Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

428 Yıllık Camiyi Yıkmak İçin Adeta Seferber Olmuşlar!.

Gündem

4 ay önce yayınlandı.

428 Yıllık Camiyi Yıkmak İçin Adeta Seferber Olmuşlar!.

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

HER KİM TEBDİLE KALKIŞIRSA ALLAH’IN GAZABINA UĞRAR”.. Geçtiğimiz günlerde Battalgazi Belediyesi tarafından “depremden hasar gördüğü” gerekçesiyle yıkılan Eskimalatya’daki 428 yıllık Miralay Şah Ali Bey Camii hakkında, ‘Kültür Varlığı Tescili’ kararı bulunduğu, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yıkıma kesin biçimde karşı çıktığı, ancak, Kurul üzerinde etkili olduğu belirtilen  “baskılarla”, Caminin Kültür Varlığı Tescili’nin 1 Ekim 2020 tarihinde kaldırıldığı ileri sürüldü.

Bu arada, Miralay Şah Ali Bey Camii’nin vakıf senedinde, yıkılan Cami kast edilerek“Her kim, bunu (vakfı), tebdil etmeğe (değiştirmeye) kalkışırsa Allahın gazabına uğrar. Onun yeri cehennemdir. Orası ne kötü yerdir” şeklinde beddua edildiği öğrenildi.

Depremde eklentiler hasar gördü, orijinal mimari ortaya çıktı ama…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi çevrelerinden edinilen bilgiye göre; halk arasında Alacakapı Mescidi olarak da nitelendirilen Miralay Şah Ali Bey Camii, 24 Ocak 2020 tarihli Sivrice depremi sırasında hasar gördü.

Ancak, deprem, Cami’nin tarihsel ve asıl yapısında değil, sonradan inşa edilen eklentilerde hasar yarattı. Asıl ve tarihî yapı depremde hasar görmek bir yana, sonradan eklenen uyumsuz bölümler yıkılınca sanatsal ve kültürel değeri bir hayli yüksek düzeyde olan asıl tarihî bina ortaya çıktı.

Cami, daha önce de  yıktırılmak istenmiş 

İddialara göre, 1977 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen,1988 yılında özgün mimari ile uyumlu olmayan bir şekilde betonarme eklenti yapılarak özgünlüğü deforme edilen Miralay Şah Ali Bey Camii, Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın manzarasını engellediği gerekçesiyle Belediye tarafından yıkılmak istendi.

Ancak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Battalgazi Belediyesi’nin bu talebini, Cami’nin “Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş olmasından dolayı reddetti.

Osman Güder de Cami’nin yıkımı konusunda aynı yolda

Battalgazi Belediyesi’nde başkanlar değişse de 428 yıllık tarihî – kültürel miras özelliğine sahip Miralay Şah Ali Bey Camii’nin yıktırılması hedefi değişmemiş.

Bu iddialara göre; 24 Ocak depremini, Cami’nin ortadan kaldırılması için fırsat olarak gören Battalgazi Belediyesi, deprem sırasında yapının orijinal duvarları ve orijinal mihrabı ortaya çıkmasına rağmen, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurarak caminin yıkılması ve meydana katılması amacıyla, tescil kararının kaldırılmasını istedi.

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Battalgazi Belediyesi’nin bu talebini, Selahattin Gürkan dönemindeki talebi gibi yine reddetti.

Ancak bu defa, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, örtük bir şekilde yürütülen “baskılar” sonucunda, caminin yıkılmasını bir şartla kabul etmek zorunda kaldı.

Kurul, Battalgazi Belediyesi’ne şifahen, yıkılacak Cami yerine, aslına uygun biçimde yeni bir cami inşa edilmesi şartıyla, yıkıma izin vereceğini bildirdi.

Kurul’un 4 asırdan fazla ayakta kalan Cami aleyhine taviz içeren bu önerisini bile kabul etmeyen Battalgazi Belediyesi’nin, Cami’nin köklü biçimde ortadan kaldırılarak, yerinin meydana katılması konusundaki ısrarını sürdürdüğü ileri sürülüyor.

Ve Sivas KVK Kurulu pes ederek, yıkım kararı vermek zorunda kalıyor

Battalgazi Belediyesi’nin ısrarlı yıkım talebi, Ekim ayında meyvelerini verdiği ve Sivas KVK Kurulu, pes etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

İddialara göre, “Cami sizindir, yıkıp, yok edebilirsiniz” minvalinde bir karar alan Sivas KVK Kurulu, Caminin tarihselliğine, özgün bir kültür mirası olduğuna, Vakıf senedinde, “vakıf eseri camiyi değiştirmeye kalkışanların yerinin cehennem olduğu” şeklindeki uyarıya ve bedduaya aldırmadan, Battalgazi Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, Miralay Şah Ali Bey Camii’nin “Kültürel Varlık” tescilini 1 Ekim 2020 tarihinde kaldırdı.

