Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Malatya Halkına Haksızlık Yapıyorsunuz’

‘Malatya Halkına Haksızlık Yapıyorsunuz’
  • 27.12.2015

CHP Milletvekili Mevlüt Milletvekili Aslanoğlu, üyesi olduğu TBMM Bütçe Plan Komisyonu’nda büyükşehir, teşvik, kredi ve finansman ihtiyacını Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a sordu. Aslanoğlu, Kayısıbirlik’in kapatılması ile ilgili de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı suçladı.

TUTANAKLARDAN..
Komisyon tutanaklarına göre, Aslanoğlu’nun gündeme taşıdığı konular şöyle:

“..FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (DEVAMLA): Tabii, belediyeler insanlarımız adına, orada yaşayan vatandaşlara hizmet veren kurumlardır. Ancak, şu andaki gerek Büyükşehir Belediye Yasası gerekse diğer belediyeler yasaları, belediyeler arasında sorun yaşanmaktadır. Bir kere belediyeler vatandaşına yeterli hizmeti verecek bir kaynağa ki, bazı gelirleri olan belediyeler dışında, belli kaynağa sahip değillerdir. Çok zor koşullarda vatandaşlarımıza hizmet vermektedirler. Bir kere büyük şehir yasası da adil değildir. Burada zamanında on altı büyük şehir belediyesi ilan edilmiş. Burada on altı büyük şehir belediyesi diğer belediyelere göre, çok farklı bir gelir elde etmektedir. Mevcut on altı büyük şehirden daha fazla nüfusa sahip daha fazla nüfusa sahip ki, bazı illerimizden daha çok nüfusa sahip illerimiz olmasına karşın, ama rakam veriyorum, ayda –eski parayla- beş milyar bir büyük şehir belediyesi alırken, onun nüfusunun bir buçuk katı daha fazla bir büyük şehir belediyesi ise, iki milyar almaktadır. Oradaki insanlarımızı cezalandırıyoruz. Ben her belediyemize eşit koşullarda yardım edelim ve oradaki vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için bu bir devletimizin görevidir. Ama, bu yasalar böyle diye, daha önce bir büyük şehir belediyesi hakkını elde etmişse, has bel kader büyük şehir ilan edilmişse, bugün örnek verirsek, bugün Şanlıurfa’nın nüfusu 650 bindir, yani belediye sınırları içindeki nüfusudur bu. Ama, isim vermek istemiyorum, size üç belediye sayabilirim ki, bunların nüfusları 400 bin.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – Malatya!.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır, Malatya büyük şehir değil efendim, Malatya’yı saymıyorum. Erzurum, Samsun, Adapazarı nüfuslarına bakın. Bir de Şanlıurfa nüfusuna bakın! Şanlıurfa belediyesine ayda kaç yara gidiyor? 650 bin kişiye hizmet etmek için Şanlıurfa Belediyesi ayda kaç para alıyor? Diğer üç büyük şehir belediyemize kaç para gidiyor? Bu, orada yaşayan arkadaşlarımıza haksızlıktır. Biz kimseye haksızlık yapmayalım. Keşke siz Adapazarı belediyemize, Samsun belediyemize ayda beş milyar değil on milyar gönderelim. Sevinç duyarız, ama Şanlıurfa’da yaşayan, Malatya’da yaşayan insanlarımıza haksızlık yapmak, adil devletimin görevi olmamalıdır.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – O ilden toplanan vergilerin yüzdesine göre veriliyor o.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır efendim, büyük şehir yasasına göre bu belediyeler para alıyor, öbür belediyeler büyük şehir belediyesi olmadığı için bunlar… Size örnek veriyorum: Biri beş trilyon alıyor, toplam geliri ayda. Sadece büyük şehir belediyelerine veriliyor, yani siz Şanlıurfa halkına, Malatya halkına haksızlık yapıyorsunuz.

Yine, bu belediyelerimizle ilgili olarak çok zor koşullarda, bazı belediyelerimiz suyunu akıtarak getiriyor, ama bazı belediyelerimiz de ayda yüz milyar elektrik parası veriyor. Bu onların yazgısı olmamalı. Ama, maalesef, belde belediyelerimize nüfus başına verdiğiniz için geliri, ayda bir belediyem yüz milyar elektrik bedeli ödüyor, ama öbür belediyeye ise, İller Bankası payından giden pay yüz milyar. Örneğin, iki milyon nüfuslu bir ilçe belediyem, her türlü alt yapısını çözmüş, her türlü hizmeti zamanında çözmüş belediyeme her ay iki trilyon para giderken veya iki milyon para giderken, ondan daha çok geniş araziye hizmet eden, ama daha az kişiye hizmet ediyor, ama bir belediyeme altmış milyon gidiyor. Aynı hizmeti aynı araziye götürmek zorundadır. Oraya kanal da götürecek yol da götürecek, su da götürecek. Ama, tüm geliri ayda altmış milyon Sayın Bakanım. Eğer, bu belediyeler yasasında, biz bu dönemde bu haksızlığı gidermezsek, inanın önemli sorunlarla karşı karşıya geliriz. En azından bu tür belediyelere, mesela üç bin nüfuslu bir belediyeye ayda 35 milyon para gidiyor İller Bankasından yani zaten personel gideri bu miktar. Bunu bugün almamış, yıllar yılı devam ediyor. Ama, bu tür belediyelerimize asgari bir yaşama parası veya bir başka şekilde bir başka adla, yani nafaka, ekmek parası gibi bir para, en azından geçinme parası gibi bir para seyyanen vermezsek, bu belediyeler yarın sorun olacak Sayın Bakanım.
Tabii, şunu söylüyorum: Sizin her yıl mart ayında belediyelere verdiğiniz yardımlarda, ayrım yapmadınız. Bunu söylüyorum. İlk yıl hariç, yani 2003 yılında. Ondan sonra yapmadınız. Ancak…

