Final

Örnek Resim


Hacı Mehmet Turfanda

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Özal Bulvarı” Geri Geliyor da..

“Özal Bulvarı” Geri Geliyor da..
  • 27.12.2015

Malatya Belediyesi’nden yapılan açıklamada cadde ve sokakların isimlerinin değişikliğinin ilgili yönetmeliğe göre yapıldığı, bu konudaki eleştirilerin “eksik” bilgiden kaynaklandığı iddia edildi. Bu arada, belediyenin açıklamasında yer verdiği 2006 tarihli yönetmeliği Malatya Belediyesi’nin yanlış yorumladığına ve söz konusu yönetmelikteki  “aynı ad ve numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” hükmünün, aynı belediye sınırlarında aynı adlı iki mahalle ya da iki cadde veya sokak olamayacağına ilişkin yorumlanması gereğine karşın, belediyenin buna ilişkin yorumu yanlış yapmasıyla söz konusu karmaşanın çıktığına ilişkin eleştiriler yine ortada kaldı.

MALATYA BELEDİYESİ’NİN AÇIKLAMASI..

Malatya Belediyesi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında cadde ve sokak isim değişikliği ile ilgili olarak, bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bir takım yazılar ve beyanlar üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Gerek yazılı gerekse de sözlü olarak daha önce birçok kez açıklandığı gibi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre, ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yeniden yapılarak ‘adres’e bir standart getirilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, Adres ve Numarataj Yönetmeliği’nin 11. maddesi “aynı ad ve numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” hükmü gereğince, ilimiz mahalle sınırları ile cadde ve sokak isimleri ilgili yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.

Mahalle sınırları ile cadde ve sokak isimlerinin tespiti sırasında;  İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanında mevcut adreslerin güncellenebilmesi, Adres ve Numarataj Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve tekrarların önüne geçilebilmesi; ambulans, İtfaiye vb. belediye hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi; Fen İşleri ve altyapı çalışmalarında otomasyon sağlanması, altyapı ve şebeke analizlerinin daha sağlıklı yapılması; Malatya Kent Bilgi Sistemi (MAKBİS) Projesi, emlak verilerinin ve imar verilerinin birbirleri ile entegre olabilmesini, adres karmaşasının giderilmesini, kurumların ortak adres verisini kullanabilmesini ve vatandaş işlemlerinin konumsal destekli yapılabilmesini; bu şekilde kurumlar arası entegrasyon ve vatandaş ilişkilerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Belediyemiz tarafından konuyla ilgili olarak başlatılan çalışmalar sırasında, aynı cadde ve sokak olmasına rağmen mahalle sınırına denk geldiği için iki farklı isimle anılan 8 tane sokağımızın, aynı isimle anılan onlarca sokak isminin (Örneğin sadece 1. Sokak ismiyle 42 adet sokak vardı) mevcut olduğu görülmüştür.

Yine, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Adres ve Numarataj yönetmeliğinin 11. maddesi “aynı ad ve numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” hükmü gereğince cadde ve sokak isimleri incelenmiş olup; örneğin Halfettin mahallesi – Halfettin sokak, İnönü Mahallesi – İnönü Caddesi, Turgut Özal Mahallesi – Turgut Özal Caddesi, Akpınar Mahallesi -Akpınar Caddesi gibi cadde ve sokak isimlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uymadığı tespit edilmiştir.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde toplamda 2511 adet cadde veya sokak isminin, ilgili yönetmeliklerde belirtilen adres standardına uymadığı görülmüştür.

Öte yandan; İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanı, cadde sokak isimlerinin mükerrer olması halinde adres numaralama işlemlerinin yürütülmesine izin vermemektedir. Örneğin Fırat Mahallesi 1. Sokak üzerinde yapılacak olan bir adres numaralama işlemi esnasında, Ulusal Adres Veri Tabanı, başka mahallelerde de 1. Sokak olduğu uyarısını vererek işlem yapılmasına izin vermiyordu.

Mevcut adres yapısının düzenli olması ve vatandaş nezdinde daha anlaşılabilir bir adres yapısının oluşturulmasına karar verilmiş, sürecin kentin paydaşları olan vatandaşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilerek tamamlanması hedeflenmiştir.

Belediyemiz tarafından cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan öneri taslağı bir sunum haline getirilerek; cadde sokak isimlerinin son halini alması ve toplumsal uzlaşının sağlanması amacıyla öncelikle Kent Konseyi toplantı salonunda bütün mahalle muhtarlarının davet edildikleri bir toplantıda sunuldu.

Sunumda mahalle muhtarlarına mahalle sınırlarının ve cadde sokak isimlerinin düzenlenmesinin amacı ve MAKBİS projesi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Daha sonraki aşamada ise 10 kişilik gruplar halinde 8 gün süren toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda her mahalle muhtarına öneri yeni cadde sokak isim talep formları verildi. Bu kapsamda yine toplumsal uzlaşı ön plana çıkarılmış ve vatandaşlarımız ile 2. Ordu Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm mahalle muhtarları ve STK’lardan öneri cadde sokak isimleri istenmiştir. Gelen isimler bir havuzda toplanmış ve mükerrer olanlar giderilmiş, cadde sokak isimleri talep formları ise arşivlenmiştir.

