Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

“2020 Bütçesiyle Türkiye’yi Şaha Kaldıracağız”

Gündem

21-12-2019 tarihinde yayınlandı.

“2020 Bütçesiyle Türkiye’yi Şaha Kaldıracağız”

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2020 yılı bütçesine baktığımızda ‘On Birinci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program’ hedeflerimizi merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören, çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyen, kısaca 82 milyonun bütçesi olduğunu görüyoruz” dedi.

2018 yılı kesin hesabı ve 2020 yılı bütçesi üzerinde AKP grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşan Tüfenkci, “Milli iradenin tecelligâhı meclisimizdeki bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün itibarıyla 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni tamamlamış olacağız. Bu süreçte her bakanlığın bütçesini görme şansı bulduk. Yüce meclisimiz, geçtiğimiz on bir gün boyunca bütçe üzerine ilgili ilgisiz, haklı ve haksız değerlendirmelere sahne oldu. Kuşkusuz, bu değerlendirmeler, demokrasinin gereği ve milletimizin sesi olması dolayısıyla oldukça kıymetlidir. Her şeye rağmen verimli bir bütçe görüşmesi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Milletvekili Tüfenkci, Türkiye’nin her alanda 4 kat büyüdüğünü kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Muhalefetin de 90’lı yıllarda kaldığını biraz önceki konuşmalarda görmüş olduk. Niye görmüş olduk? Daha hâlâ zannediyorlar ki Türkiye’nin sadece bir Atatürk Barajı var, Atatürk Barajı’nın dışında bir baraj AK Parti döneminde yapılmadı. Sadece AK Parti döneminde 565 baraj yapıldı. Baktığımız zaman, Ermenek ve Deriner Barajı yükseklik bakımından… Yusufeli Barajı dünyanın en büyük barajı, ondan yükseğini de yapmaları mümkün değil. Sadece Deriner Barajı’ndan Türkiye’nin yıllık kazancı 6 milyar. Dolayısıyla bu noktada biz 90’lı yılları çoktan aştık ve gelinen noktada her alanda en az 3,5-4 kat büyüyen bir Türkiye var.”

“AK PARTİ İLE BİRLİKTE BÜTÇE AÇIKLARI AZALMIŞ VE SON BULMUŞTUR”

“AK Parti olarak on yedi yıllık dönemde siyasi ve ekonomik istikrarın göstergesi olan 18’inci bütçemizi görmüş olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti: “On yedi yıllık iktidarımız döneminde bütçe disiplinindeki istikrarlı duruşumuzu her zaman sergiledik ve bu bütçede de bunu görüyoruz. AK Parti yönetimiyle birlikte, uzun yıllar Türkiye’nin gündemine oturan bütçe açıkları azalmış ve son bulmuştur. 2002 yılında yüzde 11,2 olan bütçe açığının 2018 yılı sonlarına doğru yüzde 2’ye düştüğünü görüyoruz. Bütçe disiplinini esas alan ve güven veren yönetimlerimizle faiz harcamalarında dramatik bir düşüşü yaşadık. 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payı yüzde 43,2 iken 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2020 yılı bütçesine baktığımızda ‘On Birinci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program’ hedeflerimizi merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören, çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyen, kısaca 82 milyonun bütçesi olduğunu görüyoruz.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİ HEDEFLERİNE KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, uygulanan yaptırımlar ve bölgesel belirsizliklerin Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmadığını ifade eden Tüfenkci, “Küresel ekonomi, ticaret savaşları başta olmak üzere, Brexit, para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler etkisiyle dünya ticaretinin zayıf seyrini sürdürdüğünü de görmekteyiz. Bu durum uluslararası kuruluşlar tarafından da teyit edilmektedir. IMF, yüzde 3,9 olan 2019 yılı ekonomik büyümesinin tahmin oranlarını yüzde 3’e düşürmüş, dikkatinizi çekmek isterim ki bu oran, son on yılın en düşük seviyelerindedir. 2019 yılında küresel büyümenin yüzde 1,4 seviyesinde kalacağı da ifade edilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü ise 2019 yılı dünya mal, ticaret artışı oranına ilişkin tahminini yüzde 4’ten yüzde 1,2’ye indirmiştir. Küresel ekonomideki yavaşlamaya ve ticaret ortamındaki olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi dengelenme ve toparlanma sürecine girmiştir ve hedefine de kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, uygulanan yaptırımlar ve bölgesel belirsizlikler Türkiye’yi hedefinden uzaklaştırmamıştır, aksine, bizleri hedeflerimize daha da yakınlaştırmıştır” diye konuştu.

“DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLDUK”

Dış ticarette Türkiye’nin çizilen tablonun aksine, oldukça güçlü ve olumlu bir performans sergilemeye devam ettiğine dikkat çeken Tüfenkci, “2019 yılında küresel ihracat birçok ülkede azalış gösterirken Türkiye güçlü konumunu koruyarak ihracatını artırmaya devam etmektedir. Nitekim, bir örnek vereyim, Dünya Ticaret Örgütünün verilerine göre, ilk dokuz ayda verisi açıklanan 69 ülkeden 50’sinin ihracatında azalış görmekteyiz. Buna karşın, Türkiye, ihracatını yüzde 2,3 oranında artırmıştır. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, artış oranı bazında ihracatta 7’nci sıradayız; değer olarak da ihracat artışında 5’inci sırada bulunmaktayız. 2002 yılında 5 milyar doların üzerinde ihracat yapan tek sektörümüz varken bugün 5 milyar doların üzerinde ihracat yapan 11 sektörümüz bulunmaktadır. Genel ticaret sistemine göre nominal ihracat, ekim ayında, on iki aylık miktara baktığımızda, 179,9 milyar dolara ulaşmış, on iki aylık ithalatsa 205 milyar dolara gerilemiştir. Burada baktığımızda, yine, çizilenin aksine, makine ve teçhizatlardaki göreceli azalışın -esasında, azalış değil- yerli üretimle doldurulduğunu görebiliriz. Makine ve teçhizat üretiminde sadece 2010 ile 2018 arasındaki artış rakamlarını söyleyeyim sizlere: Biz yüzde 103,7 oranında makine ve teçhizat üretimimizi artırmışız. 2018’de de 2019’da da yerli üretimin artması devam ediyor. Bu, hükümetimizin yerli üretime vermiş olduğu desteklerden dolayıdır. 2019 yılı sonunda yıllık ihracatımızın 180 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2020 yılında ise hedeflenen ihracat 190 milyar dolardır. Hükümetlerimizin sağladığı destek ve teşviklerle, inşallah, dış ticarette yakaladığımız bu yüksek ivme daha da artarak devam edecektir. Bilindiği üzere, 2018 yılının ikinci yarısında ülkemiz ekonomisine karşı, özellikle döviz kuru kanalıyla ciddi spekülatif saldırılar gerçekleşti. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, bir yandan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken diğer taraftan da büyüme rakamlarını olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Hükümet olarak küresel koşullardaki belirsizliklerin ve ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıların üstesinden gelmek için denge, disiplin ve dönüşümü önceleyen Orta Vadeli Program oluşturuldu. Bu kapsamda, öncelikli hedeflerimizi enflasyonla mücadele, cari açığın azaltılması, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme olarak ortaya koyduk ve politikalarımızı da bu hedeflere uygun olarak sergiledik. Faizi enflasyonun müsebbibi görerek faizleri düşürme, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme mücadelesini bu bütçede de görmekteyiz. Son dönemlerde açıklanan rakamlar uyguladığımız politikaların etkisini gösterdiğini ve ekonomimizin toparlanma sürecine girdiğini de ortaya koyuyor. Nitekim, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sanayi Üretim Endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış göstermiştir. Biraz önce imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranındaki sekiz yıllık artışı söyledim, son kasım ayında da on beş ayın zirvesine çıktığını görmekteyiz. İmalat sanayisi katma değeri itibarıyla dünyada 2002 yılında 20’nci sıradayken bugün 13’üncü sıraya yükseldik. Tüm bu veriler ekonomimizin canlandığının da göstergeleri. Diğer taraftan, enflasyon verilerinde de önemli iyileşmeleri görüyoruz. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş sağlandı. Bu durumun yansımalarını güven endeksindeki iyileşmelerde de görmekteyiz. Yeni Ekonomik Program’da enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9’a düşmesi hedeflenmektedir. İşte, bütçenin de buna uygun yapıldığını müşahede etmekteyiz. Faizlerde kayda değer düşüşler gerçekleşmiştir. Son beş ayda faizlerde 1.200 baz puan indirim sağlandı. Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı da bertaraf edildi. Türkiye için kronik bir problem olan cari işlemler dengesinde cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasını verdik. 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde 5,9 milyar dolar fazla oluşmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında kuşkusuz Hükûmetin aldığı yerinde ve doğru kararlar etkili olmuştur. 