Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Başbakan Derse Uzatırız’

‘Başbakan Derse Uzatırız’
  • 27.12.2015

TBMM’de süren bütçe görüşmeleri sırasında CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun sorduğu sorulara ilgili bakanlarca yanıt verildi.

Milletvekili Aslanoğlu’nun bakanlara yönelttiği sorular ve bakanların yanıtları, TBMM tutanaklarına şöyle geçti:

* MALİYE BAKANI’NA SORULAR..
“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, 5084 sayılı Teşvik Yasası’yla ilgili, Sayın Bakanım, Sayın Başbakan bugün sabah Teşvik Yasası’nın uzatılacağını birkaç ticaret odası başkanına ilettiği ve birkaç ticaret odası başkanı da, örneğin Trabzon Ticaret Odası, Ulusal Medya’ya bağlanarak “Bu iş uzatılacak.” demiştir ama bütçe bitmeden lütfen Hükûmetinizin 5084 ile ilgili son kararını burada açıklar mısınız?
Teşekkür ederim.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – (…) Değerli arkadaşlar, Teşvik Kanunu’yla ilgili yani 5084’ün uzatılmasıyla ilgili olarak ben net ve açık bir şey söyledim. Ben dedim ki: Eğer Hükûmetimiz bu Teşvik Kanunu’nun uzatılması konusunda irade gösterirse tabii ki uzatırız ama şu anda konuştuğumuz bütçede bunun uzatılmasına yönelik spesifik bir ödenek var mı onu soruyorsanız yok. Ben dün bunu çok açık bir şekilde söyledim. Niye bunu çarpıtıyoruz, ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hayır biz uzatılacağını… Sayın Başbakan, sabah uzatacağını söyledi.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Sayın Başbakanımız ve Hükûmetimiz eğer bunu uzatma konusunda, biz, yakın dönemde bir irade gösterirsek uzatırız, kaynağını da buluruz. Yani bu bu kadar basit ama ben size dedim ki: Bütçe çerçevesinde soruyorsanız şu anki konuştuğumuz bütçede ek bir kaynak konulmadı. Ben onu anlatmaya çalıştım.”

*DEVLET BAKANI’NA SORU..
“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü YURTKUR Genel Müdürlüğüne 100 dönümlük arsayı tahsis ederek, orada yeni bir yurt inşaatımız devam etmektedir. Tekrar yeni bir karar alarak, 100 dönümlük bir arsa daha tahsisini yapmaya hazır olduğunu YURTKUR Genel Müdürüne iletmiştir ve 2011 yılında da, yurt konusunda çok mağdur olan bugüne kadar İnönü Üniversitesinin projesinin, yeni bir projeyle yeni bir yurdun yapılmasını hepimiz istemekteyiz. Ayrıca, Arapgir Meslek Yüksekokulunun ihtiyacı olan, acil ihtiyacı olan 500 öğrencilik yurt binasının da 2010 yılında projeye alınacağını, zannediyorum ki, alacaksınız. Ben bu konuda duyarlı olan YURTKUR’un tüm yetkililerine teşekkür ediyorum.
DEVLET BAKANI FARUK NAFIZ ÖZAK (Trabzon) – Peki, teşekkür ederim.Bu arada özel sorular var. Malatya’da 1.000 kişilik yurt projesi; 30/10/2009’da sözleşmesi imzalandı. Diğer konuya inşallah Mevlüt Beyle beraber bakacağız.”

