Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Yeni Meclise Eski Gölge!

Yeni Meclise Eski Gölge!
  • 27.12.2015

37 üyeli Malatya Belediye Meclisi, Ahmet Çakır’ın başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Toplantıya büyük çoğunluğunu yeni seçilenlerden oluşan 28 AKP’li, 7 Saadet Partili, 2 CHP’li üye ile belediyeye bağlı birimlerin ve şirketlerin yetkilileri katıldı. Vali Halil İbrahim Daşöz de, meclis toplantısının bir bölümüne katılarak önemli mesajlar verdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan toplantıda Başkan Çakır, kısa bir açılış konuşması yaptı. Başkan Çakır özetle; “Malatya, hepimizin şehri. Halkın beklentilerini de göz önüne alarak hizmetlerimizi el birliği ile gerçekleştireceğiz. Halkımızın, ekonomik sosyal ve kültürel yani her alanda kalkınması için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

VALİDEN ÖNEMLİ UYARILAR..
Daha sonra sözalan Vali Daşöz ise “ Yeni ve yeniden seçilen üyeleri kutlamak, başarı dilemek ve bazı düşüncelerime aktarmak üzere katıldığım bu toplantıda hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Malatya’nın ilçeleri ve köyleri göç vermesine rağmen merkezi sürekli göç alan bir merkez. Bu özelliği ile bir nevi Büyükşehir statüsünde. Bugün 500 bin olan nüfus 10-15 yıl sonra 1 milyon olursa nasıl bir şehir olacak? İşte burada Belediye ve Belediye meclislerinin önemi ortaya çıkıyor. Şehrin 20- 25 yıl sonrasını şekillendiren organlardır. Belediye Meclisi’nin şehir ile alakalı alacağı kararlarda bu konuları göz önünde bulundurmaları gerekir. Sizlerin alacağı kararların bugün için doğru olması yetmiyor. 20 yıl sonrasında da doğru olması gerekiyor” diye konuştu.

Alınan bazı kararların daha sonra yanlışlığının ortaya çıktığını söyleyen Vali Daşöz, şehirde bir tane galericiler sitesi varken ikincisinin yapılmasını örnek olarak gösterdi ve “Büyükşehir statüsünde olmuş olsaydık bu olmazdı. Belediyeler Birliği işler hale getirilirse bu tür yapılanmaların önüne geçilebilinirdi.” dedi. .

“Malatya Büyükşehir olacaksa şimdiden bunun alt yapısının hazırlanması gerekir” diyen Daşöz, “İmar ve diğer konulardaki uzmanlar, üniversite, şehir plancıları, mutlaka işin içine katılmalı. Bu konuda basiret sahibi insanların görüş ve önerilerine değer verilmeli. Örneğin, Malatya’nın artık güneye, Beylerderesi’nin öbür tarafına doğru gelişmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar tarım arazilerine zarar vermeden, şehrin depremselliği dikkate alınarak imar yapılandırılması yapılmalı.

Bir belediyenin en önemli görevi imar konusudur. Burada doğru işler yaparsanız ötekiler kolay çözülür. Örneğin; Vilayetin önündeki İnönü Kapalı Çarşısı. Bunu yapanlar zamanında elbette iyi niyetle yapmıştır ama eski belediye binası, Yeni Cami önünden bakıldığında orası yüksekte kalan bir çarşı. Malatya’nın bir meydanı yok. İşte burada sizin için bir fırsat söz konusu. Kapalı çarşıyı Yeni Cami ve eski belediye binası seviyesine indirerek, altını da otopark yaparak orada modern bir meydan yaratılabilir” önerisinde bulundu.

