Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

“Meslek Saygınlığı Hiç Olmadığı Kadar Zedelendi”

Gündem

05-04-2021 tarihinde yayınlandı.

“Meslek Saygınlığı Hiç Olmadığı Kadar Zedelendi”

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ AÇIKLAMALARI.. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Malatya Barosu, Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği ile Deva Partisi İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı.

BARO BAŞKANININ AÇIKLAMASI..
Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü , tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp ahirete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Meslektaşımız Av.Ersin Arslan’ın katledilmesini kınıyoruz ve lanetliyoruz , meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz . Avukat davanın tarafı değildir. Sadece vekilidir. Pandemi süreci meslektaşlarımız açısından büyük zorlukları beraberinde getirmiştir. Yaşınılan zorluklar nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yargının kurucu unsurlarından olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden Avukatlar , bir hak savunucusu ve talepçisi olarak ,demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşımaktadır. Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez.

Avukatlar ,halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle Baroların ve Avukatların görevi sadece mesleki kalkınma ,onur ve vakarın korunması ,çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir .Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması ,kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür .Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak Avukatlık Kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun Barolardan büyük beklentileri vardır.Barolar geçen yıl içerisinde yaşanan çoklu baro yasa değişikliğine karşı mücadele etmiş ve anılan yasanın ölü doğmasını sağlamıştır.Halen çoklu Baroların kurulamayışı baroların ve kıymetli meslektaşlarımızın haklı duruşunun bir neticesidir.Bu bilinçle hukuk devleti ,demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir. Malatya Barosu olarak İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararına karşı Anayasaya aykırılık gerekçesiyle 22.03.2021 tarihinde Danıştay ‘da yürütmenin durdurulması talepli iptal dava açılmıştır. Malatya Barosu kadına , çocuğa ve insana şiddetin karşısında yer almaya devam edecektir. Kadın hakları mücadelesinde kadınlarımızın hak ve kazanımlarına her platformda destek olmakta kararlıyız.

Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında mesleki sorunlarımızda ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır, Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve Avukatlık Asgari Ücret seviyesine yükseltilmelidir, Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır, Kamu Avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir, Avukat Stajyerlerimize Hakim ve Savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir, Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının , mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi getirilmelidir , Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak , Avukatlık Hizmetlerinde alınan KDV %18 den aşağıya çekilmelidir, Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır.Yapımı geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır.

Malatya Barosu kurulduğu günden günümüze kadar ‘’hukuk devleti ‘’başta olmak üzere ‘’hukukun üstünlüğü ‘’,’’insan hakları ‘’ve ‘’yargı bağımsızlığı ‘’yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren ‘’eksiksiz demokrasi ‘’ve ‘’adil yargılanma ‘’yanında ,’’tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasını “amaçlamaktadır.Bu amacın , çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği ,katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği ,çağdaş ve ‘’eksiksiz bir demokraside ‘’gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle , Demokrasinin , İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri, sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor,özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık ,esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım.”

“5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAMIYORUZ..”
Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada da, avukatların karşılaştıkları sorunlara değinilerek, meslek onurunun ve saygınlığının hiç olmadığı kadar zedelendiği bir dönemden geçildiği iddiasında bulunuldu.

Derneğin açıklaması şöyle:

“Meslektaşlarımızın haciz mahallinde KATLEDİLDİĞİ, ekonomik sıkıntılar nedeniyle İNTİHARA SÜRÜKLENDİĞİ, cüppelerimizin ve meslek itibarımızın yerlerde sürüklendiği 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLAMIYORUZ!

Dünya genelinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığın azaldığı şu süreçte özellikle hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı konusunda ülkemizin sınıfta kaldığı görülmektedir. Adil yargılanma hakkı, savunma dokunulmazlığı gibi hukukun evrensel ilke ve değerlerinin yok sayıldığı, Avukatların bilerek ve isteyerek açlığa ve yoksulluğa terk edildiği, duruşma salonlarından yaka paça atıldığı, kurşunlandığı, mesleğimizin onurunun ve saygınlığının hiç olmadığı kadar zedelendiği bir süreçten geçiyoruz.