* İÇİŞLERİ BAKANI..
“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın İçişleri Bakanına… Sayın Bakan, 30 kilometrelik ilçeleri dahi büyükşehir kapsamı içine alıp ve nüfusu 350 milyon olan bir büyükşehire yılda 160 milyonla 200 milyon para verip, nüfusu 600 bin olan bir il belediyesine yılda 60 milyon para vermek hak, hukuk, adalet açısından vicdanınıza sığıyor mu?
İki: Sulama birliklerini daha ne kadar tutacaksınız? Sulama birlikleri acaba trafik memurluğu mu yapıyor, yoksa DSİ’ye devredecek misiniz?
Üç: Muhtarlıkların özlük hakları başka bir bahara mı kalıyor?
Dört: Bakanlığınızca intihar ettiği belirtilen Özel Harekat Dairesi Başkanı Sayın Behçet Oktay’ın ailesinin intihar etmediğine dair emareleri var, bu konuda ipuçları var. Bu konuyu bir daha değerlendirecek misiniz?
Teşekkür ederim.
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çabuk çabuk cevaplamaya çalışacağım. Sayın Aslanoğlu… Büyükşehir, Malatya derdi, biliyorum. Bir şey demiyorum ona, haklısınız diyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, Urfa, Urfa.
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) – Haklısınız diyorum, Urfa da tamam. Sadece Özel Harekât Dairesi Başkanı ile ilgili sorunuza, o yargıda devam ediyor. Bizim bir şey söylememiz veya şu anda bizim bir şey yapmamız söz konusu değil. Yani o olay yargının elinde.
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) – Ayrıca, bu sulama birlikleriyle ilgili Aslanoğlu’nun sorusu önemli bir soru. Şu anda, aynı kanaatteyiz biz yani bütün sulamayla ilgili işlerin Devlet Su İşleri bünyesinde toplanmasını ve oradan yürütülmesini biz de savunuyoruz ve Sayın Bakanla da bu konuda görüşmelerim var. Bu vesileyle bunu da ifade etmiş olayım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.”

ASLANOĞLU’NUN KONUŞMASI..
Bu arada 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek olan ‘ Teşvik Yasası ‘ ile ilgili olarak bu sürenin uzatılması konusu TBMM gündeminde bir kez daha dile getirildi. CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, 2010 yılı Genel Bütçe görüşmeleri sırasında ‘ Teşvik Yasası’ konusunu gündeme getirerek, 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle teşvik yasası süresinin 1 yıl daha uzatılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TBMM tutanaklarında yansıyan Aslanoğlu’nun teşvik yasası süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin yaptığı konuşma şöyle :

“CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; değerli arkadaşlarım, burada vatandaşın sorununu, toplumun tüm dertlerini söylemek hepimizin görevi. Dün, Sayın Bakan, 5084 sayılı Teşvik Yasası’nı öldürdü, dedi ki “Bizim ne böyle bir çalışmamız var ne böyle bir ödeneğimiz var. Artık 5084 sayılı Yasa bitmiştir.”

Değerli arkadaşlarım, hepinizin seçim bölgesinde, özellikle son üç ayda sanayicilerin ve üretenlerin, KOBİ’lerin tek derdi bu değil mi arkadaşlar? Her gün, sizi, orada üretim yapan, dürüstçe, namusluca üretim yapan her sanayici acaba aramıyor mu arkadaşlar?

Değerli arkadaşlarım, 5084 sayılı Yasa çıktığı zaman, önce otuz altı ildi sonra kırk dokuz il oldu, hepimiz bayram yaptık burada, “Aman, illerimize bir üretim gitsin, istihdam gitsin, insanlar ekmek bulsun.” dedik. Bazı illerimiz bu Yasa’dan yararlandı ama Yasa’nın esas amacı olan sosyal denge, o illere gitmedi. Ama o illerde bir baca da tüttüren, bir kişiye de ekmek veren herkese şükran duyuyorum. Fakat 5084 sayılı Yasa’nın en az bir yıl daha uzatılarak… Başlamış yatırımlar bitmiş olmasına rağmen, gelen kriz insanları çok önemli derecede, özellikle finansal darboğaza sokmuştur. Hiç değilse krizin etkisinden kurtulmak için, 5084 sayılı Yasa’nın bir yıl daha uzatılmasını her ilimiz istiyor. Bu gerçekleri hepimiz biliyoruz arkadaşlar ama ben, hakikaten, dün Sayın Bakan burada söylediği zaman kimsenin sesinin çıkmamasına da çok üzüldüm.

Değerli arkadaşlar, bu, Türkiye’nin gerçeği, her ilin gerçeği, özellikle 5084 sayılı Yasa’nın uygulandığı kırk dokuz ilin gerçeği. Bu madde istihdam maddesi. Bu madde hizmet maddesi.

Değerli arkadaşlarım, 5084 sayılı Yasa’yı en az bir yıl daha uzatmak hepimizin görevi. Orada ekmek yiyen insanlar yok olacaklar ve firmalar zaten finansal dar boğazda, bir şekilde bu insanlar da kapı dışarı konulacak. Ben bunu buradan açık yüreklilikle söylüyorum.