Meclis üyelerine, alacakları önemli kararlarda istişare etmeleri, acele karar vermemeleri, mutlaka işin uzmanlarıyla iş birliği yapmalarını öneren Vali Daşöz, son çıkan yerel yönetimler yasası gereği belediye meclisinin yetkilerinin arttırıldığını ve bunun iyi kullanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Belediye Meclisinin alacağı kararların hukuksal meşruiyetinin yanı sıra sosyal meşrutiyeti ve kamu vicdanına uygun olması gerektiğinin altını çizen Daşöz, “Son çıkan yerel yönetimler yasasıyla genel yönetimin, İsim değiştirme ve mahalle oluşturma dışında doğrudan bir etkisi kalmadı. Siz bir yere isim verecekseniz ya da ismini değiştirecekseniz, vereceğiniz isim o yerin hafızasını silmemeli. O şehrin insanı olup da dışarıda yaşayan gurbetçilerin hafızasını silmemeli. Katalogları değiştirmemeli. Ahde vefa duygusu mutlaka göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kaydetti.

Belediyenin en önemli görevlerinden birinin de sosyal, kültürel ve sanatsal hayata katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Daşöz, zaman zaman imar, alt yapı gibi konulardan dolayı bu noktaların unutulduğunu söyledi.

“FESTİVALDE HALK YOK!”
Konuşmasında kayısı festivalini de eleştiren Daşöz “Eğer Malatya bir marka şehir olacaksa, sanatsal ve kültürel hayatın canlandırılması gerekiyor. Turistik çekim merkezi olabilecek noktaların geliştirilmesi gerekiyor. Kayısı festivali elbette Malatya için çok önemli. Ancak bu festivalin standartlarının yükseltilmesi ve şehirde bir festival havasının olduğunun belirli yerlerde yapılacak etkinliklerle çok iyi anlatılması gerekiyor. Kayısı ile ilgili kuruluşların daha da önemlisi vatandaşın ve halkın bu festivale aktif katılımının sağlanması gerekiyor. Festival yapılıyor halk yok. Akşamdan akşama katılıyor. Kayısının tanıtımı yetersiz kalıyor. Yani kısaca formatının biraz daha festival boyutuna katkı sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Belediyeler Birliğinin de şimdiye kadar sembolik olarak çalıştırıldığını, fakat bu kuruma işlerlik kazandırılması gerektiğini söyleyen Vali Daşöz; Su, Sulama Birliği, Meslek ve Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği yetersizliği, toplumun yüzde 12’sini oluşturan engellilerin sorunları, kentsel dönüşüm, katı atık, Beylerderesi viyadüğü, kentin sağlıklı genişlemesine de değindi ve “Tabi bütün bunlar için de para gerekli. Belediyenin gelirleri çok iyi kontrol edilmeli, paralar harcanırken israftan kaçınılmalı ve gelir getirecek alternatif kaynaklar üzerinde durulmalı. Artık gelinen noktada parti şapkası ikinci plana itilmeli. Yapacağınız her işte uzmanlık ve bilim rehberiniz olsun. Bütün bu çalışmalarda halkla ilişkiler çok önemli. Yapacağınız hizmetlerden halkın bilgisi olsun. Halkın mutluluğu birinci önceliğiniz olsun. Stratejik kararlarda mutlaka ama mutlaka iyi istişare edin, acele karar vermeyin, bir süre mutlaka düşünün. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

SEÇİMLER..
Vali Daşöz’ün konuşmasından sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündem maddeleri sırasıyla Meclis başkanvekili, katib üyeler, encümen üyelerinin seçimi gizli oy açık tasnif, Plan-bütçe ve İmar Komisyonu seçimi ise açık oylama sistemi ile yapıldı.

Meclis başkan vekilliğine Dr. Mehmet Şehitoğlu seçilirken yedek başkanvekilliğine Aziz Görgeç getirildii. Encümen üyeliklerine ise Hasan Atay 33 oy,, Ahmet Ergül 27 oy ve Mehmet Çınar 26 oyla seçildiler.

5 Kişilik Plan-Bütçe komisyonuna AKP’den Hasan Demez, Nevzat Doğan, Vahap Ergün, Sıddık Özdemir ile SP’den Mustafa Karaman yapılan açık oylamayla seçildiler.

İmar Komisyonuna ise AKP’den Metin Mandal, Nevzat Aslan, Meltem Kavuk, Selim Pilten ve SP’den Celalettin Gönültaş yapılan açık oylama ile seçildiler.

