SON DAKİKA

Deprem Bahane, İmar Rantı Potansiyeli Şahane!

Deprem Bahane, İmar Rantı Potansiyeli Şahane!

DEPREM KONUTLARI YEŞİLİN İÇİNDE BİR BETON ADASI.. Tescilli kültür varlığı bir höyüğün de bulunmasına rağmen, ilgili belediyelerin isteği doğrultusunda TOKİ tarafından deprem konutları yapılmak üzere seçilen ve konutların büyük bölümü de inşa edilen Orduzu sınırlarındaki Gelincik Tepesi’nin, tüm karşı çıkmalara rağmen, yerleşime açılmasının arka planındaki asıl amaç ve bu amaca yönelik iddiaları doğrulayacak nitelikteki somut görüntüler, Gelincik Tepesi ve çevresini yansıtan hava fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Gelincik Tepesi’nin, deprem konutları bahane edilerek yerleşime açılması, Malatya’da, her geçen gün imar rantı yaratmak üzere sürdürülen arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin çalışmaların bir parçası olarak, adeta yeşile sokulmuş ‘beton hançer’ olarak görünüyor.

Malatya’nın tarihsel zenginliğine tanıklık eden arkeolojik kalıntıları da bünyesinde barındıran Gelincik Tepesi’nin yapılaşmaya açılmasıyla birlikte çevresindeki geniş yeşil alanın da, yapılan ve yapılacak imar düzenlemeleriyle kısa sürede beton tarlasına dönüştürüleceği değerlendiriliyor.

YEŞİLİN İÇİNDE BETON ADASI..

24 Ocak Sivrice merkezli depremde zarar gören vatandaşlara konut yapılmak üzere, Gelincik Tepesi bölgesi Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde, yeni yerleşim alanı olarak gündeme getirilmiş, bölgenin yerleşime açılmasının bugün ve gelecek için yaratabileceği tahribat ve sorunlar herhangi bir analize tabi tutulmadan, buradaki 144 bin metrekare arsa üzerinde, bin 533 konutun yapımına başlanmıştı.

Gelinciktepe’nin yapılaşmaya açılmasına yönelik itirazlara karşı, “yapılaşmaya açılan alanın zaten dağlık olduğu” savunması yapılırken,  buranın yerleşim alanı olarak düzenlenmesindeki asıl amacın; Gelinciktepe çevresinde tarla, bağ – bahçe niteliğindeki çok geniş bir alana yayılan verimli tarım arazilerinin kısa ve orta vadede “imar rantına” dönüştürülmesi olduğuna yönelik iddialar, gün geçtikçe daha güçlü biçimde dillendirilmeye başlandı.

Battalgazi Belediyesi’nin, son olarak ‘Villa Kent’ projesini gündeme getirmesi ve bunu da ‘zenginlere de hizmet etme gereği’ ile açıklamaya çalışması, buradaki imar mantığını ve imar düzenlemelerinin arka planındaki asıl amacı ortaya koyuyor.

Geçmişte Malatya Belediyesi’nin başta Fahri Kayahan bölgesi olmak üzere, kentin birçok bölgesindeki plansız, programsız, ranta dayalı yapılaşmaya yol açan imar düzenlemelerinde önemli payı bulunan bazı kişiler, şimdilerde, Battalgazi Belediyesi kadrosunda ve etkili görevlerde bulunuyor. Malatya Belediyesi’ndeki bazı imar usulsüzlüklerinde adı geçen söz konusu kişilerin, siyasi sorumluğu da bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i bu doğrultuda etki altına aldığı yolundaki iddiaların da endişeleri arttırdığı belirtiliyor.

Gelincik Tepesi’nin bulunduğu bölge ve çevresinin en son hava fotoğrafları, bu bölgede deprem bahanesiyle başlatılan yapılaşmanın, halen tarım alanı olan tarla ve bahçelerin nasıl bir ‘arsa- arazi ve rant potansiyeli’  yarattığını gözler önüne seriyor

‘BATTALGAZİ’NİN YENİ YÜZÜ OLACAK’ DEMİŞTİ, GÖRMEYE ÇAĞIRDI..

Son günlerde, varlıklı kesime yönelik ‘Villa Kent’ projesiyle bir kez daha gündeme gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TOKİ deprem konutlarının Gelincik Tepesi Bölgesi’ne yapılmasına ilişkin çalışmanın başını çekenlerden biriydi.

Güder, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Battalgazi’de örnek bir yerleşim yeri oluşturduklarını, hak sahibi depremzede aileler için 600 dönüm üzerine bin 533 adet konutun yapılacağını girişimleri sonucunda rezerv alanının 3 bin dönüme çıkarılmasının planlandığını belirtmiş, “Gelincik Tepesi, Battalgazi’nin yeni yüzü olarak şehre değer katacak” ifadesini kullanmıştı.

