Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

”İçmesuyu Sorunsuz”

”İçmesuyu Sorunsuz”
  • 26.12.2015

Malatya şehir şebeke suyunda bakteriyolojik analizin ardından Ankara’da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde yaptırılan kimyasal analizler sonucu da her hangi bir sorun olmadığı belirtildi. Vali Halil İbrahim Daşöz yaptığı açıklamada, “Hıfzıssıhha’dan gelen raporu referans merkezi olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Buradaki raporda görüldüğü gibi metaller yönünden arsenik, kurşun, mangan , nikel metalleri yönünden de değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçların 14 numune itibariyle yönetmelikle öngörülen limit değerlerin çok çok altında olduğu ifade edilmektedir ve sağlık bakımdan bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir.” dedi. Bilindiği gibi, askeri birimlerde, içmesuyunda sorun olduğu yolunda uyarıda bulunulduğu bilgisi üzerine sivil yöneticiler harekete geçmiş, Pazartesi akşamı düzenlenen “acil” basın toplantısında içmesuyu numunelerine ilişkin Malatya’daki laboratuvardan elde edilen “temiz” raporu açıklanmış, daha detaylı inceleme için Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’ne gönderilen numunelerin sonuçlarının da Salı günü alınacağı belirtilmişti. Vali, makamında düzenlediği basın toplantısında Hıfzısıhha’dan da “temiz” raporu geldiğini bildirdi.

“RAPOR TEMİZ..”
Vali Halil İbrahim Daşöz, makamında Belediye Başkanı Cemal Akın, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Erkan Pehlivan, Sağlık İl Müdürü Uzm.Dr. Sezai Demirel, Beydağı Devlet hastanesi Başhekim Vekili Dr. Selim Uzunsel, Malatya Devlet hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Köroğlu ile Sağlık İl Müdürlüğü ve Belediye yetkilileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İçme suyundan alınan 14 ayrı numunenin Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde yaptırılan analiz sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Vali Daşöz, bu toplantı öncesinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon komutanı Tümgeneral Alaeddin Örsal ile de makamında bir süre görüştü.

Vali Daşöz, düzenlediği basın toplantısında şunları belirtti:

“Bildiğiniz gibi şehir içme suyunun değişik noktalarından biri kaynak olmak 6 sı ana depo olmak ve diğerleri de uç noktalar olmak üzere 14 numune vardı. Bunlarla bakteriyolojik ve kimyasal analizler ortaya çıktı. Öncelikle tahliller ilimizde Halk Sağlığı Laboratuarında yapıldı. Paralel bir analizde bu konuda referans laboratuarı olan Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsüne gönderilmişti. Geldiğimiz noktada ilimizde yapılan bakteriyolojik testlerden ve burada yapılan kimyasal analizlerden halk sağlığı tehdit edecek, sakınca teşkil edecek her hangi bir bulguya rastlanmadığı ortaya konulmuştur.

Tabii bakteriyolojik ve kimyasal dersen bunu açmak lazım. Burada kimyasal analizlerin tamamı yapılmıyor. Belirli bir bölümü yapılıyor. Burada yapılan itibariyle olumlu bir rapordu. Elde edilen sonuçlar bu konuda öngörülmüş olan limit değerlerin hep altında tespit edilmişti. Daha ileri tetkik için Hıfzıssıhha’ya gönderilen numunelerin kimyasal analizleri tamamlandı. Daha önce telefonla bildirdiler şimdi de raporu faksladılar.

Hıfzıssıhha’dan gelen raporu referans merkezi olması nedeniyle çok önemsiyoruz. Buradaki raporda görüldüğü gibi metaller yönünden arsenik, kurşun, mangan , nikel metalleri yönünden de değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçların 14 numune itibariyle yönetmelikle öngörülen limit değerlerin çok çok altında olduğu ifade edilmektedir ve sağlık bakımdan bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir.

Gerek ilimizde , gerekse Ankara’daki ulusal referans merkezimiz olan Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan değerlendirmeler sonucunda gerek bakteriyolojik, gerekse kimyasal anlamda, bakteriyolojik deyince suyumuzda her hangi bir mikrobik durumun olmadığı, kimyasal anlamda da herhangi bir sakıncalı durumun olmadığı ifade edilmektedir. Akşam üzeri hıfzıssıhhadan bir bakteriyolojik rapor daha isteyeceğiz. Oradan eğer farklı bir durum çıkarsa ki çıkmayacağını umut ediyoruz, çıkarsa onu sizlerle paylaşacağız. Ama şu an için elimizde bütün raporların oluştuğunu ifade ederiz.”

“ASKERLERLE DE GÖRÜŞTÜK..”
Vali, “Garnizon komutanımız Alaeddin Örsal ile bir görüşme yaptınız, özellikle askeri birimlerde yaşanan bazı sorunlar vardı, bu noktada bir bilgi aktarır mısınız?” şeklindeki soru üzerine de şu yanıtı verdi:

“Askerlerimiz ile görüştük. Bu konunun kaynak noktası da orası olduğu için onların elindeki sonuçlar da değerlendirildi. Askerlerimiz şehir şebeke suyu kullandığı gibi kendi kuyuları da var. Kuyu şebeke bağlantıları da var. Tabii kendilerinde bazı hassasiyet gösterecekleri tespitleri var. Ama teknik olarak bu şekilde yapılan analizler bu işler için yeterli olmayabilir. Alınan numuneler, kendi özel durumlarından kaynaklanan kuyu meseleleri etkili olabilir. Aletlerin kalibrasyonları etkili olabilir. Bu konular çok ayrıntılı. Mesela hıfzıssıhhanın kullandığı yöntemlerle burada ölçüm yapan yer yok. Artık günümüzde en ileri teknolojiler bunlar. Bu bakımdan kendileriyle son bilgileri paylaşıp, zaten onlarda bu sonuçları bekliyorlar. Onlar ihtiyati tedbir olarak böyle bir şey düşündüklerini bunun yüzde yüz böyle olduğunu gördükleri için veya inandıkları için yaptıklarını söylemiyorlar, sadece tedbir olarak kendi iç bünyelerinde böyle bir şey düşündüklerini, ama onlar içinde değerli olanın bu raporlar olduğunu, biz bu raporları askeri birliklerimize resmi olarak ta bildireceğiz.”

