Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

2. Kürsü Muharebesi!

2. Kürsü Muharebesi!
  • 27.12.2015

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık arasında, TBMM kürsüsünde bir kez daha sözlü atışma yaşandı. Ağbaba, bazı konuları dile getirerek hükümeti suçlarken, sözalan Çalık karşı suçlamalarda bulundu ve “Kör zihniyet” eleştirisi yaptı. Ağbaba tekrar yanıt verdi.
 
Malatya’nın iki milletvekili arasında TBMM genel kurul salonunda yaşananlar tutanaklara şöyle geçti:
 
“VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
Değerli arkadaşlar, “Yargı reformu” dediler, adliyeleri kapattılar. Önce Doğanyol, Kale, Battalgazi, sonra Arguvan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt adliyelerini kapattılar yani adalet dağıtacaklarına adliyeleri dağıttılar.
 
Değerli arkadaşlar, ben, size Malatya’dan bir köy anlatacağım şimdi. Bu köye bakarak AKP’nin Malatya’ya nasıl baktığı konusunda bir fikriniz olabilir. Köyün ismi Parçikan, yeni ismi Bozburun. Bu köy Malatya’daki diğer köyler gibi her yıl küçülüyor. Köyün nüfusu 2002 yılında 365 iken şimdi 217’ye düşmüş. Bozburun köyünü Malatya’da, hatta Türkiye’de, hatta dünyada diğer köylerden ayıran bir özelliği var. Dünyadaki en çok karaciğer hastalığının olduğu köy Malatya Arguvan Bozburun köyü. Şimdiye kadar yirmiye yakın karaciğer nakli yapılmış. İnsanlar bu hastalıklarını tesadüfen öğreniyorlar. Hükûmet “Parçikan köyünde niye karaciğer hastalığı oluyor?” diye hâlâ bir açıklama yapmış değil.
 
Değerli arkadaşlar, nasıl olsa işler yolunda gidiyor, her seçimde bu köy AKP’ye oy vermiş. Bakın, 2007 yılında 154 oyun 128’ini AKP almış, 3’ünü CHP almış. 2011 yılında 86 oyun 80’ini AKP, 4’ünü CHP, 1’ini MHP, 1’ini HAS Parti almış. Bu köy her seçimde AKP’ye oy vermesine rağmen köyde hâlâ kanalizasyon yok. Köy ana yola 1,5-2 kilometre olmasına rağmen, köye giderken çamurdan çıkılmıyor.
 
Değerli arkadaşlar, köyün içerisine girdiğim zaman manzara korkunç… Ben, şahsen bu olumsuzluklarda hiçbir katkım olmamasına rağmen, bu manzaradan dolayı bir milletvekili olarak utanç duyuyorum. Köyün içinde -abartmadan söylüyorum- hayvan dışkısıyla, insan dışkısıyla çamur birbirine girmiş, yürümek mümkün değil. Köylüler hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Önemli bir kısmı yazın Sarıçiçek Yaylası’na çıktıkları için köyde yazın salgın hastalıklar önlenmiş oluyor. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlar, bakın, AKP en çok oy aldığı yeri en çok cezalandırıyor. Malatya’da her seçimde oyunu artırıyor, en çok Malatya’ya zarar veriyor, en çok Parçikan’a, Bozburun’a zarar veriyor. Böyle bir şey olur mu? 2012’de hâlâ insanlar yaşadıkları koşullardan dolayı hasta oluyorlar. Bu ayıp değil mi? Bu günah değil mi? Bu vicdansızlık değil mi arkadaşlar?
 
Değerli arkadaşlar, Malatya Parçikan’dan farklı değil. Bakın, Malatya da her seçimde AKP’ye en yüksek seviyede oy vermiş. 2011’de maalesef yüzde 69 oy vermiş. Oy verdi de hizmet mi aldı, oy verdi de yatırım mı aldı arkadaşlar? Hizmet, yatırım almadığı gibi Malatya’nın elindekileri aldılar. AKP’nin seçimde bir sloganı vardı, hepiniz biliyorsunuz: “Hayaldi gerçek oldu.”
 
Bakın ben size, Malatya’da gerçek olup hayal olanları anlatacağım: Malatya Tekel Sigara Fabrikası vardı, gerçekti hayal oldu. Malatya’da Sümerbank vardı, peşkeş çekildi, gerçekti hayal oldu. Malatya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü vardı, Elâzığ’a götürüldü, gerçekti hayal oldu. Malatya’da bir şeker fabrikası var, kentin göbeğinde, o da gerçek, hayal olacak herhâlde.
 