Sivas KVK Kurulu’nun, “Yapının yıkılmaya yüz tuttuğu” gerekçesiyle Miralay Şah Ali Bey Camii hakkında, “Kültür Varlığı Tescili”nin kaldırılması kararını vermesinden sonra da Battalgazi Belediyesi zaman geçirmeden 428 yıllık tarihi camiyi iş makinaları ile yıktı.

Yıkılan cami yerinin ticari mekân ve otopark olarak kullanılacağı iddia ediliyor.

Cevap bekleyen sorular

Battalgazi Belediyesi’nin 428 yıllık tarihi caminin yıkılması konusundaki ısrarının arka planına ilişkin olarak, kamuoyunda ve konuya duyarlı çevreler tarafından çeşitli kuşkular dile getiriliyor. Bu kuşkular nedeniyle bir dizi cevabını arayan sorunun da sorulması gerekiyor.

Örneğin;

– Belediyenin sıkıştırması ile depremden sonra bile tescilin kaldırılmaması yönünde karar veren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararından vazgeçiren baskı nerden gelmiştir?

– Üçüncü derece Arkeolojik sit alanı olan cami alanında, herhangi bir kazı ya da sondaj araştırması yapmadan, yapının ortadan kaldırılmasını kimler istemiştir?

– Raporu hazırlayanlar ve karar verenler, depremin tarihi bir yapının tarihi hüviyetini ortadan kaldırmayacağını bilmiyorlar mı?

– Ortadan kalkmış olsa bile, bütün yapılar için geçerli olan esasın, aslına uygun yeniden inşa olduğunu bile bile Kurul yapının ortadan kaldırılması kararını hangi baskı altında vermiştir?

– Battalgazi Belediyesi’nin 428 yıllık bir camiyi yok etmek konusundaki ısrarının altında neler yatıyor? Cami yerinin ticarileştirilmesi, otopark yapılması iddiaları doğru mudur?

-Vakıflar Genel Müdürlüğü son yıllarda günümüze gelememiş Vakıf yapılarının kalıntılarını bulup onları ihya ederek adına yakışır işler yaparken, Büyükşehir belediyesinin öncülüğünde Battalgazi Belediyesi temelleri Selçuklular dönemine giden bu yapıyı ortadan kaldırma eylemlerini, memleket meselesiymiş gibi büyük bir mücadele ile ortaya koymalarının arka planında ne gibi unsurlar bulunmaktadır?

-Dünyanın hiçbir yerinde bir tarihi eserin etrafında bulunan diğer tarihi eserler yıkılarak bir eser ortaya çıkarılmamıştır. Kervansarayın önünü kapatıyor gerekçesi ile caminin yıkılmasının dayandığı mevzuat nedir? gibi uzayıp giden sorular cevabını beklemektedir.

“Her kim bu vakfı (camiyi) değiştirmeye kalkarsa, yeri cehennemdir”

İslam hukukuna göre vakıf yapmak isteyen şahıs bir vakfiye yazarak Kadıya müracaat eder. Vakıf senedi  mahkeme tarafından tescil edilirdi. Vakıf senedine padişah dâhil herkes uymak zorundaydı.  Vakfiyelerde genellikle dua ve beddua bölümleri bulunurdu.

İşte, Miralay Şah Ali Bey Camii’nin Vakıf senedindeki beddua bölümünde, Cami’nin değiştirilmesi (tebdil edilmesi) halinde, bunu yapanların Allah’ın gazabına uğrayacağı uyarısı yapılarak, “Bunu işittikten sonra… kim bunu (vakfı-camiyi) tebdil etmeğe kalkışırsa (değiştirmeye) Allah’ın gazabına uğrar. Onun yeri cehennemdir. Orası ne kötü yerdir” deniliyor.

Miralay Şah Ali Bey Camii’ni vakfedenler ve Cami’nin tarihsel geçmişi

Halk arasında sur kapısı Alacakapı girişinde bulunduğu için Alacakapı Mescidi olarak da anılan Miralay Şah Ali Bey Camii hakkında kaynaklarda şu bilgiler aktarılmaktadır:

Vakfiyesinde Seyyid Ahmed’in oğulları Seydi Ömer ve Şah Ali, sonradan ilave edilen minarede bulunan kitabede de 1592 tarihinde Seyyid Ömer, Şah Ali ve Seyyid Nebi Ahmed isimleri geçmektedir.

Bunun bir tamir kitabesi olduğu ve bu eserin Osmanlı devri öncesinde yapıldığı tahmin edilmektedir.

