Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘İhbar Ediyorum..’

‘İhbar Ediyorum..’
  • 27.12.2015

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, TBMM’deki konuşmasında KPSS’ye giren Malatyalı bir vatandaşın kendisine gönderdiği mektubu okuyunca, bu yüzden tartışmalar yaşandı ve ayrıca Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile tartışmaya girdi.

Aslanoğlu, TBMM genel kurulunun Perşembe günkü toplantısı sırasında sözalarak, kendisine ulaşan mektubu okuyup, yazılanları ihbar ettiğini söyledi.

Aslanoğlu’nun kürsüden dile getirdiği iddia ve yaşanan tartışmalar tutanaklara şöyle geçti:

“BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; size bir mektup okuyacağım şimdi. İhbar ediyorum, ihbar ediyorum.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Önce selam verin!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hepinize saygılar sunarım.

İhbar ediyorum. “Ben Malatya’dan filanca efendim. Özel sektörde beş altı yıl çalıştıktan sonra bir KPS kursuna yazılıp sınavdan 81,5 aldım. Ön lisans mezunuyum. Tercihlerimi yaptım fakat daha sonra bugün açıklanan sonuçlara göre atanamadım. Hayırlısı dedik. Fakat kurumların en yüksek/en düşük kaç puanla kapadıklarına bakayım dedim, bir de ne göreyim? Bizim tercih yaparken görmediğimiz bir ton kadro var. Çok düşük puanla kapanmış. Sayın Vekilim, ben emekli bir memur çocuğuyum. Bizim siyasi olaylarla hiçbir bağlantımız yok. Sizin Meclise taşıdığınız konuları düşününce bu konuda sizin bizim bu mağdurlara yardım edeceğinizi düşündüm. Bu adresleri gönderiyorum. Rica etsem bakar mısınız?”

Burada bir sürü kurumun ÖSYM sitesinde açtığı kurumların kadroları var. “Ama biz göremedik.” diyor. Ve bir liste göndermiş. Bu listede de 81,5 puan alan insan var ama yerine 77 puan, 79 puan, 77 puan… Veriyorum, ihbar ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Rezalet zaten o!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – “Sitede yok. Tercih sitesi açmadı.” diyor. Memurlar…

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Herkese açık.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ya lütfen… Bilmediğin konuda ahkâm kesmeyeceksin Murat Bey. Bilmediğin konuda… Lütfen, rica ediyorum.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ben çok iyi biliyorum. Yalan yanlış beyan ediyorsunuz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bilmiyorsun, bilmiyorsun! İnsanlar diyor ki: “Bu siteyi bize açmadılar.” Bu sitede… Veri hazırlama sitesini… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ne diyorsun ya? Ne diyorsun Ali Bey?

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Ya, devam et sen.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Zaten sen olmazsan Türkiye’nin her şeyini…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Biliyorum; sen de biliyorsan gel burada konuş.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben bir mağdurum, mağdurların şeyini dile getiriyorum.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, Genel Kurula hitap ediniz, karşılıklı konuşmayınız.

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Sağ ol. Devam et.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Olabilir, olabilir kardeşim. Gelip burada konuşacaksın.

ALİ KOYUNCU (Bursa) – Devam et, devam et…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Allah, Allah…

Ben ihbar ediyorum, inceleyin.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – İhbar, suç duyurusu; doğru.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bakın, eğer bu site… O gün ilan ettiğiniz sitenizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle ilgili ilan ettiniz mi? Bu insanların gözleri kör müydü acaba göremedi bunları tercih yapmadı? Acaba bu insanların ve… Sadece bu değil, memurlar.com.net’e bakın, herkes bundan şikâyetçi. İhbar ediyorum.

Değerli arkadaşlar, insanların emeğine saygı gösterin. Eğer bir şey yapılacaksa herkese objektif yapın ama bu insanların yıllarca hazırlanıp bir emeği varsa bu emeğini de böyle, devletine güvenmeden, devletinin yaptığı sınavda birilerine eğer ayrıcalık yapılıyorsa ben insan adına buna çok üzülürüm.

