Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Prof.Dr. Çelik de Açıkladı

Prof.Dr. Çelik de Açıkladı
  • 27.12.2015

Veteriner kökenli olan Prof.Dr. Cemil Çelik de İnönü Üniversitesi için rektör adayı olduğunu açıkladı. Halen TÜBİTAK’ta Bilim İnsanı Daire Başkan Vekili olarak görev yapan, aslen Hekimhan ilçesinden olan Prof.Dr. Çelik’in bir süredir adaylık çalışmaları için Malatya’da bulunduğu ve Şeker Fabrikası misafirhanesinde kaldığı öğrenildi.

Çelik’in rektör adaylığı, üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu.

Çelik’in “Özgeçmişim” başlığı altında verdiği bilgi şöyle:

“UZMANLIK ALANI
Temel ve Klinik biyokimya, Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili biyokimyasal ve sosyal araştırmalar, Türkiye’de biyokimya eğitim ve öğretiminin sorunları, Çocukların ve gençlerin bilime teşvik edilmesi, Bilim ve teknoloji yönetimi.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞİ
Biyokimya profesörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1996.
Biyokimya doçenti Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 1989.
Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya – Anabilim Dalı, Samsun, 1986.
Biyokimya doktorası Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1985.
Veteriner hekim Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1976.

MESLEKİ DENEYİMLERİ
2006- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi başkan vekili.
2005-2006 TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi sekreteri.
Eylül 2004- TÜBİTAK başkan danışmanı.
2004- Adli Tıp Kurumu, Ankara Grup Başkanlığı Uzmanı.
1986-2004 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi.
1980-1985 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı asistan ve doktora öğrencisi.
1979-1980 Mikrobiyoloji asistanı, Viroloji Enstitüsü, Elazığ.
1978-1979 Askeri veteriner hekim, 14. Mknz. Tugayı, Kars.
1976-1977 Tarım Bakanlığı, veteriner hekim, Van.

KAZANDIĞI YURTDIŞI BURSLAR VE ÇALIŞTIĞI ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Teşkilatı, Uluslararası Araştırma Bursu, [(UNDP) International Center For Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)], New Delhi, Hindistan (1992-1993).
NATO-ASI Bursu, İleri Çalışma Enstitüsü bursu (NATO Advanced Study Institute), Pissa, İtalya (1990).
Misafir öğretim üyesi, Harvard Medical School ve Harvard School of Public Health, Boston, ABD (1987).
Hollanda Hükümeti Araştırma ve İnceleme bursu, State University of Utrecht, Hollanda (1986-1987).

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLERİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı başkanlığı (1999-2004).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi dergisi, editör yardımcısı (2001-2002).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi dekan yardımcısı (2001-2002).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi fakülte yönetim kurulu üyesi (1999-2002).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucusu ve müdürü (1997-2003).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yurtdışı Yayınları Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu üyesi (1998-2000).
Samsun Sağlık Meslek Lisesi müdürü (1997-1999).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksek Okulu müdürü (1997-1998).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (1988-1991).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Araştırma Hastanesi Muayene Komisyonu üyesi (1991-1993).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Teknikerliği Program başkanı (1988-1992).
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem I ve II Koordinatörü (1990-1993).
TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Vakfı başkanı (2005- ).
TÜBİTAK Münir Birsel Vakfı Yönetim Kurulu üyesi (2005- ).

ULUSLARARASI AKADEMİK GÖREVLERİ
Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi Araştırma Danışma Kurulu üyesi (2002-2004).
Danışman, Indian Journal of Medical Sciences (2003- ).
Danışman, Journal of Vet. Med- Czech (2003-2004).
Avrupa Birliği Genç Araştırmacılar Yarışması Türkiye Ulusal Organizatörü (2005-).
Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (Intel-ISEF) Türkiye Ulusal Organizatörü (2005- ).

