Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

İl Hıfzıssıhha’dan Yeni Kısıtlamalara İlişkin Karar

Gündem

18-11-2020 tarihinde yayınlandı.

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

UYGULAMA CUMA GÜNÜ SAAT 20’DE BAŞLIYOR.. Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan yeni kısıtlama önlemleri konusunda aldığı yeni kararları açıkladı.

Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun konuya ilişkin ayrıntıları içeren kararı şöyle:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18.11.2020 Çarşamba günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 20.11.2020 Cuma günü saat 20.00 den itibaren geçerli olmak üzere;
1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet sunabilmesine,

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olmasına, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilmesine,
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

3- Sinema salonlarının 31.12.2020 tarihine kadar; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların ise yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına, çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararıyla daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili faaliyet yasağının devam ettirilmesine,

4- İlimiz genelinde;
– 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında,
– 20 yaş altı (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) vatandaşlarımızın ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında tüm vatandaşlarımız için (Üretim, imalat ve tedarik zincirinde çalışanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
Bu doğrultuda ilk uygulama olarak:
– 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar
– 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
Bundan sonraki hafta sonlarında da yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına yukarıda belirtildiği şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla istisna getirilmesi gerekmiş olup buna göre;

5-1. Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumların;
1) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
2) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
3) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
4) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
5) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
6) Oteller ve konaklama yerleri,
7) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
8) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
9) Üretim ve imalat tesisleri,
10) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
11) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilimiz sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolları üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),
12) Sebze/meyve toptancı halleri, olarak belirlenmesine,

5-2. İstisna Kapsamında Olan Kişilerin;
1) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
2) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
3) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
4) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
5) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
6) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
7) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
8) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
9) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
10) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
11) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
12) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
13) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
14) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
15) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
16) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
17) Veteriner hekimler,
18) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
19) 01.05.2020 tarihli ve 6582 sayılı yazımız kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
20) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
21) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
22) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
23) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
24) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
25) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
26) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (trambüs, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, olarak belirlenmesine,

6- Belediyeler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,

7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 2020/122 no’lu kararında ve nikâh merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
– Nikâh törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine,
– Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,
– Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.08.2020 tarih ve 2020/113 no’lu kararının 14’üncü maddesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,

8- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
– Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımızın, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde doğrudan başvuru yoluyla Valilik Seyahat İzin Kurulundan, diğer ilçelerde Kaymakamlık Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bülten- malatyahaber.com

valilik hükümetkonağı

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
10 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Ah virüs ah

Hamile çalışanlar için herhangi bir çalışma yapılmayacak mı sayın valim.

Ozy

Amaç virüsün aklı karışsın heralde Allah aşkına ilk açıklandığında Cuma 00.00 dan sabah 10 a kadar yasak 10 ile 20.00 arası serbest Cumartesi içindi Cumartesi 20:00 dan Pazar sabah 10:00 a kadar yasak 10:00 ile 20:00 arası serbest 20:00 arası ile Pazartesi sabah 05:00 a kadar yasak tı üst yazıda Cumartesi saat 20 :00 da başlayacağı yazıyor kendileri bile anlamamıştır ne yaptıklarını bir kararı bile yazmak bu kadar zor mu saldım çayıra mevlam kayıra

Anne olan anlar

10 yaş altı çocuğu olanlar kronik hastalar çalışmaya devam ediyor…

Esma

5. madde de belirtilen 21 kasım ile ilgili bir karışıklık var. Cumartesi sabah 10 ile akşam 20.00 saatlerinde kısıt var, akşam 20 den pazar sabah 10 a kadar değil. Milletin kafası zaten karışık bu detaylara dikkat etmek lazım.

Hakan

Tamda bu şekilde. Sabah 10 ile akşam 20 arasında kısıtlama yok. Akşam 20 den sabah 10 a kadar kısıtlama var

M. Yalçın KAYA

Cumartesi 10 ile akşam 20 saatleri arasında kıstlama yok. cumartesi akşam 20 ile pazar sabah 10 arasında kısıtlama var.

Ahmet

Esma hanım sizde anlamamışsınız.21 kasım ile ilgili karışıklık dediğiniz ise şu.Valilik cumartesi günleri akşam 8 den itibaren kısıtlamayı başlatıyor.Kararnamede ise cumartesi günü saat 10 dan sonra sokağa çıkabileceğimiz söyleniyor.Demekki valiliklere farklı düzenleme yetkileri verilmiş.

Nur

Hayır tam tersi. Sabah 10ile akşam 20 serbest. 20.00den sonra yasak var. Bence siz karışıklık yarattınız şu an. Ayten bu saatler DIŞINDA diyor

Adalet

Memura esnek çalışma yok anlaşılan

mehmet

Çiftçilik belgesi olanlarda bu kısıtlamalara dahilmidir? Çiftçilerle ilgi belirsizlik var.

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Trabzonspor 9 6 3 0 19 9 10 21
Hatayspor 9 6 1 2 18 7 11 19
Fenerbahçe 9 6 1 2 13 9 4 19
Beşiktaş 9 5 2 2 18 11 7 17
Fatih Karagümrük 9 5 2 2 15 11 4 17
Galatasaray 9 5 2 2 14 12 2 17
Alanyaspor 9 5 2 2 14 14 0 17
Altay 9 5 0 4 15 14 1 15
Konyaspor 9 3 5 1 12 9 3 14
Adana Demirspor 9 3 3 3 14 14 0 12
Kayserispor 9 3 2 4 13 15 -2 11
Gaziantep FK 9 3 2 4 11 13 -2 11
Sivasspor 9 2 4 3 13 11 2 10
Başakşehir FK 9 3 0 6 11 12 -1 9
Antalyaspor 9 2 3 4 10 14 -4 9
Yeni Malatyaspor 9 3 0 6 9 16 -7 9
Göztepe 9 2 2 5 9 13 -4 8
Giresunspor 9 2 2 5 5 9 -4 8
Kasımpaşa 9 1 3 5 9 14 -5 6
Çaykur Rizespor 9 0 1 8 6 21 -15 1

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...