Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

‘Yaptık, Ama Hele Sor Niye Yaptık!’ Açıklamaları..

Manşet

08-04-2021 tarihinde yayınlandı.

‘Yaptık, Ama Hele Sor Niye Yaptık!’ Açıklamaları..

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

BÜYÜKŞEHİR’DEN HABERLERİMİZE TEYİT VE KARŞI SAVUNMA GELDİ.. Malatya Büyükşehir Belediyesi, malatyahaber.com’da eski YİMPAŞ binası ve ‘Millet Kütüphanesi’nden ‘Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürülen projeler, bunlar için açılan ihaleler, belediye şirketlerinin ortaklığıyla kurulan 10 bin TL’lik şirketle ilgili yayınlanan haberler konusunda birer açıklama yaptı.

Açıklamalarda, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın almak için uzun süre mücadele ettiklerini ve Malatya’ya kazandırdıklarını söylediği YİMPAŞ’ın yerinin daha önce bazı kamu kurumlarına teklif edildiği, ancak kabul görmediği bilgisine de yer verildi. Eski Atatürk Kız Lisesi’nin yerine inşa edilmekte olan binanın ihalesinin Büyükşehir Belediye şirketleri tarafından alınmasından sonra kurulan, ‘sembolik olarak’ 10 bin TL sermayeli bu oluşumun, ‘şirket değil sadece bu işle sınırlı iş ortaklığı’ olduğu, iş bittikten sonra feshedileceği bilgisi açıklamada yer aldı.

“ÖZEL BİR ŞİRKET TARAFINDAN YAPILMASI İÇİN İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI..”
Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü imzasıyla, YİMPAŞ yeri projesi ve ihale ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“İnternet haber sitenizde 2 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “Büyükşehir’in YİMPAŞ İşi de Kafaları Karıştırdı” başlıklı haber içerisinde Belediyemiz ile ilgili birtakım iddialar gündeme getirilmiş olup, bu iddialar ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.

Öncelikle tüm hemşerilerimizin bildikleri gibi YİMPAŞ Binası ve sahip olduğu alan 20 yıldan uzun bir süredir Malatya’mızın kanayan yaralarından biri olup, maalesef bugüne kadar sorunun çözümü için yol alınamamıştır.

Atık bir halde her geçen gün giderek bir mezbeleliğe dönen bu bina önceki yıllarda İnönü Üniversitesine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğüne de teklif edilmiştir. Ancak bu kurumlar, binanın güçlendirme ve tefrişat işlerinin maliyetinin yüksek olması, bütçelerinin böyle bir yatırım için uygun olmadığını belirterek kendilerine iletilen teklifi kabul etmemişlerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilimizi ziyaretleri sırasında, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a açarak, bu bina ile ilgili yıllardır yaşanan sorunun çözülmesi amacıyla ricada bulunmuşlardır. Bugüne kadar Malatya’nın hemen her sorununa el atan, daha önce yine kaderine terkedilmiş olan Vagon Onarım Fabrikasını, Kızılay ile görüşerek Malatya’mız ve ülkemize kazandırılmasında emek sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, bu konuya da duyarsız kalmamış ve bu binanın Malatya’mıza kazandırılması için de gerekli çalışmaları derhal başlatmıştır.

Haziran 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize tahsis edilmiştir. Ancak tahsis mevzuatı; yatırım konusunda ihtiyaçları karşılamadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemiz adına olan tahsis kaldırılarak, Belediyemiz adına 30 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmiştir.

Sürdürülen girişimler neticesinde mülkiyeti Hazineye ait, tapunun Malatya ili, Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesinde bulunan, 4648 ada 4 parsel numaralı, 17.062,02 m² yüzölçümlü 50 bin m2 kapalı alana sahip AVM ve Otel konseptinde inşa edilen binanın kamuya kazandırılması maksadı ile Büyükşehir belediyemiz çalışma yapmış, gençlik hizmetlerinde ve sosyal etkinliklerde kullanmak maksadıyla ihtiyaç duyulan toplam alan 2 bin m2, bunun dışındaki yerlerin ise ticari maksatla değerlendirilmesi için Belediyemiz şirketleri ile çalışma yapmıştır.

Fakat Milli Emlak Genel Müdürlüğü, belediye şirketlerinin ticari işletmesine izin vermemesinden dolayı, Milli Emlak ile hasılat paylaşımı usulüne gidilmiştir. Bu işlemler Belediyemizin dışında bireylerin veya firmaların Milli Emlak Genel Müdürlüğü müracaatı ile de olabilmektedir. Belediyemizin bu işlemleri sürdürmesi ihale şartnamesinde açıkça görüleceği üzere bu alanın sadece ticari maksatla kullanılması değil, gençlik faaliyetleri, sempozyum, sergi ve diğer aktivitelerin bilabedel olması için yapılan bir çalışmadır.