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – Baştan Başbakan el koydu “belediyelerin partisi olmaz” diye.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Bakanım ben size söylüyorum. Ancak, bazı bakanlıklarımız belediyelere yardım adında para gönderiyor. Hiç proje falan değil. Örneğin, Kültür Bakanlığı seçimden sonra Malatya iline ne kadar para göndermiştir, hangi belediyelere göndermiştir? Bir tane de bağımsız belediye olsun, bırakın muhalefet belediyesini! Bunların kanları daha mı kırmızı?!

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – Kültür hizmetleri için verilmiştir o. Bazı tarihi eserlerin bakamı için verilmiştir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Efendim, kültür hizmetleri için… Ben size ibraz edeceğim, ben hepsini biliyorum. Burada ne diyorum: Siz geçtiğimiz dönem 2003 yılı hariç eşit ve objektif gönderdiniz diyorum. Teşekkür ediyorum.

Gerek büyük şehir yasasını gerekse diğer belediyelerimizin asgari geçinmesi gibi… Eğer bir şekilde biz bu süreçte bu yasalarla bir şekilde, minimum bir geçinme indirimi gibi bir yardım etmezsek, yarın bu belediyeler halka hizmet edemezler. Burada bir haksızlık vardır. Ben sizin bir kez daha dikkatinize sunuyorum. Örnek veriyorum, spesifik örnek veriyorum. Bakın, lütfen rica ediyorum…
BAŞKAN – Lütfen toparlayalım efendim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Üç ilimiz ne kadar gelir elde ediyor? Her bir belediyemiz yılda ne kadar gelir elde ediyor? Şanlıurfa Belediyesi, Malatya Belediyesi ne kadar gelir elde ediyor? Daha da bir iki örnek verebilirim Sayın Bakanım. Bu açıdan bu süreçte mutlak bunu dikkate almamız lazım.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – Malatya teşvik de 50 ilin içinde mi?!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, 49 ilin içinde.
Gayri safi milli gelir ve fert başına düşen milli hasıla konusuna geçmek istiyorum. Sayın Bakanım, burada siyaset olarak konuşmayacağım. Bir ülkenin milli gelirini hesaplama yolu vardır. Yıllık gayri safi milli hasılanın o ülkede yaşayan insanlara bölünmesidir. Ancak, acaba üretilen gayri safi milli hasılanın ne kadarı yabancılara gidiyor? Bugün dikkatinize sunuyorum: Hazine bonosu portföyünün ne kadarı yabancı yatırımcı dediğimiz –ben diyemiyorum- ki…

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (Eskişehir) – Faize gidiyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Faiz ve bu faizin ne kadarı dışarı gidiyor? Faiz eğer içerde kalırsa, içerde kalan, yani içerideki 72 milyon insana gidiyorsa, doğrudur. Fert başına düşen milli gelir hesabına katarım. Ama, bu faiz 72 milyon insana gitmiyor. Belgesiz bir şekilde uçup gidiyor. Ülkede üretilen faizin, bazı değerlerin önemli bir kısmı, 72 milyon insana bölünmeksizin… 430 milyar dolardan bunları düştükten sonra bir kere 430 milyar dolar kalmayacak, 5.500 lira olmayacak. Bu bir kere birincisi.

İkincisi: Türkiye’de yaklaşık 12 milyon yeşil kartlı var. Yedi milyon da işsiz var. Bir kişi yeşil kart almak için eğer 130 lira geliri varsa yeşil kart verilmiyor, 129 lira alana veriliyor. Demek ki, 72 milyon değil, o gayri safi milli hasılayı 50 milyona bölmemiz lazım. Onun için milli gelir 5.500 dolar değil Sayın Bakanım, 7.000 dolar, böyle baktığınız zaman.

Onun için ülkede üretilen, yani milli gelir hesabında, önümüzdeki beş yıllık süreçte, bugün ülkede üretilen bazı değerlerin hiç vergi katkısı sağlamaksızın dışarıya giden miktarının önümüzdeki beş yıllık süreçte çok daha fazlaşacağına inanıyorum.

