Malatya’nın gerçek bir sanayi hamlesini yakalamasında mihenk taşı olarak kullanalım.
Malatya Belediyesi, şehrin istihdamına katkı sağlamak, ilin altyapı ve üstyapı imalatlarında kullanılacak malzemelerin üretiminde değerlendirilmek üzere bu tesisi özelleştirme idaresinden bedelsiz olarak talep etmelidir.
Malatya Belediyesi, bu tesisin, ticaret mahkemesinden bilirkişi marifeti ile değer tespitini yaptırmalı ve AYNî SERMAYE olarak Esenlik Ltd Şti vermelidir.

Esenlik Ltd Şti’nin aktiflerinde yerini alacak olan tesis ve arazisi 40-50 yıl sonra şeker fabrikası gibi ilimizin kıymetli bir arsası konumuna da gelecektir. Bunu bu günden görmek hayal değildir.

‘’Esenlik Ltd Şti bu tesisi alıp ne yapacak? ’’
Elbette sorulması gereken soru bu. Bu sorunun cevabını maddeler halinde ve kısaca sıralamak anlaşılması açısından daha kolay olacaktır.

48.000m2 kapalı alan içerisinde:
1) Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası
2) PPRC Boru Fabrikası
3) Hasır Demir Fabrikası
4) Beton Santrali
5) Ambalaj Fabrikası
6) Esenlik Kayısı Tesisleri
7) Makine ve Demir Kalıp Fabrikası kurulabilir.
Neden bu tesisler?

1) PREFABRİK YAPI ELEMANLARI FABRİKASI
• Belediyecilik Açısından Üretimi:

1.a)Viyadük elemanları üretimi:
İlimizde ve bölgemizde karayolları ve demiryollarının yapacağı viyadükler için beton elemanları üretimini gerçekleştirmek suretiyle gerek belediyemizin gerekse karayolları ve demiryollarının ihtiyacı olan bu malzemelerin ilimize katkısını sağlayacaktır.

1.b)Tek ve Çok Katlı Bina Üretimi:
Şehrin ihtiyacı olan site halindeki işyerlerinin yapımı. Örnek: Yeni Hal Binası, Galericiler Sitesi gibi. Bakırcılar Pazarı, Eski Şire Pazarı vs. ve meslek grupları için yapılacak sitelerin oluşturulması açısından yapılacak üretim.

1.c)Şehir Mobilyaları:
Kentsel dönüşüm, yeni alt merkezler, Orduzu Pınarbaşı ve Karakaya Gölü Sahil Şeridi gibi şehrin kimliğini değiştirecek oluşumlara yönelik üretim yapmak.

1.d) Altyapı için prefabrik tunel sistemleri:
Su, elektrik, kanalizasyon, telefon gibi altyapıları yap-bozlardan kurtaracak ve pratik şekilde tamamını içerisine alacak şekilde ve içerisinde yürünebilecek büyüklükte tünel üretimi ile şehrin altyapısı için gerekli olan prefabrik tünel elemanlarının üretimini gerçekleştirmek.

1.e)Sanat Yapıları:
Alt ve üst geçitlerde kullanılan duvar tipi sanat yapıları meyilli arazilerde yapılacak olan yol ve sosyal hizmet alanları için sanat yapılarının üretimini yapmak.

1.f) Okul, sağlık ocağı, belediye evi gibi şehircilik açısından önemli yatırım hizmetleri hususunda üretim yapmak.

• 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri Açısından:
1.1. Fabrika binaları karkas sistemleri:

Malatya’nın sanayi ve ticaret hayatına baktığımızda tüketimi yapılan ürün çeşitliliğinin çok azı Malatya’da üretilmekte, ilimizin öz kaynakları dahi çevre vilayetler ve kalkınmış bölgelere gitmektedir.

Prefabrik yapı elemanları fabrikasında fabrika binalarının karkas sistemleri de üretilecektir.

2 ve 3. organize sanayi bölgesinde kurulacak yüzlerce fabrika hayaliyle parselasyona geçilmiş bekliyoruz. Ancak müteşebbislere bazı avantajlar sunmadan bu bölgelere sanayileşmeyi sağlıklı bir biçimde getirmek mümkün olmamaktadır.

Prefabrik yapı elemanları fabrikasında üretilen karkas sistemleri müteşebbislere çok düşük fiyatla hatta bedelsiz olarak verilebilecek bu durum Malatya dışındaki ve ilimizdeki müteşebbisleri organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmaya ikna edebilecektir.

Bunun değişik örnekleri seksenli yıllarda kaynak kullanımı destekleme primi olarak uygulanmış ve 1.OSB’nin hızlı bir şekilde kurulmasını temin etmiştir.

2) PPRC BORU FABRİKASI:
Şehir içme suyu şebekesinde kullanılmış olan asbestli boruların ömrünü tamamladığı, artık zararlı bir konuma geçebileceği yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Bu içme suyu borularının değiştirileceği ve yeni bir kaynaktan şehre içme suyu getirilmesi gerektiği dikkate alındığında bu fabrikanın üretiminin önemi ortaya çıkacaktır.

20 Ø-120 Ø arasında PPRC boru üreterek şehir içme suyu şebekesinin değişmesinde ve yeni bir kaynaktan su getirilmesinde ucuz maliyetle ve imalatların kısa sürede tamamlanmasında önemli bir etken olacaktır.