Belediyemiz tarafından uzun bir süreden beri yapılan AR-GE ve fizibilite çalışmaları sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görüşü de alınarak binanın güçlendirme ve mefruşat işlerinin yaklaşık 100 milyon lira civarında olduğu anlaşılmış olup, söz konusu bu işlerin Belediyemiz imkan ve kaynakları ile gerçekleştirilmesi yerine yine öncelikle kamu yararı gözetilerek binanın sosyal maksat veya maksatlara hizmet etmesi kaydıyla özel bir şirket tarafından yapılması için ihale süreci başlatılmıştır.

Neticede Belediyemiz tarafından 8 Nisan 2021 Perşembe günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Yoluyla ihale yapılacaktır. Ayrıca ihalede herhangi bir özel şart aranmaksızın herkes bu ihaleye katılabilecektir.

Ayrıca, yine ihale şartnamesinde açıkça görüleceği üzere Belediyemizin yapmış olduğu kısmi güçlendirme ihalesine karşılık, tesisin kira gelirlerinden % 10 hak talep etmektedir. Bu işlemler neticesinde ülkemiz, ilimiz, belediyemiz ve en önemlisi vatandaşlarımız kazançlı çıkacaktır.

Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus, binanın öncelikle ülkemiz gençlerine; gençlik çalıştayları ve organizasyonları için ev sahipliği yapacak olmasıdır. Bunun için de bina içerisinde gençlik ofislerinin, gösteri alanlarının, çalıştay atölyelerinin bulunduğu alanlar ihdas edilecektir.

Yine ihaleyi kim alırsa alsın hizmet sektöründe öncelik hep kamu yararı olacaktır ki buna bir örnek vermek gerekirse, her yıl 360 konaklama ücretsiz olarak kamuya tahsis edilecektir. Ayrıca, gelirinin % 1’i de Milli Emlak’a aktarılacaktır.

Yıllardır atıl bir vaziyette olan Yimpaş Binasının ve sahip olduğu alanın Malatya halkının yararı doğrultusunda ihale edilmesi sürecinde, söz konusu bu haberler ihalenin duyurusu bakımından etkili olmuş ve haberi yapan muhabirimize ve yayınlanmasını sağlayan sizlere teşekkür etmemiz hasıl olmuştur.”

“10 BİN TL SERMAYE SEMBOLİK, İŞ BİTTİKTEN SONRA FESHEDİLECEK..”
Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Atatürk Kız Lisesi yerine, belediye şirketleri Esenlik ve Meston tarafından ‘Millet Kütüphanesi’ olarak yapılmak üzere ihaleyle alınıp, ‘Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürülen, bu arada 10 bin TL’lik sermayeli bir ticari yapının daha kurulmasıyla yeni bir ortaklık modeli de  ortaya çıkan proje hakkındaki haberlerle ilgili ise şu açıklama yapıldı:

“İnternet haber sitenizde 6 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “Büyükşehir’in Şirketleri 30 Milyonluk İhaleyi Aldı, Aynı İş İçin 10 Bin TL Sermayeli Şirket Kurdu !” başlıklı haber içerisinde birtakım iddialar gündeme getirilmiş olup, bu iddialar ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından; eski Atatürk Kız Lisesi alanında Millet Bahçesi içerisinde düşünülerek projelendirilen Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi ile ilgili 17.09.2020 tarihinde gerek hukuka ve gerekse Devlet İhale Kanununa uygun bir şekilde ihale düzenlenmiş, ihale edilen işi Belediyemiz iştiraklerinden Esenlik ile Meston Şirketlerimiz ortak yapmaya karar vermiş ve kazanmışlardır.

Meston ve Esenlik Şirketlerinin yüzde yüzü Büyükşehir Belediyemize ait olup, bu şirketlerimiz de Sayıştay denetimine tabi kuruluşlardır.

Bilindiği gibi Meston A.Ş. Malatya Büyükşehir Belediyemizin, inşaat ve alt yapı konusunda deneyimli ve teknik yönü oldukça güçlü olan şirketlerinden biridir. Aynı şekilde Belediyemiz iştiraklerinden Esenlik Şirketi de maddi olarak güçlü şirketlerimizden biridir.