Güder, son açıklamasında da, deprem konutları ile ilgili eleştirileri gündeme getirenleri de, Gelincik Tepesi’ni görmeye davet etti

“YANLIŞ YAPMIŞ OLURSUNUZ..” DENDİ AMA..

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TMMOB – İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, Malatya’nın en önemli arkeolojik miras alanlarından biri olan Gelincik Tepesi bölgesinin yanı sıra Battalgazi ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisinin yapılaşmaya açılmasının sürdürülebilir çevre ilkesine aykırı olduğunu hatırlatmıştı. Vehbi Aluçlu, “Gelincik Tepesi’ne konut yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. Eğer, Eskimalatya Battalgazi bölgesinde yeni imar bölgeleri oluşturursak, milyonlarca yılda oluştuğunu bildiğimiz tarımsal topraklarımızı katlediyoruz demektir” sözleri ile yerel yöneticilere Gelinciktepe çevresindeki tarım arazilerinin korunması uyarısında bulunmuştu.

GELİNCİKTEPE’NİN ARKEOLOJİK DURUMU..

Gelincik Tepesi, Malatya il merkezinin kuzeydoğusunda, Orduzu Beldesi’nin ve Arslantepe Höyüğü’nün 2 km. kuzeydoğusundaki kayalı üzerinde yer alan bir tepe üstü yerleşmedir. Kayalık yükseltinin özellikle güneybatı yamacındaki kaya oyukları yerleşme yeri olarak kullanılmıştır. Erozyonla ortaya çıkan büyük kaya blokları bu tür oyuklar ve kaya sığınakları yaratmıştır. Ayrıca savunma kolaylıkları da sağlamaktadır.

Yerleşme 1962 yılında saptanmış olup kazı çalışmaları 1965-66 yıllarında Arslantepe Höyüğü kazıları paralelinde İtalyan Arkeoloji Enstitüsü adına S. M. Puglisi başkanlığında yapılmıştır. Gelincik Tepesi ile ilgilenilmesi esas olarak kayalığın güneyindeki doğal bir amfitiyatro görünümündeki Markop olarak bilinen kesimdir. Buradaki çoğunluğu taş halka şeklindeki megalitik anıtlar 1933 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu anıtların yerleşme yeriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Yerleşme alanının kayalık olması nedeniyle tam bir tabakalanma belirlenebilmiş değildir. Tabakalanma ile ilgili yaklaşımlar vardır. Macteld J. Mellink, ilk iskanın Neolitik Çağ’da olduğunu ileri sürmektedir. Esas yerleşmenin ise bir Erken Tunç Çağı yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ne amaçla yerleşildiği konusu anlaşılamamıştır. Yerleşim alanı, uzun süreli yerleşime uygun değildir. Ele geçen koyu yüzlü açkılı mal, Neolitik Çağ’dan Kalkolitik Çağ sonuna kadar bilinen bir mal grubudur. Bununla birlikte yerleşmede Kalkolitik Çağ tarihlemelerine ışık tutan Halaf, Obeyd ve Uruk çanak çömleği de bulunmamaktadır. Yine tarihleme konusunda Arslantepe ile ilişkilendirilme yapılamamaktadır. Diğer yandan yerleşmenin bir kutsal alan olarak kullanılmış olduğunu gösterir bir bulgu da yoktur. Tüm bu güçlükler arasından, yerleşmenin Neolitik Çağ’dan ziyade Geç Kalkolitik Çağ sonu – Erken Tunç Çağı I. evre ile Erken Tunç Çağı II. evrede iskan gördüğü sonucunu ulaşılması mümkündür. (wikipedia)

GELİNCİK TEPESİ EFSANESİ..

Efsaneye göre nasıl olursa olur; Arslantepe Şehir Devleti’ne komşu bir ülke padişahının oğlu, Arslantepe Höyüğü’nün ardındaki köyde yaşayan yoksul bir kıza aşık olur. Zevk ve sefa dolu hayatını bırakır, mal-mülk onun için artık hiç mi hiç mühim değildir. Gözü, kızdan başka hiçbir şey görmez olur. Yemeden içmeden kesilmesi, padişahın canını çok sıkmaktadır fakat böyle fakir ve zavallı, eğitimsiz ve açgözlü bir kızla evlenmesine gönlü asla razı gelmemektedir.

