Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Prof.Dr. Özdemir de Açıkladı

Prof.Dr. Özdemir de Açıkladı
  • 27.12.2015

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof.Dr. Ramazan Özdemir de, 18 Haziran’da yapılacak oylama öncesinde rektör adayı olduğunu açıkladı.

ÖZDEMİR’İN ÖZGEÇMİŞİ
•28.11.1964 Yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğdu.
•1975 yılında İlköğrenimini Cengiz Topel İlkokulunda,
•1978 -1982 yılında Orta ve lise öğrenimini Malatya Fatih Lisesinde tamamladı.
•1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalında asistan olarak göreve başladı.
•1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalını dereceyle kazandı.
•1992 yılında İstanbul Haydarpaşa Kardiyoloji Anabilim Dalını kazandı.
•1993 yılında kısa dönem askerlik görevini Erzurum Fevzi Çakmak Askeri Hastanesinde tamamladı.
•1993 yılında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalını kazandı.
•1995-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde Girişimsel Kardiyoloji alanında ihtisas yaptı.
•1996 yılında İnönü Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandı.
•1997 yılında bir süre Başhekim Yrd. olarak görev yaptı ve aynı dönemde Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği Anjiyo Laboratuarının kurulmasında aktif rol aldı.
•1999 yılında Doçent ünvanını aldı.
•1999-2001 yılında İnönü Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.
•2005 yılında Profesör ünvanını aldı.
•Değişik tarihlerde kısa süreli Almanya Bremen Oldenburg Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ve Hollanda Utrech Alexander Hospital Kardiyoloji Kliniğinde Girişimsel Kardiyoloji alanında çalıştı.
•2005-2008 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
•2008 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Başkanlığı’na seçildi.
•Alanı ile ilgili Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde makale ve bildirisi mevcuttur.
•Klinik Kardiyoloji ve Farmakoloji, Girişimsel Kardiyoloji kitaplarında bölüm yazarlığı yaptı.
•Kardiyoloji Network, Kardiyoloji Seminerleri, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Girişimsel Kardiyoloji, Anadolu Kardiyoloji Dergilerinde Bilimsel Danışmanlık yapmaktadır.
•Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Türk Tabipler Birliğine üyedir.
•2004-2006 yılları arasında Malatyaspor’da Basın Sözcüsü olarak görev aldı.
•2006 yılında Malatya Eğitim Vakfı Malatya Şb. Başk. Yrd. seçildi ve halen bu görevi devam etmektedir.
•Halen TÖTM Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Ramazan Özdemir, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.”

SEÇİM BİLDİRGESİ..
“İnönü Üniversitesi Ailesinin Çok Değerli Üyeleri,

Bilindiği üzere üniversitemiz yeni bir rektörlük seçim sürecine girmiştir. Bu süreç sadece biz öğretim üyelerini değil, İnönü Üniversitesi Ailesini yani tüm akademik, idari personel ile 20 bine yakın öğrencimizi de yakından ilgilendirmektedir. Bu süreci yalnız oyu olan öğretim üyeleri açısından değerlendirmek ve olayı sadece oy bazında görmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Bu sadece bir seçim süreci değil, üniversitemizin gelecekteki yol haritasının belirleneceği bir dönemdir. Bu dönemin nasıl olacağına hep birlikte İnönü Üniversitesi Ailesi olarak karar vereceğiz. Öncelikli temennim, bu sürecin sevgi, saygı, barış ve hoşgörü çerçevesinde geçmesidir. Her koşulda üniversitemizin bu süreçten daha güçlü ve yarınlara daha umutla bakar bir şekilde çıkacağına olan inancımı vurgulamak isterim.

Yaklaşık 20 yıldır bu ailenin içindeyim. Sevinçlerin, hüzünlerin, zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı pek çok olaya hep birlikte şahit olduk ve bir kısım arkadaşımız da bu sıkıntılardan dolayı ailemizden koptu veya koparıldı. Yaşanan tüm bu olaylar bizlere çok şey öğretti. Bu yaşananlar bizim için, büyük düşünür Mevlana’nın da dediği gibi “Hamdım, piştim, yandım” süreci gibi oldu. Bizler burada yaşanan tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya, insanımıza, memleketimize ve kurumumuza hizmet etmeye çaba gösterdik. İşte bu sebepten, üniversitemizin sorunlarını, akademik ve idari personelin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu; sevgi, barış, huzur, güven, adalet, katılımcılık, kurumsallaşma, yenilikçilik ve şeffaflık konusundaki hassasiyetleri çok iyi biliyoruz. Uzun yıllar değişik kademelerde hizmet ettiğim İnönü Üniversitesi’ni sizlerle birlikte her türlü kısır çekişmelerden uzak, birbirimize “neden buradayım” değil de “iyi ki buradayım” diyen bir takım ruhuyla yönetmeye talip olduğumu siz değerli İnönü Üniversitesi Ailesi ile paylaşmaktan onur duymaktayım.

