Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İşte 2011 Model Vergiler!

İşte 2011 Model Vergiler!
  • 27.12.2015

Yeni yılda uygulanacak vergi oranları belirlenirken konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çeşitli vergi ve harçlarda yeni yılda uygulanacak maktu tutarlar belirlendi. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 7,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 lira), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 2 bin 730 lira olacak.

Düzenleme uyarınca, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla ya da ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi şu tarifeye göre hesaplanacak:

Matrah Verginin Oranı (Yüzde)

Veraset yoluyla intikaller İvazsız intikaller

İlk 170.000 TL için 1 10

Sonraki 370.000 TL için 3 15

Sonraki 800.000 TL için 5 20

Sonraki 1.600.000 TL için 7 25

Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
Özel İletişim Vergisinde maktu tutar 34 lira olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı.

2011 YILI GELİR VERGİLERİ
Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8.800 liradan 9.400 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 9.400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Sözkonusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

-9.400 TL’ye kadar : Yüzde 15

-23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410, fazlası : Yüzde 20

-53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 (ücret gelirlerinde

80.000 TL’nin 23.000 lirası için 4.130 TL) fazlası : Yüzde 27

-53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL,

(ücret gelirlerinde 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si

için 19.520 TL) fazlası : Yüzde 35

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
Mesken kira gelirlerindeki 2.600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2.800 lira olarak uygulanacak. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 700 lira, ikinci derece sakatlar için 350 lira, üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira, diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 32 bin lira ile 96 bin lira arasında belirlendi.

Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin lira, arızi kazançlarda da 19 bin lira istisna bulunacak.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.170 lira olacak.

EMTİA ÖZEL HADLERİ
2011 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 100 bin lira, yıllık satış ölçüsü 117 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 80 bin lira, yıllık satış ölçüsü 100 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 117 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira oldu.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 140 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 96 bin lira, akaryakıtta da 160 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 160 bin lira, akaryakıtta 180 bin lira, diğer kalemlerde ise 129 bin lira şeklinde tespit edildi.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 140 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 96 bin lira, akaryakıtta da 160 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 160 bin lira, akaryakıtta 180 bin lira, diğer kalemlerde ise 129 bin lira şeklinde tespit edildi.

MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ
Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 7-11 12-15 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 436 304 172 129 48
1301 – 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
1801 – 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
2001 – 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
3501 – 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227

2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
251 – 650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
651 – 1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 523 346 172

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.315 787 346
26 – 35 kişiye kadar 1.578 1.315 523
36 – 45 kişiye kadar 1.755 1.490 697
46 kişi ve yukarısı 2.105 1.755 1.052

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 470 313 155
1.501 – 3.500 kg’a kadar 946 550 313
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.420 1.183 470
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.578 1.340 630
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.894 1.578 946
20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875

DAMGA VERGİSİ
Damga vergisi tutarları, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda damga vergisine ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383.4 liraya yükselecek.

Damga vergisine tabi bazı kağıtlardaki yeni vergi tutarları da yeni yılda şöyle olacak:

Damga vergisine tabi kağıtlar Vergi tutarı

Tahkimnameler, Sulhnameler 30.00

Turizm işletmelerinin kontenjan sözleşmeleri 168.20

Makbuz senedi 10.60

Rehin senedi, Konşimento 6.30

Bilanço 23.20

Gelir tabloları, işletme hesabı özetleri 11.30

Barnameler 1.20

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 30.00

Kurumlar vergisi beyannameleri 40.10

KDV ve Muhtasar beyannameler 19.90

Gümrük idarelerine verilen beyannameler 40.10

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 14.80

SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 14.80.

HARÇLAR
Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak. Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Harçlar Genel Tebliğine göre, yeni yılda harçlarda 10 kuruşa kadarki kesirler tahsil edilmeyecek.

Tebliğ uyarınca, yeni yılda bazı harç tutarları şöyle olacak:

HARÇLAR TUTAR/TL

—————————————————————— ———–

Yargı harçları

-Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerine başvuru harcı 8,60

-Asliye ve idare mahkemelerine başvuru harcı 18,40

-Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek Mahkeme 28,20

-Yargıtay ve Danıştay’a temyiz başvurusu 79,50

-İcraya başvurma harcı 18,40

-İdare harçları 12,80

Noter harçları

-Özel vekaletnameler beher imza 5,00

-Genel vekaletnameler beher imza 7,90

-Serbest meslek defter tasdiki 18,40

Konsolosluk harçları

-Vizeye tabi yabancı hava ticaret ve gezinti gemileri vizeleri 233,90

-Bilirkişi tayini ve raporlarının tasdiki 34,30

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, çalışma izin belgesi harçları

-6 aya kadar pasaport harcı 70,00

-1 yıl için olanlar 102,30

-2 yıl için olanlar 166,90

-3 yıl için olanlar 236,90

-3 yıldan fazla süreliler 333,80

-Giriş vizeleri-tek giriş 233,40

-Müteaddit giriş 781,50

-Transit vizesi-tek transit 233,40

-Çift transit 468,20

-Yabancılara verilecek çalışma izinleri-1 yıla kadar 119,70

-3 yıla kadar 360,20

-Süresiz çalışma izin belgesi 600,80

-Bağımsız çalışma izin belgesi 1.202,40

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları

-Patent başvuru harcı 13,20

-Tekli tasarım başvuru harcı 20,50

-Tasarım tescil harcı 21,70

-Lise veya bu dereceye muadil okullarda verilecek diplomalar 4,90

-Üniversite haricinde kalan yüksekokullardan verilecek diplomalar 7,90

-Silah taşıma müsaade vesikası (her yıl için 467,60

-Silah bulundurma vesikası 748,30

Trafik harçları

-A sınıfı sürücü belgeleri 83,80

-B sınıfı sürücü belgeleri 252,30

-F ve H sınıfı sürücü belgeleri 83,80

-Uluslararası sürücü belgeleri 168,20

-Diğer sürücü belgeleri 420,70

FAHRİ KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ
Bu arada bir başka Harçlar Genel Tebliği ile de 1 Ocak 2011”den itibaren muvazzaf ve fahri konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları düzenlendi.

Buna göre, sözkonusu harçların hesaplanmasında 1 ABD doları 1,50 TL olarak dikkate alınacak. Buna ilişkin katsayılar da ilgili tarifelere göre 0,37 ile 2,6 arasında uygulanacak.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."