Yargının kurucu unsuru olarak kabul edilen ve Avukatlık Kanununun tanıdığı hak ve yetkileri kullanan avukatların mesleklerini ifa ederken karşılaştığı zorluk ve yaşadığı mesleki sıkıntılar; toplumda, Avukatların statüsünün bilinmemesinden, bilinmesinin istenmemesinden, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve başta kamu kurumları ve kamu görevlileri olmak üzere, ülkemizde bir türlü özümsenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bugün itibari ile ülkemizin neredeyse tüm şehirlerinde Hukuk Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakülteler yüksek kontenjan sayıları ile planlama yapılmadan; işsiz hukuk fakültesi mezunları ve “Hiçbir şey olmazsa avukatlık yaparım.” mantığı ile mesleğe bakan bireyler yaratmaktadır. Avukat sayısının bu kadar kontrolsüz bir şekilde artışı işsizlik sorunu yanında mesleki niteliği de düşürmektedir.

Hak ve hukuk mücadelesi veren avukatlar, hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı, bağımsız yargılamanın en büyük güvencesidir. Savunmanın temsilcisi avukatın olmadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde; hak ve adaletten, adil yargılanmadan, hukuk devletinden söz edilemez. Şu unutulmamalıdır ki; bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse, hukuksal sistem de o kadar güçlü olacaktır.

Demokrasinin, İnsan Haklarının ve Hukuk Devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri Avukatlar olarak; hukukun ve yargının sorunlarını çözdüğümüz günlere birlikte ulaşma dileklerimizi saygılarımızla kamuoyuna sunarız.”

“İLERLEME VE HUZUR HUKUK SİSTEMİNİN GELİŞMİŞLİĞİNE BAĞLI”
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Malatya İl Başkanı Onur Güneş de şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin kurucu ve asli unsuru Savunma makamının temsilcileri olan tüm avukatlarımızın gününü içtenlikle kutluyorum. Parti politikamızda ve vicdanlarımızda taşıdığımız inanca göre adalet bilinci, bağımsız ve tarafsız yargı ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birisidir. İnsanlarının huzur ve mutluluk içerisinde refahla ve saygı ile yaşadığı toplumlar da gelişmiş hukuk sistemlerinin farkların müşahede etmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti oturmuş demokrasisi ve anayasal geleneği ile modern toplumun kurucu unsurlarını özümsemiş, ağır, ciddi bir devlettir. Tüm bu gelişmişliğin ardında adalet sistemine olan güven ve işlerlik bulunmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda her ne kadar hukuku hiçe sayan, adalete güveni sıfıra indiren yaklaşımlara şahit olsakta biz her zaman hukuka olan bağlılığımızı tekrar etmekten kaçınmayacağız.

Adaletin önemine olan inancımızı ve bağlılığımızı umutsuzluğa düşmeden tesis edeceğimiz günün umudunu kaybetmeyeceğiz. Biliyoruz ki bir ülkenin insanlarının yaşam kalitesi, ekonomik ileriliği, teknoloji ve sanayii atılımları dahil olmak üzere her türlü ilerlemesi ve huzuru ancak hukuk sisteminin gelişmişliğine bağlıdır. Biliyoruz ki adalet terazisinin kıldan hafif ayarı ancak tüm unsurlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına bağlıdır.

Savunma makamının yılmaz temsilcileri olarak gördüğümüz avukatlarımızın da ümit ettiğimiz adalet sisteminde yerleri fevkalade mühimdir. Avukatlarımızın sorunları, avukatlarımıza yönelen fiziksel şiddet, bürokratik her türlü baskı ve sıkıntılar çözülmeden asla sağlıklı bir savunmadan bahsedemeyeceğiz. Sağlıklı bir savunmadan söz edemediğimiz zaman sağlıklı bir hukuk sisteminden de söz edemeyeceğiz.”

Parti mensubu on binlerce avukat kardeşimiz başta olmak üzere tüm hukuk camiasının bu özel gününü kutlar, gelecekte görmek istediğimiz ‘’ Güçlü Savunma, Etkin Adalet’’ düzenini tesis etmiş olmayı ümit ederiz.”

Bülten- malatyahaber.com

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

Kaynak Bülten
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 45 84
Galatasaray 40 26 6 8 80 36 44 84
Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 31 82
Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 13 71
Sivasspor 40 16 17 7 54 43 11 65
Hatayspor 40 17 10 13 62 53 9 61
Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 13 60
Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 12 60
Gaziantep FK 40 15 13 12 59 51 8 58
Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
Konyaspor 40 12 14 14 49 48 1 50
Başakşehir FK 40 12 12 16 43 55 -12 48
Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48
Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40
MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38
Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38
Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...