Değerli milletvekilleri, bu ülkenin gençlerinin umudu ekmek bulmak, aş bulmak ama gençleri ülke yönetimine isyan ettirmeyin kim yönetirse yönetsin. Gençler ülkesine güvenmeli, gençler bu ülkenin geleceğine güvenmeli ama böyle bir gencin yüreğinde “Ben böyle yapıyorum, böyle yaptığım hâlde bu sonradan ilan edildi.” demesinden dolayı ben kahroluyorum. Takdir sizin.

Ben, olduğu gibi bunu da veriyorum, ilan edilen diğer kadroları da veriyorum ve sonradan en düşük puana göre alınan diğer kadroları da veriyorum.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aslanoğlu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu konuda Meclis araştırması gerekiyor, gerçekten büyük adaletsizlik var.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Evet.

Ben de var, bunu kime vereyim arkadaşlar… Buyurun.”

Bu tartışmaların ardından kısa bir süre sonra Aslanoğlu yeniden söz aldı. Aynı konuya değinen ve bu arada “askıya” alınan Büyükşehir konusundan da bahseden Aslanoğlu’nun, büyükşehir ile ilgili sözleri bir yanıt bulmazken, diğer sözleri yine karşılıklı tartışma yarattı ve Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’yu kızdırdı.

İkinci konuşmayla başlayan tartışmalar da tutanaklarda şöyle yeraldı:

“K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Aslanoğlu, konuşacaklar.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurunuz efendim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, elimdeki liste 11 Şubat tarihli, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınavında boş olan ve ilan edilen kontenjanların en yüksek ve en düşük puanları, bu liste. Kaç kontenjan var, kaç puanla girmiş insanlar?

Değerli milletvekilleri, bir kere, yanlış şurada: Tercih sisteminizde büyük yanlış var. Eğer ben 85 puan almışsam, 85 puanlı bir yere birisi girecekse ben girmeliyim. Siz bana, diyelim ki x yerde tercih yaptırıyorsunuz, y yere yaptırmıyorsunuz, yapamıyorum. Ama x yere yaptığım tercihten dolayı ben 85 puanla giremiyorum, ama -burada size okuyorum- 73 puanla Elektrik Üretim AŞ’ye bir başkası girebiliyor.

Değerli milletvekilleri…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Tercih yapmamışsa biz ne yapabiliriz?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hanımefendi, Sayın Bakan, bu sistemin yanlış olduğunu söylüyorum. Eğer sınava alıyorsanız, sınava aldıktan sonra en yükseğin puanından başlayarak… Önce bana sormanız lazım…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Öneriniz ne?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sistemi değiştirin, sistemi değiştirin Hanımefendi, sistemi değiştirin.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Nasıl ya?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben 85 puan almışsam, giremiyorsam, devlet memuru olarak elektrik idaresinin bilmem neresine 73 puanla adam alıyorsanız, bana haksızlık yapıyorsunuz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Tercih etmediği bir yere mi yerleştirelim?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Efendim, tercih… Önce bana sorun “Buraya gider misin, gitmez misin?” deyin. Ben şurada şu puan…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Nasıl soracağız?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, tercih sistemini değiştirin arkadaşlar. Bu sistemle siz, yüksek puan alan insanları saf dışı bırakıyorsunuz. Tercih sisteminizi değiştirmek zorundasınız, en yüksekten başlayarak yerleştirmek zorundasınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Vay vay vay!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Eğer ben, sizin önerdiğiniz yere gitmiyorsam o hakkımı kaybedeyim. Yani tercih sistemi… Tercih, tercih diyorsunuz ama eğer bir şekilde, hasbelkader, Ankara’nın göbeğinde 73 puanla giriyorsa bir başka yere aynı memur 90 puanla giriyor.