Bakın arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz, bir Malatyaspor vardı hepimizin övündüğü. UEFA’ya giden, UEFA’da oynayan bir Malatyaspor vardı. AKP döneminde kötü yönetimden dolayı, o da gerçekti hayal oldu. Hangi ligde olduğunu bilen varsa, bir vicdanlı milletvekili çıkıp söylesin Malatyaspor’un nerede olduğunu? (CHP sıralarından alkışlar)
 
Ama arkadaşlar, bakın, AKP’nin hakkını yemeyelim; AKP Malatya’ya bir önemli yatırım yaptı -yiğidi öldür, hakkını ver- Kürecik’te bir füze kalkanı yaptı arkadaşlar. Malatya’nın kayıpları karşısında körleri, sağırları, dilsizleri oynayanlar bu öldürücü yatırım konusunda seslerini çıkartmadılar, hararetle savundular, hatta şöyle bir şey söylediler arkadaşlar: “Yatırım geliyor, Kürecik’te sizi işe alacağız.”
 
Değerli arkadaşlar, durum bu. Sadece kapanan bunlar mı? Kapanan bunlar değil. Bakın, yeni bir büyükşehir yasası çıkarılıyor, Malatya’da ilçelerden, hatta bazı illerin tarihinden daha eski olan beldeler kapatılıyor. Yetmiyor, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı bir genelge yayınladı -meşhur İçişleri Bakanı- diyor ki: “Siz beş yıllığına seçildiniz ama darbe yaptım, şimdi dur, iki yıl görev yapamazsın, kaymakamdan, validen izin almadan bir çivi çakamazsın.” Böyle demokrasi olur mu, böyle millî irade olur mu arkadaşlar? Bu, halkın oylarına tecavüz etmektir. Bunun başka bir anlamı yoktur değerli arkadaşlar.
 
Sözlerimi bitirirken size iyi bir haber veriyorum: Dünyada eşi olmayan bir türkü festivali yapıyoruz. Arguvan Türkü Festivali’nde muhalefeti, iktidarı Arguvan’da ağırlamaktan büyük onur duyacağım. Gelin Arguvan’ı görün, Bozburun’u görün diyorum.
 
Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)
 
BAŞKAN – Teşekkürler.
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…
 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, bir açıklamada bulunmak istiyorum, 60’a göre söz talebim var.
 
BAŞKAN – 60’a göre söz istiyorsunuz.
 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Evet.
 
BAŞKAN – Buyurun.
 
OKTAY VURAL (İzmir) – 60’a göre oradan olmaz efendim, yerinden…
 
Sayın Başkan, 60’a göre yerinden söz verilebilir. Dolayısıyla İç Tüzük’e göre ya sataşmadan dolayı ya da yerinden söz alması lazım, öyle olmaz efendim.
 
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, söz verdiniz artık, hatip kürsüde.
 
BAŞKAN – Sabahtan beri 60’a göre isteyenlere de hep kürsüden verdim, müsaade ederseniz o da kürsüden konuşsun.
 
Buyurun.
 
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu söylemem gerekir ki Adalet ve Kalkınma Partisi, illerin, ilçelerin, beldelerin, köylerin aldıkları oylara göre hizmet götürmedi. KÖYDES’te, BELDES’te ve tüm genel merkezin, genel idarenin yaptığı hizmetlerde adaletli bir dağıtım yaptı. Bunları yaparken de Malatya çok önemli yatırımları aldı. Malatya bugün sağlık turizminin başkenti olmak üzere çok önemli adımlar atıyor. Malatya ulaşımda şu an tüm illerle bağlantısını, doğu-batı bağlantısını, kuzey-güney bağlantısını bitirmiş vaziyette yollarına devam ediyor.
 
Bununla birlikte, Malatya’da “Hayaldi gerçek oldu.” dediğimiz çok hizmet var. Tabii, muhalefet bazen görmek istemiyor, duymak istemiyor ama binlerce kere şükürler olsun ki milletimiz bunu görüyor.
 
Bilmem hatırlar mı, üzerinden geçer mi? Beylerderesi Viyadük’ü diye bir köprü vardı. Bu viyadük rahmetli Turgut Özal’ın rüyasıydı ve bu rüyayı AK PARTİ İktidarı gerçekleştirdi. Malatyasporla ilgili söyleyecek sözü olan arkadaşım gider Malatyaspora sahiplik eder. Ve buna bugüne kadar sahiplik eden muhalefet partisindeki milletvekillerimizle birlikte -Sayın Mevlüt Aslanoğlu’na ben buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum- biz, Malatya olarak, hizmet edeceğimiz zaman iktidarı, muhalefeti el ele veririz ama burada sadece eleştirmek adına yapılanı görmemek, sadece kör zihniyetin ürünüdür.
 
Ben, bu vesileyle, AK PARTİ İktidarı olarak “Dün yaptıklarımız bugün yapacaklarımızın garantisidir.” diyorum. Biz, Malatya’yı büyükşehir yapıyoruz. Büyükşehir yaparken bile hâlâ söz söyleyen ve bunu yok hükmünde gören bir zihniyet var ve inşallah, nasip olursa 2014 yılına Malatya Büyükşehir olarak gireceğiz.
 
Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
 

 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, sataşmadan…
 
BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… Rica ediyorum.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – “Kör zihniyet.” dedi Sayın Başkan.
 
BAŞKAN – Burada bırakın Sayın Ağbaba. Lütfen yani…
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – “Kör zihniyet.” dedi ama Sayın Başkan.
 
BAŞKAN – Bunun sonu yok ki arkadaşlar.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Ama “Kör zihniyet.” dedi.
 
BAŞKAN – Efendim, siz bir fikir söylüyorsunuz, o da ona katılmadığını söylüyor. Bunun sonu yok yani. Rica ederim… Ben bir hakaret görmüyorum.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Hayır, “Kör zihniyet.” diyor Sayın Başkan.
 
BAŞKAN – Hayır, kusura bakmayın…
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
 
BAŞKAN – Sayın Başkan, lütfen… Getireyim, baktıralım…
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, lütfen, tarafsız olun.
 
BAŞKAN – Bir sataşma varsa söz vereyim ama bunun sonu yok. Tabii ki fikirler farklı olacak.
 
Buyurun lütfen Sayın Ağbaba.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – “Kör zihniyet.” dedi Sayın Başkan.
 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
 
BAŞKAN – Efendim, baktırayım. Öyle bir şey varsa söz vereceğim, söz veriyorum.
 
Buyurun.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, “Kör zihniyet.” diyor. Ben kimseye sataşmadım, ben sadece icraatlarını eleştirdim.
 
BAŞKAN – Tamam, söyleyeceğim…
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Ne zaman vereceksiniz?
 
BAŞKAN – Baktıracağım, söz vereceğim varsa bir şey.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum.
 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Ağbaba. (CHP sıralarından alkışlar)
 
İki dakikayı geçmesin ve tekrar sataşmaya meydan vermeden lütfen.
 
VELİ AĞBABA (Malatya) – Değerli milletvekilleri, ben bu çatı altında kendi ilimin milletvekilleriyle polemiğe girmek istemem, ancak ben doğruları söylemeye devam edeceğim, Malatyalılar bana doğruları söyleyeyim diye, Malatya’nın hakkını savunayım diye oy verdiler.
 
Arkadaşlar, bakın, adliyeler kapatılıyor. Malatya’nın dört tane adliyesi kapatıldı, Erzincan’ın da üç tane adliyesi kapatıldı. Erzincanlı Bakan uğraştı, gitti, Kemaliye, Kemah ve Çayırlı adliyelerini açtırdı. Ee, şimdi, sen Malatya’nın sahibi isen sen de bir Malatya’nın adliyesini açtır, ben de sana teşekkür edeyim ama sen sadece konuşuyorsun. (CHP sıralarından alkışlar)
 
Büyükşehir meselesi, büyükşehri sen yapmadın, büyükşehri Malatyalılar yaptı. Niye? 17 Mayıs 2011’de Başbakan geldi, Malatya’nın meydanında dedi ki: “Ey Malatyalılar, nüfusunuz yetmiyor, nüfusunuz 742 bin, çocuk yapın.” Malatyalılar da yaptı, 750 bin oldu nüfusumuz. Size ne? Yani böyle bir şey olur mu?
 
Şimdi, Malatyaspor diyor, Mevlüt Aslanoğlu’nu övüyor. Mevlüt Aslanoğlu Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili, sen kendini öv. Bir de “Malatyaspora sahip çıkmıyorsunuz.” diyor. Kaç kuruş vermişseniz Malatyaspora gösterin arkadaşlar, bizim verdiklerimizi de sizin verdiklerinizi de.
 
Hastane yapılıyor 1 tane hastane, 2 hastaneyi kapatıyorlar, hastane sayısı 1’e düşüyor. Hizmet bu. Ulaşım, hakeza öyle, Kayseri’ye gidin bakın, Elâzığ’a gidin bakın, Adıyaman’a gidin bakın, çevre illerle karşılaştırın, Malatya’nın hâlâ çevre yolu yok, varsa söyleyin, yok çevre yolu, Malatya’nın çevre yolu yok. (CHP sıralarından alkışlar) Şimdi, Sivas’a, Trabzon’a bağlayan bir yolumuz var, hâlâ yeni yeni açılmaya başlandı. Duble yollarla ördüğünüzü söylüyorsunuz.
 
Bakın, bir rakam vereceğim. SSK’lı işçi sayısı Malatya’da 135 bin, yeşil kartlı sayısı 140 bin, bu, devletin resmî rakamları yani çalışan sayımız daha az. Diyor ki Hükûmet: “Duble yolu AKP yapar, Uludere’deki ölen insanları devlet öldürür.” Zihniyet bu.
 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."