Skoda-Miram

Final


Malatyalife Residence
Malatya Haber -

“Siz Uyumaya Devam Edin!.”

“Siz Uyumaya Devam Edin!.”
  • 04.03.2016
  • Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmesi sırasında konuştu ve laf atan CHP milletvekili Sertel’le polemiğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 şehrimiz varken bugün bu sayı 15 şehrimize ulaşmış. Birileri özellikle Türkiye’yi çukurlarla kendi kabuğuna kapatma senaryoları yazarken biz Türkiye’nin kapılarını dünyaya açıyoruz” dedi.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın başkanlık ettiği oturumda 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 6’ncı tur görüşmelerine devam edildi. Görüşmeler de Hükümet adına konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla sertel arasında ilginç diyalogda yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda Bakan Tüfenkci’nin konuşması ve yaşanan diyaloglar tutanaklarda şöyle yeraldı:

“..GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün şehit olan askerlerimiz ile bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesini sunmak ve bu vesileyle Bakanlık faaliyetleri, hedefleri hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.

Bakanlığımız iç ticaretin tüm yönleri ve gümrükler aracılığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, iç ticaretten dış ticarete, gümrük işlemlerinden lojistik merkezlerine, kaçakçılıkla mücadeleden tasfiyelik hâle gelen eşyanın ekonomiye tekrar kazandırılmasına kadar, esnaf ve sanatkârlardan kooperatiflere, tüketici haklarından piyasa gözetimi ve denetimine kadar birçok alanda önemli yetki ve görevler üstlenmiş bulunmaktayız.

Bakanlık olarak önceliklerimiz, yasal ticareti kolaylaştırmak, yasa dışı ticaretle daha etkin mücadele etmek, gümrük işlemlerinden kaynaklanan bürokratik işlemleri azaltarak işlem maliyetlerini minimum düzeye indirmek, iç ve dış ticarette tam otomasyonu sağlayarak ticaret erbabımızın rekabet gücünü artırmak, böylece ülkemizi daha kolay ve daha güvenli ticaret merkezî hâline getirmek. Çalışmalarımızı elektronik sistemleri esas alan ve sınır geçişlerini hızlandıran, bu sayede tüm işlemlerin mümkün olan en kısa sürede ve en güvenilir şekilde tamamlanmasını sağlayan faaliyetler üzerinde yoğunlaştırdık.

2015 yılında tüm kapılarımızdan 8 milyon 303 bin 275 araç, 113 milyon 481 bin 318 yolcu giriş ve çıkışı olmuştur. Gümrüklerimiz aracılığıyla 2015 yılında ülkemiz merkezî yönetim vergi gelirlerinin yüzde 20,82’sine tekabül eden 84 milyar 851 milyon lirayı da tahsil ettik. 2015 yılında 69 bin 330 firmamız ihracat, 77.077 firmamız ise ithalat işlemleri yaparak toplamda 351 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir. Bugün ülkemiz 220 ülkeye ihracat yapar hâle gelmiştir. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayımız 9 iken 2015 yılında 31 üründe 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 2002 yılında 8 iken bugün 32’ye çıkmıştır. 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 şehrimiz varken bugün bu sayı 15 şehrimize ulaşmış. Birileri özellikle Türkiye’yi çukurlarla kendi kabuğuna kapatma senaryoları yazarken biz Türkiye’nin kapılarını dünyaya açıyoruz. Gümrük kapılarımızı artan dış ticaret hacmimize, ihtiyaç ve taleplere göre yeniliyor, tam otomasyona kavuşturuyoruz. Bunun son dönemlerdeki örnekleri Dilucu ve Çıldır-Aktaş gümrük kapılarımızdır. Yeniden inşa çalışmaları devam eden Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Esendere Gümrük Kapısı’nı ise 2016 yılında hizmete alacağız. Bundan sonraki dönemde öncelikle Sarp, Hamzabeyli, Gürbulak, Kapıköy ve Dereköy gümrük kapılarını da yeniden inşa ediyoruz. 2015 yılında Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü, Bolu, Kütahya, Iğdır, Niğde, Aktaş gümrük müdürlüklerini de faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Buna ilaveten, yeni olarak Adıyaman, Sinop, Ordu Giresun Havalimanı’nı, Amasya Gümrük Müdürlüğünü de kurmuş bulunmaktayız.

