Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Okulu Yaptıracaklar’

‘Okulu Yaptıracaklar’
  • 27.12.2015

Valilik, “Korolar Çarpışıyor” programının ödülü olan okulu yaptırmayan Show TV ile ilgili olarak RTÜK’e yapılan şikayet üzerine bu kuruluşun taahhüt edilen okulu yaptırma eğilimine girdiğini bildirdi.

Kutsi’nin solistliğinde Malatya Korosu’nun birinci olduğu yarışmanın ödülü olduğu belirtilen okul yapımıyla ilgili çıkan sorunların ardından gelinen nokta, Valilikçe bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Valilik açıklaması şöyle:

“Show TV Kanalında 11 Mayıs- 22 Haziran 2009 tarihleri arasında yayınlanan “Korolar Çarpışıyor” adlı bir yarışma programı düzenlenmiştir.

Yarışma şartlarına göre İllerin ünlü sanatçıları koroyu yönetecek, yarışmada 1. olan İle koroyu yöneten sanatçısının adı verilmek üzere bir okul kazandırılacaktı.

İlimizi Malatyalı olan Kutsi isimli sanatçı korosuyla temsil ederek 7 hafta boyunca devam eden yarışma sonucunda 1. olmuştur.

Ancak yarışmanın bitiminden itibaren geçen süre zarfında Show TV yetkililerinden okul yapımı ile ilgili herhangi bir adım atılmamıştır.

Valiliğimizce Show TV yetkilileri ile yapılan görüşmede yarışmadan elde edilen gelirin okul yapımı için yeterli olmadığı sadece bir okulun onarılacağı belirtilmiştir.

Bunun üzerine İlimiz Valisi Doç.Dr.Ulvi SARAN Show TV Genel Müdürü Saner AYAR’ı Malatya’ya davet ederek görüşmede bulunmuş, Valilik Makamında yapılan basın toplantısında Genel Müdür Saner AYAR tarafından okulun yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 8 derslikli bir İlkÖğretim Okulu yapılmak üzere Orduzu Beldesi, Elmasuyu Mahallesinde arsa hazırlanmasına rağmen Show TV yetkililerinden bir gelişme olmaması üzerine Malatya Valiliğince 08.02.2010 tarih ve 3907 sayılı yazı ile RTÜK’e konuyu izahla şikayette bulunulmuştur.

RTÜK tarafından Show TV ‘ye gerekli uyarıda bulunulması üzerine Show TV yetkilileri tarafından RTÜK’e 08.06.2010 tarihli cevabi yazıda “ Malatya Valiliği ile yapılan görüşme sonucu Orduzu Elmasuyu Mahallesinde 8 Derslikli İlköğretim Okulunun yaptırılması konusunda görüş birliğine varıldığı, detayları içeren bir protokolun yapılmasına karar verildiği, çalışmaların bu ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı, Protokol imzasını müteakip konu hakkında RTÜK’e gerekli bilginin verileceği” belirtilmiştir.

Valiliğimizce; Show TV tarafından RTÜK’e gönderilen cevabi yazıda belirtilen sürenin sonunda Okulun İlimize kazandırılması için gerekli Protokolun imzalanması beklenmektedir.

Aksi durumda Valiliğimizce yasal yollardan konunun takibi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

RTÜK’E ŞİKAYET YAZISI..
Malatya Valisi Ulvi Saran imzasıyla, 8 Şubat’ta RTÜK’e gönderilen şikayet yazısı şöyleydi:

“MED Yapım tarafından hazırlanıp Show TV ekranlarında yayınlanın “Korolar çarpışıyor” yarışmasında Malatya Korosu birinci olmuştur. Gerek Show TV ekranlarında gerekse bir çok yazılı basında birincilik alan İ1’e okul yaptırılacağı, böylelikle SMS’ler yoluyla elde edilecek tutarın okul yapımında kullanacağı defalarca açıklanmıştır. Show TV genel müdürü Saner AYAR da aynı hususu teyit etmiştir. Genel Müdür Saner AYAR Malatya’ da yazılı ve görsel basının önünde okul yaptırılacağı konusunda ayrıntılı açıklama yapmıştır. Okul yaptırılacağı haberini duyan il içinden, dışından ve hatta yurt dışından Malatyalı olan veya olmayan binlerce vatandaş SMS göndererek katkıda bulunmuşlardır. Hatta eğitime gönül veren herkes bu konuda adeta bir kampanya havasıyla ulaşabildikleri herkesle irtibata geçip SMS yollamaları için teşvikte bulunmuşlardı.

Yedi ünlü şarkıcı ve onların kendi memleketlerinden seçtikleri yirmi kişilik koroları her hafta popüler şarkılar eşliğinde yarışmışlardır. Ünlüler yarışmadan önce memleketlerine gidip gizli yetenekleri ortaya çıkartabilmek için sokak sokak gezip en Çarpıcı sesleri, en yetenekli kişileri seçmişlerdir. Yarışma olmanın çok ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak sunulan bu programda birincinin kazandığı para ödülü ile o İl’ e bir okul yaptırılacağı ve bu okula kazanan ünlü şarkıcının adının verileceği defalarca söylenmiştir.