Değerli arkadaşlarım, burada haksızlık yapıyorsunuz. Yıllarca emek veren, yıllarca bir ekmek sahibi olmak isteyen insanlara haksızlık yapmayın. Gelin, bu sistemde tercih sisteminizi değil, tercihi siz kullanacaksınız; en yüksek puandan başlayarak, burada 100 puan alan insan da var, 100 puan alan insana en önce teklif etmek kaydıyla. Ben eğer gitmezsem oraya ben hakkımı kaybedeyim ama ben 90 puan almışım, ben giremiyorum ama 73 puan alan giriyor. Ben onu tercih etmem. Burada benim hakkımı elimden almayın. Burada 56 puanla giren de var. 56 puan da var arkadaşlar. Yani kendi sınıfında, belki sağlık grubunda, 56 puanla giren var. Belki hemşire, ebe, sağlık memuru… O grupta çok kişi girmemiş mi, yüksek puan alan yok mu veya bilemiyorum, 56 puanla adli tıp kurumuna giren insan var burada.

Değerli arkadaşlar, insanlara haksızlık yapmayın, tercih sistemi deyip buna sığınmayalım, gelin, gerekirse haksızlık etmemek adına sistemi değiştirmek zorundayız. Burada, ÖSYM, en yüksek puan alandan başlayıp insanlara teklif etme sistemini getirmek zorundayız. Yoksa insanların tercih ettikleri yere şansa, kadere bırakarak oraya daha çok tercih diyelim yapılıyorsa, bir başka yere nasıl olsa bura Ankara’dır, Ankara’ya çok tercih yapılıyor diyerek kimse müracaat etmiyorsa 73 puanla Elektrik Etüt İdaresine adam alırsınız. Durum bu. Sistemin değişmesi lazım. Benim hakkımı acaba buraya 100 kişi, bin kişi müracaat edecek diye… Ben bilemem. Benim önüme getiriyorsunuz, bir tercih sistemini koyuyorsunuz, en fazla bu kadar tercih yapabiliyorsunuz diyorsunuz. Bu hakkımı elimden almayın. Lütfen sistem değiştirin. En yüksek puan alan insanların hakkını yemeyin. Önce bunları yerleştirin ve o zaman kimse de bu ülkenin devlet memurluğuna gireceğim diye hakkının yendiğini iddia etmesin. Herkes diyor, anneler, babalar, benim kızım 90 puan aldı giremedi ama 77 puanlı insanlar girdi diyorlar. Sistem buna elveriyor. Değerli arkadaşlarım, bu sistemi değiştirin.

Sayın İçişleri Bakanım, şu büyükşehirleri de artık getirin de bir an önce konuşalım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Sayın Başkan, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Bakan bir açıklama yapacaklar.

Buyurunuz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle bir konuda hem Parlamentomuzu hem de kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğdu, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Sayın Aslanoğlu, bir önceki bölümde, kendisine gelen bir vatandaş e-mail’inden hareketle bazı hususların vuzuha kavuşturulmasını istemiş ve “Buradan ihbarda bulunuyorum.” şeklinde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzlarda bu on iki adet iddia edilen kadro unvanı alanının yer almadığı ihbarında bulunmuştur. Bu süreç içerisinde, aradaki dönem içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden bu ilan edilmediği iddia edilen kadroların, KPSS 2010/2 merkezî yerleştirmede en küçük ve en büyük puanlar ön lisans yerleştirme 11 Şubat 2011 tarihli kılavuzun yirmi ve yirmi birinci sayfalarında yer aldığı kendisine bildirilmiştir. Kendisine bildirildikten sonra bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü ben Sayın Milletvekilimizin aday tarafından yanlış bilgilendirildiğini veya yanıltıldığını düşünüyordum. Doğrusu, bu açıklama kendisine yapıldıktan sonra yeniden söz alıp bu konu üzerinde yapılan konuşmayı dinleyince bunun tamamen bir ajitasyon meselesi hâline getirildiğini üzülerek görmüş bulunuyorum.