Bakanlık olarak hedefimiz tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek, işlem sürelerini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır. 35 ülkenin elektronik ağlarla birbirine bağlandığı Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmamızla, taşımacılarımız ülkemizin en doğusundan Avrupa’nın en batısına kadar yaklaşık 5.500 kilometreyi tek bir beyannameyle geçebilmektedir. Tek Durak çalışmalarımızla kara hudut kapılarımızda hâlihazır duruma gelen, altı yedi aşamada yapılan kayıt ve kontrol işlemlerini asgari düzeye indirmek istiyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasıyla ticaret erbabımıza ihracat ve ithalat işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebilme, daha az ve öncelikli muayene kolaylıkları ve teminat avantajları başta olmak üzere, pek çok basitleştirilmiş ve hızlandırılmış usullerle zaman ve maliyet tasarrufu kazandırmak istiyoruz.

64’üncü Hükûmet Eylem Planı’nda da yer alan Tek Pencere gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini ve işlemlerin tek noktaya yapılacak başvuruyla tamamlanmasını öngörmektedir. 14 kurum ve kuruluşla Tek Pencere Sistemi’ne entegre etmiş bulunmaktayız. 2016 eylem planımızda yer aldığı üzere TIR Sistemi’ne ilişkin teknik altyapısını hazırlanan elektronik TIR’a dünya çapında da öncülük ediyoruz. Bu çerçevede, İran ve Gürcistan ile e-TIR pilot projelerini başlattık; e-TIR projeleriyle ulusal gümrük sistemleri ve diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimini sağlamayı ve eşyanın ülkeler arası düzenli, güvenli ve hızlı aktarımını mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Dünyada ilk defa TIR Sistemi’nde gümrükler arası veri paylaşımını da bu projeyle ortaya koymuş bulunmaktayız. Son dönemde, dünyanın önde gelen ülkelerinin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olan yolcu bilgilerinin seyahat öncesi risk analizine tabi tutulması, varış öncesi Yolcu Bildirim Projesi’ni de ülkemizde hayata geçirmiş bulunmaktayız. Varış Öncesi Yolcu Bildirim Projesi’yle yolcu bilgileri seyahat öncesi alınarak risk analizleri yapılmaktadır.

Taşıt onay belgeleri elektronik ortama aktarılmış, transfer bildirim formlarının elektronik ortama aktarılmasıyla kıymet kontrolünün daha etkin yapılması sağlanmakta ve kayıt ortamında, beyannameye eklenmesi zorunlu belgeler ortadan kaldırılmaktadır. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlar için ön beyan uygulamasıyla ülkemize özel araçlarıyla giriş yapan tüm kişilerin, bilhassa da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın beklemeksizin yurda girişi sağlanmaktadır. Bunun için, kişilerin seyahat öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri kaydettikleri ve gümrük kapısına gelindiğinde görevli memur tarafından beyan edilen bu bilgilerin kontrol edildiği bir ön beyan uygulaması oluşturulmuştur.

Konteyner ve liman takip sisteminin kurulmasıyla ülkemize giriş yapan eşyanın limanlarımıza gelişinden limanlardan ayrılışına kadar liman idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elektronik ortamda takibi amaçlanmaktadır. Sistem sayesinde, gümrük denetimlerinin etkinliği artırılacak, limanda işlemlerin hız kazanmasıyla firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlanacaktır.

Gümrük laboratuvarlarımızın yenilenmesiyle gümrük laboratuvarlarındaki iş ve işlem süreçleri hızlandırılmakta ve diğer gümrük işlemlerinde olduğu gibi, gümrük laboratuvarlarında da kâğıt ortamındaki tüm işlemler aşamalı olarak elektronik ortama taşınmaktadır. Bu amaçla, oluşturulan Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı yani LARA’yla, tescil edilmiş gümrük beyannamesi, muhteviyatı, eşyanın laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yürütülmektedir.

Bakanlığımızca gümrükler alanında yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük işlemleri gözle görülür biçimde azalmış, ticaret erbabının gümrük işlemleri daha hızlı tamamlanarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmıştır.

2002 yılında ihracat beyannamelerinin yüzde 3’ünün işlemleri ilk bir dakikada sonuçlanırken 2015 yılında bu oran yüzde 64’e çıkmıştır. İlk yarım saatte işlemleri tamamlanan beyannamelerin oranı 2002’de yüzde 35 iken 2015 yılında bu oran yüzde 81’e ulaşmıştır.