Öte yandan bugüne kadar yüzlerce örneği görüldüğü gibi birçok işin yapılması noktasında alt yüklenicilere iş verilebilmektedir.

Bu kapsamda iki şirketimiz de teknik ve mali güçlerini birleştirerek Şehrimizin Prestij yatırımlarından biri olan “Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi” işini ortak yapmaya karar vermişlerdir. Yürürlükte bulunan Kamu İhale Kanununa göre de birden fazla şahıs veya şirket kendi aralarında ‘İş Ortaklığı’ yaparak ihalelere katılabilmektedir.

Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi işi ile ilgili yaptığımız uygulama da bunun bir örneğidir. Büyükşehir Belediyemizin iki şirketi kendi aralarında ve sadece bu işle sınırlı olmak üzere bir iş ortaklığı oluşturmuşlardır. Yani yeni bir işletme kurulduğu doğru değildir. Büyükşehir Belediyemizin iki şirketi kendi aralarında ve sadece bu işle sınırlı olmak üzere ve iş tamamlandıktan sonra da feshedilmek üzere bir iş ortaklığı oluşturmuşlardır.

İlgili haberde yer verilen 10 Bin TL sermaye ise sadece iş ortaklığını oluşturmak için sembolik anlamda belirlenmiştir. Her iki şirketimizin kendi öz sermayeleri bu iş ve bunun gibi daha birçok işi yapacak güçtedir.

Durum bundan ibaret olup, Gençlik Etüd ve Eğitim Merkezi inşaatı da haberde belirtilen sembolik 10 bin TL sermaye ile değil, her iki şirketimizin sahip oldukları kendi öz sermayelerinin tamamı gözetilerek en kısa süre içerisinde tamamlanarak Malatya halkının hizmetine sunulacaktır.”

malatyahaber.com

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
16 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
DELİDİR

Yahu kardeşim dünyanın neresinde olursa olsun rant yoksa yatırım yoktur, şayet Yimpaş binası kütüphane olsaydı rant olmayacak üstelik cepten gidecekti, millet parkının projesinde öyle bir etüt metüt merkezi yoktu, sonradan iş bilmez kişiler ile kafa kafaya verip bunu buldular ve işte bunda rant var yere yapılan yatırımın yüzde ellisi kayıp işte bunu diyoruz, laf kalabalığı demogoji yok gerçek acıdır ama doğrudur.

Alperen

Belediyeden yapılan açıklama malumun ilanı olmuş
Yazdıkları her satır
İhale öncesi ihaleyi alacak firma ile üzerinde anlaşılan konuların yazılı olduğunu görüyoruz.
Çelişkiye bak
gerekçe “belediye şirketlerinin ticari işletmesine izin vermemesinden dolayı”

“Bilindiği gibi Meston A.Ş. Malatya Büyükşehir Belediyemizin, inşaat ve alt yapı konusunda deneyimli ve teknik yönü oldukça güçlü olan şirketlerinden biridir. Aynı şekilde Belediyemiz iştiraklerinden Esenlik Şirketi de maddi olarak güçlü şirketlerimizden biridir.”

“Büyükşehir Belediyemizin iki şirketi kendi aralarında ve sadece bu işle sınırlı olmak üzere ve iş tamamlandıktan sonra da feshedilmek üzere bir iş ortaklığı oluşturmuşlardır.”

Şimdi Malatya adına soruyoruz Selo Başkan be ne iş

Necmettin

Ya Allah aşkına bir defa önce dürüst olun. Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay’a devri ile konunun ne alâkası var. Vagon Onarim Fabrikası 2018 Aralık ayında Kızılaya devredildi.
( https://malatyahaber.com/haber/vof-ihalesi-nihayet-sonuclandi-kazanan-kizilay/amp/)
O zamanlar Gürkan daha Battalgazi Belediye Baskanıydı. El insaf ya

Selim

Malatya haber trollere bakma onlar her zaman olacaklar cesur haberciliğinizden dolayı tebrik ediyorum…

Yaşar Kemal

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilimizi ziyaretleri sırasında, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a açarak, bu bina ile ilgili yıllardır yaşanan sorunun çözülmesi amacıyla ricada bulunmuşlardır.
Bu cümleden sonra şuna karar verdim; Bakanların çaresiz olduğu yapamadığı tüm işleri Selahattin Gürkan çözüyor. Çünkü selahattin Gürkan Bakanlardan da üstündür. İcra makamıdır. Devletin en üstündeki kişidir.

