Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘O Yollar Bağlanabilir..’

‘O Yollar Bağlanabilir..’
  • 27.12.2015

TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Malatya ve Adıyaman arasında sorun olan Nemrut konusu da gündeme geldi. Bölgeye ilk gezisini Malatya programını iptal edip yapan bakan Ertuğrul Günay’a, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, “Malatya halkı size kırgın” diye sitem ederken bakandan, “Nemrut’un görkeminden yararlanma bir yarışma olabilir, bu beni ilgilendirmiyor.” dedi ve Adıyaman ile Malatya’dan Nemrut’a giden yolların birbirine bağlanabileceğini söyledi. Bütçenin lehine sözalan AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Nemrut için bakanın gereken desteği vereceğine inandığını bildirdi.

TBMM’deki konuşmalar tutanaklara göre şöyle:

“..ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2008 mali yılı bütçe görüşmelerinin üçüncü turuyla ilgili, şahsım adına, lehte söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Bütçe hazırlanırken büyük bir özveriyle çalışan bürokratlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ve sayın bakanlarımız başta olmak üzere, her kademesinde emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
2003-2007 dönemi cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Her konuda olduğu gibi, kültür ve turizm politikaları ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, çalışmalarında ilkleri bu dönemde yaşatmıştır.

Türk kültür ve sanatının millî kimliğini muhafaza ederek evrensel platformlara taşınması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Kültürümüzün hayatiyetini koruyarak zenginleşmesi, engelsiz ve özgür bir ortamda yeşerip yaygınlaşmasına bağlıdır. AK Parti İktidarı döneminde ülkemizde farklı uygarlıklara ait kültür varlıklarına yönelik çağdaş mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu alana yeni kaynaklar aktarılarak büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

Turizm sektöründe, 2007 yılının ilk on ayında ülkemize gelen turist sayısı 20 milyonun üzerine çıkmış, turizmden elde edilen gelir de 15 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu sayı, 2006 yılının tamamında ülkemize gelen turist sayısından 2 milyon daha fazladır. Ülkemiz, bu rakamlarla, dünyada ilk on varış noktası arasındadır. Yeni yatırım alanların oluşturup ürün çeşitliliğini artırarak ve niteliklerini yükselterek 2023 yılına kadar dünyanın en önemli beş varış noktasına Türkiye’yi dâhil etmek, gerçekleşmesine kesin olarak baktığımız en önemli hedefimizdir.

Sayın Bakanımızın, dünyanın sekiz harikasından biri olmaya aday, 2007 yılı sonu itibarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’na da gereken desteği vereceğine inancım tamdır. Bu vesileyle de, Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Başbakanlığa bağlı özel bütçeli bir kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce 1998-2002 yılları arasında restore edilen eser sayısı 46 iken, 2003-2007 yılları arasında 2.613 eserin restorasyonu tamamlanmış, 2008 yılında ise bin adet eserin restorasyonu hedeflenmektedir. AK Parti iktidarı olarak, tarihimize, ecdadımıza bugüne kadar sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 1994, 2000 ve 2001 yıllarında yaşadığımız krizler hem gelir dağılımı adaletsizliğini hem de yoksul sayısını artırmıştır. Bu krizlerin ceremesini de maalesef yoksul yurttaşlarımız daha da yoksullaşarak çekmiştir. Biz “kimsesizlerin kimsesi olacağız” diye yola çıktık. Çaresiz ve umutsuz tek bir insanımızın kalmaması için var gücüyle çalışmak ve insanımıza onurlu bir hayat imkânı sunmak, Hükûmetimizin en temel amaçlarından biridir.

Hükûmetimiz döneminde sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısında 2,5 kat, sağlanan ayni ve yardımlarda da 9 kat artış olmuştur. Rakamların bu derece artması, ülkemizde ihtiyaçlı insanların sayılarının artmasından değil, Hükûmetimizin bu konuya ve insanımıza gösterdiği özenden ve hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

Hükûmetimiz döneminde 2003 yılında 1 milyon 96 bin aileye 650 bin ton kömür dağıtılmışken, 2007 Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 900 bin aileye 1,5 milyon ton kömür dağıtımı yapılmıştır. Kömürle oy aldığımızı iddia edenlere, 2006 yılında seçim yokken biz kömür dağıtmaya devam ettik. Şu anda, 2007 yılında biz kömür dağıtmaya devam ediyoruz.

CANAN ARITMAN (İzmir) – Uzun vadeli politika.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Siz dağıtmadınız, devlet dağıttı.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) – Seçim olmamasına rağmen, biz her zaman insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 7.906 yurttaşımıza toplam 10 milyon 526 bin YTL yardım yaptık. Bu vesileyle de 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’nde bir kez daha engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye dileğimi buradan iletmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel sağlık hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde şartlı…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Çalık, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız.

