Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

Sular Tükenirken..

Gündem

12-06-2021 tarihinde yayınlandı.

Sular Tükenirken..

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Malatya için söyleyecek olursak;  dört bir yanı dereler, çaylar, pınarlar, kaynaklarla dolu bir memlekette bugün neredeyse yazın akan bir dere kalmaması bize bir..

Orhan ALKAYA

Yaklaşık iki ay önce Yukarı Banazı (Konak) Kasabası’nın girişindeki Horata Köprüsü’nün üzerinden geçerken rahmetli Adnan Işık’ın, ‘Malatya Şiiri’ belleğimde canlandı ansızın. “Suya dökülen dallar, dere nerede ah şimdi”…

Eski yatağının onda birini bile doldurmayan cılız bir su, aheste aheste aşağıya akıyordu.  Oysa çok değil, yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Nisan ayının her hangi bir gününde ansızın patlayarak yeryüzüne kavuşmanın coşkusu ile gümbür gümbür Yukarı Banazı’dan Aşağı Banazı’ya akmaya başlayan Horata’nın eski görkemli halini hatırladım…

Akarsularımızın günümüzde cılız ve tükenmiş bir hale dönüşü sadece Horata için sözkonusu değil. Kentimizin birçok önemli akarsuyu ve deresi neredeyse yok oldu. Doğa; insanlığın hoyratça yok edişine karşı artık karları, yağmurları, pınarları, kaynakları, yeryüzünden esirgiyor, sakınıyor. Doğanın bereketi, artık insanlığı terk ediyor.

Dünya nüfusunun her geçen gün artışı ve kentlerin ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünü içeriyor oluşu ile artan gıda ihtiyacı, tarımsal üretimin daha artırılmasını zorunlu kılıyor. Daha fazla tarımsal üretim demek, daha çok su ihtiyacı demek. Zaten ülkemiz su kaynaklarının yüzde 70’e yakını tarımsal üretimde kullanılıyor.

Diğer yandan kapitalist üretimin tüm dünyayı kapsaması ile birlikte artan sanayi üretimi ve teknolojik gelişmelerin yarattığı tüketim mallarının çeşitlenmesi ile oluşan kentsel yaşam konforunun her alanı kuşatması, bireysel ve toplumsal düzeyde su tüketimini de oldukça artırdı.

Konforlu evlerimizde onlarca musluktan akan suyu hiç göz önüne almayalım. Sadece ilimizdeki yaklaşık 200 bin motorlu aracın yıkanması için tüketilen su miktarını düşünelim bir an için. Yine tüketim ürünlerinin üretimi için kurulan fabrikaların kullandığı su miktarı da oldukça büyük bir miktarı oluşturur. Örneğin, tekstil üretimi için kullanılan su miktarını göz önüne alırsak, bir kot pantolon üretimi için pamuk üretimi dahil 10 ton su kullanılırken, yarım litrelik bir pet şişenin üretilmesi için 5 litre su tüketilmektedir. Verdiğimiz bir – iki örneği genelleştirecek olursak su tüketimimizin boyutlarını görebiliriz.

Aslında su zengini olmayan bir coğrafyada yaşıyor olmamızın yanında, su kaynaklarımızı hesapsız ve hoyratça kullanışımız ile birlikte bugün artık kuraklık kapımıza dayandı ve bu nedenle tarımsal üretimde çok ciddi bir ürün kaybı yaşayacağız. Ancak küresel kapitalist üretimin daha çok kâr, daha çok tüketim parolası ile doğa kaynaklarımızın hoyratça tüketilmesi ormanların, derelerin, toprakların rant uğruna daha çok bireysel kazanç ve bunun getirdiği konforun cazibesi ile sarhoş olan toplumumuz, şimdilik tehlikenin boyutunun farkında olabilecek durumda değil. Lüks konutlardan, binbir çeşit arabalardan, kaymak gibi yollardan, rengârenk mobilyalardan oluşan konforlu yaşamın bizi bindirdiği alamete binmişiz, mutlu mesut gidiyoruz şimdilik.

İnsanlık, aslında yeryüzünün her geçen gün tükenen kaynaklarının özellikle suyun tükenişinin ve kuraklığın yarattığı tehlikenin zaman zaman farkında olsa da birkaç gün yağan yağmur bize her şeyi unutturmaya yetiyor. Örneğin geçtiğimiz kış yaşanan kuraklıktan dolayı özellikle büyük kentlerin su ihtiyacını karşılayan barajların boşalması karşısında nasıl da endişe duymuştuk. Ancak bir süre sonra yağan yağmurla barajlarda doluluk oranlarının yükselmesi su yetersizliğini bir anda unutturdu bize.