Akabinde de yeni cadde sokak isimleri Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından incelenmiş ardından da 18.12.2012 tarih ve 228 sayılı karar ile 03.04.2013 tarih ve 81 sayılı Belediye Meclisinin cadde sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kararı; Malatya Valiliği’nin 11.04.2013 tarihli ve 3838 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Cadde sokak isimleri ile ilgili olarak alınan Meclis kararı doğrultusunda eski cadde sokak isimleri numarataj yönetmeliğine uygun şekilde değiştirilmiştir. Örneğin; Akpınar Caddes-Tarihi Akpınar, Atatürk Caddesi-Kışla Atatürk, İnönü Caddesi ise İnönü Mahallesinden dolayı mükerrer olduğu için Çamlıca Caddesi olarak değiştirilmiştir.

Belediyemiz tarafından ayrıca Tevfik Temelli Caddesi ile İsmetpaşa Caddesinin isminin değiştirildiği iddiaları da asılsız olup, bu caddelerin ismi değişmemiştir. Yine Milli Egemenlik Caddesinin ismi ise Emeksiz Caddesi olarak değiştirilmiştir.

Çevre Yolu Polis Okulu ile İstasyon Kavşağı arasındaki kısmın isminin ‘Özal Bulvarı’ olarak resmi kayıtlara geçirilmesi için gündeme alınmasıyla ilgili çalışmalar ise devam etmektedir (Turgut Özal ismi ile Mahalle bulunduğundan, mükerrer olmaması için Özal Bulvarı isminin verilmesi düşünülmektedir).

Yapılan çalışmaların entegrasyonu Belediyemiz Adres Ve Numarataj birimi tarafından İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmiş, mahalle sınırları, binalar, bina adresleri ve yeni cadde sokak isimlerini gösteren mahalle krokileri mahalle muhtarlarımıza verilmiştir.

Yeni Cadde Sokak isimlerine belediyemiz Adres ve Numarataj Biriminde, Bilgi İşlem Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Biriminde ve Malatya Belediyesi Resmi İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan Malatya Kent Rehberinden ulaşılabilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte daha önceden de ifade edildiği gibi cadde ve sokak isimleri ile ilgili olarak mutabakat sağlanması ve ilgili yönetmeliklere uygun olması halinde gerekli değişiklikler Meclisimiz tarafından yapılmaktadır.

Cadde ve sokak isimlerini gösteren levhalar için de Belediyemiz tarafından bir anket düzenlenerek kullanılacak renkler belirlenmiş olup, önümüzdeki günlerde levhalama çalışmalarına başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İNÖNÜ CADDESİ NİYE “İSMET İNÖNÜ CADDESİ” OLMUYOR?

Malatya Belediyesi’nin açıklamasında, son düzenlemeyle “Ankara Caddesi” olarak kayıtlarda yeralan Turgut Özal Bulvarı’nın adının, Turgut Özal Mahallesi’nin bulunması nedeniyle “Özal Bulvarı”na çevrilmesi için çalışma yapıldığı belirtilirken, aynı özenin ve yorumun “Çamlıca Caddesi” olarak değiştirilen İnönü Caddesi için niye yapılmadığı merak konusu oldu.

İnönü Caddesi adının “İnönü Mahallesi”nin bulunması nedeniyle değiştirildiği belediyece ifade edilirken, Turgut Özal Bulvarı’nda olduğu gibi İnönü Caddesi’nin adının neden “İsmet İnönü Caddesi” olarak değiştirilmediği yolundaki sorunun belediyece yanıtlanması isteniyor.

BELEDİYENİN YORUMU YANLIŞ VE YÖNETMELİĞİN KAPSADIĞI İKİ ÖRNEK..

Bu arada, belediyenin açıklamasında yer verdiği 2006 tarihli yönetmeliği Malatya Belediyesi’nin yanlış yorumladığına ve söz konusu yönetmelikteki  “aynı ad ve numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” hükmünün, aynı belediye sınırlarında aynı adlı iki mahalle ya da iki cadde veya sokak olamayacağına ilişkin yorumlanması gereğine karşın, belediyenin buna ilişkin yorumu yanlış yapmasıyla söz konusu karmaşanın çıktığına ilişkin eleştiriler yine ortada kaldı.

Malatya’da, örneğin Milli Egemenlik Caddesi ile bağlantılı Mimar Sinan Caddesi’nin yanı sıra Battalgazi Mahallesi’nde de bir Mimar Sinan Caddesi daha bulunduğu, yine Başharık’ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi adıyla bir cadde varken Yeşiltepe Koşu Mahallesi’nde de bir başka Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin bulunduğu, yönetmeliğe göre aynı isimli bu caddelerden birinin adının değiştirilmesinin gerektiği belirtiliyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."