Bu durum fazla sürmez, padişah istemeye istemeye de olsa kızı istemek zorunda kalmıştır. Hummalı bir hazırlık, artık başlamıştır. İçi kan ağlasa da kendine yaraşır, dillere destan bir düğün yapmıştır. Bu sırada gelin kızımız, günden güne şımararak ailesini hakir görmeye başlamıştır. Gelin, zengin bir hayat yaşayacağı, damat aşık olduğu kıza kavuşacağı, davetliler ise gece boyu sınırsızca yiyip içip dans edip oyun oynayabilecekleri için çok mutlulardı. Padişah ve kızın annesi bütün gece hiç gülmediler.

Düğün bitip gelin alayı askerlerle birlikte yola çıktığında annesi gözü yaşlı ve yapayalnız kalmıştı yoksul dünyalarında. Kız ise mutlu mesut yola koyulmuştu ki tam tepeye gelindiğinde askerlerden birine seslenip at arabasını bir anda durdurmuştur. Annesinin evinde bir süpürge unuttuğunu söyler ve gidip onu alıp gelmelerini ister. İki asker gecenin karanlığında toprak yoldan geri döner kız evine. Annesinden süpürgeyi istediklerinde anne buna çok üzülür. Kızının zenginlikten bu denli başının dönmesi onu kahreder. Bir süpürgeyi bile ondan esirgediğini öğrenmenin kızgınlığı ile beddua eder. “Gelinlik tacınla, gelinlik elbisenle, askerinle, alayınla taş kesil!” der ve o anda tüm gelin alayı ve askerler taşa dönüşür. Taşa dönüşen askerler, şimdiki Gelincik Tepesi’ni meydana getirir.

malatyahaber.com

FOTO: Gelincik Tepesi deprem konutları ve etrafındaki 'arsa- arazi- imar rantı' potansiyeli

FOTO: Gelincik Tepesi, Arslantepe Höyüğü'ne (sağdaki) komşu, yine tescilli kültür varlığı bir höyüktü..