Bu çerçevede sizlerle birlikte üniversitemizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek amacıyla içinizden biri olarak siz değerli öğretim üyelerinin desteğini bekliyorum.

1. MİSYONUMUZ

İnönü Üniversitesi; evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinecektir.

2. VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzeyde mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

Büyük önder ATATÜRK’ün “Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir, mutlaka ufkun ötesini de görebilmesi gerekir” vecizesi şiarımız olacaktır.

3. İLKELERİMİZ

Şeffaflık: Tüm akademik ve idari faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilecektir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü olacaktır.

Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmayacak, liyakate önem verecek ve emeğe saygı gösterecektir.

İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket edecektir.

Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanların yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirebilecekleri uygun akademik ortam sağlanacaktır.

Katılımcılık: Çalışanların bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılması teşvik edilecektir.

Geleceğe inanmak: Çalışanlarının geleceğe ümitle baktıkları bir üniversite iklimi oluşturulması temel hedef edinilecektir.

Kurumsallaşma: Akademik ve İdari birimlerde kurumsallaşma etkin bir şekilde sağlanacak ve bütün faaliyetlerin başta Anayasa olmak üzere kural ve kaidelere uygun yürütülmesi için azami çaba harcanacaktır.

4. HEDEFLERİMİZ

4.1. AKADEMİK HEDEFLER

-Akademik özgürlük, akademik bir kurumun tüm üyelerinin tek tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, belgeleme, üretme, öğretme, anlatma veya yazma yoluyla edinmelerinde, geliştirmelerinde ve iletmelerindeki özgürlükleri anlamına gelir. Bu özgürlük, üniversitelerin üstlendikleri eğitim ve araştırma hizmetleri için vazgeçilmez ön koşuldur. Tüm akademik personelin her koşulda akademik özgürlüğü sağlanacak ve bilimsel üretkenliği teşvik edilecektir.

-Her düzeydeki tüm kurullara işlevsellik kazandırılacak, başta senato olmak üzere her platformda kurul üyelerinin özgürce konuşabilmesi ve kararların uzlaşı sonucu alınması sağlanacaktır.

-Öğretim elemanlarının Citation Index’lerde yer alan dergilerde yayınlanan makalelerine karşılık maddi destek verilecektir. Ayrıca yayınlanmış olan makalelerin almış olduğu atıflar da ödüllendirilecektir. Bu hususta özendirici olunacaktır.

-Doktorasını tamamlayan öğretim elemanlarına, öğretim üyesi olmadan önce ve öğretim üyelerine belli periyotlarla yurt dışında post-doktora yada benzeri bir araştırma ya da yabancı dil geliştirme amacıyla görevlendirme olanakları sağlanacaktır.

-Üniversiteler ve ulusal meslek kuruluşlarınca düzenlenen sempozyum ve kongrelere bildiri ile katılacaklara katılım, ulaşım ve konaklama giderleri için destek fonları oluşturulacaktır.

-Erasmus Değişim Programı genişletilerek daha fazla öğrenci ve akademik personelin yararlanması sağlanacaktır.

-Kurum dışı proje almış öğretim elemanları teşvik edilip ödüllendirilecek, projelerini gerçekleştirebilmeleri için üniversite katkısı azami ölçüde sağlanacaktır.

-Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgilerini pratik hale getirebilmek için gerekli düzenlemeler yapılarak elverişli kurumsal altyapı oluşturulacaktır.

-Talepte bulunan fakültelerin çıkaracakları dergilere destek verilecektir. Bu konuda üniversitenin olanaklarından yeterince yararlanmaları sağlanacaktır.

– Üniversitemiz öğretim elemanlarının kitap/ders notları ISBN esasına uygun olarak anlaşmalı bir yayınevi aracılığı ile basılacak ve ülke geneline dağıtımı sağlanacaktır.

-Öğretim elemanlarının kurum dışından sağlayacakları proje, danışmanlık gibi hizmetler yasaların elverdiği ölçüde teşvik edilecektir.

4.2. KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

-Özlük hakları ile ilgili kişisel ve sübjektif ayrımcı uygulamalara derhal son verilip liyakat esas alınacaktır.

-Lojman dağıtımında yaratılan haksızlıklar derhal giderilecek ve dağıtım, yasalara ve objektif kriterlere uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

-Kurum ve kuruluşlarla olan tüm ilişkiler siyaset zemininde değil, üniversitemizin gelişmesine yönelik olarak doğal zemininde yürütülecektir.

