Final

Fuat


Serdar doktor
Malatya Haber -

İl Hıfzıssıhha’dan Halı Saha Kararı

İl Hıfzıssıhha’dan Halı Saha Kararı
  • 12.08.2020

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetleri yasaklanan ve 12 Ağustos’tan itibaren yeniden faaliyete geçen halı sahalarda uygulanacak önlemlere ilişkin karar aldı.

Kurulun kararı şöyle:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.08.2020 Çarşamba günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararı ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/76 no’lu kararı ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Halı sahaların, Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayımlanan “Covıd-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” ve aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

I- Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,
Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesine,
Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
Tesise giren herkesin ateş ölçümleri yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına,
Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,
Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,
Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine,
Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,
Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,
Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına,
Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,
Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,
Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına,
Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,
Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,
Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmasına,

II- Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,
Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,
Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanmasına,
Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,
Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,
Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,
Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,
Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, kullanılan maske ve eldivenlerin çıkarılıp çöp kutusuna atılmasına ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
Tesiste vantilatörler çalıştırılmamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,

III- Çalışan Personele Yönelik Tedbirler:
Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almasına,
Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine,
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,

IV- Müşterilere Yönelik Tedbirler:
Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almalarına,
Halı saha tesislerine maske ile gelmelerine ve antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamalarına,
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,
Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,
Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına,
Kişisel havlu kullanılmasına, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,
Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasına,
Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmamasına, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,
Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,
Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bülten

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."