ÖZNÜR ÇALIK (Devamla) – …nakit transferi ve sağlık yardımlarını yapmış bulunmaktayız ve sağlık yardımlarını da çocuk sayısında 40 kat, yardım miktarında ise 116 kat artış hükümetimiz döneminde yapılmıştır. AK Partinin seçim başarısını sorgulayanlara en iyi cevabı bu rakamların verdiğini belirtmek istiyorum ve şartlı nakit transferi eğitim yardımları kapsamında da kız öğrencilerimize ve erkek öğrencilerimize de yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz haftaya denk gelen Türk kadınının Kurtuluş Savaşı yıllarından beri sürdürdüğü mücadelenin bir finali olarak 5 Aralık Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 73’üncü yıl dönümünü kutluyorum.

Muhalefet partileri yıllardır kadın kotasını gündemde tutmalarına rağmen Cumhuriyet Dönemi Meclislerimizde 1935’te sadece yüzde 4,6 iken cumhuriyet tarihimizde bu 9,1 ile kadın üye oranının en yüksek Meclisinin oluşmasına katkılarından dolayı Sayın Başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum.

2008 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Efendim, süreyi yeniden başlatır mısınız.

BAŞKAN – Sıfırdan başladı.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Öbür arkadaşların hakkını yemeyeyim efendim.

BAŞKAN – Biz buradan takip ediyoruz.
Buyurun siz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakanım, Bakanlığa ilk geldiğiniz günlerde dünyanın yedinci harikası olan Nemrut’a gitmek için Malatya’ya geleceğinizi belirttiniz ama maalesef gelmediniz, bizi yanılttınız. Malatya halkı size kırgın. Ama, Nemrut’a gittiniz, orada beyanat da verdiniz.

Nemrut dünyanın yedinci harikasıdır. Buraya en çok turistin gelmesini sağlamak ve buradaki yolların yapımının babası sizin Bakanlığınızdır, bunları temin etmek sizin en temel görevinizdir. Ancak, 90 kilometrelik Malatya-Nemrut yolunu, her ne hikmetse, 1990 yılından 2002 yılına kadar Bakanlığınız bütçesinden bir sürü ödenek gitmesine rağmen kestiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkanım, bugün çok eksik konuşturdunuz bizi. Bağışlayın, arkadaşlarımdan ilave süre…

BAŞKAN – Maalesef… Haklısınız, bu konuda haklısınız, tamam.
…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de kısaca, zaman nispetinde cevap vermeye çalışayım.

Nemrut gerçekten benim -Sayın Aslanoğlu hatırlattı, daha önce Sayın Çalık da değindi- Türkiye’de önem verdiğim yerlerden birisi ve gerçekten bence, UNESCO kabul etsin etmesin, dünyanın önemli harikalarından birisi. İki bin yıl kadar önce, iki bin metreden yükseğe dikilmiş inanılmaz anıtlar. Görmeyen herkesin görmesini hararetle tavsiye ederim. Orada, iller arasında, Nemrut’un tabii görkeminden yararlanmaya çalışma konusunda yarışma olabilir, beni bu ilgilendirmiyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Beyanat verdiniz Sayın Bakan.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) – Doğrudan doğruya Nemrut’un Türkiye turizmine kazandırılması beni ilgilendiriyor. Ben Malatya’ya, Elazığ’a gitmek için de program yaptım ama bir tek dakikamın boş olmadığını yakından bilen arkadaşlarım var. Bazen planladığımız yere gidemiyoruz ama bir başka vesileyle, mutlaka, onların hepsine gideceğim. Benim Nemrut’a çıkmaktı muradım.

Nemrut’a bakan sıfatında yeniden gittiğimde, önceki yıllara göre bir aşınma olduğunu, bir yıpranma olduğunu gördüm. Geçen akşam da Bakanlıkta, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden, İstanbul Üniversitesinden, Ankara Üniversitesinden konuyu bilen bilim adamlarıyla, bilim heyetiyle, hocalarla ve kendi Bakanlık personelimizle ve konuyu yakından takip eden öteki arkadaşlarımızla kapsamlı bir çalışma yaptım. Nemrut’u bu hâliyle bırakmamak gerektiğini, Nemrut’la ilgili yeni bir koruma, yeni bir düzenleme yapmak gerektiğini hep birlikte bir fikir olarak geliştirdik. Ama, bu konudaki çalışmalarımız sürecek.

Adıyaman tarafından gelen yol Nemrut’a ulaşım konusunda sıkıntılar içeriyor, doğru. Malatya tarafından gelen yolun da başka bir sıkıntısı var: Olmaması gerektiği kadar yukarıya gelmiş. Yani, ören yerinin, anıtların dibine kadar böyle bir taşıt yolunun gelmesini doğru bulmadığımı ilgili bütün arkadaşlarıma ifade ediyorum. Orada, belli bir çevrede yollar birbirine bağlanabilir…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Tamam, tamam.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İstanbul) – … belli bir çevrede durdurmak zorundayız oraya ulaşımı ve Nemrut’u biz gözümüz gibi korumak zorundayız. Bunu önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğimi arkadaşlarımız görecek..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."