-Birim idarecilerinin saygınlığı ve etkinliği iade edilecek, karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır. Ayrıca birim idarecilerinin keyfi yönetim sergilemelerine ve birim elemanlarını baskı altında tutmalarına da izin verilmeyecektir.

-Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği, Hukuk, İletişim, Veterinerlik ve Ziraat Fakültelerinden yasası çıkmış olanların en kısa sürede eğitim öğretime başlamaları, yasası çıkmamış olanların açılabilmesi için gerekli girişimlerin yapılarak bu fakültelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulacaktır.

-Üniversitemiz yerleşkesi içinde Teknopark kurulması için alt yapı hazırlanarak gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu hayata geçirilecektir.

-Üniversitemizin tüm Meslek Yüksekokulları yeniden yapılandırılarak, “Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu”na dönüştürülecektir.

-Kapalı spor kompleksi inşa edilecek ve bünyesinde yüzme havuzu ile modern bir fitness merkezine yer verilecektir.

-Yerleşke alanı içerisinde atlı spor kulübü kurulacaktır.

-Kale İlçesinde bulunan baraj gölü kenarındaki üniversitemize ait araziye sosyal ve su sporları (Kürek takımı, yelken, sörf, kano, su kayağı gibi ) tesisleri yapılacak ve öğrencilerimiz ile idari ve akademik personelimizin hizmetine sunulacaktır.

-Öğretim elemanlarının ofisleri ve çalışma alanları, öğretim elemanına yakışır şekilde dizayn edilecektir.

-Yerleşkede yer alan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesindeki yemekhane fiziki mekan ve hizmet kalitesi olarak iyileştirilecektir.

-Üniversite sosyal tesislerinde kar amacı güden anlayıştan vazgeçilecektir.

-Üniversite personelinin Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılmasına yönelik pratik uygulamalar geliştirilecektir.

-Üniversitemizin kreş ve özel ilköğretim okulundan personelin öncelikli olarak yararlandırılması sağlanacak ve işletme sistemi değiştirilerek özel indirimler yapılacaktır.

-Üniversitemiz yerleşkesi içinde yeni bir İlköğretim Okulu ve Lise binası inşa edilecek, çocukların barakalarda eğitim görmelerine son verilecektir.

-Üniversite yerleşkesi içerisinde modern bir alış-veriş merkezi kurulacaktır.

-Üniversitemiz modern bir konukevine kavuşturulacaktır.

4.3. EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ

-Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim hizmetlerinin akreditasyonu sağlanacaktır.

-Çağdaş bir üniversite olabilmek için öncelikle bilimsel araştırma ve geliştirmeyi ön plana çıkaran bir anlayışla hareket edilecektir. Eğitim anlayışı ezberci değil “öğrenmeyi öğreten” bir anlayış olacaktır.

-Çeşitli fakültelerde öğrenci alımı durdurulan bölümler, tekrar öğrenci alımı sağlanarak aktif hale getirilecektir.

-Üniversitemiz bünyesinde özel alanlarda yaz okulları ve sertifika programları düzenlenecektir.

-Üniversitemizin tüm birimlerinin kendi alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı düzenlemeleri teşvik edilecek ve üniversite olanaklarından azami ölçüde yararlandırılmaları sağlanacaktır.

-Üniversitemiz birimlerinin yurtdışı üniversitelerle kurumsal veya bireysel olarak ortak bilimsel çalışma yapmaları teşvik edilecek, özendirilecektir.

– Üniversite olarak temel hedefimiz Citation Index’de öğretim üyesi başına düşen akademik yayın sıralamasında ilk üç sıraya girmek olacaktır. Bu hususta öğretim elemanlarımıza çok yönlü destekler sağlanacaktır.

-Saha araştırmasının, arazi çalışmasının yoğun olarak yapıldığı bölümlerde öğrenci ve öğretim elemanlarına destek amacıyla maddi kaynaklar oluşturulacaktır.

-Üniversitemizde akıllı sınıf ve sanal konferans uygulamalarının yapılabilmesine yönelik donanım ve eğitmen alt yapısı oluşturulacaktır.

-Yüksekokulların kuruluş felsefesine uygun olarak kaliteli ve becerikli ara eleman yetiştirir bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

-Başarılı öğrencilere farklı yollardan destekler sağlanacaktır. (Başarı bursu, Teşvik bursu, yarı zamanlı çalışma olanağı vb.)

-ÖSS sonucunda ilk 1000’e giren grup içerisinden üniversitemizi tercih eden öğrencilere özel burs olanakları sunulacaktır.

4.4. ÜNİVERSİTE-ŞEHİR BÜTÜNLEŞMESİ

-Şehirle üniversite arasındaki kopukluk giderilecek, üniversitemizin şehrin lokomotifi olması sağlanacaktır.