2019’un üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yeniden büyümeye başladı. Bu büyüme rakamları gösteriyor ki ekonomimizi hedef alanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Mali disiplinden taviz vermeden vergi indirimleri, istihdam teşvikleri ve kredi programları ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Dördüncü çeyrekte inşallah yüzde 4 veya 5 oranında büyümeyi yakalayacağız ve bu yılı öngörülen şekilde, pozitif bir büyümeyle kapatacağız. Nitekim, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da tahminlerini bu şekilde yukarıya doğru revize ettiklerini görüyoruz. 2002-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme kaydederek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk. İhracatımızı da yine 36 milyardan 180 milyarlara, 190 milyarlara çıkardık. Geçtiğimiz on yedi yılda atmış olduğumuz tohumların bugün gerçekten hayata geçtiğini görmek, verim verdiğini görmek bizleri de mutlu etmektedir. Turizmde 2018 yılında 45 milyon ziyaretçiyle küresel düzeyde 2’nci sıradan daha da yükselerek inşallah 2020’de 50 milyonun çok üzerinde tamamlamış olacağız. Küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 gerilerken Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaşmıştır. Bazı arkadaşlar Türkiye değerlendirmesi yaparken özellikle uluslararası sermayenin Türkiye’ye gelmediğinden bahsederler oysa elimizdeki rakamlara baktığımızda durumun bunun tersi olduğunu da görüyoruz. Uluslararası jeopolitik baskılara rağmen, firmaların çoğu, özellikle Batı medyasının ve ülkemize karşıt lobilerin baskılarına rağmen, yatırım için Türkiye’yi tercih etmektedirler. 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alanı ülkeler sıralamasında, 2018’de, bir önceki yıla göre Türkiye, 4 basamak yükselmiştir. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazanmıştır ve kazanmaya da Allah’ın izniyle devam edecektir. “Şirketler kapanıyor.” deniliyor, ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,5 ve önceki yılın ekim ayına göre ise yüzde 18 oranında artış göstermiştir. Açılan şirket sayısındaki artış, yıllık yüzde 21’i bulmaktadır. Hükümetimizin yeni açıklamış olduğu “Değişim başlıyor.” temalı Yeni Ekonomi Programı’yla birlikte, çok daha hızlı bir ivme yakalayacağımız da aşikârdır. Ekonomik toparlanma daha da hızlanacak ve yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik kayıplar da telafi edilecektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti Hükümetleri döneminde, ekonomiden sağlığa, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en önemli icraatlarını başarmıştır. Her türlü terör saldırısına ve finansal saldırılara rağmen sağladığımız her iyileştirmeyi vatandaşımıza, esnafımıza, sanayicimize, üreticimize yansıtıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz atılımlar, uluslararası arenada da karşılık bulmaktadır. Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nde tarihinde ilk kez “çok yüksek insani gelişme” kategorisinde yer alarak, 189 ülke arasında 59’uncu sıraya yükselmiştir. Bu durum, Türkiye’de beklenen yaşam süresi, ortalama ömür süresi, bebek ölümlerinin azalması, kişi başına düşen millî gelirde önemli bir gelişme gösterdiğinin de kanıtıdır. Bu başarı on yedi yıllık AK Parti hükümetlerinin başarısıdır. Özellikle beklenen yaşam süresindeki artış AK Parti hükûmetlerinin sağlık alanında yürüttüğü başarılı performanstan kaynaklanmaktadır. 10 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı 24,8’den 27,9’a çıkarken nitelikli yatak sayısını da 19 binden 145 bine yükselttik. Sağlık yatırımlarımız sonucunda 1.000 canlı doğumda bebek ölüm hızını 31,5’ten 6,8’e, 100 bin canlı doğumda anne ölüm oranını ise 64’ten 13,6’a geriletmiş olduk. Birileri veya bazılarımız şehir hastanelerini eleştiri bombardımanına tutuyoruz. Orada birtakım finansmanlardan veya şunlardan, bunlardan dem vuruyoruz. Hâlbuki insanımıza sağladığı konfor, son teknolojilerin kullanılması, çalışanlarının rahat ortamda çalışması bizim insana verdiğimiz değerin bir göstergesidir. AK Parti, insan odaklı, insanı önceleyen hizmet yapmakta, dolayısıyla paradan da önemli insanımızın sağlıklı yaşamına, uzun ömürlü yaşamına ve sağlığa kolay erişimine önem vermektedir. Bugün sağlığa her vatandaşımız çok kolay ve dünyaya göre gerçekten çok ucuz bir şekilde ulaşabilmektedir” şeklinde konuştu.