Ancak bu kez ülkemiz genelinde ilkbahar yağışlarının yetersizliği nedeni ile susuz tarım yapılan geniş bozkırlarda özellikle buğday arpa ve bakliyat tarlalarımız susuzluktan kavrulup gidiverdi. (Özellikle Yazıhan ve Arguvan bölgesindeki arpa buğday tarlalarının büyük bir kısmında ekinler kavrulmuş durumda. Diğer bölgelerde de önemli bir miktarda ürün kaybı yaşanacak). Bu durum, bizim için azalan hububat ve yem bitkisi üretimi ve daha pahalı ekmek, hububat ve bakliyat anlamına geliyor.

Geçmişten beri ülkemiz su kaynaklarının büyük bir bölümü (yaklaşık %70) tarımsal üretim için kullanılmaktadır.

Artan gıda ihtiyacı ile birlikte sulu tarım alanlarının artışı su ihtiyacını gittikçe artırdı. Sulama tekniklerinin gelişmesi ile kapalı sistem kanalların, damlama yağmurlama ve spring sitemlerinin kullanılması suyun verimli kullanılması açısında önemli olmasına rağmen hala ilimizde salma (vahşi) sulama gibi ilkel yöntemin ağırlıkta kullanılıyor olması büyük su kayıplarına yol açıyor. Diğer yandan gittikçe artan kayısı bahçelerinin sayısı ve alanları tarımsal su ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır.

Mevcut yüzeysel su kaynaklarımızın doğru bir şekilde yönetilememesi, hala açık kanallarda ve salma sulamalarla çiftçiye su verilmesi ve devletin gerekli altyapıyı oluşturmaması sonucu yüzeysel sularımız yetersiz kalmaya başladı.  Bu kez gözler yeraltı su kaynaklarına çevrildi. Artan teknolojinin sayesinde keson kuyular, artezyenler, sondajlar aracılığı ile yeraltı suyu hiçbir plan program olamadan çekilmeye başlandı. Ancak bir süre sonra, su seviyeleri azalmaya başlandı. Bu kez daha derin sondajlar  (250 m.) vurulmaya başlandı.

Günümüzde artık yeraltı suyunun da yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Oysa kapalı sistemlerle iletilen suyun damlama veya spring sistemi ile sulanması halinde en az %50 su tasarruf edilecek ya da mevcut su ile %100 daha fazla alan sulanabilecekti.

Tarımsal sulama sorununun günümüzdeki somut durumunu ortaya koyabilmek için, kentin hemen Kuzey kıyısından başlayıp Malatya Ovası’nın başlangıcını oluşturan Karakaya Baraj Gölü’nün her iki sahilini de kapsayan bölgeyi ele alalım: Malatya’nın hemen kıyısında yer alan Şahnahan kasabasından başlayıp Yaka köyü, Hatunsuyu, Kemerköprü,  Eskimalatya ekseninde yer alan Şahnahan kanalı (A kanalı) 1960 yıllarında yapılmış ve günümüze kadar Tohma kıyısına kadar az da olsa sulu tarımı olanaklı kılmıştır. 1980’li yıllarda Tohma üzerine yapılan Medik Barajı sulama kanallarının yapımı ile birlikte, baraj kıyısına kadar B ve C olmak üzere iki adet sulama kanalı daha faaliyete geçmiştir.  Küllümağara, Hilan, Mahmudu, Gölpınar, Alişar, Kemerköprü, Eskimalatya ve Boran’a kadar uzayan alanı sulamaya başlamıştır.

Bu kanallarla birlikte artan tarımsal üretim, diğer yandan kayısı ziraatının yoğunlaşması ile birlikte Medik Barajı’nın kaynağı olan Tohma Çayı’nın da giderek yetersizleşmesi sulama suyundaki sıkıntıların yoğunlaşmasına yol açmıştır. Ayrıca, Bu süre içinde sulama kanallarının altyapısının da bozulması ile su kayıp ve kaçağının artması ve buharlaşmanın da etkisi ile İsraf olan su miktarı artmaya başlamıştır.