DİĞER GÖREVLERİ VE ÇALIŞMALARI
Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu üyesi (DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı Çalışmaları ), 2005-2006, Ankara.
Türkiye Temsilcisi, Educator Academy Seminar, Intel-ISEF, Indianapolis, USA, 7-13 Mayıs 2006.
TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) Koordinasyon Kurulu üyesi, 2005-2008.
Türkiye Temsilcisi, Educator Academy Seminar, Intel-ISEF, Atlanta, ABD, 11-17 Mayıs 2008.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucusu ve Müdürü (1997-2003). Kamuya yararlı statüsünde bu Merkez için Koruma ve Yaşatma Derneğini kurucusu (2000).
Özel Eğitim ve Zihin Engelliliğinin Önlenmesi konularında ulusal düzeyde onlarca konferans verdi ve panellere konuşmacı olarak katıldı.
“Medi Magazin” tıp gazetesinde (2001-2003) ağırlıklı olarak Temel Tıp Bilimlerini konu alan köşe yazıları yazdı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI
Uluslararası (UNDP ve WHO) ve ulusal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu) birçok araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.
Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergilerde onlarca yayımlanmış makalesi bulunmaktadır ve çok sayıda atıf almıştır. Ayrıca yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmaları ile detaylı bilgiler www.tubitak.gov.tr adresinde bulunmaktadır.”

SEÇİM BİLDİRGESİ..
Prof.Dr. Çelik’in seçim bildirgesi de şöyle:

“Değerli Meslektaşım,
Bilindiği üzere, Haziran ayında yapılacak rektörlük seçimiyle, üniversitemizde yeni yönetimin belirlenmesi sürecine girilecektir. Bu süreçte rektör adayı olarak huzurlarınızdayım. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Rektör adaylığına talip olurken, özgeçmişimde sunduğum akademik ve idari tecrübelerime, üniversitemizle ilgili düşüncelerime ve vizyonuma güveniyorum.

Değişik ülke üniversitelerinde araştırma yapmak üzere bulunduğum dönemlerde, çağdaş üniversite anlayışı ve işleyişi ile ilgili çok yararlı, ufuk açıcı bilgi ve deneyimler edinme fırsatım oldu. Bunun sonucu olarak, gerek üniversite sorunları, gerekse üniversite yönetiminde etkin, etkili ve çağdaş yaklaşımlar konularında net ve kapsamlı bir bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum.

Bulunduğum görevlerde edindiğim önemli tecrübelerden birisi de uluslararası pek çok bilimsel organizasyonu yönetmiş olmamdır. TÜBİTAK’ta üstlendiğim çalışmalar, bana ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarına nüfuz etme ve katkı sağlama fırsatı verdi. Akademik dünyamızın üst düzeyde sorunlarını görme ve çözüm üretme noktasında da bir hayli deneyim kazandım.

Üniversitemizi, bu deneyimlerim ve siz değerli meslektaşlarımın katkısı ve işbirliği ile daha iyi noktalara taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum.

ÜNİVERSİTELER HAKKINDA GENEL DÜŞÜNCELERİM
Huzurun egemen kılındığı, öncelikli görevi bilim ve teknoloji üretmek olan, çalışanlarıyla ve çevresiyle bütünleşmiş, çağdaş bir üniversite yönetimi oluşturmak başlıca hedefimdir.

Üniversiteler; bilgi üreterek yayan, bulunduğu şehir ve bölgeden başlayarak tüm ülkeye ve hatta tüm insanlığa hizmet eden “evrensel doğruların” savunulduğu kutsal mekânlar olmak durumundadır. Ayrıca üniversiteler; bünyelerinde barındırdıkları sosyal araştırma merkezleri ile bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunan kurumlardır. Üniversiteler; “ülke sorunlarının bir parçası değil, sorunlarının çözümüne katkı sağlayan” kurumlar olarak çalışmalıdır.