“SOSYAL YARDIM PROGRAMLARINI ÇEŞİTLENDİRDİK”

Tüfenkci, AKP hükümetlerinin sosyal yardımlarda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Sosyal yardım alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik ve sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Bu kapsamda 2020 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarının 69,5 milyar liraya çıkarıldığı görülmektedir ve bu tutar 2020 yılı bütçesinin yüzde 6,3’üne denk gelmektedir. Baktığımız zaman, Türkiye’de 4,3 doların altında yaşamını sürdürenlerin oranının 1,6’ya geldiğini görmekteyiz. Bir önceki Başbakanımız burada, kendisi Ulaştırma Bakanıyken de Türkiye’nin bütün altyapısını halletti. Şimdi 2020 bütçesiyle de, inşallah, o altyapının üzerine üstyapıyı da kullanarak Türkiye’yi şaha kaldıracağız; buna da eminiz. Sizler de o yollardan, o köprülerden geçerek bunun konforunu ve keyfini inşallah yaşamış olacaksınız. Biz bir yandan ekonomiyi kalkındırırken bir yandan da terörle mücadele diyoruz. Bir yandan terörle mücadele derken demokrasimizi kalkındırmayı, demokrasimizi geliştirmeyi ve adalet noktasında da yeni reformlarla insanımıza daha adil bir düzeni de vadediyoruz. Ekonomimizin omurgası olan esnafımızın finansa erişimini sağlamak ve finansal maliyetlerini düşürmek AK Parti hükümetlerimizin her zaman önceliği olmuştur.”

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Milletvekili Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı: “Esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan düşük faizli finansman desteği, bu yıl 23 milyar lirayı, toplam kredi ise 40 milyar lirayı bulmaktadır. Biz, ekonomiyi geliştirirken sınır ötesinde ve yurt içinde de terörle aralıksız mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Milletimiz teröre karşı dirayetli ve kararlı duruşuyla büyük başarılar elde etmiştir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edecektir. Hem PKK’yla hem PYD’yle hem FETÖ’yle mücadelemiz Allah’ın izniyle, milletin desteğiyle de devam etmektedir. Bu vesileyle, bu topraklar için canını veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; 2020 yılı bütçemizin milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Bülten

tüfenkci2

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
46 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Mehmet

malatyamız ve malatyalı kardeşlerimiz şaha kalkmadı,ama siz ,çevreniz ve yakınlarınızın şaha kalktığını tüm malatya biliyor.