Ben, 2008 yılı bütçesinin tüm ülkemiz insanlarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Saygılarımla.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakanım çok kısa ve net soracağım: Teşvik yasası içinize siniyor mu? Bu yasayı değiştirecek misiniz? Özellikle yerli üreticileri korumak adına, ülkenin millî ekonomisini korumak adına bu yasa değişecek mi?

İki, bir yıldır ödenmeyen teşvik yasasına göre, elektrik bedellerini mahsup edecek misin? Bu insanlara paralarını ödetecek misiniz?

Üç, belediyeler arasındaki farklılığı ortadan kaldıracak mısınız? Büyükşehir belediyeleriyle nüfusu daha çok olan belediyeler arasında farklılık ortadan kalkacak mı?
Dört, emekliler arasındaki çok farklı olan ve geçinemeyen emeklileri biraz daha düşünecek misiniz?
Yabancılara uygulanan menkul sermaye iradı yani onlardan vergi alınmamayı, yani onlardan vergi alınmamayı, bu sene kaldırmayı düşünüyor musunuz, vergi almayı, onların faizlerine vergi salmayı?

Beş, vergi borcu olanlardan vergiyi almak Maliyenin en tabii hakkıdır. Mutlaka kimin vergi borcu varsa bu ülkeye vergisini ödemelidir, ama bilin ki, bu son uygulamanızla bankalarda haczettiğiniz insanlara tüm piyasa kredileri kesildi, çok zor duruma düştüler. Bunları daha önce, bu insanları çağırıp bu uygulamayı belli bir taksitlendirme yapıp, yani direkt haciz uygulamadan daha barışçıl bir şekilde yapmayı denemediniz. Ama birçok firma -çalışan, şu anda istihdam yaratan firma- piyasa kredileri kesilmiştir ve tüm bankalarda kredilerini geri çağırmıştır. Takdire sunuyorum, sizlere sunuyorum.

Son sorum, uzun vadeli finansmanı özendirmek amacıyla, Türkiye’deki bankaların ve yabancı bankaların özellikle uzun vadeli finansman vermeleri açısından -yani beş yıl ve daha fazla-1+ “yatırım finansmanı” tüketim finansmanı demiyorum -Türkiye’de tüketici kredileri yaklaşık son beş yılda geldiği seviye 85 milyar TL’dir, çok yüksek rakamlara ulaşmıştır ve bu krediler biliyorsunuz pahalı krediler çok önemli özellikle kredi kartı yani kredi, kredi kartlarının faizleri hâlâ Türkiye’de bir yaradır- Acaba uzun vadeli finansman yapan kurumlara, özellikle finans kesimine, uzun vadeli finansmanı teşvik etmek amacıyla kaynak kullanım destekleme fonu veya munzam karşılıklardan belli indirimler yaparak uzun vadeli finansmanı teşvik edecek misiniz?
Teşekkür ederim.”

KAYISIBİRLİK KONUSU..
Aslanoğlu, Malatya Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin kapatılmasına da tepki göstererek, “Kayısı Birliği’nin katili Sanayi Bakanlığıdır” dedi. Aslanoğlu, komisyona kayısı kurusu getirerek toplantıya katılanlara ikram etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereleri renkli görüntülere sahne oldu. CHP Malatya Milletvekili Aslanoğlu, birliklerin kaderine terk edildiğini, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın birliklere sahip çıkmadığını belirterek, bunun sonucunda Kayısı Birliği’nin kapatıldığını ifade etti. Kayısı Birliğin katili Sanayi Bakanlığı’dır’ şeklinde iddialarda bulunan Aslanoğlu, bu uygulamanın bugün yapılmadığını, bunu, bugünkü bakanı suçlamak için de söylemediğini dile getirdi. Aslanoğlu, toplantının öğleden sonraki bölümünde komisyon üyeleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan ve bakanlık bürokratlarına kayısı kurusu ikram etti. AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi, Kayısı Birliğin, fonksiyonunu kaybetmiş bir birlik olduğunu ve bu nedenle kapatıldığını belirtirken, AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak ise birliklerin özerk yapıda olmasının önem taşıdığını vurguladı. 2001 yılına kadar insanların kartvizit aracılığıyla buralarda ise yerleştirildiğini kaydeden Budak, AKP hükümetleri döneminde ise bu birliklere bir kişinin yerleştirilmediğini belirtti. Trakya Birlik’te 23 bin YTL maaş alan başkanlar bulunduğuna işaret eden Budak, olay bakanlığın kontrolünden çıktığı için ciddi paraların döndüğünü söyledi. Bir çiftçinin bir yılda 2 bin YTL prim aldığına işaret eden Budak, o birliğin başkanının, çiftçinin 10 yılda alacağı primi 1 ayda aldığını söyledi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."