Yeşilyurt Belediyesinin Bütçesi Dondu!

Yeşilyurt Belediyesinin Bütçesi Dondu!
PAYLAŞ

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI.. HAREKATA DESTEK.. Yeşilyurt Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı için destek bildirgesi yayınladı. Bu arada, 2019 bütçesi 224 milyon 700 bin TL olan Yeşilyurt Belediyesi'nin, 2020 bütçesinin sadece 300 bin TL'lik artışla 225 milyon olarak öngörülmesi, belediyenin büyük bir tasarruf dönemine gireceği, yatırım yapmayacağı yorumlarına neden oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen Ekim Ayı 2.oturum toplantısında öncelikle 1 Ekim 2019 tarihli 1. oturum’un karar özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ’NDEN ‘BARIŞ PINARI HAREKÂTI’ İÇİN DESTEK BİLDİRGESİ

Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya ağlarından canlı yayınlanan toplantının açılışında Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla Fırat’ın Doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na destek bildirgesi okundu.

Bildirgede; “ Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz.

Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır.

Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı evlerinden yurtlarından ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir.

Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.Bu çerçevede, Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.

Yeşilyurt Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiğimizin yanındadır, rabbim şu anda görev almış tüm polis asker ve kolluk kuvvetlerine güç versin derman versin ayaklarına taş değdirmesin. Tarih boyunca olduğu gibi yeryüzünde hakkı adaleti temsil eden bu milletin evlatları bir kez daha hak ve adalet anlayışını tüm dünyaya göstereceklerine inanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“TÜRKİYE ARTIK SADECE SAHADA DEĞİL, MASADA DA GÜÇLÜDÜR”

Türkiye’nin artık sadece sahada değil masada da güçlü olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ ABD Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu ülkemiz hem askeri hem de diplomasi anlamında ortaya koymuş olduğu güçlü irade ile artık sadece sahada değil masada da söz sahibi olduğu bütün dünya tarafından görülmüştür. Artık bölgesinde dengeleri değiştirebilen, istediği adımları atabilen ve ülkesinin menfaatleri doğrultusunda dediği yapan bir ülke vardır. Bu nedenle masada dik duruşuyla ülkesinin ve milletinin çıkarlarını kollayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve canını ortaya koyarak sahada görev yapan bütün güvenlik güçlerimize, desteğini esirgemeyen siyasi partilerimize ve asil milletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan görüşmeler göstermiştir ki; Türkiye kazanmış, Ortadoğu kazanmış ve insanlık kazanmıştır.” diye konuştu.

TAHMİNİ BÜTÇEDE SEMBOLİK ARTIŞ!

Ekim Ayının ilk toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Yeşilyurt Belediyesi 2020 Yılı Mali Gelir-Gider Bütçesi karara bağlandı. Bütçe Tasarısının okunmasından sonra yapılan oylamanın ardından 2019 yılında 224 Milyon 700 Bin TL olan bütçe 2020 Yılında 225 Milyon TL. olarak kabul edildi.

2020 YILI ÜCRET VE TARİFELERİ BELİRLENDİ

2020 Yılı Bütçe kararnamesinin onaylanmasından sonra yeni yılın ücret ve tarifeleri de karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenerek Meclis’e sunulan İmar İle İlgili Harçlar, Bina İnşaat Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İlan ve Reklam Vergisi, İşgal Harcı, Tellallık Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Eğlence Vergisi, Kayıt ve Suret Harcı, Otopark Bedeliyle ilgili yeni yıl ücret ve tarifeleri onaylandı.

TARİHİ KONAKLARIN BULUNDUĞU CADDE ‘LEZZET CADDESİ’ OLDU

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Hıroğlu mahallesindeki Tarihi Konakların bulunduğu Adıyaman Caddesi’nin adının ‘Lezzet Caddesi’ olarak değiştirilmesine yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun raporu okunduktan sonra kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Mollakasım Mahallesi 319 ada 8, 136 ve 137 nolu parselde Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Aşağıbağlar ve Cemal Gürsel Mahallelerinde yapılan Revizyon uygulama İmar Planlarında Plan notu değişikliği ve Plan notu eklenmesine dair İmar Komisyonu Raporu ile Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Hıroğlu Mah.73 ada 55 parsel ile Hamidiye Mah. 223 ada 29 nolu parsel ve Hıroğlu Mah. 79 ada 52 nolu parsel ile trampa yapılması talebine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

KASIM AYI TOPLANTISI 5 KASIM’DA

Gündemdeki yedi maddenin ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Ekim Ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 05 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00’da gerçekleştirecek.

Bülten- malatyahaber.com

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız

6 yorum yapılmış

 • kemal Gül (2 yıl önce)
  Bir malatyalı ya ne yani güngör caddesi kayalık cami arkası hayrat sokak artık siteler ile doldu lütfen hayvanlarınızı köylerde daha kırsalda besleyin senin iki üç kişi oraları besiye çevirdiniz belediye evlere şenlik çevre müdürlüğü zabıta müdürlüğü bi haber çevre müdürlüğü aman bize dokunmayın diyenlerden Allah yardımcımız olsun .
  0
  0
  Yanıtla
 • Malatya 44 (2 yıl önce)
  Karakavakta aydınlatma lambası yok,sokakta asfalt yok, 3 tane yaşlı adam aksilik yapıyor diye güngör caddesinde inek besleniyor, bu neyin kafası.
  0
  0
  Yanıtla
 • Bir Malatya lı (2 yıl önce)Malatya 44 isimli kullanıcı yorumuna
  Güngör caddesinde inek besleniyorsa ne olmuş yani orayı yeşillik alanından binaya çevirenlerde suç evinizde ayran yoğurt süt peynir olmadan kahvaltı yemek yiyemezsiniz ama belki o 3 inekle geçim sağlayan insanlara göz diktiğiniz için üretime destek vermek yerine bu şikayetler yüzünden insanlar bişey yapamadığı için bu hallere düşüyoruz geçmişe dönün bakın sanki hepimiz saraylardan gelmişiz lütfen insanları bu şekilde aşağılar gibi yorum yapmayın..
  0
  0
  Yanıtla
 • Doğru diyorsun,beydağı tam kapanmadı, binalar oraya dikilmeliydi
  0
  0
  Yanıtla
 • Murat (2 yıl önce)
  Okunanların ne kadarı anlaşılıyor da eller havaya kalkıyor acaba? Kaç tane vasıflı adam var kaç tanesi bu işi biliyor.? İki kelime laf edemeyen piyasada tutunamayıp belediyenin verdiği maaş olmasa aç kalacak adamlar meclise sokulursa kendileri çalıp kendileri oynar
  0
  0
  Yanıtla
 • Hasan (2 yıl önce)
  Elleri kaldır elleri indir başka birşey yok..Verimlilik düşük, üretim az, israf çok, bütçe istikrarı yok, planlar tutmuyor, işsizlik artıyor, borçlanma tavan, kurlar pusuda..Allah aşkına bu el kaldıran beyefendi ve hanımefendi bu yazdığım ülke problemleri hakkında bir düşünce sahibiler mi? Muhtemelen düşünceleri böyle gelmis böyle gider..bu ayki en büyük proje cadde ismi değiştirmek oldu.. alkışlıyorum sizi..On dönüm bostan yan gel yat Osman!
  0
  0
  Yanıtla