Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘İncitici, Anlaşılmaz ve Talihsiz!’

‘İncitici, Anlaşılmaz ve Talihsiz!’
  • 27.12.2015

Malatya’dan Nemrut’a ulaşımda, Karakaya Baraj Gölü güzergahının da kullanılarak, Kale ilçesinden gemiyle Pütürge’nin Bakımlı köyü sahiline götürülecek ziyaretçilerin oradan da Nemrut’a taşınması projesine, Radikal Gazetesi’nde yazan Adıyamanlı yazar- sinemacı Sırrı Süreyya Önder’in “Malatya’yı dalgaya alan ve tahammül sınırlarını zorlayan” yazısına Malatya Valiliği yanıt verdi.

Malatya Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Dünya kültür mirası sayılan ve ilimiz ile Adıyaman arasındaki sınırda yer alan Nemrut Dağı Milli parkı, eşsiz güzelliği ile her daim kendinden söz ettirmektedir. Nemrut Dağı Milli parkı tarih, kültür ve turizm alanlarında sıkça söz edilen bir değerimiz olmasının yanında, çoğu zaman bilgi eksikliğinin beslediği anlamsız polemiklere de konu edilmektedir. Bir gazetede yayınlanan köşe yazısında; ilimizden Nemrut Dağı Milli Parkına yolun bir bölümünün Karakaya barajı üzerinden suyolu ile kat edilerek ulaşılmasına ilişkin Valiliğimiz projesinin, haksız ve yersiz iddialara konu edildiği görülmüştür. Bahsedilen haksız ve yersiz iddiaların kaynağı olarak gördüğümüz bazı hususlardaki bilgi eksikliğinin giderilmesine dönük olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Dünyanın 8. Harikası olan Nemrut Dağı Milli Parkının hak ettiği şekilde korunması, tanıtılması ve ulaşımının kolaylaştırılarak ziyaretçi sayısının artırılmasına dönük çabalarımız sürmektedir. Nemrut Dağı Milli parkının, bölge turizminin gelişmesinde itici bir güce dönüşerek ülkemiz ve bölgemizin zenginliğine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Nemrut Dağının tarihi ve turistik değerinin; iş birliği ve dayanışma ile bölgesel bir gelişim sinerjisi yaratacağına inanılmaktadır.

Nemrut Dağı Milli parkına bilindiği gibi kara yoluyla Adıyaman ve ilimiz üzerinden ulaşılabilmektedir. İlimizden Nemrut Dağı Milli Parkına ulaşımı sağlayan karayolu toplam 94 Km uzunluğunda olup, 2009 yılından beri Valiliğimiz ve İl Özel İdaresinin özel çaba ve gayretleriyle kara yolunun genişletilmesi, standardının yükseltilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmüş ve yolun çok büyük bölümünde çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan kısımda süren çalışmalar yakın vadede tamamlanarak 2011 yılı turizm sezonuna yetiştirilecektir. Böylece önümüzdeki turizm sezonunda ilimiz merkezinden Nemrut Dağı Milli parkına gitmek isteyen ziyaretçiler, genişletilerek standardı yükseltilmiş bir kara yolu ile daha konforlu ve rahat bir yolculukla ulaşabileceklerdir.

Geçtiğimiz günlerde Denizcilik Müsteşarlığının baraj gölüne kıyısı bulunan il valiliklerinin kullanması amacıyla 12 m’lik ve 25 kişilik tekne temin edilmesine dönük ihalesi gündeme gelmiş; bunun üzerine, sadece Valiliğimizin kullanımına tahsis edilecek bu tekne yerine tüm halkımıza hizmet edecek bir yatırımın ilimize kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Valiliğimizce sürdürülen çalışma sonucunda söz konusu tekne için Denizcilik Müsteşarlığınca ayrılan kamu kaynağının, halkımızın kullanabileceği 150 kişilik modern bir geminin ilimize kazandırılması projesinin kamu payını oluşturması ve İl Özel İdaresinin bu payla projeye küçük ortak olarak katılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Projenin toplam maliyeti yaklaşın 2.000.000.-TL civarında olup, iddia edildiği gibi bu tutar kamu kaynaklarıyla karşılanmamıştır. Projedeki kamu payı sadece 380.000.TL olup, bu da Denizcilik Müsteşarlığınca Valiliğimiz kullanımına tahsis edilecek tekne için ayırdığı kaynaktır. Dolayısıyla Valiliğimiz hiçbir şekilde kendi kaynaklarından projeye para aktarmamıştır.

Valiliğimiz, münhasıran kendi kullanımına tahsis edilecek tekneden feragat ederek bu kaynağı, tüm halkımızın kullanabileceği bir yatırımın ilk harcı olarak projeye aktarmıştır. Proje tutarının geriye kalan kısmının tamamı ise yapılan protokol gereği, işletmeci firma tarafından üstlenilmiştir. Valiliğimiz, kamu kullanımına ayrılan bir kaynağı halkın ortak kullanımına açık bir projeye dönüştürerek anlamlı örnek bir projeyi hayata geçirmiştir.