BELEDİYE BAŞKANI DA KONUŞTU..
Pazartesi akşam düzenlenen basın toplantısında hazır bulunmasına karşın açıklamaları dinlemekle yetinen Belediye Başkanı Akın da Salı günkü toplantıda şunları söyledi:

“Zaten bu konuda valimiz açıklamada bulunmuştu. Açıklamanın içerisinde de ifade edilmişti. Malatya Halk Sağlığı Laboratuarında her günü 10 ayrı noktadan alınan numunelerin tahlilleri yapılıyordu. Bu raporlarla da sularımızın sıhhatli olduğunu dair raporlar veriliyordu. Ancak bir kaç gün evvel sizlerden de aldığımız ilanlardan öğrenmiştik. İleri bir tetkik yapmak üzere söz konusu suların kimyasal ve biyolojik tetkikleri Refik Saydam Enstitüsünde yapıldı. Oradan gelen neticeyle de sularımızın içilmesi hususunda sıhhatli olduğu, hatta bir takım kimyasallar yönünden mevcut tespit edilen ortalama rakamların çok altında olduğu da belirtilmiştir. Hemşehrilerimizin bu konuda yapılman açıklamalar neticesinde öyle zannediyorum ki bir endişeleri kalmamıştır. Bu konuyu bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hassasiyetle takip edeceğiz.”

“KAYNAĞI TEMİZE ÇIKARMIŞ OLDUK..”
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı Başkanı Prof.Dr. Erkan Pehlivan da şunları ifade etti:

“Yine Malatya’daki suyumuzla ilgili, böyle basında yer alan ciddiye alınabilecek bir sorun yaşadık. Ama o sorunda görüldüğü gibi ülkemizin ulusal referans merkezinin verdiği analiz raporu sonucu böyle bir sorunun olmadığın öğrendik. Esasen biz böyle bir sorun olmadığını kestiriyorduk, biliyorduk. Ama kimyasal kirlilikle ilgili şüphe olabilir mi diye böyle bir derin analize ihtiyaç duyuldu. Bir bakıma iyi oldu, tekrar Malatya’daki kaynak suyunun temize çıkarmış olduk. Bu su halk sağlığı yönünden içilebilir ve kullanılabilir bir sudur. halkımızın rahatlıkla tüketmesi için her hangi bir sağlık sakıncası bulunmamaktadır. Hem kimyasal, hem de bakteriyolojik.

Öte yandan 2005 yılında yaşanan salgından sonra ilimizdeki Hıfzıssıhha Meclisi her toplantısında aylık analizlerin sonuçlarını değerlendirerek yapılması gereken işlemler varsa kararlar alır. Bu konuda 2005 yılından beri halka duyurulabilecek bir sağlık sakıncası yaşamadık. Gerçekten içme suyumuz denetim altındadır. Zaten mevcut laboratuarımız insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe göre kontrol, izlenmeye yetkili kılınmıştır. düzenli olarak da her günü 10 noktadan alınan numunelerden bakteriyolojik inceleme yapmaktadır. Yapabileceği kimyasal yönden de inceleme yapmaktadır. Bu yüzden bundan böyle sağlık sakıncası yaratacak bir durumun söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Nitratla ilgili bir değerlendirme yapıldı: Size özel bir şey söyleyelim. Biz insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliği çıkartırken AB’ye uyumlandık. Uyumlandığımız süre de daha önce TF 266’ye göre kabul etmediğimiz ölçüleri kabul etmek zorunda kaldık. Bir örnek verelim. Bizim sularımızda artık arsenik bulunmasına izin verdik. daha önce vermiyorduk. Neden sanayileşmiş ülkelerde yeraltı suları kirlenebilmektedir. Ama insan sağlığına vermeyecek limitler koymuşladır. Biz şimdi nitrat yönünden 50 miligrama kadar izin veriyoruz. Zaten 50 miligramdan fazla olursa da ciddi bir sağlık sakıncası yaratan bir kimyasal değildir. Ha 50 miligramın altında olsun. Neden bebeklerin beslenmesinde kan sendromu dediğimiz olabilecek bir hastalık yapabilir diye nitratla bebekleri bir tutalım?. Yüksekse insanlar içebilir ama bebekler içmesin deriz. Nitrat yönünden bizim suyumuz şu an bütün incelemeler sonucu bu kimyasallar yönünden de sınır değerin çok çok altında bir özellik taşımaktadır. Türkiye’ni Kütahya bölgesi hariç bu konuda hastalık sorunu olabilecek bir raporumuz söz konusu değildir.”

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Sezai Demirel , Beydağı Devlet hastanesi Başhekim Vekili Dr. Selim Uzunsel ile Malatya Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Köroğlu’de sağlık kuruluşlarında ishalli hasta sayısında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını mevsimsel olarak baş gösteren hastalıklarında geçmiş yıllara göre değerlendirmesinde de azalmalar olduğunu belirttiler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."