2008 yılı Faaliyet Raporu okunurken yeni başkan Çakır makamını yeni başkanvekili Mehmet Şehitoğlu’na bıraktı.

Okunmadan oylanan ve AKP’lilerin oylarıyla kabul edilen rapordan sonra Malatya Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Derme Sulama Birliğine üye seçilmesi ve sandık kurulunun oluşturulması bir sonra ki meclis toplantısına ertelenmesinden sonra gündemin İmar maddelerine geçildi.

ESKİLERİN ÇAKIR’A İTİRAZI!
Başkan Çakır’ın İmar konularını içeren maddelerin önümüzde ki toplantıya bırakılması önerisine ilk önce meclisin eski üyesi Metin Mandal ve Ahmet Ergün’den tepki geldi. Eski üyeler “Bu hususlar komisyonda görüşüldü. Vatandaş mağdur edilmemeli” dedi.

SP Meclis üyesi Celalettin Gönültaş’da “ Yapılan seçimlerle komisyona seçildik. Meclis üyelerinin birçoğunun içeriğini bilmediği bir konuyu görüşmemiz doğru olmaz” diyerek ertelenmesi yönünde konuştu. Başkan Çakır; “Oylama yapalım o zaman” deyince SP’li bir üye “Şimdi oylama yapılırsa sayısal çoğunlukla görüşülmesi kabul edilir. Amacımız kentimize en sağlıklı şekilde hizmet vermek, onun için de karar vereceğimiz konuları iyice bilmemiz gerekir” dedi.

CHP’li üye Doğan Ağdaş’da özetle “Çoğunluk sizde, Faaliyet raporunu az önce kabul ettiniz, meclisin yeni üyelerine soruyorum ‘Hangi biriniz okudunuz bu faaliyet raporunu. Ama kabul ettiniz” diyerek yapılacak oylamanın sağlıklı olamayacağını vurguladı.

Bu arada AKP’li bayan üye Suna Şekeroğlu oturduğu yerden CHP’li üyeye bağırarak “Siz önce başkanla konuşmayı öğrenin” diye, AKP’li Ahmet Ergün’de başkan Çakır’a seslenerek “Sayın başkanım üyeler söz alarak konuşmalı, istediğiniz anda sözlerini kesebilirsiniz?” diye araya girdi.

CHP’li üye Doğan Ağdaş tekrar söz alarak “Burası Meclis, temsilcisi olduğum kesimin hakkını aramak zorundayım. Kimse benim sözümü kesemez. Yasadışı bir konuşma yaptığım zamanda ilgili yaptırımlar vardır, onlar uygulanır. Aksi halde kimse sözümü kesemez “ diye AKP’li üyeye yanıt verdi.

SP’li üye Übeyd Akçin, “Çoğunluğa herkes gibi bizlerde saygı duyuyoruz. Sorunlarımızı da konuşarak medeni bir şekilde çözerek kentimize hizmet etmeliyiz. Herkesin birbirine fikirlerini kabul etmese dahi saygı göstermeli diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Karşılıklı konuşmaların ve sataşmaların devam etmesi üzerine Başkan Çakır; “ Tamam arkadaşlar, konu anlaşılmıştır. Oylama yapacağız” dedi ve oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda İmar konularının ertelenmeden görüşülmesi çoğunlukla kabul edildi. Birkaç AKP’linin ertelenmemesi yönünde yapılan oylamada el kaldırmadığı gözlendi SP meclis Grup başkanı Mehmet Moran “ Yapılan oylamanın sayısal olarak da tutanaklara geçirilmesini önerdi. Bunun üzerine başkan Çakır oylamayı tekrarladı ve yapılan ikinci oylamada AKP’li üyeler deliksiz oy kullandı. Böylece İmar konuları görüşülmeye başlandı.