Bizden istediği “Bu sistemi değiştirin. Tercih sistemi hatalı, 90 puan alan yerleşemiyor, 75 puan alan yerleşiyor.” diyor. Takdir edersiniz ki Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren ve şu anda konumuza mevzu ön lisansta yerleştirme yapılan adayların sayısı 2,5 milyondur. Dolayısıyla tercih yapmayan birinin herhangi bir göreve atanması mümkün olmadığı gibi bu atanacak alanların hepsi de, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Tarım İşletmelerine ve Elektrik İdaresine kadar hepsi ayrı ayrı uzmanlık isteyen alanlar. Dolayısıyla, 85 puan almış dahi olsa birisi, bir memuriyet alanını tercih etmediyse, onun oraya atanması imkânı yoktur. Kaldı ki “Siz daha yüksek puan almışsınız, size bir kez daha soralım, burayı siz ister misiniz?” şeklinde bir sistemin, 2,5 milyon insanın memuriyete yerleştirileceği bir sınavda mümkün olmadığı gibi, bu tercih sistemi adı altında size bir kez daha dönüp sorulup, ona göre yerleştirmenin de doğurabileceği sayısız sıkıntı ve bugün burada dile getirilen başka hususlarla birlikte ele alındığında imkânsız görülmektedir. Dolayısıyla, ben, burada, gerçekten, bir vatandaşımızın, memuriyete girmiş bir vatandaşımızın kılavuzun ilgili sayfalarında görmediği bir durumdan kaynaklanan yanıltıcı bir bilgi verdiğini düşünüyordum ama “Evet bu konuda yeteri kadar ve tatmin edici bilgi aldım.” demek yerine Sayın Aslanoğlu bu meseleyi ziyadesiyle istismara yönelmiştir. Kamuoyunu bu açıdan bilgilendirme ihtiyacı hissettim.

Arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan ismimi vererek “ajitasyon ve istismar” ettiğim yönünde bir şey söyledi. Söz istiyorum.

BAŞKAN – Vereyim söz efendim; buyurun. Sisteme girmişsiniz zaten, yerinizden vereyim sözünüzü.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Müsaade ederseniz kürsüden efendim.

BAŞKAN – Yerinizden vereyim Sayın Aslanoğlu, sisteme girmişsiniz; buyurun.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, biraz önce bize oradan sataşıldı, buradan söz istiyoruz, bizi görmezlikten geliyorsunuz.

BAŞKAN – Ne zaman?

SIRRI SAKIK (Muş) – Gülşen Hanım konuşurken söz istedik, bizi görmediniz.

BAŞKAN – Fark etmemişim kusura bakmayın Sayın Sakık. Arkadaşlar da uyarmadılar.

Buyurun Sayın Aslanoğlu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, ne ajite ederim, ne istismar ederim. Ben ilk konuşmamda bana gelen bir bilgiyi sizinle paylaştım. Bunu eğer “Bir milletvekili ajite ediyor.” diyorsanız sizi kınıyorum, bir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Ben de sizi kınıyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sizi kınıyorum.

İki, ikinci konuşmamda ise bu sistemin bana göre -u benim görüşümdür, bunu ajite edemem ben, bu benim şahsi görüşümdür- yanlış olduğunu, sistemin daha çok yüksek puan alanlar yerine daha düşük puan alanları yerleştirdiğini, tercih sistemin yanlış olduğunu… Bunu söylemek benim görevim. Ha siz paylaşırsınız, paylaşmazsınız. Birinci konuşmamla ilgisi yoktur, sistem yanlıştır diyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Verdiğimiz bilgileri açıklamadınız, size bilgi verdim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Buna siz yanlış değildir diyebilirsiniz ama Türkiye’de sınava giren herkes, en yüksek puandan başlayarak, hakkının yenmemesini istiyorsa bunun ajite edilmesini lütfen bir Bakan olarak kabullenemiyorum, sizi kınıyorum.

Teşekkür ediyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Ben sizi kınıyorum. Birinci konuşmanızla ikinci konuşmanıza bakın nasıl farklı.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."