Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

İl Hıfzıssıhha’dan ‘Yeni Durum’ Kararları..

Gündem

02-03-2021 tarihinde yayınlandı.

İl Hıfzıssıhha’dan ‘Yeni Durum’ Kararları..

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

KURUL VALİ BARUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda ‘Kontrollü Normalleşme Süreci’ne geçilmesine ilişkin alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, korona salgını açısından son durumu ‘orta riskli’ olarak belirlenen Malatya’da, bu sürece ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar Salı sabaha karşı açıklandı.

İL HIFZISSIHHA KURULU’NDAN İKİ KARAR..
Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan kurulun, kontrollü normalleşme süreci kapsamında aldığı iki karar şöyle:

1.KARAR
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak İlimiz Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesiyle, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenerek Genelge ekindeki tabloda belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uymak kaydıyla, 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun hafta sonlarında (Cuma günleri sat 21.oo’den Pazartesi günleri saat 05.00’e kadar, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 01.12.2020 tarih ve 146 sayılı kararın kaldırılmasına,

İlimiz genelinde, hafta içi ve hafta sonu günlerde 21.00-¬05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

01.12.2020 tarih ve 2020/146 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,.

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin 18.11.2020 tarih ve 2020/140 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararının kaldırılmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu taşım araçlarını kullanabilmesine,

3- Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme yerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid¬-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlamasına uymak kaydıyla 07.00¬-19.00 saatleri arasında çalışmasına, yeme ¬içme yerlerinin 19:00¬-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-¬al şeklinde çalışmasına, bu işyerlerinin 21.00¬-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme¬ içme yeri için karar ekinde örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

Yeme-içme yerlerinde HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine, onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa¬ koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

4- Halı saha, yüzme havuzu vb. Tesislerin, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00-¬19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

5- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince, yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklinde düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Kaymakamlıklara e¬-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e-¬başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

6- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,

Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla, yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili diğer maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir”

2.KARAR
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01.03.2021 Pazartesi günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak İlimiz Orta Risk Grubu’nda yer alan iller arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslar doğrultusunda;

1- İlimiz genelinde 2 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere;
– Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
– İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
– Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
– Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
– Lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
– Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,

2- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren Özel Eğitim Okul ve sınıfların tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına,

3- Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,

4- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine,

5- Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Huzur

Mesai saatleri nasıl acaba saat 10 ve 4 mü yoksa 8 ile 5 arası mı..?

murat

mesai saatleri normal saatine döndü..(8..17)

Kanka44

10 ile 4 arası devam.

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 37 72
Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 27 69
Galatasaray 33 20 5 8 65 32 33 65
Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 9 59
Hatayspor 34 15 8 11 57 43 14 53
Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 15 52
Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 10 51
Sivasspor 34 12 15 7 47 40 7 51
Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 9 50
Göztepe 35 12 11 12 51 48 3 47
Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 -17 33
Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...