Reşit

“MAT” oldu… :))

muharrem

Bu ekonomi büyüyorda size mi büyüyor sayın vekilim …

Malatya 44

20 senedir 2 kelime etrafında siyaset yaptın şimdi
3 e çıktı dış güçler, operasyon çekme, şimdi şahlanma
Yavaş gitde dökmeyesin vekil efendi tek bildiginiz
Kendinizi ve çevrenizi şahlandırmak zaten bu
Millet reisin hatrına herzaman oy veriyor bunu fırsata
Çevirin köprüden önceki son çıkıştasınız

Malatyalı

yıllardır şahlanacağız türküsünden sıkılmadınızmı

Avşar Bey

Sayın vekil beş yıldır kayısının satış fiyatı aynı yapılan zamlar ve eflasyon beş yılda ne kadar oldu siz daha iyi bilirsiniz.sizde haklisiniz
Bu millet celladina aşık yapacak birşey yok..

Malatyalı

Her sene aynı hikaye şaha kaldıracağız ekonomi düzelecek işsizlik bitecek refah içinde halk yaşayacak insanlar bıktı bu söylemlerde uzatmaları oynuyorsunuz bittiniz vekiller

erol

17 Yılda sattıklarınızla birşey yapamadınız, yaptıklarınızın hemen hemen hepsi yap işlet ,devret modeli ,bu demek oluyor ki en az 25 yıl bu ülke yap işlet, devret projelerinin fahiş fiyatlarını ödemekle uğraşacak.Kim inanır 2020 yılında şaha kalkacağınıza, satacak bir şeyde kalmadı ki.

MALATYA Lİ

Bu seçimde velileri kaldiracagiz saha çok doğru haber

KADER

Hızlı treni kaldırın artık yeter verdiğiniz boş vaadler

Misafir

Evet ülkeyi şaha kaldırıyorlar. Işsizliğin rekor kırdığı, yoksulluğun arttığı, rüşvet ve iltimasın tavan yaptığı, is yerlerinin bir bir kapandığı,suç oranın arttığı, memlekette suriyelilerin cirit attığı, her yerin betona gömüldüğü ,icra dosyalarının rekor kırdığı bir memleketi şaha kaldırdılar. Ne kadar övgünseler azdır .

Mülayim44

Çok hızlı gittik şimdide seyrek düşüyor vekil efendi
Senin işlerin tıkırında hiç. Bi sıkıntın yok çık bakalım
Sokaga esnaf vatandas nelerle ugrasıyor siz
Anlayamazsınız zaten yukarıda sorun yok belediyeler
Pislik yuvası olmuş elini veren canını alamıyor çivisi
Çıkmış bütün kurumların

44malatya

Merak etmeyin az kaldi

malatyali

Insallah bunlardan Kurtuluruz Bunlarin Gitmesi Sart artik yeter

Ibo

Maceraniz bitti

Ahmet

Aman şaha kaldıracağız derken, sırt üstü vurmayasınız. Biraz DİKKAT edin. Çünkü gidişat heç eyi görünmüyor.

Bayram

Bütçe hayırlı olur inşallah.Tasarruf şart özellikle büyükşehirde sözleşmeli personeller doldurulmuş yüksek rakamlarla çalıştırılıyor yazık günah yakında selattib baskana zimmet de çıkar bütçenin yüzde 30 undan fazlası maaş ödemesi olamaz şuan yüzde 45 civarında bu durum araştırılmalı

Murat

Selehattin bey bu haksızlığa dur der,demez ise onun da farkı yok demektir.halk bunu konuşuyor sürekli

Ferit

Demişler ki azrail çoçuk dağıtıyor adamda demişki elimdekinide almasında. Malatya ya ekstra bir Zarar vermeyinde yatırımınızda size kalsın

Ali

???

Yorum

Bir çevre yolunu yapamadınız sus bence

Ömer

Ne çevre yoluymuş arkadaş !!! çevre yolu da çevre yolu milyonlarca işsiz var enflasyon patlamış ülkede ki milyonlarca sıgınmacı ya milyarlarca dolar harcanmiş daha harcanacagından hariç sonrada parasızlıktan ülkedeki tank palet fabrikası abd nin üssü konumundaki katara verilmiş bunlar umrunda degil yurdum insanın çevre yoluda çevre yolu

Gülsün

İşsiz sayısı
1 Ocakta 34 bin,
1 Ekimde 54 bin olan
10 ayda 20 bin
Her ay 2 bin işsizin İşkur a kayıt yaptırdığı ilin milletvekilinin öve öve bitiremediği ülke masalları.
Yazık günah.
Bir kaç yıl sonra çocuklarınız, torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız?