Gündemin birinci maddesi Şeker Fabrikası alanına yaptırılacak olan Hastane binasının 200 dönümlük alanına 1.50 yoğunluk verilmesi kararı Komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

YİNE YOĞUNLUK TRANSFERİ
Daha önceki meclislerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alan kırsal yörelerden Belediyeye arsa bağışlayarak kazanılan ek yoğunluğun kent merkezinde kullanılması yeni meclise de damgasını vurdu. Yaka köyünden, Çilesiz- Saray – İzzetiye ve Uçbağlar mahallelerine ek yoğunluk transferi AKP’lilerin oyları ile kabul edildi.

Sümer fabrikası alanı ile Belediye hizmet binası arasında kalan alana 5000 kişilik cami yapılması maddesi de komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.Bu arada SP Meclis üyesi; ek yoğunluk verilmesi konusunun hiç de hakkaniyetli olmadığını, belediyeye bağışlanan arsalarla kent merkezinde kullanılan yoğunluğun hiç de adil olmadığını söyleyince Başkan Çakır, İmar Müdürü Hamit Güneş’e söz verdi. Müdür Güneş’de özetle “Daha önce aldığımız meclis kararına istinaden ek yoğunluk talebini yerine getiriyoruz. Yasaya aykırı bir durum yoktur” dedi. Başkan Çakır, bu söz üzerine özetle “O kararı yeniden gözden geçirip Malatyalıların yararına olacak şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Gündemin bazı maddeleri İmar komisyonuna havale edilmesi , bazı maddelerinin de önümüzdeki meclis toplantısına ertelenmesinden ve İkinci oturumun 10 Nisan 2009 Cuma Günü saat 14.00’de toplanması kararlaştırılarak yeni dönem 1. Meclis oturumu sona erdi.

NOTLAR:
• Meclis toplantısı, önceki Meclisler de olduğu gibi ilan edilen saatten 20 dakika sonra başkanın gelmesiyle başladı. Bu durum, Meclis üyeleri ve basın mensupları tarafından önümüzdeki dönemdeki meclislerin de öncekilerden farklı olmayacağını yorumlarına neden oldu,

• SP’li Meclis üyeleri organize bir şekilde derslerine çalışmış görüntüsü vermelerine rağmen çoğunluğu oluşturan AKP’li üyelerin çoğu ‘okula yeni başlamış öğrenciler’ gibi şaşkındı. Bu durumda gazeteciler ve basın mensupları tarafından esprili yorumlara neden oldu.

• Vali Daşöz’ün “Alacağınız kararlar bugün değil 20 yıl sonrada doğru olmalı” yönlü açık mesajına rağmen özellikle de Meclisin eskilerinden olan ve yeniden seçilen AKP’li üyelerin İmar Konularının acilen görüşülmesi ısrarı Meclis üyelerinin AKP’lilerde dahil çoğunluğu tarafından eleştiri konusu oldu.

• İmar konularının ertelenmesi önerisinde bulunan Başkan Çakır’a AKP’li eski üyelerin karşı çıkması üzerine yapılan tartışmalar ve atışmalar sonrası yapılan ilk oylamada birkaç AKP’linin ertelenmemesi yönünde yapılan oylamaya el kaldırmadığını, SP’li üye Celalettin Gönültaş’ın “Oylamanın sayısal sonuçlarının tutanaklara geçirilmesi yönündeki önerisi üzerine yapılan ikinci oylama da AKP’li 28 üyenin de ful evet dediğini, bu durumunda dikkatli gözlemciler tarafından gözden kaçmadığını ve ‘Parti disiplini’ bunu gerektiriyormuş meğer!” yorumlarını yaptılar.

• Belediye başkanı Çakır’ın, Kamuoyunda büyük eleştirilen alan ek “Yoğunluk transferi” konusunda alınan meclis kararının tekrardan gözden geçirileceğini” söylemesi, başta İmar Müdürlüğü ve bağlı birimleri olmak üzere meclisin yüzde yetmişini oluşturan kesim tarafından olumlu karşılandı ve “İnşallah dediğini gerçekleştirir” yorumlarına neden oldu.

HABER-FOTO: Yaşar KARAASLAN-

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."