İlgili yazıda “Nemrut Dağına gemi ile turist taşınacağı” ileri sürülerek asılsız ve abartılı bir şekilde kamuoyunun gündemine taşınan proje, işte bu geminin ilimizden Nemrut Dağı Milli parkına gidilirken, yolun bir kısmının, Karakaya baraj gölü üzerinden kat edilmesinde kullanılmasına dönük projemizdir. Bu proje ile amaçlanan Nemrut Dağı Milli Parkına ulaşan mevcut kara yolu alternatifinin yanında ikinci bir alternatif ulaşım güzergâhı oluşturulmasıdır. Siparişi verilen ve kızağa konan geminin tamamlanması ile, il merkezimizden 20 dakikalık karayolu yolculuğu ile Kale ilçemiz su sporları iskelesine ulaşacak ziyaretçiler, buradan Pütürge İlçemize bağlı Bakımlı köyüne gemi ile gidecek ve buradan da kara yolu ile Nemrut Dağı Milli Parkına ulaşacaktır. Projenin hayata geçmesiyle Nemrut Dağı Milli parkına mevcut kara yolu ulaşımı yanında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturulacaktır. Bu güzergâhın Nemrut Dağı Milli parkına gittikleri yoldan dönmek istemeyen ve baraj gölü sahilinin doğal güzelliklerini görmek isteyen turistler için ciddi bir seçenek oluşturacağı açıktır. Ayrıca bu güzergâhla Milli Parka ulaşım süresi, karayoluna göre yaklaşık yarım saat kısalmış olacaktır. Kaldı ki, proje ile ilimize kazandırılacak çift katlı lüks gemi; Nemrut Dağı Milli Parkı seferleri dışında, oldukça geniş bir su yüzeyine sahip ilimizde baraj gölü üzerinde turistik amaçlı gezilerde, toplantı, şenlik, düğün gibi kültürel, turistik ve sosyal etkinliklerde halkımız tarafından rahatlıkla kullanılabilecektir. Proje bu yönüyle çok amaçlı yaygın kullanım alanı olan bir projedir.

Belirtildiği gibi, projeye Denizcilik Müsteşarlığının ayırdığı kaynak dışında Valiliğimiz kaynaklarından kaynak aktarılmamıştır. Bu nedenle bu projeye Valiliğimizce ayrılan kaynak bulunmadığından, yazıda yer alan, bu proje “ayrılan kaynakla ilde ağaçlandırma faaliyetinin sürdürülmesi” gerektiği yönündeki eleştiri mesnetsiz kalmaktadır. Ayrıca şu hususu da belirtilmekte yarar vardır ki; İlimizde Ulusal Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında Malatya 2008-2012 yılları arasında toplam 31.750 hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve rehabilitasyon çalışması yapılması hedefi 2009 yılında Valimiz Sayın Doç.Dr. Ulvi SARAN’ın talimatıyla 60.000 hektar alana yükseltilerek revize edilmiş ve bu güne kadar toplam yaklaşık 20.000.000 adet tohum ekim ve fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yeşil Kuşak projesi kapsamında; Malatya kent merkezinin eteklerine kurulduğu Beydağının ağaçlandırılması çalışmaları sürmektedir.

Yazıda dile getirilen “fakir fukaranın, garip gurebanın parasıyla baraj gölünde gezecekler..” yollu değerlendirme; Denizcilik Müsteşarlığınca Sadece Valiliğimiz kullanımı için tahsis edilen tekne bedelinin, halkımıza dönük hizmet sunacak bir geminin inşa edilmesinin ilk harcını oluşturacak şekilde kullanılması gerçeği karşısında geçerliliğini yitirmektedir.

İl Özel İdaresinin projenin küçük ortağı olmasının eleştiri konusu yapılması günümüzde devlet işletmeciliğinin verimli ve rantabl olmadığı gerçeğiyle uyuşmamaktadır. Kamu kaynaklarının iktisadi faaliyetlerden çekilerek özel sektörün teşvik edilmesi yönündeki günümüz küresel eğilimine uygun olarak; Karakaya baraj gölünde faaliyet gösterecek geminin işletmesinin özel sektörce yapılması gayet rasyonel bir yaklaşımdır. Ayrıca günümüzde, baraj göllerinde yılın değişik zamanlarında değişen su seviyelerinde yolcuların kıyıdan gemiye ulaşmasını sağlayacak iskelelerin yapılabilmesi zor veya çözülememiş teknik bir sorun da değildir. Bilindiği gibi suda yüzen ve su seviyesindeki değişikliklere uyum sağlayan dubalar üzerine inşa edilecek iskelelerle, yılın her mevsiminde gemiye ulaşım kolaylıkla sağlanabilecektir. Kaldı ki, Kale ilçesi Su Sporları Merkezinde bu tip dubalarla marina yapılmıştır ve hizmet vermektedir.

Ayrıca yazıda; söz konusu projemizle hiçbir ilgisi bulunmadığı halde halkımızı inciten bazı ifadelere yer verilmiş olmasını da “anlaşılmaz” ve nihayetinde talihsiz ifadeler olarak algılamaktayız. Dünyanın veya ülkemizin herhangi bir yerinde pekâlâ gerçekleşme ihtimali bulunan “Zirve yayınevi cinayeti”, başta Malatyalılar olmak üzere tüm toplumda derin bir infiale neden olmuştur.

Hiç yaşanmamış olmasını dilediğimiz bu elim olayın, içerisinde insanlık adına en küçük duygu kırıntısı bulunan yüreklerde derin bir sızı yaratmaması düşünülemez. Bu ve benzer olayları doğuran şartların yaratılmasında içinde insani sorumluluk taşıyan her insanın kendine ayıracağı bir pay vardır. Bu ve benzer insanlık dışı olaylar, kendilerini yaratan dinamikler bakımından sadece bir ile, sadece o ilin halkına mal edilemez, bu toplumsal bir yükümlülüktür ve kimse kendisini bu sorumluluğun dışında tutamaz.

Bu nedenledir ki, benzer olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için öncelikle toplumda göz önünde bulunanların “insan olmanın eşsiz değerine” vurgu yapan bir dil kullanarak; toprak aidiyeti, dil, din, mezhep, etnik köken ve benzeri farklılıkların bir kısım insanları ötekileştirme nedeni olarak görülmemesi ve gösterilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."