Bazı yıllar kuraklığın şiddetlenmesi ile ortaya çıkan su sıkıntısı da eklenince bölge çiftçisi mağdur olamaya başlamıştır. Diğer yandan ilk başta yer alan Şahnahan kanalında su miktarının yetersiz kalması sonucu tam bir facia ortaya çıkmış ve Malatya ilinin kanalizasyon boruları kanala bağlanarak sulama yapılmaya başlanmıştır. Yaklaşık sekiz yıldan beri süren bu vahim durum henüz devam etmekte olup, yaklaşık 30 bin dönüm alan bu kirli suyla sulanmaktadır. Daha da kötüsü  bu bölgenin, Malatya’nın  eskiden beri yeşillik ihtiyacının (marul, maydanoz, ıspanak) önemli bir kısmını üretiyor olmasıdır..

Zamanla Medik Barajı’nın dolmasıyla, B ve C kanallarında da sıkıntı su sıkıntısı başlayınca yöre çiftçisi yeraltı suyuna yönelmiş artezyen ve sondajlarla su çekmeye başlamıştır.  Diğer yandan her geçen gün bozulan kanalların betonu arık suyu iletemez hale gelmiş ve su adeta toprak tarafından emilmeye başlamıştır.

Oysa çağdaş sulama yöntemlerinin başında gelen kapalı sistemlerle suyun taşınması ve kurulacak damlama ve spring sistemleri ile hem suyun yüzde elli oranında tasarrufu hem de verim artışı sağlanabilecektir. Bölge hala büyük oranda vahşi salma sulama ile sulanmakta her geçen gün su sıkıntısı artmaya devam etmektedir.  Enerji tasarrufu hem de suyun verimli kapalı sistem sulamaya geçişi, bölge için “peynir ekmek “gibi önemli, ivedi ve gerekli bir çözüm olmasına rağmen günümüzde, baraj üzerinde yüzen restoranlar projelerinin medyada yer alması ne kadar üzücüdür.

İlginçtir ki bu yazıyı yazarken kanalın güzergahı için “google” taraması yapayım dedim ve Şahnahan – Hatunsuyu kanalı diye yazınca karşıma malatyahaber.com’da, 2017 tarihli bir haber çıktı. Haberde bu kanalların kapalı sistem için ihalesinin yapıldığı yazılıyordu. Demek ki, 4 yıl önce yapılan ihale hala başlayamamıştı. Nihayet yakın zamanda aldığım bir haber bu sistemin proje ihalesinin yapıldığı şeklinde idi. Umarım bu kez gerçekleşir.

İnsanlık olarak küresel yağış rejiminin bozulduğu doğa kaynaklarının tükenmeye ve kirlenmeye başladığı bir zamanda yaşıyoruz.  Kuraklık tehlikesi özellikle yaşadığımız Anadolu’yu ciddi biçimde tehdit ediyor. Örneğin şu günlerde yaşanan kuraklıktan dolayı ülkemiz genelinde susuz arpa, buğday ve hububat üretiminde önemli bir ürün, emek ve para kaybı ile karşı karşıya kalmış durumdadır. Malatya özelinde ise, en geniş susuz tarım yapılan Yazıhan ve Arguvan ovalarında arpa buğday verimi şu gün itibari ile ciddi ürün kaybı olduğu gözümüz ile görebileceğimiz kadar yakın bir gerçektir.

Unutmamalıyız ki doğa kaynakları tükenmez değildir.

Malatya için söyleyecek olursak yaklaşık yüz yıl öncesine gidersek,  dört bir yanı dereler, çaylar, pınarlar, kaynaklarla dolu bir memlekette bugün yazın akan bir dere kalmaması bize bir şeyler ifade etmiyor mu?

Kirlenen suların toprağı ve yetişen ürünleri zehirleyerek insan vücuduna dönmesi bizim için yeterli bir uyarı değil mi? İçme suyunu pet şişelerde para ile satın aldığımız bir zamanları yaşıyoruz uzun yıllardan bu yana. Bunun bir ötesinin ne olacağına kafa yormanın zamanı gelmedi mi acaba?  Yaşadığımız şu salgın dönemi bile, bize malın mülkün paranın altınının değerinin suyun, toprağın,  gıdanın değeri karşısında ne kadar değersiz olduğunu hala anlatamadı mı?

Çocukluk çağımızın geçtiği 60’yı yıllarda, derelerden su içtiğimiz zamanlarda “aşağılarda bu suyu içenler var sakın suyu kirletmeyin” diye uyaran büyüklerimizi, yere düşen ekmeği üç kez öpüp kuşlar yesin diye yüksek bir yere koyan ninelerimizi anlamaya başladığımızda  “Doğanın bize muhtaç olmadığını aksine bizim doğaya muhtaç olduğumuzu”  göreceğiz.

İşte o zaman, çözüm yolunda belki bir adım atmış olacağız.