Ramazan

Betona para yatırmaya hayır önce üretim için fabrika tarım ve hayvancılık sonra oradan gelecek paralarla hastane okul yani betona yatırım tek çare bu yoksa borçlanıp betona yatırımla bu ülke gelişmez.

Bülent

17 yılda yapamadıklarını 2020’de yapacak..bu millet yemez artık.Bırakın masal anlatmayı

Bülent

Ağam bizimle eyleniy

Tuncay

Vekilim esnaf bagkur yatıramıyor çiftçi bitmiş ilac mazot gübre almış başını gidiyor saman 1tl yem torba 80 tl yaşıl bu millete vekilim

Tuncay

Vekilim esnaf bagkur yatıramıyor çiftçi bitmiş saman 1tl kg mazot almış başını gidiyor yazik

Neco

Büyuk avukat konuşmuş bütçeyle şaha kalkmaz Malatya da en büyuk sorun işsizlik genclerimize iş verin Belediyeleri kamuyu Adiyamanlilarca yeterince doldurdunuz azıcik Malatyali işe alin yakınlarınızı da yeter aldınizz

Malatya sevdalisi

Norveç Finlandiya İsveç doğal kaynakları tarım alanları yok denecek kadar az iklimi berbat ama adamların milli geliri 70 bin dolar incelenmeleri lazım acaba bütün olumsuz şartlara rağmen neden kalkinmislar aman ha bazı Avrupa ülkeleri gibi bunlarada sömürgeci demeyin .

MALATYAPLATFORMU

Nasiiiiii…?????

Arda

Artık malatyaya bir çevre yolu ve yeni adalet sarayı yaptırırsınız.

Meral

Resmen vatandaşla dalga geçiliyor ama artık vatandaş gözünü açtı yemezler….

Alperen

Yandaşlarınızı şaha kaldırdınız çevrenizde dolaşan doğru dürüst Türkçe bile konuşamayan şakşakçılarınız müteahhit olup şaha kalktılar gerçekten helal olsun size

Salih

Kesinlikle bingöl diyarbakir ve adiyamanlilar bunlarin sayesinde köşe oldu belediye nin son 15 yilindaki ihaleler sayışay da alayıda sorunlu ama hicbirşey yapilamıyorr

esenlik

vagon fabrikası ne oldu? bu soruyu soramayan malatya medyası varken herşey boş!

Aylakadam

Kimler şaha kalkıyor bilemem. Ben hala işsizim.

MALATYAPLATFORMU

?????

MALATYALI ROJDA

Sürekli gelecek vizyonu ortaya koyuyor.Günü geliyor, değişen bir şey yok.Borcunu sürekli erteleyen vermemek için bahane üreten borçlular gibi hep aynı terane…Pembe dizi gibi bir sonraki bölümü bekliyoruz. belki şahlanır! yersen!!!

Leandro

Sen kimseyi şaha faln kaldrma bulent efendi bu sehir icin naptnki ülke adina konusuyosn???

Mustafa

Bir daha yemeyiz baba.baskanlik sistemi için de neler demiştiniz

Mustafa

Başkanlık sisteminin gelmesi için de aynı cumleleri kurdunuz hatta bekir Bozdağ her konuşmasin da kuruyordu,sonrasi bizi millete güldürdunüz, tartistigimiz eşimiz dostumuz dalga konusu yaptı…çaycı dediğimiz adamlar meğer doğru söylemiş

Malatya sevdalisi

Bir ülkede yargı bağımsız değil yasama yani vekilleri genel başkanlar belirliyor yasama özgür karar veremiyorsa yurutmede bir kişide toplanmış basinda kamu adına iktidarı deneylemiyor yani bağımsız değilse bu rejimin adı ne olursa olsun değişmez bu ülkede sorun ne parlamenter sistemde nede baskanlikta kısacası yürütme yasama yargı ve basın gücünün tek elde toplanmasidir .