Şüphesiz ki üniversite, hayat anlayışları farklı, değişik siyasal tercihleri olan insanları yapısında barındırmalıdır. Bu durum evrensel doğruları savunan bir üniversite ortamı için gereklidir. Üniversitelerin başta akademik özgürlükler olmak üzere düşünce özgürlüğünün, insan haklarının savunulduğu ve seslendirildiği yerler olması gerekir. Üniversiteler, farklılıklar içerisinde bir arada dostça ve kardeşçe yaşamanın ve çalışmanın en güzel örneklerini topluma sunan kurumlar olmalıdır.

Günümüzün gelişmiş dünyasındaki üniversitelerin asli görevleri; yetenekleri gelişmiş, bilgi ve beceri ile donanmış, kendine güven duygusu yüksek ve her yerde aranan özelliklere sahip başarılı insan yetiştirmektir. Üniversiteler, bünyesinde yer alan teknoparklarıyla, bilginin teknolojiye dönüştüğü, buluşların yapıldığı, patentlerin alındığı, yapılan bilimsel başarılı çalışmalarla ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı sağlayan kurumlar olarak görülmektedir.

Üniversitelerimizin gerek evrensel ve gerekse ülkemize hizmet anlamında köklü bir değişim ve gelişime ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Dünyanın gelişmiş üniversitelerin kat ettikleri aşamaları takip etmek, analiz etmek ve kendi üniversitelerimizde, kendi koşullarımız içinde en yüksek performansı göstermek vazgeçilmez amacımız olmalıdır.

Akademisyenler siyasi tercihlerinden dolayı değil, bilimsel başarı ve yeteneklerinden dolayı üniversite ortamında bulunmalıdırlar. Üniversiteler sadece rektörleri ile değil, yetiştirdiği bilim adamlarıyla ve yaptıkları buluşlarıyla bilinmelidir.

Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerini, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve kuruluş felsefesini bilmek ve korumak hepimizin vazgeçilmez görevidir. Çağdaş bir üniversiteye yakışan, bu görevlerin gereğini akademik bir üslupla yerine getirmektir. Bunun yanında ulusal konulardaki hassasiyetimiz, üniversiteleri asla totaliter bir görünüm içine sokmamalıdır. Böyle bir tutum ve anlayış, toplumun gelişmesi önünde en büyük engeldir.

Akademisyen, yapacağı her işi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı miras olan; “aklın ve bilimin ışığında” yapmalı ve savunmalıdır.

ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN PROJELERİM
Üniversitemiz ile ilgili vizyonum ve yansımaları olacak bazı projelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

I- İdari uygulamalar:
Kurumsallaşma: Kişisel ve keyfi uygulamaların yerini kuralların aldığı, yönetim kademelerinin liyakate dayalı olarak belirlendiği, kurumsallaşmış bir üniversite yönetimi oluşturmak temel amacımdır.

Liyakat: Gerek seçim sürecinde ve gerekse daha sonraki yönetim kadrosunun belirlenmesinde hiçbir kişi ya da grup ile etik dışı görüşmeler yapılmayacak, liyakat esas alınacaktır.

II- Akademik uygulamalar:
Öğretim elemanlarının ve idari personelin kadro ve özlük haklarındaki mağduriyetleri öncelikle giderilecektir.

Bilimsel çalışmaların, yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği en geniş ölçüde desteklenmesi, döner sermaye katkı payı uygulamalarında öğretim elemanlarının emeklerini azami ölçüde değerlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.

Üniversite Hukuk Müşavirliğinin -ihtiyaç duyulması halinde- personelimize görevleri ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermesi sağlanacaktır.

Araştırma desteklerinin üniversite birimleri arasında adaletli bir şekilde paylaşımı sağlanacak. Ayrıca üniversite Merkezi Araştırma Laboratuarı tüm araştırmacıların yararlanacağı şekilde geliştirilerek idari yapısı yeniden düzenlenecektir.

Üniversite personelinin yabancı dil öğrenmesi ve geliştirmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel desteğin sağlandığı bir yabancı dil merkezi oluşturulacaktır.