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız

58 yorum yapılmış

 • Kaysıcı (1 yıl önce)
  Sizler Fahri kayanda keyif yapın, evi yıkılan garibana kayalık içindeki tokiyi çok görün.
  0
  0
  Yanıtla
 • Mehmet (1 yıl önce)
  Sayın malatya haber yetkililerinin yapılaşma için uygun gördükleri yer neresidir acaba ya da daha açık sorayım sizin değerlenmesini istediğiniz arsanız nerede?
  0
  0
  Yanıtla
 • Vatandaş olarak ben söyleyeyim hemen.belliki malatya yı bilmiyorsun.beydağının etekleri toki için ideal bir bölge.ayrıca çöşnük.taştepe.melekbaba.akpınar.kentsel dönüşümün yapılacağı güzel alanlar.yeşili yok etmeden şehir bu alanlara yayılabilir.bu bölgeler eski yerleşim yerleri.verirsin kat sayısını 6.bak gör battalgazi nasıl yenileniyor.
  0
  0
  Yanıtla
 • erol (1 yıl önce)
  Başlık güzel, hakikaten deprem bahane, yeşil yok edilmiyor diyenler. yanılıyor o yeşillikler içinde 30 metre genişliğinde yol güzergahı belirlendi. Yol geçecek yerlere kazıklar çakıldı. İmar yasasına göre özel mülklerin %45 i sahibinin elinden alınıyor. Karşı çıkana kanun senin arazini imara açtım diyor. Şu an Orduzu nun imara açık bölgelerinde 2 kat imar izni var, belediyeye kat artırma parası yatıran fazla kat çıka bilir. Cumhurbaşkanlığının Büyük Ova projesi içinde olduğu için Orduzu daki tarım alanlarına 70 metre kare oturumu olan bağ evleri için ruhsat veriliyor. Gelincik tepesine yapılan konutlar 6 kat ve zemin olarak inşa ediliyor. Büyük ova projesini delmek için Gelincik tepesi ne deprem konutları yapıldı. Aslantepenin 100 metre yakınına sit alanı olduğu için imar izni verilmezken Sit alanı olan gelinciktepe kayalarının 10 metre yakınına binalar yapılmış.
  0
  0
  Yanıtla
 • Sehitfevzili (1 yıl önce)
  Malatya haber sitesi cok dogru ve malatyalilarin sesini burda hic korkmadan paylasiyor diye bazi okurlar fetocu yakistirmasini yapiyor yazik.gelincik tepesine bir el atilip sehrimize tarihi bir yer katilabilirlerdi.sehrin ici beton yiginlariyla doldurup adida gelismislik olmaz.sehit fevzi mahallesi sakini olarak fikrimiz sorulsaydi 110 dunumluk bir adaya 264 ev var 424 aile var buraya tek tip iki katli uc katli evler yapar toplam 60 dunum yeri kaplar diger 60 donume parki sosyal tesisi ve yapilmasi gerekenleri yapar bu semti daha gözde yer yapardim.simdi 100 metre kutu gibi ev yapip insanlari kafese sokmazdim.
  0
  0
  Yanıtla
 • Sehitfevzili (1 yıl önce)Sehitfevzili isimli kullanıcı yorumuna
  Osman baskanda cok degerli biri.en azinda dinliyor elinde geleni yapmaya calisiyor ama haber sitemizde bizim sesimizi hic korkmadan haber yapiyor Allah razı olsun.
  0
  0
  Yanıtla
 • Sezgin (1 yıl önce)
  Gardaş doğru demişsin de Fahri Kayahandaki tecdeki bostanbasindaki bahçeler Orduzudakinden daha değerli idi daha verimliydi ! O zaman niye õtmediniz ? Ben Orduzuluyum yapılan ucube konutlar ve ondan sonraki süreç Orduzuyu da bozacak ama artık iş işten geçti ,yapacak bişe yok tepkiyi önce gosterecektiniz Gelincik üzerinden demogiji yapıyorsunuz , Orduzuyada bı faydası yoktur bu konutların ,merak etmeyin Konutların çevresindeki bahçeler yüzyıllardır aynı sahiplerinin elinde rantcilara bu güne kadar satmadilar ...
  0
  0
  Yanıtla
 • Bülent İlham (1 yıl önce)
  Yapmayın etmeyin Malatya'ya yazık ediyorsunuz Malatya haber. Malatya'nın gelişiminin önünde engel olmayın. Depremzede ailelerini dusunun. Onların mağduriyetini düşünün. İnsanlari yanlış yönlendirmeyin. İnsanlara öfke duygusu asilamayin. Menfaatlerinizi başka sektörde giderin rica ediyorum. Azcik kendinize saygınız varsa habercilik yapın.
  0
  0
  Yanıtla
 • Haber sitesi ev yapmayinmi diyor tarihi alanlara yesil alanlara yani uygun olmayan yerlere yapmayin diyor.siyasiler yillardin yedi yedi doymadilar diyor depremde bari yemeyin diyor.
  0
  0
  Yanıtla
 • Bülent İlham (1 yıl önce)Hak adelet isimli kullanıcı yorumuna