_______________

ARŞİV FOTOĞRAFLAR: Horata Deresi (üstte) ile Yazıhan ve Arguvan bölgesindeki arpa buğday tarlalarının büyük bir kısmında susuzluktan etkilenen, kavrulan ekili alanlar (Arazi fotoğrafları Orhan ALKAYA)..

kuraklik ova2

kuraklik ova3

kuraklik ova4

kuraklik ova5

kuraklik ova6

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.

Kaynak malatyahaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Subscribe
Bildir
guest
14 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Malatyalı

Özellikle 2005 yılından beri sadece Malatya değil tüm Türkiye de aç gözlü rant düşkünü idareci ve sözüm ona müteahit işbirliği ile yeşil alanlar imara açıldı.

Son 30 yılda Avrupa’daki bir çok ülke lastik fabrikası benzeri ağır sanayiyi az gelişmiş ülkelere kaydırmak, nükleer santrali kapatmak vb. kararlar alarak doğal kaynakları korumaya veya artırmaya çalışmaktadır. Bizde ise bir grubun kişisel hırsı ve yanlış yönetimi ülkeyi felakete götürmektedir.

Son 10 yıldır Marmara denizindeki canlıların bitme noktasına geldiği yazıldı çizildi.
Kirleten fabrikalar ve belediyeler belli olmasına rağmen ne belediyeler ne çevre şehircilik bakanlığı buna bir önlem almadı.
Yine Ege ve Akdeniz de kesilen zeytinliklerde, yanan ormanlık alanlarda ateş soğumadan satış ve imar izinleri çıktı. Yapanların yanına kar kaldı ve bu yüzden yeni yangınlar ve talanlar devam etti.

Suçlar ve suçu işleyenler aşikar olmasına rağmen cezalar ya erteleniyor ya da verilmiyor. Toplumsal çöküşün ve huzursuzluğun boyutu giderek artıyor.

Yine birçok ülke Su Bakanlığı kurarak izinsiz, bilinçsiz yeraltı suyu kullanımını engelledi. İklime uygun tarım politikası izledi. Biz de her ilçede tarım müdürlükleri olmasına rağmen ülkesel bir planlama yok. Bir yıl patates pahalı oluyor, bir yıl soğan pahalı oluyor.
Kaybeden ise çiftçi ve tüketici oluyor.
Tarım Bakanlığı bu olan biten duruma karşı planlama yaparak daha aktif müdahaleler sergilemeli.
Kurak Konya ovasında yeraltı suları ile pancar vb. ürünler ekilmeye devasa obruklar oluşmaya devam ediyor.

Kentsel dönüşümler gerektiği gibi yapılmıyor. Gereksiz yere, rant için yeni imar alanları ile şehir alanı genişletiliyor. Yeraltı ve yer üsttü doğal alanlar tahrip ediliyor.
Son 5 yılda iklim değişikliği çok hissedilir hale gelmesine rağmen kayda değer bir önlem alınmıyor.
Allah sonumuzu hayr etsin diyorum ama bu şekilde gidersek hayırdan çok şerle karşılaşacağız.

2005 ve 2020 yılı uydu görüntülerinden kıyaslama yapılabilir. Hatta şuan bile girip baksanız plansız, keyfi imarın uydu görüntülerini görebilirsiniz.

Şerif Ümit Derinkök

Orhan bey eline,kalemine,gönlüne ve diline sağlık olsun çok güzel olmuş.selam ve saygılar ..görüşmek umuduyla…

Malatyali

Ağustos ayının ortalarında beydaginda kar olurdu kısacası eskisi kadar kar yağışı yok yeraltı sularının kaynağı yağmurdan ziyade kar sularindan oluşmaktadır .

45 Mustafa

Tşk ederim bu sorunu dile getirdiğiniz için öncelikle akcadagın yüzde ellisine sulama ihtiyacını karşılayan sürgü barajı bu baraj suyu sürgüden ta tohmaya kadar geliyor hemde sallama suyla yani bu barajın yüzde 80 boşa gidiyor. Yorum sizlerin söyleyecek bir söz bulamıyorum yani uzunlugu tahmimi 70 km

Last edited 1 ay önce by 45 Mustafa
FFM

Ac varsa gidin doyurun
Su varda bizmi içtik
50 yıl önce x partisi böyle yaptı
GAP vardıda bizmi durdurduk
Tarim arazisine bizmi imar verdik
Bıktık usandık böylesi ezber sözlerde varsa yoksa istanbul
X partisi kazandı diye kendini yırtan insanlar var eğtim eğtim
Başka çaresi yok biri fabirka yapıyor binlerce canli zehirleniyor
Arıtma yapılmıyor dereler zehir saçıyor alt yapı deyince yol ve kaldırım sanıyorlar ne ekersen onu biçersin nasıl seçim yaparsan öyle yaşamak istersin
Belki sizlere saçma gelir
1 yabancı hakem
2 yabancı idareci
3 yabancı politikacı
Çare olur gibi sağ olmadı sol ollmadı dindar dedik olmadı
Yabancı futbolcuya karşıyım