III- Eğitim:
Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak, bilgi üreten bir kurum olarak sosyal araştırmalar merkezinin kurulması,

Eğitim Fakültesi bünyesinde, Özel Eğitim Bölümünün açılması, bu bölümün daha sonra, ülkemizde bir ilki oluşturacak “Uygulamalı Özel Eğitim Fakültesi”ne “dönüştürülmesi,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) faaliyete geçirilip aktif hale getirilmesi,

Malatya Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezinin kurulması,

Bölgedeki sosyal ve eğitim ihtiyacını karşılayacak sertifika programlı Sürekli Eğitim Merkezinin açılması,

Diş Hekimliği Fakültesinin kadrosunun temin edilerek en kısa sürede faaliyete geçirilmesi,

İlahiyat Fakültesine yeniden öğrenci alınması,

Tıp fakültesi ve diğer kadro kanunu olmayan fakülte ve yüksek okulların kadro kanunlarının bir an önce çıkarılması,

Dersliklerin teknolojik araçlarla standartlarının yükseltilmesi, akıllı sınıflara dönüştürülmesi,

Toplumsal bir problem olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele biriminin kurulması ve etkili bir şekilde faaliyete geçirilmesi,

Üniversite matbaasının öğretim elemanlarının kitap ve ders notlarının basım ve yayınını yapacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

Yurt dışı burs ve destek programlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,

Üniversitemiz bünyesinde bir ilk olacak “Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin” kurulması, Yerleşke alanı içinde bulunan ilköğretim okullarının daha nitelikli öğretim sunabilmeleri için desteklenmesi ve kısa sürede ortaöğretim kademesinin de aktif hale getirilmesi için gerekli çalışlalar yapılacaktır.

IV- Bilim ve teknoloji:
Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için bilim ve teknoloji üretiminin en üst düzeyde yapıldığı bir teknopark kurulması yolunda adımların atılması,

Rektörlük bünyesinde, öğretim elemanlarımızın Avrupa Birliği ve TÜBİTAK desteklerinden azami düzeyde yararlanmasına katkı sağlayacak bir “Proje Danışma ve Destek Biriminin” oluşturulması,

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesinde TÜBİTAK projelerini desteklemede uygulanan “panel sistemi”ne geçilmesi,

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının geliştirilmesi, bu programlardan mümkün olduğunca daha fazla kişinin yararlanması yoluna gidilecektir.

V- Sosyal çevre:
Engelli Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezinin kurulması,

Personelin özlük hakları ve ücretlerinin YÖK nezdinde tartışmaya açılıp iyileştirilmesi,

Yerleşke alanı içinde ve yerleşke dışındaki birimlerde internet erişim hızının artırılması ve ortak kullanım alanlarında kablosuz internet ağının kurulması,

Yerleşke dahilinde çağdaş bir alışveriş merkezinin kurulması,

Yerleşke alanı içinde “Tabiat Parkı”nın kurulması,

Yerleşkenin içme suyu problemini yerel ve mülki idare ile birlikte çözüme kavuşturulması,

Lojman dağıtımı, ilgili yönetmeliğe uygun biçimde yapılarak, lojmanların sorunlarını kısa zamanda çözüme kavuşturacak lojman idare birimi kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

VI- Dayanışma:
Malatya halkı, kurum ve kuruluşları ile iyi niyet11:23 29.05.2008 dayalı, samimi, çıkar amaçlı olmayan ilişkilerin oluşturulması ve geliştirilmesi,

İlgili Fakültelerin kadrosunu zenginleştirerek üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik ileri adımlar atılacaktır.

Değerli meslektaşım,
Sorunların parçası olmak yerine, çözüme katkı sağlayan bir üniversite vizyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek için desteğinizi istiyorum. Güzel şeylerden söz etmenin kolay, güzel işleri başarmanın ise zor olduğunu biliyorum. Geliniz üniversitemizi sağlıklı, huzurlu ve başarılı günlere birlikte taşıyalım, birlikte başaralım.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."