-Üniversitemizin valilik, belediye, sanayi odası, ticaret odası, borsalar, meslek odaları, yerel basın ve diğer yerel kuruluşlarla bütünleşmesi sağlanacak, işbirliği olanakları araştırılacak ve özendirilecektir.

-Yöresel sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek, bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların gerçekleştirilmesinde üniversite kaynakları seferber edilecektir.

-Organize sanayide açılacak olan “İnönü Üniversitesi İletişim Bürosu” ile sanayi-üniversite işbirliğinin yolu açılacak ve bu kapsamdaki projeler öncelikli desteklenecektir.

-Anabilim dalları, bölümler ve fakültelerde komisyonlar oluşturularak üniversitemizin bilimsel araştırma politikası belirlenecek ve öncelikle yöreye, ülkeye katkılar konusunda somut projeler ortaya konulacaktır.

-FP-7, TÜBİTAK, DPT gibi uluslararası ve ulusal projelerin hazırlanmasında teknik ve idari destek sağlamak amacıyla Rektörlük bünyesinde PROJE HAZIRLAMA DESTEK MERKEZİ oluşturulacaktır.

-Kampus ile şehir arasına hafif raylı sistem yapılması için ilgili mercilere gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

-Kayısı üreticisine rehber olacak ve yeni açılımlar sunabilecek bir “Kayısı Araştırma Enstitüsü” kurulacaktır.

-Meslek Yüksekokulu “Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı” bünyesinde işletilecek olan bir uygulama oteli, TÖTM yakınında bir alana inşa edilerek hem öğrencilerimizin mesleki uygulama yapmaları sağlanacak hem de yatan hasta yakınlarının mağduriyetleri giderilecektir.

4.5. TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ İLE İLGİLİ HEDEFLER

-TÖTM’nin devam eden akreditasyon çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

-Hastanemiz bünyesinde tüp bebek merkezi açılacak ve tüm bölgeye hizmet verecektir.

-Kalp, böbrek ve kemik iliği nakilleri için gerekli alt yapı en kısa sürede sağlanacak ve nakillere başlanacaktır.

-Şehir merkezinde TÖTM’e bağlı uydu poliklinik açılacaktır.

-TÖTM bünyesinde “Onkoloji Merkezi” ve “Yanık Ünitesi” açılacaktır.

-Kök hücre ve genetik araştırmalar laboratuarı kurulacaktır.

-Başta Temel Tıp Bilimleri olmak üzere, Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerin öğretim üyesi açığı giderilecektir.

-Spor Hekimliği Anabilim Dalı kurulacaktır.

ATATÜRK İlke ve İnkılaplarına sonuna kadar bağlı kalarak, cumhuriyetin kazanımlarının, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, milli ve manevi değerlerimizin korunması ve geleceğe taşınması için azami gayret sarf edeceğiz.

BU AMAÇLA;

-İÇİNİZDEN BİRİ OLARAK,

-SORUNLARINIZI BİLEN,

-BEN YERİNE BİZ DİYEN,

-HERKESİ KUCAKLAYAN,

-ADİL DAVRANAN,

-BİLİMSEL LİYAKATA ÖNEM VEREN,

-ÜNİVERSİTE – ŞEHİR BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAYAN,

-BİLİM VE İNSAN ODAKLI,

-HUZUR, BARIŞ, GÜVEN VE SEVGİNİN HAKİM OLDUĞU,

-AKADEMİK PERSONELİMİZİN ÖZLÜK HAKLARINDAN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLERİN DERHAL GİDERİLDİĞİ,

-YÖNETİŞİM VE KARARLARDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ESAS ALINDIĞI,

-ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ HAKİM OLDUĞU,

-KURUMSALLAŞMIŞ BİR ÜNİVERSİTE ORTAMININ SAĞLANDIĞI,

-YÖNETİM OLARAK ERİŞİLEBİLİR VE ELEŞTİRİLEBİLİR OLUNAN,

-FARKLI DÜŞÜNCELERİN BİR ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLÜP SAYGI GÖSTERİLDİĞİ VE YARARLANILDIĞI,

-DÜŞÜNCE VE ÇÖZÜM ÜRETİMİNİN ÖZENDİRİLDİĞİ BİR YÖNETİM ŞEKLİ TEMEL HEDEFİMİZ OLACAKTIR.

-BU ANLAYIŞLA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ADAY OLDUĞUMU, SİZ DEĞERLİ ÖĞRETİM ÜYESİ ARKADAŞLARIMA EN DERİN SEVGİ VE SAYGILARIMLA DUYURMAK İSTİYORUM.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."