  Ev yapmayın algısını yayıyor insanlara kardeşim. Haberi tersten okursan anlarsın. Söylenen yer ne tarihi bir yer nede yeşillik bir alan dağ yaa dağ. Oraya konut yapıp demremzede ailelere vermesi nasıl yeme oluyor açıklarmisin kardeşim.
  0
  0
  Yanıtla
 • Ramazan (1 yıl önce)
  İspendere den cosnuge kadar Malatya'nın doğuşu berbat halde ve büyükşehire yakışmayacak kadar kötü görünüyor. Neden şehrin dogusunu imarlastirip yeni bir alternatif şehir yapmıyorlar. Çamurlu bulgurlu , çiftlik gibi kocaman büyük bir alan ne tarım ne de iş kolu yönünden gelişmemiş. Ama şehirleşme ve şehrin Battalgazi tarafının atıl olmaktan çıkıp bir yüze kavuşmasını sağlayabilirler. Fakat karar merciindeki bazıları halkın kazanacagi , köylünün kazanacağı yerleri imara açmak yerine , rant sağlayacakları , ortak iş yapacakları adamların hisselerinin olduğu yerleri mesken tutuyorlar. Malatya batıda beylerdesine yapışmış kalmış. Dağları kepcelerle düzeltip birilerine peşkeş çekmek yerine düz ova olan Malatya'nın doğuşunu gelistirmeye çalışacak biri gelmedi ne yazık ki.
  0
  0
  Yanıtla
 • Turan (1 yıl önce)
  Cevreyolu alti gelişmiyor diyen anlayış herhalde her yer beton olunca gelişebileceğini zannediyor. Gelişmişlik eğitimle olur, sanayi ile olur bilim ve sanatla olur ama kesinlikle ve kesinlikle betonla olmaz.
  0
  0
  Yanıtla
 • Sehitfevzili (1 yıl önce)Turan isimli kullanıcı yorumuna
  Helal be kardes at gozlu takan bu sehrimiz sitenin yazdigini anlatmak istedigini ne anliyorlar.gelisecek tabiki ama daha iyi porojelerle uygun yerlerle yapin.sehitfevzi mahallesini sehrin en guzel yeri yapacaklarmis ama POROJE daha ortada yok diyorlar vay beni beni mantiga baksana.biz bu kafayla daha ne is gelir basimiza acaba
  0
  0
  Yanıtla
 • Mustafa doger (1 yıl önce)
  Ben e malatya Haber ile feto baglantisi var
  0
  0
  Yanıtla
 • Kardes sen git kendine bir test yaptir beyninin icinde bisey varmi acaba bir baktir.birakin insanlari kutuplastirmayi isine gelmiyen her seyi feto papazina baglamak nedir.
  0
  0
  Yanıtla
 • Sen de de olabilir.hatirlarsan suçlamayi iyi yapıyordu onlar
  0
  0
  Yanıtla
 • Muharrem (1 yıl önce)
  Bazı yorumcuların, haberde neyin vurgulandığını, ne demek istendiğini anlayamadığını görüyorum. Oysa, haberin fotoğrafı bile haberin ne demek istediğini çok açık seçik anlatıyor. Bakir, yeşillik alanın ortasında, aslında höyük olan dağlık bir bölgenin seçilme amacına vurgu yapılıyor ve esas projenin, o çevredeki yeşil alanları imara açmak olduğunu belirtiyor. Bu çok açık olmasına rağmen, halen birilerinin 'yok orası dağlıktı, taş ocağıydı, zemini sağlamdı' diye sadece o alan üzerine yoğunlaşarak eleştiri yapmaları sığlıktan başka birşey değil. Oranın akıbeti ya da geleceğine dair planlananın Tecde, Karakavak, Yakınca, Bostanbaşı vb. yerler olmasına yönelik ve belediyeyi yönetenler de bunu açıkça söylüyorlar. Belediyede, bu tür imarı 'şahane' bilen adamların varlığı da bunu kanıtlıyor. Gecekondulaşma, hazine arazisi işgali nasıl başlamıştı, aklıbaşında olan herkes biliyor. Önce gidip oraya bir cami yaptıracaksınız. Kimse ses çıkaramayacak. Çıkaran olsa vay camiye karşı çıkıyorlar diye kıyamet koparacaksınız. Bu nedenle kimse birşey diyemeyince, etrafında gecekonduları yerleştireceksiniz. Bu böyle olmuştur. Gelinciktepe de, bu bölgede, aynı gecekondu örneğindeki cami misalidir, orayı imara açanların hedeflerine ulaşmaları için başlangıçtır. Orası yapılaştıktan sonra çevresinin yapılaşmasının engellenmesi, oradaki yeşili korumanın mümkünü yoktur. Mevzu budur ve haber de bunu anlatmaktadır. Sığ bakana, sığ düşünene değil, anlayana çok açık mesajlar var haberde. Bu arada, cami misalimi de polemik konusu yapmayın. Yok camiyle, dağı nasıl kıyaslarsın filan diye. Konunun anlaşılması için bu gerçek örneği verdim. Yoksa camiyle filan bir derdim yoktur. Bunu da çarpıtmasın bazıları.