2015 yılı verileri ile 2002 yılına ilişkin veriler kıyaslandığında bir ihracat beyannamesinin ortalama işlem süresinin önemli ölçüde kısaldığını görmekteyiz. 2002 yılında bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak on saat on dakika iken bu süre şu anda iki saat otuz yedi dakikaya düşmüştür.

2015 yılında ithalatta işlem gören gümrük beyannamesinin yüzde 56’sının işlemleri ilk sekiz saatte, yüzde 71’inin işlemleri ise ilk yirmi dört saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hâle gelmiştir.

Bakanlığımızca ülkemizi dış politika önceliklerimizle uyumlu olarak gümrük hizmetlerinin ve ticaretin daha kolay ve güvenli yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri hâline getirmek, ikili bölgesel ve çok taraflı uluslararası platformlarda aktif politika takip edebilmektir.

Suriye’de yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu ülkeye açılan hudut kapılarımızda en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak hizmet verilmektedir. Suriye kapılarımızı personel takviyesi ve teknik cihazlarla güçlendirdik. Bu kapsamda, eşyalar tamamıyla fiziki muayeneye tabi tutulmakta, kişilerin girişinde ise biyometrik veriler alınarak ve yüz tarama sistemleri kullanılarak ülkeye girişlere izin verilmektedir. Cilvegözü ve Öncüpınar’da “Back Scatter” mobil tarama sistemlerimiz mevcut olup gözün göremeyeceği, ulaşamayacağı yerleri görecek teknik cihazlarımız yoğunluk ölçüm cihazlarımız ve radyoaktif madde kontrolü sağlayan cihazlarımız mevcuttur. Ayrıca, özellikle patlayıcı maddeler konusunda uzman detektör köpeklerimizi de bu kapılarımızda kullanmaktayız.

Rusya’yla yaşanan gelişmeler sonrasında ihracatçılarımızın mağdur olmaması adına, Hükûmetimizce alınan önlemlere Bakanlık olarak da katkıda bulunduk Bu noktada şunu da ifade etmek isteriz ki biz, bu ülkenin bir karış toprağını hiçbir ticari faaliyetle değişmeyi düşünemeyiz.

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; dış politikamıza uygun olarak bölge ülkelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine de katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda, kaçakçılıkla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Bakanlığımızın, diğer ülke gümrük idareleriyle doğrudan iş birliğine imkân sağlayan ve karşılıklı idari ve teknik iş birliğinin yasal altyapısını oluşturan 63 gümrük alanında iş birliği ve karşılıklı idari yardım anlaşmalarını imzalamaktayız. Başta Türki cumhuriyetleri olmak üzere Balkan ülkeleri, İslam ülkeleri ve Afrika ülkelerine yönelik teknik yardım faaliyetlerimize de devam etmekteyiz.

Tarihî İpekyolu’nu tekrar canlandırmak amacıyla İpekyolu güzergâhındaki gümrük idareleri arasında oluşturulan İpekyolu girişiminin başlatılmasında Bakanlığımız öncü rol oynamıştır. 2008 yılında Bakanlığımızca başlatılan bu girişimle gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasındaki kilit rolü de dikkate alınarak hudut kapılarında gümrük işlemlerinin iş birliği içerisinde yürütülmesi ve tarihî İpekyolu’nun ticaret erbabı için tercih edilebilir olması hedeflenmektir.

Yine, ülkemizin önerisiyle hayata geçirilen Kervansaray Projesi ise İpekyolu üzerinde bir rota ve bu rota üzerinde çalışma yapılacak sınır kapılarının belirlenmesi ve sonradan da sınır geçişlerine engel teşkil eden unsurların bertaraf edilmesine yönelik eylem ve proje tesislerini içermektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın asli görevlerinden biri olan kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarımız etkin ve kararlı bir biçimde devam etmektedir. Kaçakçılıkla mücadele ederken ülkemizin ekonomik hedeflerinde herhangi bir sapma, ticaret akış hızında yavaşlama olmamasına da ayrıca özen göstermekteyiz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik cihaz ve sistemleri, hem nitelik hem nicelik olarak geliştiriyoruz.