yıldırım

malatyaspor kümeye gittikten sonra ne yaparsanız yapım hiç umrumda değil. isterseniz malatyayı köye çevirin. ama şunu rahatlıkla söylerim eğer bu takım düşssün sebebi milletvekilleri ve selahattin gürkandır adil gevrek değildir. neden adil gevrek değildir derseniz. bu futbol cahili adil gevreği getiren sizlersiniz adam malatyasporu babasının çiftliği gibi kullanıyor allah için müdahaleniz olmuyor. yazıklar olsun özellikle. ahmet çakır.. bülent tüfeki ve öznur çalık. hayırdır adil gevreğe gücünüz yetmiyormu. adil gevreğe gücü yetmeyen insanlar malatya için hiç bir şeye gücü yetmez. 2023. seçimlerinde görüşmek üzere

Semih

Ağzınıza sağlık.Hislerime tercüman oldunuz.

erhan

eleştiri güzel şey,
ancak;
yimpaş binası yıllardır atıl duruyordu sesiniz çıkmıyordu,
belediye aldı kurtarmaya çalışıyor,onu bile eleştiriyosunuz,

Kiremit

suç büyükşehirde size cevap veriyor.

pasa44

Kütüphane için seçilen yer çok yanlış. Millet Bahçesinin içine, şehrin trafiğinin en yoğun olduğu gürültülü bir alana kütüphane yapılmaz kaldı ki pandemi süreci nedeniyle kütüphanelerin bir anlamı da kalmadı ve bir aciliyeti de yoktu ille de yapacağım diyorsanız okulların ve üniversitenin yakın olduğu ve sessiz olması nedeniyle eski yimpaş binası kütüphane olabilirdi. Bu kütüphaneyle millet bahçesinin bir anlamı kalmamıştır ve orası beton yığını olacaktır.

emrah

Bence Gençliğe Yapılacak En büyük İyilik onlara Kontrol kalemi tutturmak olacak, ne yazıkki artık memleketimizde teknik işi bilen kimse yetişmiyor, herkesi okuutmak için etüt kütüphane bilmem ne gibi yerler açılmaya çalışıyor ki kimsenin gözü artık okumada yok çünkü iş bulamıyor, ülkede elektrik, mekanik, gibi teknik işten anlayan kimse kalmıyor, sanayide ki ustalar iş öğretecek çırak bulamıyorlar, niye? çünkü çırakda askari ücret olması gerek artık ve bunu iş veren karşılayamıyor, sonra ne oluyor işi gücü olmayan adam evleniyor evini geçindiremiyor ve boşanma oranları artıyor, Hangi millet kütüphanesinde kim gidipde bişey okuyor ne oldu millet kütüphanelerine, temellide var bitane ben daha görmedim içeri girrip bişey okuyanı,yazık gençlik etüt merkezi bilmem ne işlerle vatandaşı oyalamayı bırakın, Eğitim hayatı bitmiş gençleri teknik bişeyler öğrenmesini sağlayacak çözümler üretin, yoksa ülkede İki kablo yu ucu ucuna bağlayacak adam kalmayacak✋️✋️✋️

Arif

Sizi muhattap alıp açıklama göndermişler, sizin kullandığınız başlığa bak. Yapılan açıklamayla yaptığınız haberler uyuşmuyor bu başlık onun yarası olabilir.

Resul

Belli ki belediye trollüğü yapıyorsun veya okuduğunu anlamamışsın. Başlığı beğenmediysen baslik atıp gönderseydin cahil…

Latif

Tabiki muhattap alacak halka açıklama yapmak zorunda. Lafı evirip çevirmişler. Bu tip açıklamalar yapılan yanlış işleri kapatamaz.

MUSTAFA

Kimi muhatap alacaklar? Halkın sesi olan bir siteyi muhatap almayacaklarda kimi alacaklar?

kündübekli

Site malatyanın tek doğru ve özgür sitelerın den, biraz daha makul yazmanız biraz daha saygılı olmalısınız diye düşüyorum.Özgür bir site olmasa boyle haberler olmaz ve siz de bugun yaptıgınız bu yorumu yapmaz yada yapsanız dahi editor izin vermezdi kıymetini bilelim böyle sitenin.Özgür basın, gerçek emekçi basın, gerçek haberler, günümüz şartlarında artık bir elin parmaklarını geçmiyor.

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 37 72
Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 27 69
Galatasaray 33 20 5 8 65 32 33 65
Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 9 59
Hatayspor 34 15 8 11 57 43 14 53
Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 15 52
Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 10 51
Sivasspor 34 12 15 7 47 40 7 51
Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 9 50
Göztepe 35 12 11 12 51 48 3 47
Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 -17 33
Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...