Sayın Bakan dün “Yeni teşvik yasası…” dedi. Değerli arkadaşlarım, yeni teşvik yasası özellikle KOBİ’lere, 150-200 kişi çalıştıran kurumlara hiçbir şey getirmiyor, toptan paketleyip atalım. Hiçbir şey getirmiyor arkadaşlar. Ben bunu yine söylüyorum. Anadolu’nun hiçbir iline en küçük bir şey getirmeyecektir. Ne olursunuz, hiç değilse şu 5084 sayılı Yasa’yı bir yıl veya en az iki yıl uzatalım. En azından yürümekte olan, 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi çalıştıran kurumlar bari bu insanlara ekmek yedirsinler.

Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye’nin en önemli konusu. Yeni teşvik yasası ile hiçbir ilde, özellikle küçük ve orta ölçekli illerde kesinlikle hiçbir yatırım yapılmayacaktır. Siz, yeni teşvik yasasıyla Gaziantep’le Adıyaman’ı; siz, Trabzon’la Hakkâri’yi; siz, Düzce’yle…
MEHMET EMİN EKMEN (Batman) – Batman.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır, Düzce’yle Batman değil. Malatya ile Batman’ı, Antalya ile Burdur’u aynı kefeye koyarsanız, aynı bölgeye sokarsanız o illere hiçbir yatırım gitmez. Yani 5084 sayılı Yasa mutlaka, mutlaka ve mutlaka…

Arkadaşlar, burada 5084 sayılı Yasa’da binlerce işçi çalıştıran illerimiz var. Yani bunu eğer biz burada, bu bütçede hakikaten öldürüp atacaksak bu işçileri yarın bu işverenler kapı dışarıya koyarsa hiç kimsenin de bir söz hakkı yoktur.

Değerli arkadaşlarım, bu önümüzdeki 2010 ve 2011 yılının en büyük ve en önemli konusu, özellikle istihdam yönünden en önemli konusu. Şimdi, bu Yasa’da bir gelir vergisi teşviki vardı biliyorsunuz ama asgari geçim indirimi çıkınca işverenlere… Bir kere bu işveren açısından öldü, hiçbir şey getirmedi. Sadece getirdiği, evli, çalışmıyor, 4 çocukluya 3 lira; sosyal sigortalar primi teşviki var, o, 135 lira getiriyor ve toplam sağladığı teşvik işçi başına 138 lira ve tabii, bir de enerji teşviki vardı, başka bir şey yok arkadaş. Enerji teşviki üretimin gerçek teşvikidir. Enerji teşviki gerçek üretim yapan insanlara yapılan en büyük teşviktir ama yeni Teşvik Yasası’nda enerjiyle ilgili hiçbir teşvik yoktur. O nedenle, KOBİ’lerle ilgili teşvikte enerji teşviki olmadığı zaman bu insanlara üretim yaptırmakta çok zorlanacağız. Yeni Teşvik Yasası’nda faiz teşviki var yani burada, kendi sermayesiyle, kendi öz kaynağıyla iş yapan insana ceza veriyorsunuz, krediyle iş yapan adamı teşvik ediyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, burada hepinizin sanayi odaları size haykırıyor. Bana günde, bu hafta da 10 kez mektup geldi Malatya Sanayi ve Ticaret Odasından.
FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) – Bana da geldi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Yani, Maraş’a da gelmiştir, her tarafa geliyor. Lütfen… Demin Sayın Bayramoğlu’nu gördüm, isyan ediyordu ama şu anda göremiyorum. Her ilin sanayi ve ticaret odası bu konuda çok hassas. Yani, Sayın Bakanın dün herhâlde dil sürçmesi olmuştur diye düşünüyorum yani “Bizim ne böyle bir çalışmamız ne böyle bütçemiz var.” dediğini herhâlde bir dil sürçmesi olarak yorumluyorum. Ben zannediyorum ki önümüzdeki süreçte bunun en az bir yıl daha uzatılması konusunda hepinizin destek vermesi lazım. Bu, bu ülkedeki istihdamın, bu ülkedeki üretimin, bu ülkedeki işçinin, bu ülkedeki ekmeğin sorunu arkadaşlar.

Ben, bu konuda hepinizi uyarmayı, hepinize bunu bir kez daha dile getirmeyi temel görev olarak biliyorum. Bu ne bir siyasi olaydır; ne bir “X” partinin ne bir “Y” partisinin olayı değildir, ekmek meselesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5084’ün uzatılmasına son derece katkı vereceğiz, yürekten katkı vereceğiz. Niye? Ekmeğin, üretimin, işçinin yani burada KOBİ’lerin meselesi arkadaşlar. Ben, bir kez daha takdirlerinize sunuyorum, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."