İzmit Yarımca Limanı’nda ülkemizde ilk kez kullanılan araç ve konteyner hızlı tarama sistemi faaliyete geçirilmiştir. Dilucu ve Çıldır Aktaş gümrük sahaları ile Tekirdağ Asyaport Limanı’na kurulan araç ve konteyner tarama sistemleriyle x-ray tarama sistemlerinin sayısı 42’ye yükseltilmiştir. Öte yandan, Habur gümrük sahasında güvenliğin sağlanmasına yönelik özellikle patlayıcı ve mühimmat tespitinde etkin kullanılan “back scatter” türü tarama sistemleri temin edilerek alana kurulmuştur.

Yine, teknik kapasitemizi güçlendirme kapsamında geçtiğimiz yıl Dilucu, Çıldır Aktaş gümrük sahalarına üçer âdet olmak üzere toplamda 6 adet bagaj tarama cihazının kurulumu da tamamlanmıştır.

Yüz tarama sistemleri kara kapılarımızda kullanılmaktadır.

18 mobil bagaj sisteminin kurulumuna Mart ayı içerisinde başlanılmıştır.

Transit eşya taşıyan araçların uydu üzerinden takibini sağlayan 6 bin mobil ünitelik ilave araç takip sisteminin alımı tamamlanarak mobil ünite sayımız 9.250’ye çıkarılmıştır.
2014-2015 yıllarında 10 adet devriye botu ve 25 adet de kara devriye aracı alınmıştır.

Değerli arkadaşlar, Komuta Kontrol Merkezimizi son teknolojiyle tümüyle yeniledik. Merkezimizde kaçakçılıkla mücadele ile saha güvenliği yoğunluk açısından önemli geçiş noktaları ve riskli alanlar yirmi dört saat canlı olarak izlenilmektedir. Tüm bu teknik altyapı ve insan kaynağımıza yaptığımız bu yatırımlarla doğru orantılı olarak 2015 yılında…

ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Bakanım, canlı okuyun biraz, canlı! Uykumuz geldi Sayın Bakanım. Biraz yüksek okuyun.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – Peki… Fıkra da anlatabilirim isterseniz.

BAŞKAN – Müdahale etmeyin Sayın Sertel, lütfen…

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) – Sayın Bakanım, dinliyoruz…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Uykunuz geldiyse evinize gidin ya!

BAŞKAN – Sayın Bakan, siz Genel Kurula hitap edin.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – Siz uyumaya devam edin, ayıklar, uyananlar bize yeter.

ATİLA SERTEL (İzmir) – Biraz yüksek söyleyin, duymuyoruz yani duymuyoruz.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – 2015’te bir önceki yıla göre 70 artışla 2 milyar 688 milyon TL değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda…

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Dinliyoruz, dinliyoruz. Gürültü yapmayın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bakanı dinliyoruz.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – Bak, nasıl uyandın…
…2015 yılında toplam uyuşturucu yakalama miktarı 2,7 tona ulaşmıştır. Bu miktarın yaklaşık yarısı narkotik dedektör köpekleri tarafından bulunmuş sayın vekilim.

ATİLA SERTEL (İzmir) – Tamam.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – Uyuşturucu maddeyle, silahla, çayla, tütünle kaçakçılığın önlenmesi noktasında da ayrıca dedektör köpeklerimiz de mevcuttur. Buyurursanız, onları da köpek eğitim merkezimizde gösterebiliriz, ağırlayabiliriz. (AK PARTİ “Bravo” sesleri, alkışlar)

Değerli arkadaşlar, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda devam etmektedir. 2014 yılında 157,5 milyon TL değerinde 48.952 ton akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarılmış, bu değer 2015’te 825 milyon TL’ye ulaşmıştır. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda oluşturulan özel ekibin etkin çalışmalarıyla özellikle sahte fatura, belge, teminat düzenlemek suretiyle yapılan suistimallerin ortaya çıkarılması konusunda önemli sonuçlar elde edilmiş, çalışmalar neticesinde de yaklaşık 850 milyon TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkarılmıştır. 2015 yılında bu kapsamda toplamda 88,1 milyon TL değerinde eşya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından imha edilmiştir. 2015 yılında döner sermaye işletmelerinin geliri de 187,5 milyon TL’dir.

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak insanımızın, şirketlerimizin, paydaşlarımızın sorunlarını çözmede, ülkemizi geleceğe taşıyacak politikaları üretmede piyasadaki tüm aktörlerle birlikte hareket ederek bürokrasiyi azaltmakta ve sonuç odaklı çalışma kültürünü geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, ticaret erbabıyla birlikte çalışmayı, onlarla stratejik iş birliği geliştirerek birlikte değer üretmeyi hedeflemekteyiz.