Minare kapısının sağ yukarısında görülen kitabenin camiye ait olduğu ve bunun Hicri 1308 (miladi 1891) depreminden önce avlu girişinde bulunduğu bilinmektedir.

Cami, 1977 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. 1998 yılında, yapının kuzeyine izinsiz betonarme ek yapılmıştır.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

alacakapimescidi miralaysahalibeycamisi

alacakapimescit1

alacakapimescit2

alacakapimescit3

Subscribe
Bildir
guest
30 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
cengiz

Haberi okudum. Ancak cevabını bulamadığım sorular var:
1. Caminin minare hariç ibadet yapılan kısmı 1998 yılında betonarme olarak yapılmış. Betonarme yapılan kısım yıkılıp yerine aslına uygun olarak tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması mı söz konusu?

2.Haberi hazırlayan editör, ilgili belediyenin meydanı genişletme anlamında caminin tamamını yıkıp meydana dönüştürme niyetinde olduğunu dile getirmiş.(Eğer doğruysa bu kabül edilemez.) Acaba bu gerçekten doğru mu? Belediyenin basın ile ilgili birimi veya başkan danışmanlarının bu haberin doğru olup olmadığı ile ilgili yaptıkları bir açıklama var mıdır?

Eğer bu haber doğruysa “genişletme ,yol açma, meydana dönüştürme vs” her ne olursa olsun Malatya’nın geçmişi ile ilgili tarihi eser ve sembol bağlamında her ne olursa olsun bir taşının bile yer değiştirmesi bütün Malatya sevdalılarını üzer…Bu eski bir kilise dahi olsa(Taşhoron Kilisesi gibi). Geçmişten miras aldıklarımızı geleceğe daha iyi ve güzel bir şekilde taşımak anlamında hepimizin bir misyonu olmalıdır.
SAYGILARIMLA.

Kazım

Eklentiler hem meydana girişi zorlaştırıyor hemde görüntü kalitesi ni düşürüyor minareye dokunulmadan eklentiler kaldırılmalı.kervansarayla daha iyi bir görünüm sağlayacağını düşünüyorum

Danişmend

Yıllardır sağ seçmen olarak tek parti döneminde CHP mescitleri ve camileri yıktı yerleri şimdi farklı amaçlar da ve işyeri olarak içler acısı diyerek oy olarak bizlerikonsolide eden muhafazakar sağ siyaset in geldiği bu durum maalesef CHP lilesmektir.

Veli

Aklıma geldi emalatyalı olarak üzüldüm camiye,atalarımızla aynı mekanda namaz kılmak vardı

M. erol

Minare hariç, hiçbir yeri tarihi bir yapıya benzemiyor. Tarihi yapılar ulu cami, sitti zeynep kümbeti gibi yerlerdir. Bu caminin her tarafı beton, yıkıp yeniden yapmışlar ve izin almadan beton dökmüşler. Ayrıca depreme karşı dayanıklı değildir bence. Cemaat namazda iken deprem anında bu camii çökerse ve insanlar yıkıntının altında kalıp ölürse bu seferde diyeceksinizki belediye bu depreme karşı dayanıksız ve güçsüz olan camiyi yıkmadı, gerekli önlemleri almadı. Yine belediye başkanının üzerine suç atacaksınız. Bana göre bu caminin yıkılıp yerine eski şekline ve tarihi yapısına uygun şekilde daha güzel ve depreme karşı dayanıklı bir cami inşa edilmesi gerekiyor.

fd

Villa yapmak yerine önce bu tip restorasyon ve düzenlemelere öncelik verilmeli. Tarihi mekanların çehresini de uygun hakle getirmeli ve bu tarihi mekanlar ve çevresine işlerlik kazandırılmalı. Sosyal belediyecilik yerine rantsal belediyecilikle şehir ilerlemez bir yanı eksik kalır. Çilesiz , Tecde gibi bahçe ve bağları olan mahalleler dümdüz edildi. Anıtlar kuruluna giren eski evlerin olduğu bir sokak imara açıldı. Bu bölgede tarihi ve eski evlerin olduğu bir sokak yaşatılabilirdi. Eyvanı,tandırı ,şireliği olan kültür evleri olarak kalabilir ama kim yapacak

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Galatasaray 25 17 3 5 50 19 31 54
Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 30 54
Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 20 51
Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 8 48
Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 16 42
Hatayspor 25 12 6 7 42 30 12 42
Gaziantep FK 26 10 10 6 37 29 8 40
Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 5 37
Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
Göztepe 25 8 8 9 35 31 4 32
Konyaspor 25 8 7 10 32 30 2 31
Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 -2 31
Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
Başakşehir FK 25 6 6 13 28 44 -16 24

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...