  0
  0
  Yanıtla
 • İşte okumuş insan yorumu. Tebrikler muharem bey çok güzel özetlemişsiniz. Şu olayı bile fetö 'ye bağlayan insanlar (!) var. Geleceğimizi yok ediyorlar haberleri yok.
  0
  0
  Yanıtla
 • Çöşnüklü (1 yıl önce)
  Son zamanlarda Osman güderin haber sitenizde, eleştirilerek yıpratılmaya , çalışılması bazı kişileri rahatsız ettiğinin göstergesi,ayrıca Malatya da yapılabilir nir yer olarak Osman güder in Beydağları ve gelincik tepesi ni uygun görmesi,deprem ve alan açısından en Uygun yer olarak görüyorum.Zaten belediye zemin etüdü, yapılabilinir lik açısından en iyisini seçmiştir..
  0
  0
  Yanıtla
 • mustafa Cengiz (1 yıl önce)
  Yorumları neden onaylamıyorsunuz. İşinize geleni mi? onaylıyosunuz?
  0
  0
  Yanıtla
 • Mlx (1 yıl önce)
  Emeği geçenlerin ellerine sağlık.yeşilliğin ortasında bir beton yığını yaratmışlar.teşekkürler.
  0
  0
  Yanıtla
 • Vehbi (1 yıl önce)
  Hayırdır bu Malatya haberin Osman GÜDER le ne alıp veremediği var ki ??? Baştan sona uyduruk ve kasıtlı haber olmuş.Gidin aslını kaynağından öğrenin. Dronla 300 mt tepeden fotoğraf çekmeyle kanıt mı olur.
  0
  0
  Yanıtla
 • ayhan (1 yıl önce)
  Günaydın herşey bitincemi haber yapıyorsunuz
  0
  0
  Yanıtla
 • ALPEREN (1 yıl önce)
  Malatyada doğru yapılan birinci sıradaki iş bence. Tarım arazilerine ,o yeşil alanları yok ederek bina yapmaktansa en doğrusu bu.Yeşillikleri yok edip betonun arasında oturmakdansa yeşili koruyup yeşillikler arasında oturmak ne kadar güzel. Siz böyle yararlı yanlışları yapmaya devam edin.
  0
  0
  Yanıtla
 • kemal gündüz (1 yıl önce)
  sevgili editör,bu haberin başlığı sulu tarım arazileri ranta çevrilen yeşilyurt belediyesi sınırları içerisnde karakavak,gündüzbey,bostanbaşı bölgesi için atmış olsaydınız sizi tebrik eder alkışlardım,malatyanın rantını yiyenler ortadayken orduzu gelincik tepesine meşe ağacı diksen bile yeşermeyecek kuru kayalık vatandaş için değerlendirilmiş bir konut bölgesi,siz kimin neyin savunucusunuz açıklayın,yaptığınız ayıp ve yanlış bir haber,
  0
  0
  Yanıtla
 • Mehmet Y. (1 yıl önce)
  Gelincik tepesi bahsettiğiniz kadar büyük öneme sahip bir yer değildir. Zemin etüdü en sağlam yerlerden biridir. Depremzede ailesi bile olmasam orada ev almayı düşünen biriyim, malum deprem bolgesiyiz. Ee birde depremzede ailelerin bundan sonraki süreçte mağdur olmaması konusu dahil olunca bence en uygun yerdir.
  0
  0
  Yanıtla
 • Vatandaş Ramazan (1 yıl önce)
  Kardeşim bu memlekette konut yapılmayacak mı? Hangi belediye konut için yer seçimi yapsa aynı hikayeyi yazıyorsunuz. Konut demek zaten para demektir. Bugüne kadar kaç yerli veya yabancı turist Gelincik tepesini ziyaret etmiş. Hangi tur operatörü Gelincik tepesini tur rehberine koymuş. Boş konuşuyorsunuz. Destek olun, köstek olmayın. Tarım yapılacak alan çok. Tarımla uğraşanlar acaba kazanabiliyor mu? Onu sorgulayın. Üretici niçin üretimden vazgeçiyor? Onu sorgulayın. Ben bir vatandaş ve 55 yıldır Orduzu da yaşayan biri olarak bu projeyi onaylıyorum.
  0
  0
  Yanıtla
 • murat dogan (1 yıl önce)
  Böyle çarpık kentleşme olmaz.. Bunun hiç bir teknik ve şehircilik açıklaması yok.. Ne alt yapısı hazırdı, ne de yolları.. Artık yeni sosyal belediyecilik ; orta ve alt gelirli vatandaşı şehrin uzağına, zengini de merkeze yakın tutmak... Adaletleri de fakirden alıp zengine peşkeş çekmek...
  0
  0
  Yanıtla
 • vysl (1 yıl önce)
  ne yapacaklardı beton yerine yaprakmı kullanacaklardı
  0
  0
  Yanıtla
 • hasan kaçan (1 yıl önce)
  bu fotoğrafları çok iyi saklayın ve on yıl sonra tekrar aynı yerden fotoğraf çekerek farkı karşılaştırın. Yeşil rengi hiçbir yerde göremezsiniz.
  0
  0
  Yanıtla
 • Mehmet (1 yıl önce)
  Battalgazi belediyesi kanunları çiğneyip kendi kafasına göre imar oluşturan bağımsız bi yapılanma sadece tek işi vatandaşın arazilerine tabiri caizse el koyup mağdur etmekten başka birşey yapmayan bi belediye imara açtığı yerleri kendi tanış yakınlarına aldıran bi rantçı zihniyet ile karşı karşıyayız yazık yazık