Kutsi ile Malatya Korosu birinci olurken Rojin ile Mardin Korosu ikinciliği, Ferdi Tayfur ile Adana Korosu ise üçüncülüğü elde etmiştir. Tüm taahhütlerine rağmen Show TV okul yaptırmak yerine yarışmadan sonra sanki okul yaptırma taahhüdünde bulunmamış gibi okul onarımından söz etmeye başlamıştı. Söz konusu televizyon kanalının yetkilileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Başlangıçta okul yaptırılacağı taahhüdünde bulunulup sonradan da onarımdan söz edilmesi kamuoyunda büyük hayal kırklığına neden olmuş, hemen her kesimden tepkiler gelmeye başlamıştı. Malatya kamuoyu aldatıldığını, böyle olacağını bilselerdi SMS yollamayacaklarını ısrarla söylemektedirler. Bu konuda başta Malatya Valiliği, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumuna şikayette bulunulmuştur. Okul yapımının yerine okul onarımının ileri sürülmesi hukuka aykırılık oluşturduğu gibi etik bakımından da doğru değildir.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un “Yayın İlkeleri” başlıklı 4/m maddesinde “Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmesi … ” radyo televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkelerine aykırılık olarak gösterilmiştir. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin “Yayın İlkeleri” başlıklı 5/j maddesinde “Yayıncılık, haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemeli, gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin her türlü özel amaç ve çıkarlarına hizmet edecek veya haksız rekabete yol açacak yayın yapılmamalıdır …. ” hükmüne, aynı Yönetmeliğin 5/m maddesinde ise “Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemelidir.” hükümleri yer almaktadır. Show TV etik ilkeleri bir yana bırakarak okul yaptırma yönündeki edimini yerine getirmemektedir. SMS’lerle katkıda bulunanlar kendilerini aldatılmış olarak görmektedirler.

Her şeyden önce Show TV okul yaptırmak edimini yerine getirmek zorundadır. Zira taahhüt eden taahhüdünü yerine getirmekle mükelleftir. Show TV yarışma süresince halktan gelen ve “Yaşasın Okulumuz” kampanyasına aktarılan SMS gelirleriyle okul yaptıracağını açıklamış, SMS yollayanlar da Show TV’ye güvenerek SMS yollamışlardır. Bir bakıma, halkın güveni kötüye kullanılmıştır. Dolayısıyla Show TV’nin bu davranışı Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına da aykırıdır. Söz konusu Kanun’un 2.maddesinde “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü yer almaktadır. Aslında Borçlar Hukuku anlamında bir akit söz konusu olup Show TV’nin açıklamaları icap, SMS yollanarak katkıda bulunulması ise kabul anlamına gelmektedir. Şöyle ki, Borçlar Kanunu’nun “Umumi Şartlar” başlıklı ı. maddesinde “İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri taktirde, akit tamam olur.” hükmü yer almaktadır. Şu anda yapılması gereken Show TV’nin okul yaptırma taahhüdünü yerine getirmesidir. Bu konuda protokol hazırlanmış ve söz konusu protokol Valiliğimizce imzalanmıştır. Show TV yetkilileri ise protokolü imzalamaya yanaşmamaktadır.

Tüm bu nedenlerle yayın ilkelerini çiğneyen; kurumları, kuruluşları ve kamu oyunu yanıltan, taahhüdünü yerine getirmeyen Show TV’den şikayetçi olmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gereğini arz ederim.”

SHOW’UN YANITI..
Bu yazının ardından RTÜK tarafından uyarılan Show TV’nin RTÜK’e gönderdiği yanıt yazısı şöyle:

“T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
İZLEME ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilkent Plaza B 2 Blok – ANKARA

İLGİ: 06.052010 tarih ve A.01.1.RTÜ.0.01.04.00.110.01.99 S 34001/4081 sayılı:Korolar Çarpışıyor isimli yarışma programında taahhüt edilen okul yaptırmaya ilişkin yazınız.

ilgi yazınızla Şirketimizin yayın hakkı sahibi bulunduğu Show logolu televizyon kanalında 11 Mayıs 2009- 22 Haziran 2009 tarihleri arasında yayınlanan “Korolar Çarpışıyor” adlı yarışma programında taahhüt edilmiş olan yarışmayı kazanan koronun katıldığı kente okul yaptırma sözünün yerine getirilmemiş olduğunun Malatya Valiliği tarafından Kurumunuza. resmi yazı ile bildirildiği. okul yaptırma Taahhüdünün yerine getirilip getirilmediğinin Yayın Kuruluşumuza sorulmasına karar verildiği ve Yayın Kuruluşumuzun yarışmayı kazanan grubun şehri olan Malatya iline okul yaptırıp yaptırmadığı. henüz okul yaptırılmadı ise okul yaptırma taahhüdünün yerine getirilmesi konusunda hangi aşamada bulunulduğunun bildirilmesi talep edilmektedir.

İlgi yazınızın tebliğinden önce Malatya Valiliği ile görüşmeler yapılmış ve okulun Malatya Merkez llçesi Bahçebaşı beldesi Elmasuyu Mahallesinde 8 Derslikli İlköğretim Okulu Binası yaptırılması konusunda görüş birliğine varılmış ve detayları içeren bir protokol yapılmasına karar verilmiştir. Protokol ile ilgili çalışma devam etmekte olup bu ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Protokolün imzasını müteakip konu hakkında gerekli bilgilerin ayrıca. Kurumunuza bildirileceği hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla ;

AKS TELEVİZYON
REKLAMCILIK ve FİLMCİLİK
SANAYİ veTİC.A.Ş.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."