Mevzuat ve uygulamaların, paydaşlarımızın hazır bulunduğu bu platformda karşılıklı etkileşim ve müzakerelerle oluşturulmasını ve belirlenmesini de esas alıyoruz. Bakanlık olarak kamu ve özel sektörün güçlü bir iş birliğinin önemine inanıyor ve politikalarımızı da bu çerçevede belirliyoruz. Hedefimiz, markası olan ve önemli katma değer oluşturan birçok küresel şirketimizin dünya pazarlarında yer alması. Bunun yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin de özellikle istihdam ve kalkınmada önemli roller üstlenmesini istiyoruz.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ve onun ikincil düzenlemeleri, yine sistem ve işleyiş, kuruluş ve diğer işlemlerin basitleştirilmesine yönelik MERSİS sistemi, dünyada ilk kez anonim şirket ortaklarına elektronik ortamda Genel Kurula katılma imkânını getirdik. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la da perakende sektörü uzun yıllardır beklenen yasa tasarısına kavuşmuş oldu. Kanunun ikincil mevzuat çalışmaları bu tarihten itibaren Bakanlığımız bünyesinde devam etmektedir.

Yine, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik de 26 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girerek bu alandaki boşluğu doldurmuş oldu.

Lisanslı depoculuk sistemini bizim Bakanlık bünyesinde, özellikle Tarım Bakanlığımızla beraber çalışarak TMO’nun da bu sistem içerisine dâhil edilmesiyle birlikte lisanslı depoculuğun yeni bir dönemine de inşallah bu dönemde imza atacağız. Bununla beraber, ürün ihtisas borsasını da kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız.

Özellikle sebze ve meyveleri kayıt altına alacak Hal Kayıt Sistemi’ni kurduk. Bu sistem 2015 yılında 37.385 gerçek ve tüzel kişi tarafından… 2015 yılında ise bu rakam 2 kat artarak bildirimlerin arttığını da görüyoruz. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımızın tükettikleri sebze ve meyvelerin nerede ve ne zaman üretildiğini bilmelerine imkân sağlayacak ürün künyesini uygulamaya koyduk. Tüketicilerimiz açısından devrim niteliğindeki haklar getiren yeni tüketici kanununu da 28 Mayıs 2014’te hayata geçirmiştik. Bununla ilgili ikincil düzenlemelerin 23 tanesi de hayata geçirerek, resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Değerli arkadaşlar, Bakanlık olarak hedefimiz hem iç piyasadaki hem de ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliğiyle tüketicinin korunması ve yüzde 100 güvenli olmasını sağlamaktır. Bakanlığımız 2015 yılında 2,6 milyon ürünü denetlemiştir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ (Devamla) – 2011 yılında Bakanlığımızın sorumluluğundaki ürünlerdeki…
Bir dakika efendim…

BAŞKAN – Sayın Bakan, tamamlayın lütfen. Kimseye süre uzatımı vermedim, siz de tamamlayın, adaletin gereğini yerine getirmiş olalım. Sözlerinizi tamamlayın.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKÇİ (Devamla) – 2011 yılında Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerin güvensizlik oranı yüzde 38,6 iken 2015’e geldiğimizde bu rakam yüzde 2,9’a gerilemiştir.

Değerli arkadaşlar, tabii, süre kısaldı, esnaflarla ilgili de çok şey söyleyecektik ama onu da öbür sefer…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKÇİ (Devamla) – Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)..”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
  1. timur dedi ki:

    Sayın Veli Ağbaba çıkıp konuşacakta ki he heyyyy yer yerinden oynasın malatya toprak kaybediyor diyor adıyaman bizden toprak çalıyor diyor. Sayın bakan çıkmış 15 şehrin ihracatından bahsediyor. yapmayın sayın Bakanım daha önemli konularımız var neymiş onlar tabela sorunumuz var biraz bundan bahsedin. bÖyle ufak tefek mini minnacık konular için konuşmayın. Sayın Veli Ağbaba ya destek olun biraz malatyaaa toprak kaybediiiyyooorrr..

  2. Hilmi YUMRUTEPE dedi ki:

    Allah yar ve yardımcınız olsun Rabbım işinizi kolaylaştırsın İnşaAllah saygıyla selamlar.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."