  0
  0
  Yanıtla
 • Mustafa (1 yıl önce)
  Gelincik tepesi değil de çevresi imara açılırsa yazınız anlamlı olacak..bakalım görelim..
  0
  0
  Yanıtla
 • mlx (1 yıl önce)
  beydağının etekleri boş dururken oraları imara açıp tarım arazilerini bitirmek akıl karı değil.ondan sonrada iklim değişikliği susuzluk bitmiyor
  0
  0
  Yanıtla
 • mahmut (1 yıl önce)
  orası zaten çok da yeşil bir alan değildi bildiğim kadarıyla. keşke bu hassasiyetinizi yıllarca f.kayahan, tecde, bostanbaşı, karakavak imara açılıp tarım arazileri beton merkezi yapılırken ve senelerce 2 kanalboyu yapma projeleri çeşitli altyapı ışıklandırma işleri için paralar akıtılırken de gösterseydiniz. şu an battalgazide halen eski tip aydınlatma ve altyapı olan bir çok mahalle var. bırakın biraz da battalgaziye yatırım yapılsın
  0
  0
  Yanıtla
 • HASEN SRC (1 yıl önce)
  efsanelere göre memleketin her yerinde bir savaş olmuş, atlar koşmuş, kervanlar geçmiş, aşıklar atışmış ...... yani buralara yapı yapılmayacaksa nereye yapılacak ? marsa mı?
  0
  0
  Yanıtla
 • MERT (1 yıl önce)
  yıldıztepe projesi ne oldu acaba?sayın başkanım
  0
  0
  Yanıtla
 • Murathan (1 yıl önce)
  Bence gayet güzel bir yer. Öncelikle zemini çok çok sağlam, yıllardır orası taş ocağı olarak kullanılıyordu. Ne höyüğü ne tarihi. Benim orada bahçem var iyi bilirim, orası bildiğiniz taş ocağı, zemin olarak mükemmel, gelincik tepesi bir yalan efsane, hiçbir gerçekliliği yok. Ayrıca söz konusu yerde yeşillik yok..
  0
  0
  Yanıtla
 • sedat (1 yıl önce)
  Yer seçimi harika tarım arazisi yerine kayalık verimsiz yerler tercih edilmesi en doğru seçimdir .
  0
  0
  Yanıtla
 • Malatya sevdalısı (1 yıl önce)
  Depremzedenin fuzili de Sivas caddesinde evi vardı şimdi ise şehrin dışında evi oldu ev sahipleri memmunsalar diyecek bir şey yok hayırlı olsun.
  0
  0
  Yanıtla
 • beytullah (1 yıl önce)
  ısmarlama haber yaparsanız doğruları yazmazsınız tabi gelincik tepesi zemin olarak sağlamdır hep kayalıktır ve tarım yapılması mümkün değildir
  0
  0
  Yanıtla
 • selo (1 yıl önce)
  derdiniz ne üzüm yemekmi yoksa bağcıyı dövmekmi
  0
  0
  Yanıtla
 • BİZMALATYALIYIZ (1 yıl önce)
  Hakan bey her taraf bağ bahçe nasıl böyle konuşursunuz... Anladım konut yapılan yer tarıma elverişli değil olabilir.. ama sen burda yapılaşma yaparsan sağı solu yarın imara açılacak o güzelim bahçeler beton yığını olacak.. Burda osman başkana da yüklenmek doğru değil.. çok iyi imar danışmanları olması gerek demekki teknik elamanlarında sorun var ... ACİLLL en önlem alınması gerek ..
  0
  0
  Yanıtla
 • misafir (1 yıl önce)
  Onca emek onca para oraya harcanmasaydı herkesin yıkılan binasının yerine yenisi depreme dayanaklı evler yapılsaydı daha iyi olmazdı değil mi ama illa toprağa tarıma zarar vereceğiz.
  0
  0
  Yanıtla
 • malatyam (1 yıl önce)
  çevre yolu altı gelişmiyor diyorsunuz adamlar geliştiriyor şimdide buna itiraz ediyorsunuz allah aşkına kimse neden hiçbir seyden tatmin olmuyor
  0
  0
  Yanıtla
 • ozkan (1 yıl önce)
  bence abartılı bir haber gelincik tepe denilen yer kayalardan oluşan hiç bir ağacın yetişmediği bir alandı, sanki ağaçlar kesilmiş gibi haber sunmuşsunuz.
  0
  0
  Yanıtla
 • Çelik (1 yıl önce)
  Bir haber ancak bu kadar masa başı hazırlanır.Gerçeklikten uzak tamamen demagojik söylemler. Değerli bilim insanı Vehbi bey şu soruya cevap verebilirmi ; yapılaşma İçin deprem deyip Beydağı’na karşısın yeşillik alan gitti diye Tecde barguzuya karşısın Orduzuya karşısın tarım alanına zinhar karşısın yüksek kata karşısın ya arkadaş sen neyin peşindesin. Merkez 650 000 Nüfusu sığdır bakayım bu karşı çıktığın alanların haricine. Haaa asıl amaç Beylerderesi ilerisi ise o başka ÇAKTIN ? Kimseyi aptal yerine koyup yönlendirmeye kalkmayın.