Ayrıca bu tesiste, tarımsal sulamada kullanılan damlama boru sistemleri ve yağmurlama boru sistemleri de üretilerek tarıma hitap edebilecektir. Bu tesis sadece Malatya Belediyesinin ihtiyaçları için değil bölgede şehir ve köy içmesuyu şebekeleri için de üretim yapabilecektir.

Ayrıca bu tesisin önemli bir özelliği de Malatya Belediyesinin bahsi geçen işleri yapabilmesi hususunda temin edeceği düşük faizli ve uzun vadeli kredi vagon onarım fabrikasında yapılması istenilen fabrikaların finansmanına önemli bir kaynak olacaktır.

3) HASIR DEMİR FABRİKASI:
Yeni konut üretim sisteminde, sanayi tesisleri ve prefabrik yapılarda kullanılan hasır demir üretimi ile sadece Malatya’ya değil bölge şehirlerine de hitap edebilecektir.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılması düşünülen 15.000 konut için bu yerel üretim önemli bir katkı sağlayacaktır.

4) BETON SANTRALİ:
Prefabrik yapı elemanları üretiminde, konut ve sanayi tesisleri yapımında üretim maliyetini düşürebilmek açısından kurulması gereken bir tesis olarak düşünülmelidir.

5) AMBALAJ FABRİKASI:
Pazarlamanın en önemli enstrümanlarından biri ambalajdır. Kayısı açısından değerlendirilen bu tesis Malatya açısından bir eksiği dolduracak ve Esenlik Ltd Şti nin kayısının değerlendirilmesi ile ilgili yapacağı çalışmalarda bir başlangıç olacaktır.

6) ESENLİK KAYISI TESİSLERİ
Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde her meyve insan vücudundaki hangi organa benziyorsa ona faydalı maddeler içermektedir.

Kayısı rengi ve şekli itibariyle insan vücudu için altın değerinde bir üründür. Malatya bu ürününü altının işlenmesi ve satışı kıymetinde değerlendirmelidir.

Esenlik eliyle üretiminden dünya ölçeğinde pazarlamasına kadar bilimsel metotlarla gerekli tesisleri kurmalı ve işletebilmelidir.

7) MAKİNE VE DEMİR KALIP FABRİKASI:
Bu tesis:
a. Prefabrik elemanların kalıplarını
b.PPRC boru fabrikasının makinelerini
c.Tünel kalıpları
d.Beton santralinin kurulmasını ve ileriye yönelik fabrika kuran fabrika olarak Malatya’nın sanayileşmesine bir temel oluşturacaktır.

TESİSLERİN FİNANSMANI VE İSTİHDAM:
Kurulacak olan bu tesisler Malatya’da istihdam sorununu büyük ölçüde çözecek, kalifiye personel, yetişmiş insan gücüne istihdam sağlayacak, verilecek eğitimlerle vasıfsız elemanlar vasıflı hale getirilerek bir ihtiyaç daha giderilmiş olacaktır.

Belediyenin önemli miktarda para harcayarak yapacağı yatırımların bedellerini değerlendirmek suretiyle katma değer üreterek bahsi geçen yatırımların gerçekleştirilmesi ile belediye bütçesinden katkı almak yerine belediye bütçesine katkı sağlayabilecektir.

İçmesuyu projesiyle sağlanacak kaynaklar tesislerin finansmanında kullanılacak ve şehrin içmesuyu problemi halledildiği gibi hem şehrin istihdamına katkı sağlayacak hem de yeni yatırımlar gerçekleştirilmiş olacaktır.

Malatya’da yapılacak bu hizmetler ve kurulacak tesisler Esenlik Ltd Şti eli ile yaptırılacağından Esenlik Ltd Şti ‘’ŞEHİR KURAN’’ bir şirket konumuna dönüşecektir.

Kısaca, Esenlik Ltd Şti vagon onarım fabrikasını sermayesine katarak aktiflerini güçlendirecek Malatya Belediyesi il özel idaresi, karayolları ve bölgeye gelecek olan resmi ve özel sektör yatırım kaynaklarını değerlendirmek ve katma değer sağlamak suretiyle bahsi geçen yatırımları gerçekleştirebilecektir.

Organize sanayi bölgelerinde yeni yatırımların önü açılacak, değişik ürünlerin üretimini yapacak olan fabrikalar Malatya ekonomisini kısır döngüden kurtaracak, Malatya’yı daha hızlı sanayileşme yönünden etkileyecektir.

Esenlik Ltd Şti bütün bu işlerini yürütebilmek için kendisini reorganizasyona tabi tutacak, modern ve profesyonel yönetim anlayışıyla Malatya’nın sınai, ticari ve hizmet noktalarında örnek ve büyük oktanlı bir kuruluş haline gelecektir.

Bir avam proje olarak hazırlanan ve sunulan bu projeler uygulanmazsa dahi Vagon onarım fabrikası Malatya Belediyesi gayrimenkul portföyü içine alınmalı ve yurt dışında başka yatırımlar için de çalışmalar yapabilmelidir.
Mahalli idareler seçimi sürecinde halkımız, milletvekillerimiz, siyasi parti yetkilileri, belediye başkan adayları, sivil toplum örgütleri, yazılı ve görsel basınımız Malatya’nın bir bölge şehri konumuna gelebilmesi açısından vagon onarım fabrikasını artık sahiplenmeli, istihdam ve ekonomimize katkısı noktasında hizmete sunabilmek için gayret göstermelidirler.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."