Cafanalı

Bahçemiz cafanada 1.suyu verdik kapalı sistem sulama su az bu sene bir bahçeye 4 gün su akıyor yazık günah 2 gün su ver ya ağustos ayında 40 günde su vereceğinine 25 günde su ver 30 saat aksa bize yeter hem barajda su bitmez birde kanala yakın bahçe ler pompa atıp kafasına göre 8 defa su veriyor birde aynı parayı veriyoruz 1 ay sonra valiliğin önünde eylemler başlar .

Ali

Medik barajı abc kanallarının etrafındaki koyler mahalleler akp ye oy vermesın. 6 ay içinde bu proje gerceklesır. Ama nasılsa gelıyor dıyorlar. Uyanın arkadaslar…

Memet

Vermeyin arkadaslar oyunuzu. Akp kaybedecegi yerlere yatırım yapıp oy alırım hesabını yapıyor. Ama aldıgı yerleri nasılsa oy gelıyor diyip bos vaatlerle oyalıyor. Bu asıkar artık. Cok sahıt olduk bunlara… Su surası yapılıyor basit cozumlere care olmuyorlar. Medik barajını abc kanallarını kapalı devreye almak cokmu zor ya. Daha planlama asamasındaymıs. Daha ıhalesi var yuklenici firmanın yapım asaması var odenek var. Varda var bu iş 2023 de gecer merak etmeyin. Eger gecerse 2028 e secim kampanyası olur..

Hasan

Hazır su cekilmisken hemen bina dikseler

Selahattin Gökatalay

Ellerinize sağlık, harika bir değerlendirme

Bülent

Kul Allaha nasil bakarsa Allahda kuluna öyle bakarmis! Sen dogayi sevme yesili sevme hayvani sevme ve tabiata ihanet et ondan sonra da cik Allah im yardim et bana diye söylen! Yok öyle yagma! Allah in yarattigi her canliya saygi duymakla mükellefsin yoksa iste böyle agir bedeller ödersin! Ne su kalir ne hayvan ne agac!

Fevzi kırık

Kalemine sağlık Orhan bey

bayram

Hocam yazdığın konu için teşekkürler.Üniversite bölgesine bir bakalım sırasıyla Fırıncı,Beydağı,Yenice,Yeniköy,Çiftlik,Bağtepe,Hacıyusuflar,ve Bulgurlu…Bu köylerin tamamı AKP oy veren ve yıllardır su sorunu çözülmeyen susuz köyler,ama bakıyoruz bölgeye özel kişilere yapılan iki gölet.(Biri bitti) Kapıkaya barajından yaz günü Fırat’a akan su verilemez mi… verilir. Kurarsın bir GES maliyetsiz kapalı devre sistemiyle suyu verirsin bölgeye ama nerde… çünkü o köyler geçmişte herhalde ce he pe ye oy veren köyler.Yoksa su sorunu çoktan çözülürdü.

Ciftci

Hocam eline saglık super bi haber yapmıssınız. Ama okuyupda gale alınırmı cözüm bulurlarmı orası muamma. Yıllar once her platformda bu yazdıklarınızı dile getirip cözüm aradık ama malesef fiyaskoyla bitti. KKTC ye sulama suyu götürenler medik barajından gelen abc kanallarını kapalı sisteme ceviremedi. Sehrin ovası halen vahsı sulamayla sonuc aramaya calısıyor. 4 yıl önce kayısı bahcem susuzluktan kurudu benim gibi bircok cıftcı yasadı bu sorunu. Simdi suan 3 yasında fıdanlarım var tankerle suluyorum su elimize gecmıyor. Temmuz agustosta cok buyuk sıkıntılar olacak. Karsınızda muatap yok dsi sulama birliklerine sulama birlikleri dsi ye sucu atıyor. Herkes koltuk pesinde maalesef.. Cok tesekkur ederım ustad cok guzel konulara deginmişsin. İnsallah yetkililer su gercegi görüpde dikkate alırlar sizi.

  • Spor Toto Süper Lig
  • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Altay 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Başakşehir FK 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
Giresunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

MalatyaHaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı MalatyaHaber sorumlu tutulamaz...