  0
  0
  Yanıtla
 • Ali Seydi (1 yıl önce)
  Malatya Haber depremzede aileleri için yapılan konutlardan neden rahatsızlık duyuyor. Onlar açıktamı kalsın onlar evsiz barsızmı kalsın. Onlar deprem mağduru bee yapmayın arkadaş kişisel çıkarlarınızı başla konular üzerinden güdün.
  0
  0
  Yanıtla
 • freedom (1 yıl önce)
  bu çevre yolunun altına düşmanlığınız nereden geliyor aynı hassasiyeti fahri kayhan baguzu bostanbaşına niye göstermiyorsunuz
  0
  0
  Yanıtla
 • Aliseydi Cengiz (1 yıl önce)
  Malatyahaber sitesi ve yazarları Malatya'ya düşmandır. Malatya'ya yapılacak hiç bir şeyi nedense kaldıramıyor. Gelincik tepesi başta olmak üzere her yapılan hizmet Malatya içindir. Ama nedense bir karama içindesiniz herkesi. Yapılan hiç bir işi beğenmediğiniz gibi birde yıpranması için yalan dolan haber yapılıp duruyor. Gelincik tepesi dediğiniz yer. Dağ taş. Sanki Ormanlık alanlar yakılıp kül edilmişte oralara konutlar yapılmış. Biraz hakkaniyetli olun. İnsanları ve kurumları karalarken iyi düşünün. ( Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı. Bir at bir yiğidi, bir yiğit ülkeyi kurtarır)
  0
  0
  Yanıtla
 • Vatandaş RIZA (1 yıl önce)
  Toki nin eline sağlık güzel olmuş
  0
  0
  Yanıtla
 • Serdar (1 yıl önce)
  Siyasilerin Orduzu bölgesinde çokça arsa toplamalarının sebebi bu olsa gerek..
  0
  0
  Yanıtla
 • Rıfat (1 yıl önce)
  Şehit fevzi Mah. İçin de lütfen duyarlı olun admin. Magduruz aynı sebeplerle
  0
  0
  Yanıtla
 • Hakan (1 yıl önce)
  Gelincik tepesinde arkeolojik hicbir calisma yapilmamistir. Yapilmissa da birsey bulunmamistir. Cesitli halk efsanelerine dayandirilarak uydurulan hikayeleri kendinize delil gosteriyorsunuz. Gelincik tepesi en iyi yerlesim yerlerinden biridir. Ne yesilllik var nede tarim. Deyim yerinde ise zinnar bir yer. Tamda saglam yerlesim yeridir.
  0
  0
  Yanıtla
 • Mert Avcı (1 yıl önce)Hakan isimli kullanıcı yorumuna
  İşte bunlar yüzünden orduzu taştepe gibi yerler imara açılmıyor. böyle haberler yerinden geri kalıyor buradaki arsalar. yeşilyurtta zam üstüne zam yiyor.
  0
  0
  Yanıtla
 • bilal berk (1 yıl önce)Hakan isimli kullanıcı yorumuna
  hakan bey yorumunuzda gelincik tepesi en iyi yerleşim yeri demişsiniz. belki eski uygarlıklarda da sizin gibi düşünmüşledir. orayı yerleşim yeri olarak seçmişlerdir, olmaz mı. Eğer iddia edilidiği gibi yerleşim yeri ise ve çıkan yapılar yok edilmişse yada bir yerlere kurumlara baskı yapıp burayı sit alanından çıkarılmışsa yazık olmuş. kim bilir kimler burda rant sağladı bu durumda günahı vebali boyunlarına.
  0
  0
  Yanıtla
 • Evet Hakan Bey haklısınız, her yeri bina yapalım lütfen. Sakin bir arazi tarla yeşil alan kalmasın olur mu.. sakın.. Sanırım sizinde orada araziniz var, kazanmak istiyorsunuz, saygı gösteriyorum, başarılar dilerim..
  0
  0
  Yanıtla
 • Asıl sorun Gelincik Tepesine bina yapılması veya arkeolojik kazı yapılıp yapılmaması değil,asıl sorun o yeşilliğin çok kısa bir süre içerisinde yok olarak betona dönüşmesi olacak. Çilesiz, karakavak, tecde gözümüzün önünde canlı ornek iken buranın yapılaşmaya açılması akıl alacak şey değil. Bakalım kaç sene içerisinde bu manzara betona dönecek.
  0
  0
  Yanıtla
 • Kardesim siz laf anlamiyorsunuz herhalde gelincik tepesinde sadece ilk baharda ot yesilliginden baska yesillik olmamistir. Ha sunu idda edebilirsiniz daha sonra bu saga sola yayilirmi bu yapilar ona bisey diyemem. Bildigim bisey var bostanbasi tecde fahri kayahan yani kisaca yesilyurt tarim cennetiydi oralar ranta acilirken neden ses cikarmadi bu adamlarda ne zaman yolun altina bir civi cakilsa hemen zipliyorlar. Sorun bence her belediye ve yoneticilerin sehrin gelecegini degilde ceplerini dusunerek yaptigi imar calismalaridir. Itiraz edecekseniz gidip oraya itiraz ediniz. Yiyenlere catiniz.
  0
  0
  Yanıtla
2022-01-27 07:46:40