Türkiye sevdalısı

Sayın vekilim yatırımlara ayrılan para 60 milyar faize ayrılan 140 milyar tahmini borçlanma yani bütçe açığı 130 milyar SGK acagi 260 milyar civarında memur maaşlarını da yazdikmi bütçe bitti yoksa biz başka bir ulkedemi yaşıyoruz.

Gemici

Yav kardeşim allahtan korkun allahtan milleti neyle kandırıyorsun millet gözünü açtı ‼️ bu kadar refah seviyesi yüksek de bu kadar büyüdük te niye işsiz sayısına Bi çözüm bulamıyorsunuz niye bakanlık döneminde Malatya ya büyük fabrikalar kurdurmadın millet ekmek parası bulamıyor siz insanların aklıyla dalga geçmekten vazgeçmediniz kesin şu ıvır zıvırlara yanınızdaki ihaleler verip zengin ettiğiniz iş adamlarına verdiğiniz paraları lüks hayatı herşey den vazgeçin tüketim gıda ihtiyaçlarındaki vergileri düşürün devletin arazisi kaldıysa verin halka üretim yapsın dışarıdan hayvan getirmeyin yem parası düşürün ki evine ekmek götüren onca insan hayvancılığı bırakmasın boş beleş müdürlerin altından makam arabalarını çekin milletin parası boşa harcanıyor yazık günah siz 81 milyon türkiyenin vebalini taşıyorsunuz artık insanların parasını yandaşlarınıza yedirmeyi bırakında türkiyeye sahip çıkın insanlara sahip çıkın millet artık açlıktan parasızlıktan işsizlikten intihar etmeye başladı hepsinin vebali günahı sizin boynunuza‼️‼️‼️‼️‼️

Malatyalı

Gemici helal sana çok güzel yorum sayın bakan Cumhuriyeti kuran Atatürk bile 17 yıl iktidarda kalmadı savaştan çıkmış okuma yazma oranı yüzde dört olan bu ülkenin dış borçlarını ödedi bir kuruş borç almadan kefen bezi dahi uretemeyen fabrikası olmayan ülkemizi nerden nereye getirdi şu kış gününde işi olmayan insanları düşünelim bu ülkenin reçetesi israfa hayır üretime yonelip hesap veren açık ve şeffaf yönetim butun insanları kucaklamak torpil adam kayirmaya hayır liyakata evet adaletin yeniden tesisi ihalelerin açıktan yapılması kamunun araba ve lojman saltanatına son her şey insan için denilmesi ve denk bütçe ile ülke yönetimi borçlanıp bütçeden 140 katrilyon faiz ödemeye hayır diyorum.

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Trabzonspor 15 12 3 0 31 11 20 39
Konyaspor 14 7 5 2 23 13 10 26
Hatayspor 14 8 2 4 23 14 9 26
Fenerbahçe 14 7 3 4 20 17 3 24
Alanyaspor 15 7 3 5 20 23 -3 24
Galatasaray 15 6 5 4 21 19 2 23
Başakşehir FK 14 7 1 6 20 16 4 22
Fatih Karagümrük 14 6 4 4 21 18 3 22
Beşiktaş 15 6 3 6 22 22 0 21
Adana Demirspor 15 5 5 5 20 20 0 20
Sivasspor 15 4 7 4 21 15 6 19
Antalyaspor 14 5 3 6 18 20 -2 18
Altay 15 5 3 7 20 23 -3 18
Gaziantep FK 14 5 3 6 17 21 -4 18
Giresunspor 14 4 4 6 12 12 0 16
Kayserispor 14 4 4 6 18 22 -4 16
Yeni Malatyaspor 14 4 1 9 12 23 -11 13
Göztepe 14 2 5 7 13 20 -7 11
Kasımpaşa 15 2 5 8 14 22 -8 11
Çaykur Rizespor 14 3 1 10 12 27 -15 10

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...